Schema
Datum: 2018-03-21 - 2018-05-01
 
Utskrivet: 2018-03-21 04:13:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2018
TOns21 Mar08:15-11:15 OGTAL15hTV105A-20172-OD215-ODSTGIG8:Tentamen Salstentamen dag 1, Scenario 1
Omtentamen 1
2018-03-15
T  08:15-11:15 TGIAA15hDA262A-20181-88013-KSJAPEG8:Tentamen Written exam2018-03-15
T  08:15-11:15 TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA15hDA351A-20181-88000-KSJAPEG8:Tentamen Written exam2018-03-15
T  08:15-12:15 SGSOC15vSC671B-20181-85003-HSTORIG8:Tentamen Skriftlig salstentamen2018-03-15
T  08:15-12:15 SGTRA15hTR117C-20181-US412-AD7545G8:Tentamen Ordinarie tentamen2018-03-15
T  08:15-12:15 TGDAB16hDA347A-20181-TS786-AG6505G8:Tentamen Tentamen2018-03-15
T  08:15-13:15 SGSFU17hSF162A-20181-SF162-AE1469G8:Tentamen Ordinarie Tentamen provkod 15012018-03-15
T  14:15-17:15 OGTAL15hTV105A-20172-OD215-ODSTGIG8:Tentamen Salstentamen dag 1, Scenario 2
Omtentamen 1
2018-03-15
T  14:15-18:15 TGFFF17h, TGFFM17hFF303F-20181-US451-, FF303F-20181-US452-TSBIVIG8:Tentamen Tentamen provkod: 13022018-03-15
T  14:15-19:15 FMU29FF221A-20181-US979-KSHEBOG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2018-01-26
T  14:15-19:15 LGIDK17hSMANIV542G-20181-L1408-LUGUNOG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle Idrottens ekonomi och finansiering2018-03-15
TTor22 Mar08:15-12:15 SGSPO17hST120S-20181-GP624-IMLEISG8:Tentamen Omtentamen 1 Förvaltningsrätt - provkod 16012018-03-16
T  08:15-12:15  JR102S-20181-81701-IMINAL, IMLEISG8:Tentamen Ordinarie examination Förvaltningsförfarandet provkod 08022018-03-16
T  08:15-12:15 LALGR15hF3XX-pgrp2, LALGR15hF3XX-pgrp4, LALGR15hF3XX-pgrp5SL223B-20181-L8506-LUANCEG8:Tentamen Salstentamen2018-03-16
T  08:15-12:15 LALGR16hF3XX-pgrp6SL224B-20181-L9121-LUANCEG8:Tentamen Salstentamen2018-03-16
T  08:15-12:15 LALGR16h46XX-pgrp6SL234B-20181-L9052-LUANCEG8:Tentamen Salstentamen2018-03-16
T  08:15-12:15  KB150L-20181-83116-TSSTMYG8:Tentamen Written examination in class (1601)2018-03-16
T  08:15-13:15 VGREP16hRP141A-20181-RP141-AH6527G8:Tentamen Ordinarie Tentamen
Provkod 1801
2018-03-16
T  08:15-13:15 OGTAL14hTV607A-20172-OD513-AE1714, AE5078G8:Tentamen Omtentamen Del 2 Vetenskaplig artikel.2018-03-16
T  08:15-13:15 TGHMM16h, TGHPR16hMT118A-20181-TS839-TSULHEG8:Tentamen Tentamen (1401)2018-03-16
T  14:15-18:15 VGKRK15hKG161B-20181-KG161-KSMAGEAS:Tentamen 1 Ordinarie salsskrivning, dk 22018-03-19
T  14:15-18:15  HS158B-20181-85121-KSMAGEAS:Tentamen 1 Ordinarie salsskrivning, dk 22018-03-19
T  14:15-18:15 LALGR15hF3XX-pgrp3, LALGR15hF3XX-pgrp6NO223B-20181-L8497-LUSVAAG8:Tentamen Tentamen Naturorientering, teknik och lärande: naturvetenskap i närmiljön2018-03-16
T  14:15-18:15 VGBLV17hBA121D-20181-BA121-HSLABRG8:Tentamen Tentamen delkurs 22018-03-16
T  14:15-18:15 OGTAL15hTV105A-20172-OD215-ODSTGIAS:Tentamen 1 Salstentamen dag 2
Omtentamen 1
2018-03-16
T  14:15-18:15 VGKRK17hKG121B-20181-KG121-M12P0193G8:Tentamen Tentamen2018-03-16
T  14:15-18:15 TGSPA16hDA307A-20172-TS876-AG1498AS:Tentamen 1 Tentamen2018-03-16
T  14:15-18:15  KL213C-20181-L8820-LUJESJG8:Tentamen Tentamen2018-03-16
T  14:15-19:15 TGDAB17h, TGSYA17h, THDTB17hDA343A-20181-TS936-TSROAXG8:Tentamen Ordinarie Tentamen, provkod:15012018-03-16
TFre23 Mar08:15-12:15 SGTRA16hTR116B-20181-US408- G8:Tentamen Tenta (1201)2018-03-19
T  08:15-12:15  HS112B-20181-85119-AC9103, HSEVNIG8:Tentamen Ordinarie salstentamen (1402)
Kriminologiska Teman
2018-03-19
T  08:15-12:15 VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2OM141A-20181-OM141-, OM141A-20181-OM141-1, OM141A-20181-OM141-2HSCHSUG8:Tentamen Ordinarie Tentamen psykiatrisk hälsa och ohälsa grupp 1 + 2 + omtentamen provkod 1706 + 16062018-03-19
T  08:15-12:15 VGBLV16hBA141C-20181-BA141-HSANLAG8:Tentamen Ordinarie (1802)
Hematologi och transfusionsmedicin, 7,5 hp
2018-03-19
T  08:15-12:15 TGFFF16hJU302F-20181-US388-TSPEGOOR:Tentamen 1 Tentamen2018-03-20
T  08:15-12:15  SL703C-20181-L8770-LUCATHG8:Tentamen Salstentamen2018-03-19
T  08:15-12:15  KG111B-20172-KG111-AC9103, HSEVNIG8:Tentamen Ordinarie salstentamen (1402)
Kriminologiska Teman
2018-03-20
T  08:15-12:15 LGIDK17hFYAHIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV521G-20181-L1407-LUPEPEG8:Tentamen Ordinarie tentamen Anatomi, biomekanik, rörelseanalys2018-03-19
T  08:15-13:15 THDTA16hMA203A-20172-TS820-TSSTGUG8:Tentamen Omtentamen 2: Analys A2018-03-19
T  08:15-13:15  NO233B-20181-L8549-LUAGREG8:Tentamen Skriftlig tentamen Prov 1: del 22018-03-19
T  08:15-13:15 LALAM12hGYEN-pgrp2, LALAM12hGYID-pgrp3, LALAM12hGYMA-pgrp4, LALAM12hGYSV-pgrp3NL225C-20151-L6982-LULEKAG8:Tentamen Salstentamen2017-12-14
T  08:15-13:15 NZNTB17hFY010B-20172-TS898-TSHEHAOR:Tentamen 1 Omtentamen 1 delkurs 2 (1310)2018-03-19
T  08:15-13:15 THMMA17h, THPDA17hMA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-TSSTGUG8:Tentamen Omtentamen 2: Analys A2018-03-19
T  08:15-13:15  NL227C-20181-L1005-LULEKAG8:Tentamen Salstentamen (provkod 1601)2018-03-19
T  08:15-14:15  ML221B-20181-L9124-LUMABYMalmö Live Ordinarie tentamen Taluppfattning, aritmetik och algebra
Plats: Malmö Live Kongress & Konsert, Dag Hammarskjölds torg 4
(kommer att finnas MAU personal på plats och guida)
2018-03-19
T  08:15-14:15  ML701C-20181-L8764-AG5604G8:Tentamen Tentamen delkurs 22018-03-19
T  08:15-14:15  TL213C-20181-L8838-LUSVAAG8:Tentamen Omtentamen 1: Webben i undervisningen2018-03-19
T  14:15-16:15  KB002S-20181-83108-IMJOBE, KSSTAEG8:Tentamen Omtentamen 2 - Lässtrategier2017-12-12
T  14:15-18:15 TGFFM17hJU304F-20172-US298-TSKAST, TSPEGOG8:Tentamen Omtentamen 22018-03-19
T  14:15-18:15 SGSOC17hSC122A-20181-SC122-BHSJASTG8:Tentamen Salstentamen2018-03-19
T  14:15-18:15 FMU30JU105A-20181-US981-TSPEGOG8:Tentamen Ordinarie salstentamen
2018-01-26
T  14:15-18:15 TGFFM16hJU303F-20181-US393-HSSUWEG8:Tentamen Ordinarie salstentamen2018-03-19
T  14:15-18:15 SGSPO17hST110S-20172-GP623-LUCEHA, TSJARUG8:Tentamen Delkurs 2: Omtentamen 2 salstentamen2018-03-19
T  14:15-18:15 SGTRA17hTR122B-20181-US487-TSJOSTG8:Tentamen Tentamen2018-03-19
T  14:15-18:15  ST101A-20181-81705-IMINAL, TSJARUG8:Tentamen Ordinarie tentamen2018-03-19
T  14:15-19:15 LGIDV15hLEDA, LGIDV15hSPMAIV160G-20181-L8354-LULARLA, LUTOBUG8:Tentamen Salstentamen metdologiska perspektiv2018-03-19
TLör24 Mar09:15-12:15 SGSPK16hSP143A-20181-SP143-HSINLUG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12018-03-19
T  09:15-13:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM161T-20181-OM161-HSMAREG8:Tentamen Omtentamen 1 Omvårdnadskunskap2018-03-19
T  09:15-13:15  EN416C-20172-L1800-LUMAGLG8:Tentamen Omtentamen 22018-03-19
T  09:15-13:15  EN402C-20172-L7880-LUMAGLG8:Tentamen Omtentamen 22018-03-19
T  09:15-13:15  SL232B-20172-L9007-AB4001, LUANCE, LUTIPAG8:Tentamen Salstentamen2018-03-19
T  09:15-14:15 VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2OM111B-20172-OM111-HSAMCA, HSMAEIG8:Tentamen Omtentamen 2 delkurs 12018-03-19
 
Vecka 13, 2018
TMån26 Mar08:15-12:15 TGSPA16hDA378A-20172-78060-, DA378A-20172-TS805-AG1498, TSOLLIG8:Tentamen Omtentamen 22018-01-19
T  08:15-13:15 LALAM11h79EN, LALAM11h79HI, LALAM11h79ID, LALAM11h79RENL228C-20172-L9335-LUKESOG8:Tentamen Omtentamen 22017-07-10
T  14:15-18:15  UV241C-20181-L9367-, UV241C-20181-L9368-, UV241C-20181-L9369-, UV241C-20181-L9370-LUPRWIG8:Tentamen Omtentamen 1


2018-01-29
TTis27 Mar08:15-13:15 THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARKMA300A-20181-TS949-AD5484, TSALIAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Provkod 1601
2017-12-29
T  08:15-13:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBY307J-20172-TS603-KSCATHG8:Tentamen Omtentamen 22018-03-09
TOns28 Mar08:15-12:15 TGITA17hDA371A-20172-TS934-TSZAGHG8:Tentamen Omtentamen 1 - provkod 1506
Systemutveckling 2
2017-12-20
T  08:15-12:15 SGMGF16hIM331S-20181-GP900-IMANWIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12018-02-12
T  14:15-16:15  KB002S-20181-83108-IMJOBEG8:Tentamen Tentamen: Uppsatsskrivning 4; sociala frågor - refererande text2017-12-13
T  14:15-18:15 HGENS16hEN238B-20172-K3818-IMANMA, IMPHCLG8:Tentamen Re-exam 2, Sit-in Exam, History of the English Language2017-09-22
T  14:15-18:15 HGENS16hEN237L-20172-SP406-IMANMA, IMPHCLG8:Tentamen Re-exam 2, Sit-in Exam, History of the English Language2017-10-12
TTor29 Mar08:15-10:15 HGENS17hEN221L-20172-K3461-IMANMA, IMMAWI, M11P0071G8:Tentamen Re-Exam 2 Mid-term exam (1501, 1506)2017-11-02
T  08:15-10:15  EN101A-20172-72146-IMMAWI, M11P0071G8:Tentamen Re-Exam 2 Mid-term exam (1506)2017-09-12
T  08:15-12:15  GL212C-20181-L8839-AC6389G8:Tentamen Ordinarie salstentamen2018-02-22
T  08:15-12:15 VGBLV17hBA121D-20181-BA121-HSTOSAG8:Tentamen Tentamen delkurs 1 omtentamen 12018-02-22
 
Vecka 14, 2018
TTis3 Apr08:15-10:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 1 ordkunskap och grammatik 42017-12-11
T  08:15-10:15  KB002S-20172-73111-IMJOBE, KSSTAEG8:Tentamen Omtentamen 1 ordkunskap och grammatik 1, provk 18012018-02-26
T  08:15-10:15  KB001S-20181-83109-IMJOBE, KSSTAEG8:Tentamen Omtentamen 1 ordkunskap och grammatik 1, provk 18012018-02-26
T  08:15-12:15 TGHMM16hMT136A-20172-TS834-AC2996G8:Tentamen Omtentamen 22017-07-03
T  14:15-19:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1BG312A-20181-TS870-AG4029G8:Tentamen Tentamen:vattenbyggnad (Kod 1704)2018-03-19
TOns4 Apr08:15-12:15 THDTA16hDA264A-20172-TS009-AI3467G8:Tentamen Signalbehandling: Skriftlig tenta, del II, provkod 15052018-03-15
T  08:15-13:15 THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARKBG315A-20181-TS948-KSROANG8:Tentamen Tentamen T22017-12-21
T  14:15-16:15  KB002S-20181-83108-IMJOBE, KSANHGG8:Tentamen Omtentamen 2: Ordkunskap och grammatik 12017-12-13
T  14:15-19:15 NZNTB17hMA030B-20172-TS904-TSANRAG8:Tentamen Omtentamen 1 (1303)2018-02-12
T  17:15-19:15  SV214L-20181-83111-KSKASAG8:Tentamen Written exam 1 (1502)2017-12-12
T  17:15-19:15  SV212L-20181-83110-AE3246, AI2702G8:Tentamen Written exam 1 (1502)2017-12-22
TTor5 Apr08:15-12:15 SGSPO17hST120S-20181-GP624-IMLEISG8:Tentamen Omtentamen 2 Förvaltningsrätt provkod 16012017-12-20
TFre6 Apr08:15-10:15 HGENS17hEN221L-20172-K3461-IMANMA, IMMAWI, M11P0071G8:Tentamen Re-Exam 2 Final exam proficiency (1503, 1508)2017-11-02
T  08:15-10:15  EN101A-20172-72146-IMANMA, IMMAWI, M11P0071G8:Tentamen Re-Exam 2 Final exam proficiency (1503, 1508)2017-11-02
T  08:15-10:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM161E-20181-OM16E-, OM161T-20181-OM161-HSLOEKG8:Tentamen Tentamen Författningskunskap2018-01-16
T  08:15-13:15  FY121A-20171-TS803-TSLEKAG8:Tentamen Omtentamen2018-03-19
T  14:15-17:15  EN101A-20172-72146-IMANMA, IMMAWI, M11P0071G8:Tentamen Re-Exam 2 Final exam grammar (1502, 1507)2017-11-02
T  14:15-17:15 HGENS17hEN221L-20172-K3461-IMANMA, IMMAWI, M11P0071G8:Tentamen Re-Exam 2 Final exam grammar (1502, 1507)2017-11-02
T  14:15-18:15 TGFFF17h, TGFFM17hEK115A-20181-US449-, EK115A-20181-US450-KSEWSAG8:Tentamen Omtentamen 12017-12-29
T  14:15-19:15 SGSOC17vSC131B-20181-SC13B-AC7290G8:Tentamen Omtentamen 1 delkurs 12017-11-27
TLör7 Apr09:15-11:45 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM161T-20181-OM161-HSMAREG8:Tentamen Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning2017-11-29
T  09:15-13:15 LALGR16hF3XX-pgrp4NO222B-20181-L9110-LUSVAAG8:Tentamen Omtentamen 12017-12-06
T  09:15-13:15 VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2OM131B-20181-OM131-IMKYTHG8:Tentamen Omtentamen 1 Delkurs 2 (provkod 1602) Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning.2018-01-23
T  09:15-13:15 VGBLV16hBA141C-20181-BA141-HSLELJG8:Tentamen Omtentamen 1 (1801)
Klinisk kemi, 7,5 hp
2018-02-22
T  09:15-13:15 VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2OM121B-20181-O121B-HSJEMAG8:Tentamen Salstentamen Läkemedelsberäkning 1807 Omtentamen 12017-12-29
T  09:15-14:15 TGDAB16h, TGIAA16h, TGSYA16hDA153A-20162-TS773-TSKRALG8:Tentamen Omtentamen 52017-09-20
T  09:15-14:15 TGDAB17h, TGIAA17h, TGSYA17hDA154A-20172-TS960-TSKRALG8:Tentamen Omtentamen 22017-06-19
T  09:15-14:15 VGBLV17hBA112D-20172-BA112-HSHAERG8:Tentamen Tentamen Delkurs 2 Cellbiologi (Omtentamen 2) BA112D2018-01-24
T  09:15-15:15  ML701C-20181-L8764-AG5604G8:Tentamen Omtentamen 1 delkurs 22017-12-01
 
Vecka 15, 2018
TOns11 Apr08:15-10:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Tentamen Ordkunskap och grammatik 52017-12-11
T  08:15-10:15  KB001S-20181-83109-IMJOBE, KSSTAEG8:Tentamen Tentamen ordkunskap och grammatik 2, provk 18032018-02-26
T  08:15-10:15  KB002S-20172-73111-IMJOBE, KSSTAEG8:Tentamen Tentamen ordkunskap och grammatik 2, provk 18032018-02-26
T  14:15-16:15  KB002S-20181-83108-IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 2: Uppsatsskrivning 2; återberättande text - historia2018-01-16
T  14:15-18:15 FMU30EK115A-20181-US975- G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle2018-01-26
T  14:15-19:15 TGFFF16h, TGFFM16hFF310F-20181-US385-, FF310F-20181-US386-TSANORG8:Tentamen Omtentamen 1 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, skriftlig omtentamen 9 hp, provkod 12012018-01-10
T  14:15-19:15 TGFFF17h, TGFFM17hJU107A-20172-US024-, JU107A-20172-US025-TSANLY, TSPELAG8:Tentamen Omtentamen 22017-11-16
T  14:15-19:15 FMU31JU107A-20172-US999-TSPELAG8:Tentamen Omtentamen 32017-07-14
T  14:15-19:15  JU107A-20181-US983-TSPELAG8:Tentamen Ordinarie tentamen2017-11-16
T  14:15-19:15 FMU30FF310F-20172-US992-TSANORG8:Tentamen Omtentamen 32018-01-10
TTor12 Apr08:15-12:15 TGDAB16hDA347A-20181-TS786-AG6505G8:Tentamen Omtentamen 12018-01-15
T  08:15-13:15 LGIDK17hSMANIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV541G-20172-L1405-LUGUNOG8:Tentamen Salstentamen Marknadsföring inom sport 7,5 hp
Omtentamen 2
2017-10-18
T  14:15-18:15 TGITA17hEK130A-20172-US029-KSCABE, TSEVANG8:Tentamen Omtentamen 1 Individuell skriftlig tentamen Ekonomistyrning provkod 15012017-12-21
TFre13 Apr08:15-10:15  KB002S-20181-83108-IMJOBE, KSANHGG8:Tentamen Omtentamen 1: Ordkunskap och grammatik 22017-12-13
T  08:15-11:15 SGSPK16hSP141A-20181-SP141-HSMAFEG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2018-02-08
T  08:15-12:15 TGSTA17hBY153C-20181-US424-TSKAWE, TSPELAG8:Tentamen Omtentamen 1 - provkod 1501
Miljö- och planeringsjuridik
2017-12-20
T  08:15-13:15 NZNTB17hKE010B-20172-TS902-   Omtentamen (1201+1301+1401)2017-07-13
T  08:15-13:15 TGHMM15h, TGHPR15hMA115A-20172-78081-, MA115A-20172-78091-TSALIAG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-03
T  08:15-13:15 SGSPK17hSP122A-20181-SP122-HSLINANG8:Tentamen Tentamen Juridik och socialpsykiatri2018-01-16
T  08:15-13:15 THMMA17h, THPDA17hMT106A-20181-TS912-TSULHEG8:Tentamen Omtentamen 1 (1701)2017-12-28
T  14:15-18:15 VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2OM121B-20181-O121B-AB2388, HSHAFIG8:Tentamen Salstentamen Omvårdnad med medicinsk vetenskap II
Ordinarie tillfälle
2017-12-29
T  14:15-18:15 TGSTA16hBY161C-20181-US377-KSJENIG8:Tentamen Omtentamen 2 (1602)
GIS och statistik för planerare
2018-02-19
T  14:15-18:15 VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2OM121B-20172-OM121-HSVISUG8:Tentamen Omtentamen 2 Omvårdnad med Medicinsk vetenskap II (T 1701)2017-12-29
TLör14 Apr09:15-12:45  KB003S-20172-73113-IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 1 av Språkport. kap 3 Ordkunskap och grammatik II2018-01-03
T  09:15-13:15 VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2OM132A-20172-OM132-HSAMCA, HSLOEKG8:Tentamen Omtentamen 22017-09-29
T  09:15-13:15 VGSJU18v, VGSJU18v1, VGSJU18v2OM112A-20181-OM112- G8:Tentamen Omtentamen 1 Delkurs 1 provkod 17012017-11-24
T  09:15-14:15 LALGR15h46XX-pgrp3, LALGR15hF3XX-pgrp3ML232B-20181-L9030-LUCCWIG8:Tentamen Omtentamen 1 - provkod 1301, 15012017-12-29
T  09:15-14:15 LALGR17h46XX-pgrp3ML222B-20181-L9098-, ML222B-20181-ULV30-LUCCWIG8:Tentamen Omtentamen 1 - provkod 1301, 15012017-12-21
T  09:15-14:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM152B-20181-OM152-HSPEHEG8:Tentamen Omtentamen 1 moment II provkod: 17022017-11-20
 
Vecka 16, 2018
TMån16 Apr08:15-12:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG305A-20181-TS609-AG1857G8:Tentamen Tentamen2017-12-28
T  08:15-13:15 TGHMM15h, TGHPR15hMT145A-20181-TS627-KSMASVG8:Tentamen Omtentamen 22018-01-23
T  14:15-16:15  KB001S-20181-83109-IMJOBE, KSSTAEG8:Tentamen Omtentamen 2 ordkunskap och grammatik 1, provk 18012018-01-15
T  14:15-16:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 2 ordkunskap och grammatik 42017-12-11
TTis17 Apr08:15-10:15  KB002S-20181-83108-IMJOBE, KSANHGG8:Tentamen Tentamen: Ordkunskap och grammatik 32017-12-15
T  08:15-13:15 SGMVP17hMV101A-20181-US504-TSJONYG8:Tentamen Ord Tentamen - Miljörätt, Provkod: 09012017-11-24
T  08:15-13:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG306A-20172-78007-AF4703G8:Tentamen Omtentamen 22017-07-11
T  08:15-13:15 TGHPR15hMT129A-20172-78096-, MT129A-20172-TS637-AF4703G8:Tentamen Omtentamen 22017-12-15
T  14:15-18:15 FMU31FF132A-20172-US988-TSSYLIG8:Tentamen Omtentamen 2
2017-07-14
TOns18 Apr08:15-12:15 SGTRA15hTR117C-20181-US412-AD7545G8:Tentamen Omtentamen 12017-12-20
T  08:15-12:15 SGSPK17hSP121A-20181-SP121-HSPETEG8:Tentamen Omtentamen 12018-01-22
T  08:15-13:15 SGSOC17vSC131B-20181-SC13B-HSLINANG8:Tentamen Ordinarie salstentamen delkurs 22018-01-16
TTor19 Apr08:15-11:15 VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2OM141A-20181-OM141-HSJEMAG8:Tentamen Tentamen Läklemedel provkod 17102018-01-22
T  14:15-16:15 SGMVP16hMV103E-20181-84006-TSJOSTG8:Tentamen Exam Environmental Management2018-01-22
T  14:15-18:15  GL212C-20181-L8839-AC6389G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 12018-01-23
TFre20 Apr08:15-10:15 VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2OM141A-20181-OM141-, OM141A-20181-OM141-4HSGAISG8:Tentamen Ordinarie Tentamen Hälsopedagogik Provkod 1705 grupp 4 + omtentamen 16052018-01-26
T  08:15-12:15 SGMVP17hMV133B-20181-US420-KSGOEW, TSJONYG8:Tentamen Ord Tentamen, Provkod: 16012017-11-24
T  08:15-12:15 VGSJU18v, VGSJU18v1, VGSJU18v2OM112A-20181-OM112- G8:Tentamen Salstentamen Delkurs 2 provkod 17022017-11-24
T  08:15-12:15 TGSPA16hDA308A-20181-TS807-TSSTDAG8:Tentamen Omtentamen 1 Salstentamen2018-02-27
T  14:15-17:15  EN431B-20181-L9164-LUINHOG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2018-02-21
T  14:15-19:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1BG312A-20181-TS870-AG4029G8:Tentamen Omtentamen 1: Geoteknologi (1703)2018-02-20
TLör21 Apr09:15-12:15 SGSPK16hSP143A-20181-SP143-HSINLUG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-02-12
T  09:15-13:15  HL701C-20181-L8762-LUCEAXG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen2018-02-12
T  09:15-13:15  HL222C-20181-L8843-LUCEAXG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen2018-02-12
T  09:15-13:15 VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2OM141A-20181-OM141-AB2389, HSINHALG8:Tentamen Omtentamen 1 Barn och ungdomars hälsa och ohälsa (provkod: 1603, 1302, 1703).
Kvinnors reproduktiva hälsa och ohälsa, delkurs 1. Omtentamen A:1. Provkod 1301+1601+1701
2017-11-22
T  09:15-13:15 SGSOC15vSC671B-20181-85003-HSTORIG8:Tentamen Omtentamen 12017-11-21
T  09:15-13:15 SGSOC18vSC111B-20181-SC111-HSBEING8:Tentamen Omtentamen 1 av salstentamen del 1 av delkurs 2, provkod 16022018-01-12
T  09:15-14:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM152B-20181-OM152-HSPEHEG8:Tentamen Omtentamen 2 moment I provkod: 17012017-11-17
T  09:15-15:15  ML233B-20181-L8578-AE9675G8:Tentamen Omtentamen 12018-02-12
 
Vecka 17, 2018
TMån23 Apr08:15-12:15 TGSPA16hDA307A-20172-TS876-AG1498G8:Tentamen Omtentamen 12018-02-15
T  08:15-12:15 LGIDK17hFYAHIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV521G-20181-L1407-LUPEPEG8:Tentamen Omtentamen 1 Anatomi, biomekanik, rörelseanalys2017-11-21
T  08:15-13:15 TGHMM16h, TGHPR16hMT118A-20181-TS839-TSULHEG8:Tentamen Omtentamen 1 (1401)2017-12-22
T  08:15-13:15 SGSFU17hSF162A-20181-SF162-AE1469G8:Tentamen Omtentamen 1 provkod 15012017-12-20
T  14:15-17:15  OL102A-20181-84007-LUFRBJ, TSCHPEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-01-23
TTis24 Apr14:15-18:15 TGITA16hDA375A-20181-88014-AG0834G8:Tentamen Omtentamen 12017-12-20
T  14:15-18:15 TGIAA15h, TGSPA15hDA199B-20181-88021-AG0834G8:Tentamen Omtentamen 12017-12-20
TOns25 Apr08:15-12:15  JR102S-20181-81701-IMINAL, IMLEISG8:Tentamen Omexamination1 Förvaltningsförfarandet provkod 08022017-12-20
T  08:15-12:15 TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA16hDA329A-20181-88001-CTANLOG8:Tentamen Omtentamen 12017-12-21
T  08:15-12:15 SGTRA17hTR125A-20181-US486-HSSUWEG8:Tentamen Omtentamen2018-01-11
T  08:15-13:15 LALAM15hGYEN-pgrp2, LALAM15hGYID-pgrp4, LALAM15hGYMA-pgrp4, LALAM15hGYSV-pgrp3NL226C-20181-L8846-LUKESOG8:Tentamen Salstentamen, lärandemål 1-22018-01-23
T  14:15-17:15 HGENS17hEN236L-20181-K3464-IMMAWIG8:Tentamen Re-exam 12018-01-16
T  14:15-17:15  EN102C-20181-82203-IMMAWIG8:Tentamen Re-exam 12018-01-16
TTor26 Apr08:15-10:15 SGFRE15hFK103L-20181-81100-IMANKI, KSSTMAG8:Tentamen Formal Re-exam I2017-12-05
T  08:15-11:15 TGIAA15hDA262A-20181-88013-KSJAPEG8:Tentamen Written exam (re-sit 1)2017-11-30
T  08:15-11:15 TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA15hDA351A-20181-88000-KSJAPEG8:Tentamen Written exam (re-sit 1)2017-11-30
T  08:15-12:15 VGKRK17hKG121B-20181-KG121-M12P0193G8:Tentamen Omtentamen 12018-01-10
T  08:15-12:15  JR102S-20181-81701-IMINAL, IMLEISG8:Tentamen Ordinarie Examination Arbetsrätt provkod 08032017-12-20
T  14:15-16:15  KB002S-20181-83108-IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 1: Uppsatsskrivning 4; sociala frågor - refererande text2017-12-15
T  14:15-19:15 THMMA17h, THPDA17hMT108A-20181-TS913-AC2996, TSCHBJG8:Tentamen Omtentamen 12018-01-18
TFre27 Apr08:15-10:15 VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2OM141A-20181-OM141-, OM141A-20181-OM141-2, OM141A-20181-OM141-3HSGAISG8:Tentamen Ordinarie Tentamen Hälsopedagogik Provkod 1705 grupp 2 + 3 + omtentamen 16052018-01-26
T  08:15-11:15 THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARKBG315A-20181-TS948-KSROANOR:Tentamen 1 Omtentamen 1 T12017-12-21
T  08:15-12:15 TGFFF16hFF304G-20171-US389-TSANLYG8:Tentamen Omtentamen 3 Fastighetsföretagande2017-11-30
T  08:15-12:15 VGREP16hRP142A-20181-RP142-AG1777, AG5560G8:Tentamen Ordinarie Tentamen
(1801)
2017-12-29
T  08:15-12:15 TGFFF17hFF304H-20181-US503-TSANLYG8:Tentamen Ordinarie salstentamen Fastighetsförvaltning2017-11-22
T  08:15-12:15  HS112B-20181-85119-HSZOVAG8:Tentamen Ordinarie (1403)
Forskningsmetodik I
2017-11-17
T  08:15-12:15 SGSPO17hST120S-20181-GP624-HSMAERG8:Tentamen Tentamen delkurs 3 , Förvaltningsekonomi2017-11-17
T  14:15-17:15  ST101A-20181-81705-KSULWA, TSANHSG8:Tentamen Salstentamen (Global Politik, delkurs 3)2017-11-28
T  14:15-17:15 SGSPO17hST110S-20172-GP623-LUCEHA, TSANHS, TSSCMCG8:Tentamen Delkurs 3: Salstentamen omtentamen 22017-12-18
T  14:15-18:15 SGMRE17hMR105L-20181-81690-IMLEISG8:Tentamen Sit in Exam - Law and Human Rights (1503)2017-11-23
TLör28 Apr09:15-12:15  EN424C-20171-L7657-, EN424C-20181-L8849-LUBOLUG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 Innehålls- och språkintegrerat lärande 1403
2018-02-15
T  09:15-13:15 VGBLV16hBA141C-20181-BA141-HSANLAG8:Tentamen Omtentamen 1 (1802)
Hematologi och transfusionsmedicin, 7,5 hp
2018-02-22
T  09:15-13:15  KL213C-20181-L8820-LUJESJG8:Tentamen Omtentamen 12018-01-18
T  09:15-13:15 LALGR15hF3XX-pgrp2, LALGR15hF3XX-pgrp4, LALGR15hF3XX-pgrp5SL223B-20181-L8506- G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 12018-02-23
T  09:15-13:15 VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2OM131B-20181-OM131-IMKYTHG8:Tentamen Omtentamen 2 Delkurs 1 (provkod 1601) Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskningen2018-01-23
T  09:15-13:15  HS112B-20181-85119-AC9103, HSEVNIG8:Tentamen Omtentamen 1 (1402)
Kriminologiska Teman
2017-11-17
T  09:15-13:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM161T-20181-OM161-HSMAREG8:Tentamen Omtentamen 2 Omvårdnadskunskap2017-11-29
T  09:15-13:15 LALGR16hF3XX-pgrp6SL224B-20181-L9121-LUANCEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 12017-12-11
T  09:15-13:15 LALGR16h46XX-pgrp6SL234B-20181-L9052-LUFRHAG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 12018-02-28
T  09:15-13:15 TGITA16hEK160A-20181-US387-TSEVAN, TSSTSTG8:Tentamen Omtentamen 1 IT och entreprenörskap 7,5 hp, provkod 17012018-01-16
T  09:15-13:15 VGBLV17hBA121D-20181-BA121-HSLABRG8:Tentamen Tentamen delkurs 2 omtentamen 12018-02-21
T  09:15-14:15  NO233B-20181-L8549-LUAGREG8:Tentamen Omtentamen 1 Prov 1: del 22017-12-18
T  09:15-14:15  SL703C-20181-L8770-LUCATHG8:Tentamen Omtentamen 12017-12-29
T  09:15-14:15 SGMVP16hMV104E-20181-84005-AH6837, KSDENIG8:Tentamen Exam part I, retake 1, 15012017-12-05
 
Vecka 18, 2018
TMån30 Apr14:15-18:15 FMU31FF112A-20181-US982-TSSISIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12018-01-26
T  14:15-19:00  FF112A-20181-US982- G8:305  2018-01-26
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn