Schema
Datum: 2017-12-15 - 2018-01-25
 
Utskrivet: 2017-12-15 07:11:01
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 50, 2017
TFre15 Dec08:15-12:15 VASSV17hVA712B-20172-VA712-AE8662G8:Tentamen Omtentamen 1 på Gäddan2017-12-08
T  08:15-12:15 TGIAA16hDA361A-20172-TS795-ADSUSJ, TSANTIG8:Tentamen Ordinarie salstentamen 15032017-12-11
T  08:15-12:15 SGMGF17hIM441S-20172-GP660-IMBEWIG8:Tentamen Examinerande salstentamen 22017-12-11
T  08:15-12:15 THDTA16hDA124A-20172-TS819-CTGIKO, TSBOSTG8:Tentamen Omtentamen 1 salstentamen 13012017-12-11
T  08:15-12:15 TGDAB17h, TGSYA17h, THDTB17hDA339A-20172-TS932-AC8615, TSROAXG8:Tentamen Tentamen C Ordinarie tillfälle2017-12-11
T  08:15-14:15  TL212C-20172-L8818-, TL212C-20172-ULV42-LUSVAAG8:Tentamen Tentamen på Gäddan2017-12-11
T  08:15-15:00  1084 - FUNK G8:256  2017-12-11
T  08:15-22:00  1084 - FUNK G8:238  2017-12-11
T  13:15-20:00  1084 - FUNK G8:265, G8:267  2017-12-11
T  13:15-22:00  1084 - FUNK G8:236  2017-12-11
T  14:15-18:15 SGSOC17hSC122A-20172-SC122-BHSJASTG8:Tentamen Omtentamen 12017-12-11
T  14:15-19:15 TGSPA15hDA379A-20171-TS882-AC7391, KS/TSTentamenG8:Tentamen Omtentamen 2
2017-12-11
T  14:15-19:15 FMU28FF222U-20172-US993-HSSUWEG8:Tentamen Ordinarie salstentamen2017-07-13
T  14:15-19:15  ML231B-20172-L7867-LUCCWIG8:Tentamen Prov 12017-12-11
T  14:15-19:15 SGSOC16hSC131A-20172-SC131-, SC131B-20172-SC13B-AC7290G8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Omtentamen 2 tentamen delkurs 1 (salstenta)2017-12-11
T  14:15-19:15 THMMA17h, THPDA17hMA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-TSSTGUG8:Tentamen Omtentamen 1: Analys A2017-12-11
T  14:15-19:15 THDTA16h, THMMA17h, THPDA17hMA203A-20172-TS820-TSSTGUG8:Tentamen Omtentamen 1: Analys A2017-12-11
TLör16 Dec08:15-15:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238  2017-12-11
T  09:15-11:15 VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2OM121A-20171-OM121-, OM121B-20172-OM121-AE1887G8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning (T 1716)
Även omtentamen OM121A Läkemedelsberäkning
2017-12-11
T  09:15-12:15 VGBLV17hBA111D-20172-BA111-, RP111A-20172-RP111-HSRADAG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Omtentamen 1, del 2 BA111D
RP111A provkod 1602
2017-12-11
T  09:15-13:15 SGSFU17hSF111B-20172-SF111-HSHAEGG8:Tentamen Omtentamen 2 salstentamen delkurs 1 07012017-12-11
T  09:15-13:15 VGSJU15v, VGSJU15v1, VGSJU15v2OM161A-20172-OM161-HSMAREG8:Tentamen Omvårdnadskunskapstentamen omtentamen 22017-12-11
T  09:15-13:15  HS131C-20172-75205-HSERHEG8:Tentamen Omtentamen2017-12-11
T  09:15-13:15 VGKRK16hKG131C-20172-KG131-HSERHEG8:Tentamen Omtentamen2017-12-11
T  09:15-13:15 SGSFU17hSF111A-20172-SF111-HSHAEGG8:Tentamen Omtentamen 4 salstentamen delkurs 1, provkod 12012017-12-11
T  09:15-13:15 SGMVP15h, SGPRM14h, TGMPP14hMV103B-20171-74006-, MV103B-20171-us236-KS/TSTentamen, KSJELA, TSJOSTG8:Tentamen Omtentamen 3 Företagsekonomisk orientering 15012017-12-11
T  09:15-13:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM131B-20172-OM131-HSVEVE, IMKYTHG8:Tentamen Omtentamen 2: Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning dk2 16022017-12-12
T  09:15-14:15 LALGR17hFHFHML721B-20172-L7806-, ML731B-20172-L7813-LUCCWIG8:Tentamen Omtentamen 22017-12-11
T  09:15-14:15 VGBMV15hBA151C-20172-BA151-AB8207, HSANLA, HSTOSAG8:Tentamen, G8:Tentamen 2, G8:Tentemen 3 Skriftlig salstentamen, omtentamen 12017-12-11
T  09:15-14:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM152B-20172-OM152-HSCHGIG8:Tentamen Omtentamen 2, moment I2017-12-11
 
Vecka 51, 2017
TMån18 Dec08:15-10:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141-HSJEMAG8:Tentamen Omtentamen II läkemedelsberäkning2017-12-12
T  08:15-12:15 VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2OM111B-20172-OM111-HSAMCA, HSMAEIG8:Tentamen OM111B Provkod 1701 ordinarie tentamen2017-12-12
T  08:15-13:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG306A-20172-78007-AF4703G8:Tentamen Omtentamen 12017-12-12
T  08:15-13:15 TGHMM15hMT129A-20172-TS637-AF4703G8:Tentamen Omtentamen 12017-12-12
T  08:15-13:15 NZNTB17hMA030B-20172-TS904-TSANRAG8:Tentamen Tentamen (1301)2017-12-12
T  08:15-15:00  1084 - FUNK G8:256, G8:267  2017-12-12
T  08:15-17:00  1084 - FUNK G8:238  2017-12-12
T  13:15-20:00  1084 - FUNK G8:236, G8:525  2017-12-12
T  14:15-17:15 TGFFF15hFF317F-20172-US302-2TSSISIG8:Tentamen Omtentamen 1 salstentamen2017-12-12
T  14:15-18:15 TGFFF16hFF306G-20172-US397-AG5481G8:Tentamen Tentamen2017-12-12
T  14:15-18:15 TGIAA16hDA356A-20172-TS794-AG5656, AH6942G8:Tentamen Exam2017-12-12
T  14:15-18:15 TGDAB15h, TGITA15h, TGSYA15hDA260A-20172-78068-AG5656, AH6942G8:Tentamen Exam2017-12-12
TTis19 Dec08:15-13:15  SL201C-20172-L7868-AB4001, LUCATH, LUCEOLG8:Tentamen Omtentamen 1 salstentamen2017-12-13
T  08:15-13:15 LGIDV16hLEDA, LGIDV16hSPMAIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV321G-20172-L8995-LUGUNOG8:Tentamen Omtentamen
Delkurs 1, provkod 1201
2017-11-20
T  08:15-13:15 LGIDV16hLEDA, LGIDV16hSPMAIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV211G-20172-L8986-LUGUNOG8:Tentamen Omtentamen
Delkurs 1, provkod 0901
2017-11-20
T  08:15-13:15 LGIDV16hLEDA, LGIDV16hSPMAIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV121G-20171-L8982-LUGUNOG8:Tentamen Omtentamen
Delkurs 1, provkod 1101
2017-12-13
T  08:15-15:00  1084 - FUNK G8:236  2017-12-13
T  14:15-18:15 FMU30JU303U-20172-US991-HSSUWEG8:Tentamen Ordinarie salstentamen
2017-07-13
TOns20 Dec08:15-10:15  KB002S-20171-73012-KSANHGG8:Tentamen Omtentamen 1: Ordkunskap och grammatik 62017-07-04
T  08:15-10:30  KB002S-20172-73111-IMJOBEG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Omtentamen 2, uppsatsskrivning 4: sociala frågor - refererande text2017-12-14
T  08:15-12:00  1084 - FUNK G8:238  2017-12-14
T  08:15-12:15 SGSFU17hSF112B-20172-SF112-HSMOLA, HSSVLIG8:Tentamen Salstentamen2017-12-14
T  08:15-13:15  EK181E-20172-74015-AF4713G8:Tentamen Examination, skriftlig2017-12-14
T  08:15-13:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1BG313A-20172-TS868-TSSISIG8:Tentamen Ordinarie salstentamen Tentamen 22017-12-14
T  08:15-13:15 TGHMM16h, TGHPR16hMT106A-20171-TS831-KS/TSTentamen, TSULHEG8:Tentamen Omtentamen 2 dynamik, provkod 15022017-12-14
T  08:15-15:00  1084 - FUNK G8:267  2017-12-14
T  08:15-17:00  1084 - FUNK G8:265  2017-12-14
T  08:15-20:00  1084 - FUNK G8:236  2017-12-14
T  14:15-18:15 VGBLV17hBA112D-20172-BA112-HSHAERG8:Tentamen Omtentamen 1 delkurs 1 Kemi2017-12-14
T  14:15-18:15 HGENS16hEN237L-20172-SP406-IMANMA, IMPHCLG8:Tentamen Sit-in Exam, History of the English Language2017-12-14
T  14:15-18:15 HGENS16hEN238B-20172-K3818-IMANMA, IMPHCLG8:Tentamen Sit-in Exam, History of the English Language2017-12-14
T  14:15-18:15 TGDAB16h, TGSPA16h, TGSYA16h, THDTA15hDA330A-20172-78089-, DA330A-20172-TS782-TSFANAG8:Tentamen Tentamen2017-12-14
T  14:15-18:15 FMU31FF132A-20172-US988-TSSYLIG8:Tentamen Ordinarie salstentamen
2017-07-13
TTor21 Dec08:15-10:15  KB002S-20172-73111-IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 1 :uppsatsskrivning 6: argumenterande text-media, kommunikation2017-07-05
T  08:15-11:15 TGFFM16hFF307F-20172-US392-TSSISIG8:Tentamen Salstentamen2017-09-25
T  08:15-12:15 TGFFF15hFF314F-20172-US303-TSPETHG8:Tentamen Ordinarie salstentamen2017-07-12
T  08:15-13:15 NZNTB17hFY010B-20172-TS898-CTJABLG8:Tentamen Omtentamen 1 (1308)2017-11-10
T  08:15-21:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:246, G8:249, G8:252, G8:253, G8:255, G8:265, G8:267  2017-12-06
T  14:15-18:15 TGDAB15h, TGIAA15h, TGITA15h, TGITA17h, TGMPP15h, TGMPP17h, TGSPA15h, TGSPA17h, TGSYA15h, THDTA15h, THDTA16hDA274A-20172-78067-AG5656G8:Tentamen Written exam2017-11-17
T  14:15-18:15 FMU29OL301F-20172-US996-KSCELUG8:Tentamen Ordinarie salstentamen
2017-07-13
T  14:15-18:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG318A-20172-78009-AE2087G8:Tentamen Tentamen (skriftlig)2017-10-16
TFre22 Dec08:15-10:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141-1AF4838G8:Tentamen Tentamen Hälsopedagogik provkod 1705+omtentamen samma kod2017-11-10
T  08:15-13:15 LALAM16hGYEN-pgrp2, LALAM16hGYID-pgrp4, LALAM16hGYMA-pgrp4, LALAM16hGYSV-pgrp3NL229C-20172-L9350-LUPEBEG8:Tentamen Prov 22017-10-17
 
Vecka 52, 2017
TLör30 Dec09:15-11:15 VGSJU15v, VGSJU15v1, VGSJU15v2OM161A-20172-OM161-HSMAREG8:Tentamen Omtentamen 2 Författningskunskap2017-07-07
 
Vecka 1, 2018
TOns3 Jan08:15-12:15  KS - SPS - OHIMANMA, IMJOBEG8:325 Inträdesprov - introduktionsutbildningen2017-12-13
T  08:15-12:15 TGFFF15hFF311F-20171-US297-KS/TSTentamen, TSJONYG8:Tentamen Omtentamen 2, Tentamen 1 (1202)2017-03-10
TTor4 Jan08:15-12:15 SGSOC17hSC111B-20172-SC111-HSBEING8:Tentamen Omtentamen 2 av salstentamen på dk 2 av SC111B, (provkod 1602)2017-11-13
T  08:15-12:15 LGIDV16hLEDAIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV211G-20172-L8986- G8:Tentamen Salsentamen Idrottsskador2017-12-08
T  08:15-12:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IF166F-20172-76021- G8:Tentamen Salstentamen Idrottsskador2017-08-31
T  08:15-12:15 THDTA16hDA264A-20172-TS009-CTGIKOG8:Tentamen Tentamen del I (provkod 1503)2017-09-06
T  08:15-12:15 VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2OM121B-20172-OM121-HSVISUG8:Tentamen Tentamen Omvårdnad med Medicinsk vetenskap II (T 1711)2017-06-29
T  14:15-17:15 HGENS17hEN221L-20172-K3461-IMANMA, M11P0071G8:Tentamen Final exam grammar (1502)2017-11-08
T  14:15-17:15  EN101A-20172-72146-IMANMA, M11P0071G8:Tentamen Final exam grammar (1507)2017-11-01
T  14:15-17:15 SGSPO17hST110S-20172-GP623-LUCEHA, TSANHS, TSSCMCG8:Tentamen Delkurs 3: Salstentamen omtentamen 12017-12-08
T  14:15-17:15  ST101A-20172-71850-LUCEHA, TSANHS, TSSCMCG8:Tentamen Delkurs 3: Salstentamen omtentamen 12017-12-08
TFre5 Jan08:15-10:15 HGENS17hEN221L-20172-K3461-IMANMA, M11P0071G8:Tentamen Final exam proficiency (1503)2017-11-08
T  08:15-10:15  EN101A-20172-72146-IMANMA, M11P0071G8:Tentamen Final exam proficiency (1508)2017-11-08
T  08:15-11:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL202C-20152-L7173-, IL202C-20162-L7521-, IL202C-20172-L7876- G8:Tentamen Salstentamen: Kroppsligt lärande
Omtentamen 1: Kroppsligt lärande (provkod 1101)

2017-12-07
T  08:15-11:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL222C-20152-L8644-, IL222C-20162-L8801-, IL222C-20172-L9247- G8:Tentamen Salstentamen: Kroppsligt lärande
Omtentamen 1 : Kroppsligt lärande (provkod 1502)

2017-12-07
T  08:15-13:15 SGINE16hIR102L-20172-71602-IMINAL, KSERSVG8:Tentamen Module 1: Methods. Retake 2. Sit-in EXAM2017-11-01
T  08:15-13:15 SGINT15hIR102S-20161-61411-IMINAL, KSERSVG8:Tentamen Module 1: Methods. Retake 2. Sit-in EXAM2017-11-01
 
Vecka 2, 2018
TMån8 Jan08:15-11:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV210G-20162-L8358-LUANBE, LUJEVIG8:Tentamen Omtentamen 2
Näringsfysiologi och motionspsykologi
2017-11-30
T  08:15-12:15 THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARKFY123A-20172-TS915-TSJOEK, TSRIRIG8:Tentamen Tentamen, fysik (1606)2017-07-10
T  08:15-12:15 THDTA16hFY122A-20172-TS822-TSJOEKG8:Tentamen Salstentamen (1504)2017-07-11
T  08:15-13:15 OGTAL14hTV607A-20172-OD513-AE1714G8:Tentamen 2 Salstentamen dag 12017-09-11
T  08:15-13:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1BG313A-20172-TS868-KSROANOR:Tentamen 1 Omtentamen 1 Tentamen 12017-12-08
T  08:15-13:15 SGMVP17hMV102B-20172-US026-TSEVAN, TSJOSTG8:Tentamen Omtentamen 1 Dk 3A (provkod 1403)2017-09-04
T  08:15-13:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG312A-20171-TS606-KS/TSTentamen, KSMAPEOR:Tentamen 1 Omtenta 2: Mätningsteknik (1705)2017-12-08
T  08:15-14:15 OGTAH16hTV303A-20172-OD303- OR:Tentamen 1 Salstentamen dag 12017-09-11
T  08:15-14:15  TV300A-20172-TV300- OR:Tentamen 2 Salstentamen2017-09-11
T  08:15-14:15 OGTAL16hTV103A-20172-OD103-   Salstentamen dag 1
OBS: Tentamen skrivs på Klerken
2017-11-30
T  08:15-15:15  TV609A-20172-TV609-ODGUSV, ODHEAKAS:Tentamen 2 Ordinarie tentamen 11022017-10-11
T  08:15-18:15 TGMPP16hME130A-20162-TS852-CTCASTAS:Tentamen 1 Omtentamen 4 (1101)2017-12-01
T  14:15-18:15 SGPRM16hME103A-20162-68077-, ME103A-20162-68102-, ME103A-20162-TS859-CTCASTAS:Tentamen 1 Omtentamen 4 (1101)2017-12-01
T  14:15-18:15 SGPRM17hME165A-20172-TS961-CTCASTAS:Tentamen 1 Omtentamen 22017-12-01
T  14:15-18:15 THDTB17hDA215A-20172-78052-, DA215A-20172-TS931-AC8293, TSBOSTG8:Tentamen Salstentamen, delkurs Inbyggda system (1403)2017-07-06
T  14:15-18:15 TGDAB16h, TGSYA14hDA346A-20172-78070-, DA346A-20172-TS783-AC8293, TSBOSTG8:Tentamen Ordinarie tentamen (1502)2017-09-05
T  14:15-18:15 TGITA16hEK140A-20171-US390-KS/TSTentamen, TSEVAN, TSREJOG8:Tentamen (1603). Indviduell skriftlig tentamen. Organisation och ledarskap. Omtentamenstillfälle 22017-03-10
T  14:15-19:15 TGITA17hDA371A-20172-TS934-TSZAGHG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2017-11-07
T  17:15-20:15  SV203S-20172-73127-IMANMA, IMBONOG8:Tentamen Tentamen. Provkod 0701.2017-07-10
TTis9 Jan08:15-11:15  FK110L-20172-71660-IMANKI, IMINAL, KSSTMAG8:Tentamen Re-Exam 2 In-Class Exam, Module 22017-07-28
T  08:15-12:15 OGTAH16hTV303A-20172-OD303- G8:Tentamen 2 Salstentamen dag 22017-10-06
T  08:15-12:15  TV200A-20162-OD200-ODLEBA  Omtentamen, 1601
OBS! Tentamen skrivs på Klerken
2017-12-11
T  08:15-12:15 OGTAL16hTV103A-20172-OD103-   Salstentamen dag 2
Hus: Klerken
2017-09-11
T  08:15-12:15 TGSPA17hDA315A-20172-TS963-TSJEERG8:Tentamen Salstentamen2017-07-03
T  08:15-13:15  ME137A-20172-78083-TSHELUG8:Tentamen Tentamen2017-08-15
T  08:15-13:15 TGMPP16hME142A-20172-TS858-TSHELUG8:Tentamen Tentamen2017-08-15
T  08:15-13:15 SGPRM16hME137A-20172-TS862-TSHELUG8:Tentamen Tentamen2017-08-15
T  08:15-13:15 OGTAL14hTV607A-20172-OD513-AE1714AS:Tentamen 1 Salstentamen dag 22017-09-11
T  08:15-13:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1BG315A-20171-TS867-KS/TSTentamen, KSROANAS:Tentamen 1 Omtentamen 2, T32017-12-11
T  08:15-13:15 NZNTB17hKE010B-20172-TS902- Malmö Mässan T Tentamen (1201+1301+1401)2017-12-11
T  08:15-13:15 SGMVP15hMV108C-20172-US350-TSEVAN, TSJONY, TSJOSTG8:Tentamen Tentamen dk 1 (provkod 1701)2017-09-19
T  14:15-16:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 2, ordkunskap och grammatik 32017-07-05
T  14:15-17:45  TV100A-20172-TV100-AC4605AS:Tentamen 2 Salstentamen dag 12017-09-11
T  14:15-18:15  EN402C-20172-L7880-LUMAGLAS:Tentamen 1 Tentamen2017-11-17
T  14:15-18:15  EN416C-20172-L1800-LUMAGLAS:Tentamen 3 Tentamen2017-11-17
T  14:15-18:15 TGITA16hEK140A-20171-US390-CTANLO, KS/TSTentamen, TSEVANOR:Tentamen 1 (1601). Individuell skriftlig tentamen. Projektmetodik. Omtentamenstillfälle 22017-11-17
T  14:15-19:15 SGTRA15hTR127B-20172-US206-KSDENIOR:Tentamen 1 Tentamen2017-08-29
T  14:15-19:15 TGFFF17h, TGFFM17hJU107A-20172-US024-, JU107A-20172-US025-TSANLY, TSPELAG8:Tentamen Tentamen2017-07-28
T  14:15-19:15  NM178F-20172-76107-AF4852G8:Tentamen Tentamen2017-07-28
T  14:15-19:15 FMU31JU107A-20172-US999-TSPELAG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-14
T  14:15-19:15 THMMA17h, THPDA17hFY202A-20172-TS901-CTJABLG8:Tentamen Termodynamik2017-08-31
TOns10 Jan08:11-11:15 OGTAL15hTV105A-20172-OD215-ODSTGI  Salstentamen dag 1, Scenario 1
Hus: Klerken
2017-09-11
T  08:15-12:15  TV100A-20172-TV100-AC4605AS:Tentamen 2 Salstentamen dag 22017-09-11
T  08:15-12:15  KB150L-20172-73124-TSSTMYG8:Tentamen Written examination in class (1601)2017-11-20
T  08:15-12:15 TGFFF15hFF311F-20171-US297-KS/TSTentamen, TSJONYG8:Tentamen Omtentamen 2, Tentamen 2 (1203)2017-03-10
T  08:15-13:15 SGMVP17hMV102B-20172-US026-TSEVANG8:Tentamen Tentamen Dk2 A (provkod 1402)2017-12-11
T  08:15-13:15  ML205C-20172-L7874-, ML205C-20172-L8908-, ML205C-20172-L9206-AF4852G8:Tentamen Tentamen delkurs 32017-12-11
T  08:15-13:15 TGHMM16h, TGHPR16hMT112A-20172-TS836-TSPAOLAS:Tentamen 1 Tentamen2017-12-11
T  08:15-13:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBY307J-20172-TS603-KSCATHOR:Tentamen 1 Tentamen2017-12-11
T  08:15-13:15 TGFFF16hFF309F-20172-US395-, FF309F-20172-US396-AD2863G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle2017-09-04
T  14:15-17:15 TGFFF16h, TGFFM16hFF305F-20172-US390-, FF305F-20172-US391-AF4831, TSANLY, TSBIVIG8:Tentamen Omtentamen 2 12012017-09-14
T  14:15-17:15 OGTAL15hTV105A-20172-OD215-ODSTGI  Salstentamen dag 1, Scenario 2
Hus: Klerken
2017-09-11
T  14:15-18:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL202C-20172-L7876-IDV Tentamen, LSTentamen, LUPEPEG8:Tentamen Salstentamen: Anatomi, biomekanik och rörelseanalys2017-12-11
T  14:15-18:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL222C-20172-L9247-IDV Tentamen, LSTentamen, LUPEPEG8:Tentamen Salstentamen: Anatomi, biomekanik och rörelseanalys2017-12-11
T  14:15-18:15  JR102S-20172-71870-IMINAL, IMLEISG8:Tentamen Omtentamen 1 Arbetsrätt2017-12-11
T  14:15-18:15 SGTRA17hTR121A-20172-US014-TSSTMYAS:Tentamen 1 Salstentamen ordinarie tillfälle2017-10-16
T  14:15-18:15 TGITA16hDA372A-20172-TS769-AE1925AS:Tentamen 1 Omtentamen 1 Databaser 2.0 hp2017-10-31
T  14:15-18:15 LGIDV15hLEDAIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV211G-20172-L8986-IDV Tentamen, LSTentamen, LUPEPEG8:Tentamen Salstentamen: Anatomi, biomekanik och rörelseanalys2017-12-11
T  14:15-19:15 LGIDK17hFYAHIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV520G-20172-L1404-LUTOBUG8:Tentamen Salstentamen2017-12-11
T  14:15-19:15  ML722C-20172-L7841-LULEKAG8:Tentamen Delkurs Flervariabelanalys: Tentamen2017-12-11
T  14:15-19:15 LALAM13hGYSH-pgrp1, LALAM13hGYSH-pgrp2, LALAM13hGYSH-pgrp3LS723C-20172-L8751-LULAPAG8:Tentamen Ordinarie salstentamen2017-09-21
T  14:15-19:15 TGDAB15h, TGSYA15h, THDTA15hDA272A-20172-78053-, DA272A-20172-78064-AE1924G8:Tentamen Written exam Re-Exam 1 - 15012017-09-28
T  14:15-19:15 FMU30FF310F-20172-US992-TSANORG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-14
TTor11 Jan08:15-12:15 VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2OM132A-20172-OM132-HSAMCA, HSLOEKAS:Tentamen 1 Tentamen2017-08-29
T  08:15-12:15 SGTRA16hTR106B-20172-US403-TSCACAG8:Tentamen Salstentamen2017-11-29
T  08:15-12:15 SGTRA17hTR129B-20172-US012-TSCACAG8:Tentamen Salstentamen 2 15022017-07-03
T  08:15-12:15 TGHMM15h, TGHPR15hMT137A-20172-78093-, MT137A-20172-TS638-TSCHBJG8:Tentamen Ordinarie salstentamen2017-07-14
T  08:15-13:15  ML724C-20172-L7842-LULEKAG8:Tentamen Tentamen2017-07-13
T  08:15-13:15 THMMA17h, THPDA17hMA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-TSYUCHG8:Tentamen Linjär algebra2017-09-26
T  08:15-13:15 THDTA16h, THMMA17h, THPDA17hMA203A-20172-TS820-TSYUCHG8:Tentamen Linjär algebra2017-08-31
T  08:15-13:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1BG315A-20171-TS867-KS/TSTentamen, KSROANG8:Tentamen Omtentamen 2, T22017-03-10
T  08:15-13:15 LALAM16hGYEN-pgrp2, LALAM16hGYID-pgrp4, LALAM16hGYMA-pgrp4, LALAM16hGYSV-pgrp3NL229C-20172-L9350-LUJESJG8:Tentamen Prov 12017-07-11
T  08:15-13:15 LALAM15hGYEN-pgrp2, LALAM15hGYID-pgrp4, LALAM15hGYMA-pgrp4, LALAM15hGYSV-pgrp3NL221C-20162-L8802-LSTentamen, LULEKAG8:Tentamen Omtentamen 3 14012017-10-11
T  08:15-15:00  BG315A-20171-TS867- AS:U106, AS:U212  2017-12-11
T  14:15-18:15  EN101A-20172-72146-AG2423, AH8830, IMASKA, IMBECL, IMPHCLG8:Tentamen Ordinarie tentamen2017-12-11
T  14:15-18:15 OGTAL15hTV105A-20172-OD215-ODSTGI  Salstentamen dag 2
Hus: Klerken
2017-09-11
T  14:15-18:15 FMU29JU105A-20172-US997-TSPEGOAS:Tentamen 2 Omtentamen 1
2017-12-11
T  14:15-18:15 TGDAB15h, TGSYA16hDA357A-20172-78075-, DA357A-20172-TS812-AE1925, TSBENIAS:Tentamen 1 Salstentamen ordinarie tillfälle2017-11-28
T  14:15-18:15 THDTA16hDA124A-20172-TS819-CTGIKO, TSBOSTG8:Tentamen Omtentamen 2 salstentamen 13012017-07-05
T  14:15-18:15 TGFFM17hJU304F-20172-US298-TSKAST, TSPEGOAS:Tentamen 3 Omtentamen 12017-11-09
T  14:15-18:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141-HSCHSUG8:Tentamen Ordinarie tentamen B + Omtentamen A:2 (HT17) Dk 1: Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa. Provkod 1301+ 1601. Dk 2 Barn och ungdomars hälsa/ohälsa. Provkod: 1302 + 16032017-07-11
T  14:15-18:15 TGITA17hEK130A-20172-US029-TSEVAN, TSSTSTG8:Tentamen Individuell skriftlig salstentamen Extern redovisning 4 hp provkod 15042017-06-27
T  14:15-18:15  HL202C-20172-L7878-AD1344AS:Tentamen 1 Ordinarie tentamen dag 12017-07-10
T  14:15-18:15  HL209C-20172-L9348-AD1344AS:Tentamen 1 Ordinarie tentamen dag 12017-12-11
T  14:15-18:15 HGENS16hEN218A-20172-K3463-AG2423, AH8830, IMASKA, IMBECL, IMPHCLG8:Tentamen Ordinarie tentamen2017-12-11
T  14:15-19:15  NM173F-20172-76109-LUJONEG8:Tentamen Tentamen2017-06-27
T  14:15-19:15 TACSO17hDA614A-20172-TS888-AE1924AS:Tentamen 1 Written exam - 15012017-10-03
T  17:15-21:15  EN202L-20172-73101-TSSTMYG8:Tentamen Written examination in class Re-sit 1 (1601)2017-11-20
TFre12 Jan08:15-10:15  KB002S-20171-73012-KSANHGG8:Tentamen Omtentamen 2: Ordkunskap och grammatik 62017-07-04
T  08:15-10:15  SV211L-20172-73117-AE3246, AI2702, IMANMA, KSSTAEG8:Tentamen 1502 Written exam 1 - Re-exam II2017-09-12
T  08:15-10:15  SV211L-20172-73117-AE3246, AI2702, IMANMA, KSSTAEG8:Tentamen 1503 Written exam II - Re-exam I2017-09-12
T  08:15-10:15  SV213L-20172-73119-IMANMA, KSKASAG8:Tentamen 1502 Written I, Re-exam II2017-09-12
T  08:15-11:15  SV213L-20172-73119-IMANMA, KSKASAG8:Tentamen 1503 Written exam II - reexam I2017-09-11
T  08:15-12:15 VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2OM112A-20172-O112A-DHSPEHEG8:Tentamen OM112A Provkod 1703 Tentamen delkurs 3 och Provkod 1503 Extra omprov 2 (sista chansen att skriva)2017-06-15
T  08:15-12:15 LGSYL17hSY120G-20172-L7848-IMFRWIAS:Tentamen 1 Ordinarie salstentamen2017-07-10
T  08:15-12:15 TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA15hDA170A-20172-78047-, DA170A-20172-78071-TSOLLI, TSSTDAAS:Tentamen 1 Tentamen går på Hälsa och samhälle2017-07-10
T  08:15-12:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141-7, OM141A-20172-OM141-8HSCHSUAS:Tentamen 1 Tentamen psykiatrisk hälsa och ohälsa + omtentamen provkod 16062017-12-12
T  08:15-12:15 VASSV17hVA712B-20172-VA712-AE8662AS:Tentamen 1 Omtentamen 22017-12-12
T  08:15-13:15 TGHMM16hKE104A-20171-TS832-CTJABL, KS/TSTentamenAS:Tentamen 1 Omtentamen 2 (T), ProvKod 14012017-12-12
T  08:15-13:15 TGHMM15h, TGHPR15hMA115A-20172-78081-, MA115A-20172-78091-TSALIAG8:Tentamen Tentamen2017-07-03
T  08:15-13:15 LGIDK17hSMANIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV541G-20172-L1405-LUGUNOG8:Tentamen Salstentamen Marknadsföring inom sport 7,5 hp
Ordinarie tentamen
2017-10-18
T  08:15-13:15 LALAM15hGYEN-pgrp2, LALAM15hGYID-pgrp4, LALAM15hGYMA-pgrp4, LALAM15hGYSV-pgrp3NL224C-20172-L8828-LUAGREAS:Tentamen 1 Tentamen2017-07-12
T  08:15-13:15 TGHMM16h, TGHPR16hMT108A-20171-TS829-AC2996, KS/TSTentamen, TSCHBJAS:Tentamen 1 Omtentamen 2, provkod 12012017-12-12
T  08:15-13:15 LALAM14hGYEN-pgrp2, LALAM14hGYID-pgrp8, LALAM14hGYMA-pgrp4, LALAM14hGYSV-pgrp3NL224C-20152-L7129-, NL224C-20162-L7484-LSTentamen, LUAGREAS:Tentamen 1 Salstentamen omtentamen2017-12-14
T  14:15-18:15  SL232B-20172-L9007-LUANCE, LUTIPAG8:Tentamen Salstentamen2017-10-11
T  14:15-18:15 TACSO17hDA602A-20172-78058-, DA602A-20172-TS889-AF4767G8:Tentamen Tentamen / Examination2017-06-27
T  14:15-18:15 TGSPA17hMA127A-20172-TS958-TSYUCHG8:Tentamen Salstentamen2017-06-30
T  14:15-18:15  HL209C-20172-L9348-A, HL209C-20172-L9348-BAD1344AS:Tentamen 1 Ordinarie tentamen dag 22017-07-10
T  14:15-18:15  HL202C-20172-L7878-AD1344AS:Tentamen 1 Ordinarie tentamen dag 22017-07-10
T  14:15-18:15 TGFFM15hFF315F-20172-US300-TSOLJIG8:Tentamen Tentamen2017-06-29
T  14:15-19:15 TGFFF16h, TGFFM16hFF308F-20172-US393-, FF308F-20172-US394-IMPESEAS:Tentamen 1 Re-Exam 22017-10-02
T  14:15-19:15 SGTRA16hTR131B-20172-US406-KSJELAG8:Tentamen Ordinarie Salstentamen 15012017-07-03
T  14:15-19:15 FMU28FF222U-20172-US993-HSSUWEG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-14
TLör13 Jan09:15-11:15  EN424C-20171-L7657-LSTentamenG8:Tentamen Omtenta 2 , Texter och kontexter2017-03-10
T  09:15-12:15 VGREP17hRP132A-20172-RP132-AG1777G8:Tentamen Salstentamen, omtentamen 12017-12-12
T  09:15-12:15 VGBLV17hBA111D-20172-BA111- G8:Tentamen Omtentamen 2, del 1, huvudsakligen beräkningar

2017-12-12
T  09:15-12:15  KB003S-20172-73113-IMANMA, IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 1 i ordkunskap och grammatik 1 Provkod: 14012017-07-10
T  09:15-12:15 VGREP16hRP111A-20162-RP111- G8:Tentamen Omtentamen 2, del 1, huvudsakligen beräkningar

2017-12-12
T  09:15-13:15 TGFFF16h, TGFFM16hFF303F-20171-US385-, FF303F-20171-US386-KS/TSTentamen, TSPETHG8:Tentamen Omtentamen 3 (1302)2017-09-28
T  09:15-13:15  EN403C-20171-L8961-LSTentamen, LUBOLUG8:Tentamen Omtentamen 2. Exam on assessment, Prov 2 Skriftligt prov (Written exam), 4,5 hp.2017-12-12
T  09:15-13:15 SASOC16h, SAVAH16h, SGSOC14hSC671B-20172-75505-HSTORIG8:Tentamen Skriftlig salstentamen Omtentamen 22017-07-05
T  09:15-13:15 TGFFF17h, TGFFM17hFF301G-20172-US020-, FF301G-20172-US021-TSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Omtentamen 22017-06-27
T  09:15-13:15 VASSP17hSP812D-20172-SP812-HSCHSUG8:Tentamen Omtentamen 1, dekurs 1 - salstentamen (1701)2017-09-21
T  09:15-13:15 LALGR13hF3XX-pgrp3SL223B-20171-L7626-LSTentamen, LUFRHAG8:Tentamen Omtentamen 22017-03-10
T  09:15-13:15  EN407C-20171-L8810-LSTentamen, LUBOLUG8:Tentamen Omtentamen 2. Exam on assessment, Prov 2 Skriftligt prov (Written exam), 4,5 hp.2017-12-12
T  09:15-14:15 sgsoc16vSC131A-20171-SA131-HSLINANG8:Tentamen Omtentamen 12017-09-21
T  09:15-14:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM152B-20172-OM152-HSCHGIG8:Tentamen Omtentamen 2, moment II2017-06-29
T  09:15-14:15  SL201C-20172-L7868-AB4001, LUCATH, LUCEOL  Omtentamen 2 salstentamen2017-11-15
T  09:15-14:15  SL203C-20171-L8967-LUCATHG8:Tentamen Omtentamen 22017-11-15
T  09:15-14:15 SGSOC16hSC131B-20172-SC13B-HSLINANG8:Tentamen Omtentamen 12017-12-12
T  11:45-16:45 LALGR13h46XX-pgrp4NO731B-20172-L7814-LUAGREG8:Tentamen Omtentamen 2 salstentamen Provkod 1601, 14022017-12-12
 
Vecka 3, 2018
TMån15 Jan08:15-12:15 TGHMM16hMT136A-20172-TS834-AC2996G8:Tentamen Omtentamen 12017-07-03
T  08:15-13:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1MA301A-20172-TS869-TSPEJOG8:Tentamen Omtentamen 1 (1101)2017-10-16
T  08:15-13:15 VGBLV17hBA112D-20172-BA112-HSHAERG8:Tentamen Tentamen Delkurs 2 Cellbiologi (ordinarie)2017-11-29
T  14:15-19:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK, TGHMM16h, TGHPR16h, THDTA15hMA206A-20172-78011-, MA206A-20172-TS838-TSALIAG8:Tentamen Omtentamen 12017-10-11
T  17:15-20:15  SV209L-20172-SP410- G8:Tentamen Written Re-exam II (1201)2017-09-12
TTis16 Jan08:15-12:15  TV199A-20172-TV199-AC4605G8:Tentamen Omtentamen 2, 16012017-12-07
TOns17 Jan08:15-12:15 SGSFU17hSF112B-20172-SF112-HSSVLIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12017-11-30
T  08:15-12:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG309A-20172-78005-KSCATHG8:Tentamen Omtentamen 22017-07-12
T  08:15-13:15 TGHMM16h, TGHPR16hMT105A-20162-TS827-TSMAFIG8:Tentamen Omtentamen 32017-09-25
T  14:15-16:15 HGENS16hEN242A-20172-K3408-AF4769G8:Tentamen Re-Exam 2, Specialisation in Literature2017-09-21
T  14:15-16:15  KB002S-20172-73111-IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 2 :uppsatsskrivning 6: argumenterande text-media, kommunikation2017-12-13
T  14:15-18:15 FMU31FF131A-20172-US989-HSSUWEG8:Tentamen Ordinarie salstentamen2017-07-14
T  14:15-18:15 FMU29EK116A-20172-US987-KSEWSAG8:Tentamen Ordinarie salstentamen2017-07-14
TTor18 Jan14:15-18:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG317A-20172-78006-AE2087G8:Tentamen Skriftlig salstentamen, omtentamen 1 (1502)2017-10-26
T  14:15-18:15 HGPSK17hES110L-20172-71390-, ES110L-20172-GP475-LUINERIG8:Tentamen Omtentamen 3 (1603)2017-12-14
T  14:15-18:15 HGMKV17hKK402B-20172-K3749-AH4139G8:Tentamen Omtenta 1 ASalstentamen2017-07-03
T  14:15-19:15  DA405A-20172-78057-TSBENIG8:Tentamen Omtentamen 22017-07-12
TFre19 Jan08:15-10:15  EN101A-20172-72146-IMMAWI, M11P0071G8:Tentamen Re-Exam 1 Mid-term exam (1506)2017-09-12
T  08:15-10:15 HGENS17hEN221L-20172-K3461-IMANMA, IMMAWI, M11P0071G8:Tentamen Re-Exam 1 Mid-term exam (1501, 1506)2017-11-02
T  08:15-10:45 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM161T-20181-OM161-AE1887G8:Tentamen Tentamen Läkemedelsberäkning2017-11-29
T  08:15-13:15 TGSTA16hBY178C-20172-US374-TSCACAG8:Tentamen Omtentamen 12017-11-02
T  08:15-15:15  NM171F-20171-76104-LSTentamen, LUPEBEG8:Tentamen Tentamen, provkod 15012017-03-10
T  14:15-18:15 TGDAB15h, TGIAA15h, TGMPP15h, TGSPA15h, TGSYA15h, THDTA15hDA199B-20172-78048-, DA199B-20172-78061-AG0834G8:Tentamen Omtentamen 1 salstentamen 12022017-09-08
T  14:15-18:15 SGSOC17hSC122A-20172-SC122-BHSJASTG8:Tentamen Omtentamen 22017-10-20
TLör20 Jan08:15-13:15 TGFFM15hFF316F-20172-US299-AC5632G8:Tentamen Omtentamen 22017-10-12
T  09:15-13:15  NM170F-20172-76100-LUMABYG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-11
T  09:15-13:15 VGBMV15hBA152C-20172-BA152-AB7293G8:Tentamen Omtentamen 2 Salstentamen Delkurs 12017-09-19
T  09:15-13:15 TGITA16hEK150A-20172-US388-TSEVAN, TSSTSTG8:Tentamen OMEXAMINATION 2: Skriftlig tentamen Strategi- och omvärldsanalys, CSR 6 hp (1601)2017-06-29
T  09:15-13:15 TGFFF15hFF313F-20172-US301-1TSPETHG8:Tentamen Omtentamen 22017-07-12
T  09:15-13:15  HS112B-20172-75204-HSMAWOG8:Tentamen Omtentamen 2, Kriminologiska teman2017-07-07
T  09:15-13:15  KG111B-20172-KG111-HSMAWOG8:Tentamen Omtentamen 2, Kriminologiska teman2017-07-07
T  09:15-13:15  HL221C-20172-L8827-LUCEAXG8:Tentamen Omtentamen 13012017-11-01
T  09:15-13:15 LGLFO17hFOFO, LGLFO17hFOMUFO243A-20172-L7853-LUJOQVG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2017-10-30
T  09:15-13:15 LGLFO17hFOFO, LGLFO17hFOMUFO228A-20172-L7851-LUJOQVG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2017-10-30
T  09:15-13:15 LALGR17hFHFHFP211B-20172-L7862-LUMOKRG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 22017-10-30
T  09:15-14:15  NO221B-20132-L6328-, NO221B-20142-L6675-, NO221B-20152-L7062-, NO221B-20162-L8488-AE1177G8:Tentamen Omtentamen Prov1, provkod 1601, 1401, 13012017-11-01
T  09:15-14:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1BG313A-20172-TS868-TSSISIG8:Tentamen Omtentamen 1 Tentamen 22017-07-11
 
Vecka 4, 2018
TMån22 Jan08:15-12:15 TGDAB16h, TGSPA16h, TGSYA16h, THDTA15hDA330A-20172-78089-, DA330A-20172-TS782-TSFANAG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-12
T  08:15-13:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG308A-20172-78008-KSROANG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-12
T  08:15-13:15 SGMRE17hMR101L-20172-71690-AD6784, KSAKHOG8:Tentamen Module 3: Class room re-exam 12017-10-30
TOns24 Jan14:15-18:15 THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARKFY123A-20172-TS915-AD5484, TSANRA, TSRIRIG8:Tentamen Omtentamen 2, matematik (1601)2017-10-11
TTor25 Jan14:15-18:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG318A-20172-78009-AE2087G8:Tentamen Omtentamen 1 (skriftlig)2017-10-16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn