Schema
Datum: 2017-10-22 - 2017-12-02
 
Utskrivet: 2017-10-22 19:08:32
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2017
TMån23 Okt14:15-16:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 1, ordkunskap och grammatik 12017-10-17
TTis24 Okt08:15-12:15 TGIAA17hDA156A-20172-TS957-ADSUSJ, TSANTIG8:Tentamen Ordinarie salstentamen 12022017-10-18
T  13:15-19:00  1084 - FUNK G8:236 Särskilt stöd2017-10-18
T  13:15-20:00  1084 - FUNK G8:238 Särskilt stöd2017-10-18
T  14:15-16:15 HGENS16hEN242A-20172-K3408-AF4769G8:Tentamen Sit-in Exam, Specialisation in Literature2017-10-18
T  14:15-16:15 HGENS15h, HGENS15h1EN242A-20162-K3691-AF4769, AG2423G8:Tentamen Resit 3 Specialisation in Literature sit-down examination
Registration at schema.mah.se is mandatory!
2017-10-18
TOns25 Okt08:15-11:15 TGITA16hEK150A-20172-US388-TSEVANG8:Tentamen ORDINARIE EXAMINATION: Skriftlig tentamen Affärsmodell och affärssystem 3 hp (1604)2017-10-19
TTor26 Okt08:15-12:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL224C-20172-L7845-LUPEPE, LUTOBUG8:Tentamen Omtentamen Fysiologi och träningslära2017-10-20
T  08:15-12:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IF166F-20172-76021-LUPEPE, LUTOBUG8:Tentamen Tentamen fysiologi. Ordinarie tillfälle2017-10-20
T  08:15-12:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL207C-20172-L7827-LUPEPE, LUTOBUG8:Tentamen Omtentamen Fysiologi och träningslära2017-10-20
T  08:15-12:15 TGDAB16h, TGSYA16hDA252A-20172-TS779-AE1925G8:Tentamen Tentamen2017-10-20
T  08:15-12:15 TGSPA16hDA304A-20172-TS804-AE1925G8:Tentamen Tentamen2017-10-20
T  08:15-13:15  JR102S-20172-71870-IMINAL, IMLEISG8:Tentamen Ordinarie tentamen Förvaltningsförfarandet2017-10-20
T  08:15-13:15 SGTRA16hTR107B-20172-US405-KSEWSAG8:Tentamen Salstentamen2017-10-20
T  08:15-15:00  1084 - FUNK G8:256, G8:265 Särskilt stöd2017-10-20
T  08:15-20:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:267 Särskilt stöd2017-10-20
T  14:15-18:15  ST101A-20172-71850-LUCEHA, TSJARUG8:Tentamen Delkurs 2: salstentamen2017-10-20
T  14:15-18:15 SGSPO17hST110S-20172-GP623-LUCEHA, TSJARUG8:Tentamen Delkurs 2: salstentamen2017-10-20
T  14:15-18:15 THDTA16hDA124A-20172-TS819-CTGIKO, TSBOSTG8:Tentamen Ordinarie salstentamen 13012017-10-20
T  14:15-18:15 TGITA17hDA370A-20172-TS933-AE1925, AF5334G8:Tentamen Individuell skriftlig tentamen - Informationssystem 3.5 HP2017-10-20
TFre27 Okt08:15-12:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141- AS:Tentamen 1 Ordinarie tentamen A + Omtentamen B:2 (VT17) Dk 1: Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa. Provkod 1301+ 1601. Dk 2 Barn och ungdomars hälsa/ohälsa. Provkod: 1302 + 16032017-08-31
T  08:15-12:15      Tentamen2017-10-16
T  08:15-12:15 TGDAB17h, TGSYA17h, THDTB17hDA339A-20172-TS932-TSMIPE, TSROAXG8:Tentamen Tentamen B Ordinarie tillfälle2017-08-28
T  08:15-13:15 SGSPO16hST130S-20172-GP483-ADJOABG8:Tentamen Salstentamen Internationella organisationer2017-09-04
T  08:15-13:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK, TGHMM16h, TGHPR16h, THDTA15hMA206A-20172-78011-, MA206A-20172-TS838-TSALIAG8:Tentamen Salstentamen2017-10-10
T  08:15-23:59  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:252, G8:253, G8:256, G8:265, G8:267, G8:507 Reservlokaler Särskilt stöd2017-10-17
T  14:15-19:15 TGFFF17h, TGFFM17hFF302F-20172-US022-, FF302F-20172-US023-TSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Tentamen2017-06-27
T  14:15-19:15  NM177F-20172-76105-AF4852G8:Tentamen Delkurs 1: Tentamen2017-07-14
TLör28 Okt00:00-21:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:252, G8:253, G8:256, G8:265, G8:267, G8:507 Reservlokaler Särskilt stöd2017-10-17
T  08:15-15:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:256, G8:265, G8:267 Reservlokaler Särskilt stöd2017-10-17
T  09:15-13:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM131B-20172-OM131-HSHAFI, HSSLZDG8:Tentamen Omtentamen 1: Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskningen dk1
Provkod 1601
2017-09-25
T  09:15-13:15  NO221B-20172-L9082-AE1177G8:Tentamen Omtentamen 1, provkod 1301, 1401, 16012017-09-08
T  09:15-13:15  OM151B-20162-OM151-AD6596G8:Tentamen Extra tentamen 2, 15012017-06-16
T  09:15-13:15  NM172F-20171-76108-AE1177G8:Tentamen Omtentamen provkod 14012017-09-20
 
Vecka 44, 2017
TMån30 Okt08:15-10:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen, ordkunskap och grammatik 22017-07-04
T  08:15-11:15 TGFFF16h, TGFFM16hFF305F-20172-US390-, FF305F-20172-US391-AF4831, TSANLY, TSBIVIG8:Tentamen Ordinarie salstentamen 12012017-09-14
T  08:15-12:15 TGFFF15hFF313F-20172-US301-TSPETHG8:Tentamen Ordinarie Salstentamen2017-09-27
T  08:15-21:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:246, G8:252, G8:253, G8:255, G8:256, G8:260, G8:262, G8:265, G8:267  2017-10-16
T  14:15-18:15 VGBMV15hBA131C-20172-BA131-AG5560, TSYUCHG8:Tentamen Ordinarie tentamen2017-10-09
T  14:15-18:15 VGBMV15hRP131A-20172-RP131-AG5560, TSYUCHG8:Tentamen Ordinarie tentamen2017-10-09
T  14:15-19:15  DA405A-20172-78057-TSBENIG8:Tentamen Tentamen2017-07-12
TTis31 Okt08:15-12:15 TGHMM16hMT136A-20172-TS834-AC2996G8:Tentamen Tentamen2017-07-03
T  08:15-13:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG306A-20172-78007-AF4703G8:Tentamen Tentamen2017-07-11
T  08:15-13:15 TGHPR15hMT129A-20172-78096-AF4703G8:Tentamen Tentamen2017-07-11
T  08:15-13:15 TGHMM15hMT129A-20172-TS637-AF4703G8:Tentamen Tentamen2017-07-11
T  08:15-13:15 LGIDV16hSPMAIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV314G-20172-L8993-LUGUNOG8:Tentamen Salstentamen Marknadsföring inom sport 7,5 hp
Ordinarie tentamen
2017-09-04
T  08:15-21:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:252, G8:253, G8:255, G8:256, G8:260, G8:262, G8:265, G8:267  2017-10-16
T  14:15-18:15 THDTB17hDA215A-20172-78052-, DA215A-20172-TS931-AC8293, TSBOSTG8:Tentamen Salstentamen, del 1 (1401)2017-07-03
T  14:15-18:45  TV102A-20171-OD102-AC4605G8:Tentamen Omtentamen del 1 17012017-09-21
TOns1 Nov08:15-12:00  KS - SPS - OHIMANMA, IMJOBEG8:325 Inträdesprov - introduktionsutbildningen2017-09-06
T  08:15-12:15 TGSPA16hDA378A-20172-78060-, DA378A-20172-TS805-AG1498, TSSTDAG8:Tentamen Salstentamen2017-07-11
T  08:15-12:15 SASOC16h, SAVAH16h, SGSOC14hSC671B-20172-75505-HSTORIG8:Tentamen Skriftlig salstentamen ordinarie tillfälle2017-07-05
T  08:15-12:15 TGHPR15h, TGPRP15hPD131A-20172-78097-, PD131A-20172-TS631-AC1839G8:Tentamen Salstentamen, ordinarie (1503)2017-08-30
T  08:15-12:45  TV102A-20171-OD102-AC4605G8:Tentamen Omtentamen del 2 17022017-09-21
T  08:15-13:15 TGFFM15hFF316F-20172-US299-AC5632G8:Tentamen Tentamen Ordinarie2017-10-12
T  08:15-21:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:252, G8:255, G8:256, G8:265, G8:267, G8:424, G8:505, G8:507, G8:508  2017-10-16
T  13:15-17:00  KS - SPS - OHIMANMA, IMJOBEG8:325 Inträdesprov - introduktionsutbildningen2017-09-06
T  13:15-18:15 TGDAB15h, TGSYA15hDA259A-20172-78104-TSFANAG8:405 Onlinetentamen. Kl. 14.15-18.152017-10-16
T  14:15-17:15  FK110L-20172-71660-IMINAL, KSSTMAG8:Tentamen Re-Exam 1 In-Class Exam, Module 12017-06-20
T  14:15-18:15 SASOC16h, SAVAH16h, SGSOC14hSC681A-20172-75510-HSANBJG8:Tentamen Salstentamen2017-07-19
T  14:15-19:15 TGDAB15h, TGSYA15h, THDTA15hDA272A-20172-78053-, DA272A-20172-78064-AE1924G8:Tentamen Written exam - 15012017-09-28
TTor2 Nov08:15-12:15 TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA15hDA273A-20172-78054-, DA273A-20172-78073-TSSTDAG8:Tentamen Salstentamen2017-09-27
T  08:15-12:15 SGIME17hIM104L-20172-71550-IMINDAG8:Tentamen Salstentamen2017-09-01
T  08:15-12:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG317A-20172-78006-TSROAXG8:Tentamen Skriftlig salstentamen (1502)2017-10-12
T  08:15-13:15  SL201C-20172-L7868-AB4001, LUCATH, LUCEOLAS:Tentamen 1 Ordinarie salstentamen2017-10-17
T  08:15-13:15 SGTRA15hTR109C-20172-US205-TSCACAG8:Tentamen Salstentamen2017-09-14
T  08:15-13:15 TGFFF16h, TGFFM16hFF308F-20172-US393-, FF308F-20172-US394-IMPESEG8:Tentamen Exam2017-10-02
T  08:15-13:15  NL222C-20132-L8174-, NL222C-20142-L6786-, NL222C-20152-L7152-, NL222C-20162-L8803-LSTentamen, LUKESO, LULEKAAS:Tentamen 2 Omtentamen 32017-09-25
T  08:15-13:15 LALAM11h79EN, LALAM11h79HI, LALAM11h79ID, LALAM11h79RENL228C-20172-L9335-LUANZE, LUKESO, LULEKAAS:Tentamen 2 Tentamen2017-09-25
T  08:15-21:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:255, G8:256, G8:260, G8:262, G8:265, G8:267, G8:508  2017-10-16
T  14:15-18:15  HL208C-20172-L9337-A, HL208C-20172-L9337-B G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2017-07-07
T  14:15-18:15  HL201C-20172-L7877- G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2017-07-07
T  14:15-18:15 LALGR17hFHFHFP211B-20172-L7862-LUMOKRAS:Tentamen 1, AS:Tentamen 2 Ordinarie salstentamen2017-07-14
T  14:15-19:15 TGDAB17h, TGIAA17h, TGSYA17hDA154A-20172-TS960-TSKRALG8:Tentamen Salstentamen2017-10-10
T  14:15-19:15 TGDAB16h, TGIAA16h, TGSYA16hDA153A-20162-TS773-TSKRALG8:Tentamen Omtentamen 32017-09-20
T  14:15-19:15 LALGR13h46XX-pgrp4NO231B-20172-L9003-LUAGREAS:Tentamen 1 Ordinarie salstentamen provkod 1402, 1302, 12012017-10-17
T  14:15-19:15 LALGR13h46XX-pgrp4NO731B-20172-L7814-LUAGREAS:Tentamen 1 Ordinarie salstentamen Provkod 1601, 14022017-10-17
TFre3 Nov08:15-10:15  KB002S-20171-73012-KSANHGG8:Tentamen Tentamen: Ordkunskap och grammatik 52017-07-04
T  08:15-10:15  KB002S-20172-73111-IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 2, uppsatsskrivning 2: återberättande texthistoria2017-07-04
T  08:15-11:15  FK110L-20172-71660-IMANKI, IMINAL, KSSTMAG8:Tentamen Formal In-Class Exam, Module 22017-06-21
T  08:15-11:15 VGBLV17hBA111D-20172-BA111-, RP111A-20172-RP111-HSRADA, HSSEBJ, TSZOBLAS:Tentamen 1 Skriftlig tentamen 1, del 2 BA111D
RP111A provkod 1602
2017-10-02
T  08:15-12:15  KG111B-20172-KG111-HSMAWOG8:Tentamen Ordinarie tentamen, Kriminologiska teman2017-07-07
T  08:15-12:15  HS112B-20172-75204-HSMAWOG8:Tentamen Ordinarie tentamen, Kriminologiska teman2017-07-07
T  08:15-12:15  GL213C-20172-L8816-AC6389AS:Tentamen 2 1401, 40 studenter2017-10-17
T  08:15-12:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141-1, OM141A-20172-OM141-2HSCHSUG8:Tentamen Tentamen psykiatrisk hälsa och ohälsa + omtentamen
provkod 1606
2017-09-25
T  08:15-14:15  ML721C-20172-L7840-AG5604G8:Tentamen Tentamen: Fördjupad analys2017-08-31
T  08:15-21:00  1084 - FUNK G8:236, G8:238, G8:256, G8:265, G8:267, G8:507  2017-10-16
T  14:15-18:15 SGSOC17hSC122A-20172-SC122-BHSJASTG8:Tentamen Salstentamen2017-07-03
T  14:15-18:15 TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARKBG309A-20172-78005-KSCATHOR:Tentamen 1 Ordinarie salstentamen2017-10-12
T  14:15-18:15  HL201C-20172-L7877- G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2017-07-07
T  14:15-18:15  HL208C-20172-L9337-A, HL208C-20172-L9337-B G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2017-07-07
T  14:15-19:15 SGTRA16hTR130C-20172-US414-AD2863OR:Tentamen 1 Salstentamen Ordinarie tillfälle2017-07-07
T  14:15-19:15 SGSOC16hSC131A-20172-SC131-AC7290G8:Tentamen Omtentamen 1 tentamen delkurs 1 (salstenta)2017-10-17
T  14:15-19:15 SGSOC16hSC131B-20172-SC13B-AC7290G8:Tentamen Omtentamen 1 tentamen delkurs 1 (salstenta)2017-10-17
T  14:15-19:15  GP110L-20172-71699-IMINAL, IMLEKA, IMMAISOR:Tentamen 1 Module 1: Written exam classroom exam (O1)2017-07-07
 
Vecka 45, 2017
TMån6 Nov08:15-13:15 NZNTB17hMA030B-20172-TS904-TSANRAG8:Tentamen Tentamen (1301)2017-07-13
T  08:15-13:15 SGMRE17hMR101L-20172-71690-IMLEIS, IMLEKA, KSAKHOG8:Tentamen Module 1 (law and human rights): Exam (O1), written classroom exam (1201)2017-07-04
T  08:15-13:15  ML205C-20172-L7874-, ML205C-20172-L8908-, ML205C-20172-L9206-AF4852G8:Tentamen Omtentamen delkurs 1.2017-08-31
T  14:15-16:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 2, ordkunskap och grammatik 12017-07-05
T  14:15-16:15  KB002S-20171-73012-KSANHGG8:Tentamen Omtentamen 2: Ordkunskap och grammatik 42017-07-04
TTis7 Nov13:15-17:00  OD - Grundutbildningsnämnd G8:305, G8:325, KL:3690, KL:4690  2017-10-11
TOns8 Nov08:15-12:15 TGFFM17hJU304F-20172-US298-TSKAST, TSPEGOG8:Tentamen Tentamen2017-07-11
T  14:15-17:15  OL102A-20172-74023-KS/TSTentamen, TSANNI, TSCHPEG8:Tentamen Omexamination 2 (Salstentamen, 1601) 2017-06-28
T  14:15-18:15 FMU29JU105A-20172-US997-TSPEGOG8:Tentamen Ordinarie salstentamen
2017-07-13
T  14:15-19:15 FMU31JU107A-20172-US999-TSPELAG8:Tentamen Ordinarie salstentamen
2017-07-13
T  14:15-19:15 TGFFF16h, TGFFM16hJU107A-20162-US387-, JU107A-20162-US388-TSPELAG8:Tentamen Omtentamen 42017-08-30
TTor9 Nov08:15-12:15 TGDAB15h, TGSYA15hDA350A-20171-TS659-AC8615, KS/TSTentamenG8:Tentamen Omtentamen 22017-04-24
T  14:15-18:15 HGPSK17hES110L-20172-71390-, ES110L-20172-GP475-LUINERIG8:Tentamen Omtentamen 1 (1603)2017-10-17
TFre10 Nov08:15-10:15 VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2OM121B-20172-OM121-AE1887G8:Tentamen Omtentamen Läkemedelsberäkning Provkod 1707 (T 1716)
Även omtentamen OM121A Läkemedelsberäkning Provkod 1607
2017-09-25
T  08:15-12:15 SALSU17hOL641E-20172-US009-AC4533, KS/TSTentamen, TSCAGUG8:Tentamen Examination 2 * Individual Written Exam (1201)2017-08-14
T  08:15-13:15 NZNTB17hFY010B-20172-TS898-CTJABLG8:Tentamen Tentamen (1308)2017-07-13
T  14:15-18:15 TGFFM16hOL301F-20171-US387-IMMAAP, KS/TSTentamen, TSANANG8:Tentamen Omtentamen 2 (1101)2017-03-10
T  17:15-19:15  SV211L-20172-73117-AE3246, AI2702, IMANMA, KSSTAEG8:Tentamen 1502 Written exam I - REEXAM 12017-09-12
T  17:15-19:15  SV213L-20172-73119-IMANMA, KSKASAG8:Tentamen 1502 Written exam I - reexam 12017-09-11
TLör11 Nov09:15-13:15 SGSFU17hSF111B-20172-SF111-HSHAEGG8:Tentamen Omtentamen 1 salstentamen delkurs 1 07012017-10-17
T  09:15-13:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM131B-20172-OM131-HSVEVE, IMKYTHG8:Tentamen Omtentamen 1: Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning dk2
Provkod 1602
2017-09-25
T  09:15-13:15 SGSFU15hSF131A-20172-SF131-HSINRU, HSMAENB, HSMAHO, HSTentamenG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-10
T  09:15-13:15 TGFFF17h, TGFFM17hFF301G-20172-US020-, FF301G-20172-US021-TSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Omtentamen 12017-06-27
T  09:15-13:15 VGSJU15v, VGSJU15v1, VGSJU15v2OM152A-20171-OM152-HSPEHE, HSTentamenG8:Tentamen OM152A 1301 6hp Omprov 2 (Endast tidigare studenter, OBS sista chansen att skriv enligt gamla kursplanen)2017-08-29
T  09:15-13:15  DA352A-20171-78019-, DA352A-20171-TS883-CTANLOG8:Tentamen 2 Re-exam 2
2017-09-25
T  09:15-14:15 LALGR17hFHFHML721B-20172-L7806-LUCCWIG8:Tentamen Omtentamen 12017-10-17
T  09:15-14:15 LALGR17hFHFHML731B-20172-L7813-LUCCWIG8:Tentamen Omtentamen 12017-10-17
T  09:15-14:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM152B-20172-OM152-HSCHGIG8:Tentamen Omtentamen 1, moment I Provkod 1701
OM152A 1301 6hp Omprov 2 (Endast tidigare studenter, OBS sista chansen att skriv enligt gamla kursplanen)
2017-09-25
 
Vecka 46, 2017
TMån13 Nov08:15-12:15 TGMPP16hME130A-20162-TS852-CTCASTG8:Tentamen Omtentamen 3 (1101)2017-10-17
T  08:15-12:15 SGPRM17h, TGMPP17hME165A-20172-TS961-CTCASTG8:Tentamen Tentamen2017-10-04
T  08:15-12:15 SGPRM16hME103A-20162-68077-, ME103A-20162-68102-, ME103A-20162-TS859-CTCASTG8:Tentamen Omtentamen 3 (1101)2017-10-17
T  08:15-13:15 VGBMV15hBA151C-20172-BA151-AB8207, HSANLA, HSTOSAG8:Tentamen Skritflig salstentamen2017-06-27
T  14:15-19:15 THMMA17h, THPDA17hMA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-TSSTGUG8:Tentamen Analys A2017-09-26
T  14:15-19:15 THDTA16h, THMMA17h, THPDA17hMA203A-20172-TS820-TSSTGUG8:Tentamen Analys A2017-08-31
TOns15 Nov08:15-12:15 TGSTA17hBY154D-20172-US017-TSCHSCG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-12
TTor16 Nov08:15-12:15 TGSPA15hDA380A-20171-TS689-KS/TSTentamen, TSSTDAG8:Tentamen Omtentamen 22017-07-25
T  08:15-12:15 THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARKFY123A-20172-TS915-AD5484, TSANRA, TSRIRIG8:Tentamen Omtentamen 1, matematik (1601)2017-07-10
T  08:15-12:15 VGBMV15hBA152C-20172-BA152-AB7293G8:Tentamen Ordinarie Salstentamen Delkurs 22017-07-03
T  08:15-13:15  ML205C-20172-L7874-, ML205C-20172-L8908-, ML205C-20172-L9206-AF4852G8:Tentamen Skriftlig tentamen delkurs 2.2017-08-31
T  08:15-14:15  NM170F-20172-76100-LUMABYG8:Tentamen Skriftlig salstentamen2017-07-11
TFre17 Nov08:15-10:15  KB002S-20172-73111-IMJOBEG8:Tentamen Tentamen, uppsatsskrivning 4: sociala frågor - refererande text2017-07-05
T  08:15-11:15  ES111L-20172-71391-, ES111L-20172-GP476-IMFRLIG8:Tentamen Examination part A: sit-down exam2017-10-17
T  08:15-12:15 SGTRA17hTR129B-20172-US012-TSCACAG8:Tentamen Salstentamen 1 Omtanteman 1 15012017-07-03
T  08:15-13:15 SGMVP17hMV102B-20172-US026-TSEVAN, TSJOSTG8:Tentamen Salstenta Dk 3A (provkod 1403)2017-07-11
T  15:15-18:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL221C-20172-L9478-LUTOANG8:Tentamen Omtentamen 12017-10-18
T  15:15-18:15  IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL201C-20172-L7875-LUTOANG8:Tentamen Omtentamen 12017-10-18
T  15:15-18:15 LGIDK17hFYAH, LGIDK17hSMANIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV501G-20172-L1401-LUTOANG8:Tentamen Omtentamen 12017-10-18
TLör18 Nov09:15-12:15  RP111A-20172-RP111-HSRADAG8:Tentamen Omtentamen del 1, huvudsakligen beräkningar RP111A provkod 16032017-10-17
T  09:15-12:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141-HSJEMAG8:Tentamen Omtentamen Läkemedel
Provkod 1610
2017-09-25
T  09:15-12:15 VGBLV17hBA111D-20172-BA111-HSRADAG8:Tentamen Omtentamen del 1, huvudsakligen beräkningar RP111A provkod 16032017-10-17
T  09:15-13:15  HS131B-20161-65302-HSERHEG8:Tentamen omtentamen2017-10-17
T  09:15-13:15  KG131B-20162-KG131-HSERHEG8:Tentamen omtentamen2017-10-17
T  09:15-13:15 VGSJU15v, VGSJU15v1, VGSJU15v2OM161A-20172-OM161-HSMAREG8:Tentamen Omvårdnadskunskapstentamen omtentamen 1
Provkod 1602
2017-10-20
T  09:15-13:15  HS131C-20172-75205-HSERHEG8:Tentamen Omtentamen2017-07-03
T  09:15-13:15 VGKRK16hKG131C-20172-KG131-HSERHEG8:Tentamen Omtentamen2017-07-03
 
Vecka 47, 2017
TMån20 Nov08:15-10:15 VGSJU15v, VGSJU15v1, VGSJU15v2OM161A-20172-OM161-HSMAREG8:Tentamen Ordinarie tentamen Författningskunskap
Provkod 1603
2017-09-25
T  08:15-10:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 1, ordkunskap och grammatik 22017-07-05
T  08:15-10:15  KB002S-20171-73012-KSANHGG8:Tentamen Omtentamen 1: Ordkunskap och grammatik 52017-07-04
TTis21 Nov08:15-12:15  TV199A-20172-TV199-AC4605G8:Tentamen Omtentamen 1, 16012017-10-19
TFre24 Nov08:15-10:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141-4HSGAISG8:Tentamen Tentamen Hälsopedagogik provkod 1605+omtentamen samma provkod2017-08-21
T  08:15-12:15 VGBLV17hBA112D-20172-BA112-HSHAERG8:Tentamen Tentamen delkurs 1 Cellens kemi2017-09-21
TLör25 Nov09:15-11:45 VGSJU15v, VGSJU15v1, VGSJU15v2OM161A-20172-OM161-AE1887G8:Tentamen Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning
Provkod 1608
2017-09-25
T  09:15-13:15 TGITA16hEK150A-20172-US388-TSEVAN, TSSTSTG8:Tentamen OMEXAMINATION 1: Skriftlig tentamen Strategi- och omvärldsanalys, CSR 6 hp (1601))2017-06-29
T  09:15-13:15 VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2OM112A-20172-O112A-HSPEHEG8:Tentamen OM112A Provkod 1701 Omtentamen 1 Delkurs 1 2017-06-27
T  09:15-13:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM131B-20172-OM131-HSHAFI, HSSLZDG8:Tentamen Omtentamen 2: Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskningen dk1

2017-06-27
T  09:15-14:15 VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3OM152B-20172-OM152-HSCHGIG8:Tentamen Omtentamen 1, moment II
Provkod 1702
2017-09-25
T  09:15-15:15  ML721C-20172-L7840-AG5604G8:Tentamen Omtentamen 1: Fördjupad analys2017-10-12
 
Vecka 48, 2017
TMån27 Nov08:15-12:15 SGIME17hIM104L-20172-71550-IMINDAG8:Tentamen Omtentamen 12017-09-01
TTis28 Nov08:15-12:15 VASSP17hSP812D-20172-SP812-HSCHSUG8:Tentamen Examination dekurs 1 - salstentamen Provkod 17012017-07-03
T  14:15-18:15 FMU29EK115A-20172-US990-KSEWSAG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-13
TOns29 Nov08:15-12:15 HGENS17hEN220L-20172-K3462-AF4769, IMANMA, IMPHCLG8:Tentamen Re-Exam 1, Phonetics In-class2017-10-19
T  08:15-12:15  EN220L-20172-K3462-AF4769, IMANMA, IMPHCLG8:Tentamen Re-Exam 1, Phonetics In-class2017-10-19
T  08:15-13:15 SGSOC16hSC131B-20172-SC13B-HSLINANG8:Tentamen Tentamen2017-10-19
T  08:15-13:15 sgsoc16vSC131A-20171-SA131-HSLINANG8:Tentamen Tentamen2017-09-21
T  13:15-17:00  KS - SPS - OHIMANMA, IMJOBEG8:325 Inträdesprov - introduktionsutbildningen2017-09-06
T  14:15-19:15 FMU28FF221A-20172-US995-KSHEBOG8:Tentamen Omtentamen 1
2017-07-13
TTor30 Nov08:15-10:15  KB002S-20172-73111-AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen, ordkunskap och grammatik 32017-07-05
T  08:15-13:00  JR102S-20172-71870-IMINAL, IMLEISG8:Tentamen Ordinarie tentamen Arbetsrätt2017-06-27
T  08:15-13:15 THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1MA301A-20172-TS869-TSPEJOG8:Tentamen Salstentamen (1101)2017-10-16
T  14:15-17:15 SGSPO17hST110S-20172-GP623-LUCEHA, TSANHS, TSSCMCG8:Tentamen Delkurs 3: Salstentamen2017-10-19
T  14:15-17:15  ST101A-20172-71850-LUCEHA, TSANHS, TSSCMCG8:Tentamen Delkurs 3: Salstentamen2017-10-19
TFre1 Dec08:15-10:15  KB002S-20171-73012-KSANHGG8:Tentamen Tentamen: Ordkunskap och grammatik 62017-07-04
T  08:15-12:15 HGMKV17hKK402B-20172-K3749-AH4139G8:Tentamen Salstentamen2017-07-03
T  08:15-12:15 VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2OM112A-20172-O112A-HSPEHEG8:Tentamen OM112A Provkod 1702 Tentamen delkurs 2 och Provkod 1502 Extra omprov 2 (sista chansen att skriva)2017-06-15
T  08:15-13:15  ML722C-20172-L7841-LUPERPEOR:Tentamen 1 Ordinarie salstentamen delkurs 12017-09-29
T  08:15-13:15 LGIDV16hSPMAIDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV302G-20172-L8992-LULARLAG8:Tentamen Omtentamen 12017-10-18
T  14:15-16:15 THMMA17h, THPDA17hMA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-TSSTGUG8:Tentamen Omdugga 22017-09-26
T  14:15-16:15 THDTA16h, THMMA17h, THPDA17hMA203A-20172-TS820-TSSTGUG8:Tentamen Omdugga 22017-08-31
T  14:15-19:15 SGINE16hIR102L-20172-71602-IMINAL, KSERSVG8:Tentamen Module 1: Methods. Retake 1. Sit-in EXAM2017-08-31
TLör2 Dec09:15-12:15  KB003S-20172-73113-IMANMA, IMJOBEG8:Tentamen Omtentamen 1 av argumenterande text Provkod: 1403?2017-07-10
T  09:15-12:15  KB003S-20172-73113-IMANMA, IMJOBEG8:Tentamen Tentamen i ordkunskap och grammatik 1 Provkod: 14012017-07-10
T  09:15-13:15 TGFFF15hFF313F-20172-US301-1TSPETHG8:Tentamen Omtentamen 12017-07-12
T  09:15-13:15 VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2OM141A-20172-OM141- G8:Tentamen Omentamen A:1 (HT17): Dk 1: Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa. Provkod 1301+ 1601. Dk 2 Barn och ungdomars hälsa/ohälsa. Provkod: 1302 + 1603
Dk 1 + Dk 2 tenterar i samma sal samtidigt
2017-07-06
T  09:15-13:15 SASOC16h, SAVAH16h, SGSOC14hSC671B-20172-75505-HSTORIG8:Tentamen Skriftlig salstentamen Omtentamen 12017-07-05
T  09:15-13:15 SGSFU15hSF131A-20172-SF131-HSINRU, HSMAENB, HSMAHO, HSTentamenG8:Tentamen Omtentamen 22017-07-10
T  09:15-13:15 VGBMV15hBA152C-20172-BA152-AB7293G8:Tentamen Omtentamen 1 Salstentamen Delkurs 12017-09-19
T  09:15-14:15  SB221B-20172-L7864-LUIRAN, LUMAGRG8:Tentamen Salstentamen i historia - Omtentamen 12017-10-04
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn