Grafiskt schema
Datum: 2017-12-15 - 2018-01-25
 
Utskrivet: 2017-12-15 07:12:03
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.50
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Dec
Ej i sökning
Tisdag
12 Dec
Ej i sökning
Onsdag
13 Dec
Ej i sökning
Torsdag
14 Dec
Ej i sökning
Fredag
15 Dec
Datum:2017-12-15 08:15:00 - 2017-12-15 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000397
Moment:Omtentamen 1 på Gäddan
Resurser:VASSV17h
VA712B-20172-VA712-
AE8662
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 08:15:00 - 2017-12-15 12:15:00
Id:BokningsId_20170705_000000009
Moment:Omtentamen 1 salstentamen 1301
Resurser:THDTA16h
DA124A-20172-TS819-
CTGIKO, TSBOST
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 08:15:00 - 2017-12-15 12:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000043
Moment:Ordinarie salstentamen 1503
Resurser:TGIAA16h
DA361A-20172-TS795-
ADSUSJ, TSANTI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 08:15:00 - 2017-12-15 12:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000081
Moment:Tentamen C Ordinarie tillfälle
Resurser:TGDAB17h, TGSYA17h, THDTB17h
DA339A-20172-TS932-
AC8615, TSROAX
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 08:15:00 - 2017-12-15 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000643
Moment:Examinerande salstentamen 2
Resurser:SGMGF17h
IM441S-20172-GP660-
IMBEWI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 08:15:00 - 2017-12-15 14:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000257
Moment:Tentamen på Gäddan
Resurser:TL212C-20172-L8818-, TL212C-20172-ULV42-
LUSVAA
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 08:15:00 - 2017-12-15 15:00:00
Id:BokningsId_20171206_000001071
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:256
Datum:2017-12-15 08:15:00 - 2017-12-15 22:00:00
Id:BokningsId_20171211_000000709
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:238
Datum:2017-12-15 13:15:00 - 2017-12-15 20:00:00
Id:BokningsId_20171211_000000639
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:265, G8:267
Datum:2017-12-15 13:15:00 - 2017-12-15 22:00:00
Id:BokningsId_20171211_000000705
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:236
Datum:2017-12-15 14:15:00 - 2017-12-15 18:15:00
Id:BokningsId_20171020_000000225
Moment:Omtentamen 1
Resurser:SGSOC17h
SC122A-20172-SC122-B
HSJAST
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 14:15:00 - 2017-12-15 19:15:00
Id:BokningsId_20170829_000000079
Moment:Omtentamen 1: Analys A
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
MA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-
TSSTGU
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 14:15:00 - 2017-12-15 19:15:00
Id:BokningsId_20170829_000000081
Moment:Omtentamen 1: Analys A
Resurser:THDTA16h, THMMA17h, THPDA17h
MA203A-20172-TS820-
TSSTGU
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 14:15:00 - 2017-12-15 19:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000147
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:FMU28
FF222U-20172-US993-
HSSUWE
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 14:15:00 - 2017-12-15 19:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000349
Moment:Prov 1
Resurser:ML231B-20172-L7867-
LUCCWI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-15 14:15:00 - 2017-12-15 19:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000183
Moment:Omtentamen 2 tentamen delkurs 1 (salstenta)
Resurser:SGSOC16h
SC131A-20172-SC131-, SC131B-20172-SC13B-
AC7290
G8:Tentamen, G8:Tentamen 2
Datum:2017-12-15 14:15:00 - 2017-12-15 19:15:00
Id:BokningsId_20170602_000000887
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGSPA15h
DA379A-20171-TS882-
AC7391, KS/TSTentamen
G8:Tentamen
Lördag
16 Dec
Datum:2017-12-16 08:15:00 - 2017-12-16 15:00:00
Id:BokningsId_20171206_000001073
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:236, G8:238
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 11:15:00
Id:BokningsId_20170629_000000031
Moment:Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning (T 1716)
Även omtentamen OM121A Läkemedelsberäkning
Resurser:VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2
OM121A-20171-OM121-, OM121B-20172-OM121-
AE1887
G8:Tentamen, G8:Tentamen 2
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 12:15:00
Id:BokningsId_20170919_000000715
Moment:Omtentamen 1, del 2 BA111D
RP111A provkod 1602
Resurser:VGBLV17h
BA111D-20172-BA111-, RP111A-20172-RP111-
HSRADA
G8:Tentamen, G8:Tentamen 2
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 13:15:00
Id:BokningsId_20171109_000000937
Moment:Omtentamen 4 salstentamen delkurs 1, provkod 1201
Resurser:SGSFU17h
SF111A-20172-SF111-
HSHAEG
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 13:15:00
Id:BokningsId_20170620_000000255
Moment:Omtentamen 2: Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning dk2 1602
Resurser:VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3
OM131B-20172-OM131-
HSVEVE, IMKYTH
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 13:15:00
Id:BokningsId_20171113_000001275
Moment:Omtentamen 3 Företagsekonomisk orientering 1501
Resurser:SGMVP15h, SGPRM14h, TGMPP14h
MV103B-20171-74006-, MV103B-20171-us236-
KS/TSTentamen, KSJELA, TSJOST
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 13:15:00
Id:BokningsId_20170707_000000047
Moment:Omvårdnadskunskapstentamen omtentamen 2
Resurser:VGSJU15v, VGSJU15v1, VGSJU15v2
OM161A-20172-OM161-
HSMARE
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000043
Moment:Omtentamen
Resurser:HS131C-20172-75205-
HSERHE
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000045
Moment:Omtentamen
Resurser:VGKRK16h
KG131C-20172-KG131-
HSERHE
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 13:15:00
Id:BokningsId_20170705_000000465
Moment:Omtentamen 2 salstentamen delkurs 1 0701
Resurser:SGSFU17h
SF111B-20172-SF111-
HSHAEG
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 14:15:00
Id:BokningsId_20170629_000000059
Moment:Omtentamen 2, moment I
Resurser:VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3
OM152B-20172-OM152-
HSCHGI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 14:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000183
Moment:Omtentamen 2
Resurser:LALGR17hFHFH
ML721B-20172-L7806-, ML731B-20172-L7813-
LUCCWI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-16 09:15:00 - 2017-12-16 14:15:00
Id:BokningsId_20170627_000001007
Moment:Skriftlig salstentamen, omtentamen 1
Resurser:VGBMV15h
BA151C-20172-BA151-
AB8207, HSANLA, HSTOSA
G8:Tentamen, G8:Tentamen 2, G8:Tentemen 3
Söndag
17 Dec

V.51
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Dec
Datum:2017-12-18 08:15:00 - 2017-12-18 10:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000123
Moment:Omtentamen II läkemedelsberäkning
Resurser:VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2
OM141A-20172-OM141-
HSJEMA
G8:Tentamen
Datum:2017-12-18 08:15:00 - 2017-12-18 12:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000001
Moment:OM111B Provkod 1701 ordinarie tentamen
Resurser:VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2
OM111B-20172-OM111-
HSAMCA, HSMAEI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-18 08:15:00 - 2017-12-18 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000363
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK
BG306A-20172-78007-
AF4703
G8:Tentamen
Datum:2017-12-18 08:15:00 - 2017-12-18 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000367
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGHMM15h
MT129A-20172-TS637-
AF4703
G8:Tentamen
Datum:2017-12-18 08:15:00 - 2017-12-18 13:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000021
Moment:Tentamen (1301)
Resurser:NZNTB17h
MA030B-20172-TS904-
TSANRA
G8:Tentamen
Datum:2017-12-18 08:15:00 - 2017-12-18 15:00:00
Id:BokningsId_20171206_000001077
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:256, G8:267
Datum:2017-12-18 08:15:00 - 2017-12-18 17:00:00
Id:BokningsId_20171212_000000259
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:238
Datum:2017-12-18 13:15:00 - 2017-12-18 20:00:00
Id:BokningsId_20171206_000001091
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:236, G8:525
Datum:2017-12-18 14:15:00 - 2017-12-18 17:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000409
Moment:Omtentamen 1 salstentamen
Resurser:TGFFF15h
FF317F-20172-US302-2
TSSISI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-18 14:15:00 - 2017-12-18 18:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000153
Moment:Exam
Resurser:TGIAA16h
DA356A-20172-TS794-
AG5656, AH6942
G8:Tentamen
Datum:2017-12-18 14:15:00 - 2017-12-18 18:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000091
Moment:Tentamen
Resurser:TGFFF16h
FF306G-20172-US397-
AG5481
G8:Tentamen
Datum:2017-12-18 14:15:00 - 2017-12-18 18:15:00
Id:BokningsId_20171026_000000483
Moment:Exam
Resurser:TGDAB15h, TGITA15h, TGSYA15h
DA260A-20172-78068-
AG5656, AH6942
G8:Tentamen
Tisdag
19 Dec
Datum:2017-12-19 08:15:00 - 2017-12-19 13:15:00
Id:BokningsId_20171115_000001251
Moment:Omtentamen 1 salstentamen
Resurser:SL201C-20172-L7868-
AB4001, LUCATH, LUCEOL
G8:Tentamen
Datum:2017-12-19 08:15:00 - 2017-12-19 13:15:00
Id:BokningsId_20171116_000000231
Moment:Omtentamen
Delkurs 1, provkod 1201
Resurser:LGIDV16hLEDA, LGIDV16hSPMA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV321G-20172-L8995-
LUGUNO
G8:Tentamen
Datum:2017-12-19 08:15:00 - 2017-12-19 13:15:00
Id:BokningsId_20171116_000000241
Moment:Omtentamen
Delkurs 1, provkod 0901
Resurser:LGIDV16hLEDA, LGIDV16hSPMA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV211G-20172-L8986-
LUGUNO
G8:Tentamen
Datum:2017-12-19 08:15:00 - 2017-12-19 13:15:00
Id:BokningsId_20171110_000001969
Moment:Omtentamen
Delkurs 1, provkod 1101
Resurser:LGIDV16hLEDA, LGIDV16hSPMA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV121G-20171-L8982-
LUGUNO
G8:Tentamen
Datum:2017-12-19 08:15:00 - 2017-12-19 15:00:00
Id:BokningsId_20171213_000000833
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:236
Datum:2017-12-19 14:15:00 - 2017-12-19 18:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000149
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:FMU30
JU303U-20172-US991-
HSSUWE
G8:Tentamen
Onsdag
20 Dec
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 10:15:00
Id:BokningsId_20170704_000000031
Moment:Omtentamen 1: Ordkunskap och grammatik 6
Resurser:KB002S-20171-73012-
KSANHG
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 10:30:00
Id:BokningsId_20170703_000000751
Moment:Omtentamen 2, uppsatsskrivning 4: sociala frågor - refererande text
Resurser:KB002S-20172-73111-
IMJOBE
G8:Tentamen, G8:Tentamen 2
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 12:00:00
Id:BokningsId_20171214_000000449
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:238
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 12:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000045
Moment:Salstentamen
Resurser:SGSFU17h
SF112B-20172-SF112-
HSMOLA, HSSVLI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000533
Moment:Ordinarie salstentamen Tentamen 2
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
BG313A-20172-TS868-
TSSISI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 13:15:00
Id:BokningsId_20170630_000000277
Moment:Examination, skriftlig
Resurser:EK181E-20172-74015-
AF4713
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 13:15:00
Id:BokningsId_20161123_000001253
Moment:Omtentamen 2 dynamik, provkod 1502
Resurser:TGHMM16h, TGHPR16h
MT106A-20171-TS831-
KS/TSTentamen, TSULHE
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 15:00:00
Id:BokningsId_20171214_000000451
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:267
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 17:00:00
Id:BokningsId_20171214_000000453
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:265
Datum:2017-12-20 08:15:00 - 2017-12-20 20:00:00
Id:BokningsId_20171206_000001079
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:236
Datum:2017-12-20 14:15:00 - 2017-12-20 18:15:00
Id:BokningsId_20170626_000000473
Moment:Sit-in Exam, History of the English Language
Resurser:HGENS16h
EN237L-20172-SP406-
IMANMA, IMPHCL
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 14:15:00 - 2017-12-20 18:15:00
Id:BokningsId_20170626_000000479
Moment:Sit-in Exam, History of the English Language
Resurser:HGENS16h
EN238B-20172-K3818-
IMANMA, IMPHCL
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 14:15:00 - 2017-12-20 18:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000743
Moment:Omtentamen 1 delkurs 1 Kemi
Resurser:VGBLV17h
BA112D-20172-BA112-
HSHAER
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 14:15:00 - 2017-12-20 18:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000123
Moment:Tentamen
Resurser:TGDAB16h, TGSPA16h, TGSYA16h, THDTA15h
DA330A-20172-78089-, DA330A-20172-TS782-
TSFANA
G8:Tentamen
Datum:2017-12-20 14:15:00 - 2017-12-20 18:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000155
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:FMU31
FF132A-20172-US988-
TSSYLI
G8:Tentamen
Torsdag
21 Dec
Datum:2017-12-21 08:15:00 - 2017-12-21 10:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000769
Moment:Omtentamen 1 :uppsatsskrivning 6: argumenterande text-media, kommunikation
Resurser:KB002S-20172-73111-
IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2017-12-21 08:15:00 - 2017-12-21 11:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000713
Moment:Salstentamen
Resurser:TGFFM16h
FF307F-20172-US392-
TSSISI
G8:Tentamen
Datum:2017-12-21 08:15:00 - 2017-12-21 12:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000251
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:TGFFF15h
FF314F-20172-US303-
TSPETH
G8:Tentamen
Datum:2017-12-21 08:15:00 - 2017-12-21 13:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000029
Moment:Omtentamen 1 (1308)
Resurser:NZNTB17h
FY010B-20172-TS898-
CTJABL
G8:Tentamen
Datum:2017-12-21 08:15:00 - 2017-12-21 21:00:00
Id:BokningsId_20171206_000001085
Moment:
Resurser:1084 - FUNK
G8:236, G8:238, G8:246, G8:249, G8:252, G8:253, G8:255, G8:265, G8:267
Datum:2017-12-21 14:15:00 - 2017-12-21 18:15:00
Id:BokningsId_20171107_000001531
Moment:Written exam
Resurser:TGDAB15h, TGIAA15h, TGITA15h, TGITA17h, TGMPP15h, TGMPP17h, TGSPA15h, TGSPA17h, TGSYA15h, THDTA15h, THDTA16h
DA274A-20172-78067-
AG5656
G8:Tentamen
Datum:2017-12-21 14:15:00 - 2017-12-21 18:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000157
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:FMU29
OL301F-20172-US996-
KSCELU
G8:Tentamen
Datum:2017-12-21 14:15:00 - 2017-12-21 18:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000021
Moment:Tentamen (skriftlig)
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK
BG318A-20172-78009-
AE2087
G8:Tentamen
Fredag
22 Dec
Datum:2017-12-22 08:15:00 - 2017-12-22 10:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000125
Moment:Tentamen Hälsopedagogik provkod 1705+omtentamen samma kod
Resurser:VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2
OM141A-20172-OM141-1
AF4838
G8:Tentamen
Datum:2017-12-22 08:15:00 - 2017-12-22 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000317
Moment:Prov 2
Resurser:LALAM16hGYEN-pgrp2, LALAM16hGYID-pgrp4, LALAM16hGYMA-pgrp4, LALAM16hGYSV-pgrp3
NL229C-20172-L9350-
LUPEBE
G8:Tentamen
Lördag
23 Dec
Söndag
24 Dec

V.52
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Dec
Tisdag
26 Dec
Onsdag
27 Dec
Torsdag
28 Dec
Fredag
29 Dec
Lördag
30 Dec
Datum:2017-12-30 09:15:00 - 2017-12-30 11:15:00
Id:BokningsId_20170707_000000059
Moment:Omtentamen 2 Författningskunskap
Resurser:VGSJU15v, VGSJU15v1, VGSJU15v2
OM161A-20172-OM161-
HSMARE
G8:Tentamen
Söndag
31 Dec

V.1
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Jan
Tisdag
2 Jan
Onsdag
3 Jan
Datum:2018-01-03 08:15:00 - 2018-01-03 12:15:00
Id:BokningsId_20171213_000001097
Moment:Inträdesprov - introduktionsutbildningen
Resurser:KS - SPS - OH
IMANMA, IMJOBE
G8:325
Datum:2018-01-03 08:15:00 - 2018-01-03 12:15:00
Id:BokningsId_20161122_000000931
Moment:Omtentamen 2, Tentamen 1 (1202)
Resurser:TGFFF15h
FF311F-20171-US297-
KS/TSTentamen, TSJONY
G8:Tentamen
Torsdag
4 Jan
Datum:2018-01-04 08:15:00 - 2018-01-04 12:15:00
Id:BokningsId_20171108_000001541
Moment:Omtentamen 2 av salstentamen på dk 2 av SC111B, (provkod 1602)
Resurser:SGSOC17h
SC111B-20172-SC111-
HSBEIN
G8:Tentamen
Datum:2018-01-04 08:15:00 - 2018-01-04 12:15:00
Id:BokningsId_20170831_000000345
Moment:Salsentamen Idrottsskador
Resurser:LGIDV16hLEDA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV211G-20172-L8986-
G8:Tentamen
Datum:2018-01-04 08:15:00 - 2018-01-04 12:15:00
Id:BokningsId_20170831_000000355
Moment:Salstentamen Idrottsskador
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IF166F-20172-76021-
G8:Tentamen
Datum:2018-01-04 08:15:00 - 2018-01-04 12:15:00
Id:BokningsId_20170629_000000033
Moment:Tentamen Omvårdnad med Medicinsk vetenskap II (T 1711)
Resurser:VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2
OM121B-20172-OM121-
HSVISU
G8:Tentamen
Datum:2018-01-04 08:15:00 - 2018-01-04 12:15:00
Id:BokningsId_20170705_000000101
Moment:Tentamen del I (provkod 1503)
Resurser:THDTA16h
DA264A-20172-TS009-
CTGIKO
G8:Tentamen
Datum:2018-01-04 14:15:00 - 2018-01-04 17:15:00
Id:BokningsId_20170908_000000483
Moment:Delkurs 3: Salstentamen omtentamen 1
Resurser:SGSPO17h
ST110S-20172-GP623-
LUCEHA, TSANHS, TSSCMC
G8:Tentamen
Datum:2018-01-04 14:15:00 - 2018-01-04 17:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000011
Moment:Final exam grammar (1502)
Resurser:HGENS17h
EN221L-20172-K3461-
IMANMA, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-01-04 14:15:00 - 2018-01-04 17:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000017
Moment:Final exam grammar (1507)
Resurser:EN101A-20172-72146-
IMANMA, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-01-04 14:15:00 - 2018-01-04 17:15:00
Id:BokningsId_20171208_000000317
Moment:Delkurs 3: Salstentamen omtentamen 1
Resurser:ST101A-20172-71850-
LUCEHA, TSANHS, TSSCMC
G8:Tentamen
Fredag
5 Jan
Datum:2018-01-05 08:15:00 - 2018-01-05 10:15:00
Id:BokningsId_20171108_000000255
Moment:Final exam proficiency (1503)
Resurser:HGENS17h
EN221L-20172-K3461-
IMANMA, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-01-05 08:15:00 - 2018-01-05 10:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000215
Moment:Final exam proficiency (1508)
Resurser:EN101A-20172-72146-
IMANMA, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-01-05 08:15:00 - 2018-01-05 11:15:00
Id:BokningsId_20171207_000000697
Moment:Salstentamen: Kroppsligt lärande
Omtentamen 1: Kroppsligt lärande (provkod 1101)

Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL202C-20152-L7173-, IL202C-20162-L7521-, IL202C-20172-L7876-
G8:Tentamen
Datum:2018-01-05 08:15:00 - 2018-01-05 11:15:00
Id:BokningsId_20171207_000000735
Moment:Salstentamen: Kroppsligt lärande
Omtentamen 1 : Kroppsligt lärande (provkod 1502)

Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL222C-20152-L8644-, IL222C-20162-L8801-, IL222C-20172-L9247-
G8:Tentamen
Datum:2018-01-05 08:15:00 - 2018-01-05 13:15:00
Id:BokningsId_20171101_000000273
Moment:Module 1: Methods. Retake 2. Sit-in EXAM
Resurser:SGINE16h
IR102L-20172-71602-
IMINAL, KSERSV
G8:Tentamen
Datum:2018-01-05 08:15:00 - 2018-01-05 13:15:00
Id:BokningsId_20171101_000000281
Moment:Module 1: Methods. Retake 2. Sit-in EXAM
Resurser:SGINT15h
IR102S-20161-61411-
IMINAL, KSERSV
G8:Tentamen
Lördag
6 Jan
Söndag
7 Jan

V.2
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Jan
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 11:15:00
Id:BokningsId_20171130_000001003
Moment:Omtentamen 2
Näringsfysiologi och motionspsykologi
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV210G-20162-L8358-
LUANBE, LUJEVI
G8:Tentamen
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 12:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000205
Moment:Tentamen, fysik (1606)
Resurser:THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARK
FY123A-20172-TS915-
TSJOEK, TSRIRI
G8:Tentamen
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 12:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000315
Moment:Salstentamen (1504)
Resurser:THDTA16h
FY122A-20172-TS822-
TSJOEK
G8:Tentamen
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 13:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000303
Moment:Salstentamen dag 1
Resurser:OGTAL14h
TV607A-20172-OD513-
AE1714
G8:Tentamen 2
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 13:15:00
Id:BokningsId_20161115_000002251
Moment:Omtenta 2: Mätningsteknik (1705)
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK
BG312A-20171-TS606-
KS/TSTentamen, KSMAPE
OR:Tentamen 1
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000041
Moment:Omtentamen 1 Dk 3A (provkod 1403)
Resurser:SGMVP17h
MV102B-20172-US026-
TSEVAN, TSJOST
G8:Tentamen
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000529
Moment:Omtentamen 1 Tentamen 1
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
BG313A-20172-TS868-
KSROAN
OR:Tentamen 1
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 14:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000291
Moment:Salstentamen dag 1
OBS: Tentamen skrivs på Klerken
Resurser:OGTAL16h
TV103A-20172-OD103-
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 14:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000401
Moment:Salstentamen dag 1
Resurser:OGTAH16h
TV303A-20172-OD303-
OR:Tentamen 1
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 14:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000427
Moment:Salstentamen
Resurser:TV300A-20172-TV300-
OR:Tentamen 2
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 15:15:00
Id:BokningsId_20170904_000000349
Moment:Ordinarie tentamen 1102
Resurser:TV609A-20172-TV609-
ODGUSV, ODHEAK
AS:Tentamen 2
Datum:2018-01-08 08:15:00 - 2018-01-08 18:15:00
Id:BokningsId_20171201_000000481
Moment:Omtentamen 4 (1101)
Resurser:TGMPP16h
ME130A-20162-TS852-
CTCAST
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-08 14:15:00 - 2018-01-08 18:15:00
Id:BokningsId_20171201_000000483
Moment:Omtentamen 4 (1101)
Resurser:SGPRM16h
ME103A-20162-68077-, ME103A-20162-68102-, ME103A-20162-TS859-
CTCAST
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-08 14:15:00 - 2018-01-08 18:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000527
Moment:Omtentamen 2
Resurser:SGPRM17h
ME165A-20172-TS961-
CTCAST
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-08 14:15:00 - 2018-01-08 18:15:00
Id:BokningsId_20170703_000001125
Moment:Salstentamen, delkurs Inbyggda system (1403)
Resurser:THDTB17h
DA215A-20172-78052-, DA215A-20172-TS931-
AC8293, TSBOST
G8:Tentamen
Datum:2018-01-08 14:15:00 - 2018-01-08 18:15:00
Id:BokningsId_20161212_000000541
Moment:(1603). Indviduell skriftlig tentamen. Organisation och ledarskap. Omtentamenstillfälle 2
Resurser:TGITA16h
EK140A-20171-US390-
KS/TSTentamen, TSEVAN, TSREJO
G8:Tentamen
Datum:2018-01-08 14:15:00 - 2018-01-08 18:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000319
Moment:Ordinarie tentamen (1502)
Resurser:TGDAB16h, TGSYA14h
DA346A-20172-78070-, DA346A-20172-TS783-
AC8293, TSBOST
G8:Tentamen
Datum:2018-01-08 14:15:00 - 2018-01-08 19:15:00
Id:BokningsId_20171107_000001737
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Resurser:TGITA17h
DA371A-20172-TS934-
TSZAGH
G8:Tentamen
Datum:2018-01-08 17:15:00 - 2018-01-08 20:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000081
Moment:Tentamen. Provkod 0701.
Resurser:SV203S-20172-73127-
IMANMA, IMBONO
G8:Tentamen
Tisdag
9 Jan
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 11:15:00
Id:BokningsId_20170620_000000419
Moment:Re-Exam 2 In-Class Exam, Module 2
Resurser:FK110L-20172-71660-
IMANKI, IMINAL, KSSTMA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 12:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000405
Moment:Salstentamen dag 2
Resurser:OGTAH16h
TV303A-20172-OD303-
G8:Tentamen 2
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 12:15:00
Id:BokningsId_20171211_000000557
Moment:Omtentamen, 1601
OBS! Tentamen skrivs på Klerken
Resurser:TV200A-20162-OD200-
ODLEBA
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 12:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000297
Moment:Salstentamen dag 2
Hus: Klerken
Resurser:OGTAL16h
TV103A-20172-OD103-
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000469
Moment:Salstentamen
Resurser:TGSPA17h
DA315A-20172-TS963-
TSJEER
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000385
Moment:Tentamen
Resurser:ME137A-20172-78083-
TSHELU
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000387
Moment:Tentamen
Resurser:TGMPP16h
ME142A-20172-TS858-
TSHELU
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000393
Moment:Tentamen
Resurser:SGPRM16h
ME137A-20172-TS862-
TSHELU
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 13:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000045
Moment:Tentamen (1201+1301+1401)
Resurser:NZNTB17h
KE010B-20172-TS902-
Malmö Mässan T
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000077
Moment:Tentamen dk 1 (provkod 1701)
Resurser:SGMVP15h
MV108C-20172-US350-
TSEVAN, TSJONY, TSJOST
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 13:15:00
Id:BokningsId_20161104_000000945
Moment:Omtentamen 2, T3
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
BG315A-20171-TS867-
KS/TSTentamen, KSROAN
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-09 08:15:00 - 2018-01-09 13:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000307
Moment:Salstentamen dag 2
Resurser:OGTAL14h
TV607A-20172-OD513-
AE1714
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 16:15:00
Id:BokningsId_20170705_000000495
Moment:Omtentamen 2, ordkunskap och grammatik 3
Resurser:KB002S-20172-73111-
AC1776, IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 17:45:00
Id:BokningsId_20170911_000000441
Moment:Salstentamen dag 1
Resurser:TV100A-20172-TV100-
AC4605
AS:Tentamen 2
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 18:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000475
Moment:Tentamen
Resurser:EN402C-20172-L7880-
LUMAGL
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 18:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000479
Moment:Tentamen
Resurser:EN416C-20172-L1800-
LUMAGL
AS:Tentamen 3
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 18:15:00
Id:BokningsId_20161212_000000545
Moment:(1601). Individuell skriftlig tentamen. Projektmetodik. Omtentamenstillfälle 2
Resurser:TGITA16h
EK140A-20171-US390-
CTANLO, KS/TSTentamen, TSEVAN
OR:Tentamen 1
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 19:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000001
Moment:Tentamen
Resurser:SGTRA15h
TR127B-20172-US206-
KSDENI
OR:Tentamen 1
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 19:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000051
Moment:Tentamen
Resurser:TGFFF17h, TGFFM17h
JU107A-20172-US024-, JU107A-20172-US025-
TSANLY, TSPELA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 19:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000007
Moment:Tentamen
Resurser:NM178F-20172-76107-
AF4852
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 19:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000053
Moment:Omtentamen 1
Resurser:FMU31
JU107A-20172-US999-
TSPELA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-09 14:15:00 - 2018-01-09 19:15:00
Id:BokningsId_20170829_000000645
Moment:Termodynamik
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
FY202A-20172-TS901-
CTJABL
G8:Tentamen
Onsdag
10 Jan
Datum:2018-01-10 08:11:00 - 2018-01-10 11:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000493
Moment:Salstentamen dag 1, Scenario 1
Hus: Klerken
Resurser:OGTAL15h
TV105A-20172-OD215-
ODSTGI
Datum:2018-01-10 08:15:00 - 2018-01-10 12:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000443
Moment:Salstentamen dag 2
Resurser:TV100A-20172-TV100-
AC4605
AS:Tentamen 2
Datum:2018-01-10 08:15:00 - 2018-01-10 12:15:00
Id:BokningsId_20171120_000000741
Moment:Written examination in class (1601)
Resurser:KB150L-20172-73124-
TSSTMY
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 08:15:00 - 2018-01-10 12:15:00
Id:BokningsId_20161122_000000935
Moment:Omtentamen 2, Tentamen 2 (1203)
Resurser:TGFFF15h
FF311F-20171-US297-
KS/TSTentamen, TSJONY
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 08:15:00 - 2018-01-10 13:15:00
Id:BokningsId_20170830_000000619
Moment:Tentamen Dk2 A (provkod 1402)
Resurser:SGMVP17h
MV102B-20172-US026-
TSEVAN
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 08:15:00 - 2018-01-10 13:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000165
Moment:Tentamen delkurs 3
Resurser:ML205C-20172-L7874-, ML205C-20172-L8908-, ML205C-20172-L9206-
AF4852
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 08:15:00 - 2018-01-10 13:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000485
Moment:Tentamen
Resurser:TGHMM16h, TGHPR16h
MT112A-20172-TS836-
TSPAOL
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-10 08:15:00 - 2018-01-10 13:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000279
Moment:Salstentamen Ordinarie tillfälle
Resurser:TGFFF16h
FF309F-20172-US395-, FF309F-20172-US396-
AD2863
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 08:15:00 - 2018-01-10 13:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000107
Moment:Tentamen
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK
BY307J-20172-TS603-
KSCATH
OR:Tentamen 1
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 17:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000367
Moment:Omtentamen 2 1201
Resurser:TGFFF16h, TGFFM16h
FF305F-20172-US390-, FF305F-20172-US391-
AF4831, TSANLY, TSBIVI
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 17:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000495
Moment:Salstentamen dag 1, Scenario 2
Hus: Klerken
Resurser:OGTAL15h
TV105A-20172-OD215-
ODSTGI
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 18:15:00
Id:BokningsId_20170921_000000343
Moment:Salstentamen: Anatomi, biomekanik och rörelseanalys
Resurser:LGIDV15hLEDA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV211G-20172-L8986-
IDV Tentamen, LSTentamen, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 18:15:00
Id:BokningsId_20171016_000000845
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Resurser:SGTRA17h
TR121A-20172-US014-
TSSTMY
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 18:15:00
Id:BokningsId_20171211_000001129
Moment:Salstentamen: Anatomi, biomekanik och rörelseanalys
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL202C-20172-L7876-
IDV Tentamen, LSTentamen, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 18:15:00
Id:BokningsId_20171211_000001133
Moment:Salstentamen: Anatomi, biomekanik och rörelseanalys
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL222C-20172-L9247-
IDV Tentamen, LSTentamen, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 18:15:00
Id:BokningsId_20171016_000000887
Moment:Omtentamen 1 Databaser 2.0 hp
Resurser:TGITA16h
DA372A-20172-TS769-
AE1925
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 18:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000021
Moment:Omtentamen 1 Arbetsrätt
Resurser:JR102S-20172-71870-
IMINAL, IMLEIS
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 19:15:00
Id:BokningsId_20170921_000000485
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:LALAM13hGYSH-pgrp1, LALAM13hGYSH-pgrp2, LALAM13hGYSH-pgrp3
LS723C-20172-L8751-
LULAPA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 19:15:00
Id:BokningsId_20170928_000000483
Moment:Written exam Re-Exam 1 - 1501
Resurser:TGDAB15h, TGSYA15h, THDTA15h
DA272A-20172-78053-, DA272A-20172-78064-
AE1924
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 19:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000055
Moment:Omtentamen 1
Resurser:FMU30
FF310F-20172-US992-
TSANOR
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 19:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000067
Moment:Delkurs Flervariabelanalys: Tentamen
Resurser:ML722C-20172-L7841-
LULEKA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-10 14:15:00 - 2018-01-10 19:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000097
Moment:Salstentamen
Resurser:LGIDK17hFYAH
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV520G-20172-L1404-
LUTOBU
G8:Tentamen
Torsdag
11 Jan
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000773
Moment:Tentamen
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM132A-20172-OM132-
HSAMCA, HSLOEK
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 12:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000041
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:TGHMM15h, TGHPR15h
MT137A-20172-78093-, MT137A-20172-TS638-
TSCHBJ
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 12:15:00
Id:BokningsId_20170630_000000301
Moment:Salstentamen
Resurser:SGTRA16h
TR106B-20172-US403-
TSCACA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000325
Moment:Salstentamen 2 1502
Resurser:SGTRA17h
TR129B-20172-US012-
TSCACA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000267
Moment:Prov 1
Resurser:LALAM16hGYEN-pgrp2, LALAM16hGYID-pgrp4, LALAM16hGYMA-pgrp4, LALAM16hGYSV-pgrp3
NL229C-20172-L9350-
LUJESJ
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 13:15:00
Id:BokningsId_20161104_000000957
Moment:Omtentamen 2, T2
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
BG315A-20171-TS867-
KS/TSTentamen, KSROAN
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 13:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000111
Moment:Tentamen
Resurser:ML724C-20172-L7842-
LULEKA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 13:15:00
Id:BokningsId_20170829_000000209
Moment:Linjär algebra
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
MA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-
TSYUCH
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 13:15:00
Id:BokningsId_20170829_000000215
Moment:Linjär algebra
Resurser:THDTA16h, THMMA17h, THPDA17h
MA203A-20172-TS820-
TSYUCH
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 13:15:00
Id:BokningsId_20171011_000000867
Moment:Omtentamen 3 1401
Resurser:LALAM15hGYEN-pgrp2, LALAM15hGYID-pgrp4, LALAM15hGYMA-pgrp4, LALAM15hGYSV-pgrp3
NL221C-20162-L8802-
LSTentamen, LULEKA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 15:00:00
Id:BokningsId_20171211_000001783
Moment:
Resurser:BG315A-20171-TS867-
AS:U106, AS:U212
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20171211_000001891
Moment:Ordinarie tentamen
Resurser:EN101A-20172-72146-
AG2423, AH8830, IMASKA, IMBECL, IMPHCL
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20171109_000000773
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGFFM17h
JU304F-20172-US298-
TSKAST, TSPEGO
AS:Tentamen 3
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20171128_000000957
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Resurser:TGDAB15h, TGSYA16h
DA357A-20172-78075-, DA357A-20172-TS812-
AE1925, TSBENI
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20170911_000000507
Moment:Salstentamen dag 2
Hus: Klerken
Resurser:OGTAL15h
TV105A-20172-OD215-
ODSTGI
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20170705_000000043
Moment:Omtentamen 2 salstentamen 1301
Resurser:THDTA16h
DA124A-20172-TS819-
CTGIKO, TSBOST
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000057
Moment:Omtentamen 1
Resurser:FMU29
JU105A-20172-US997-
TSPEGO
AS:Tentamen 2
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000259
Moment:Ordinarie tentamen dag 1
Resurser:HL209C-20172-L9348-
AD1344
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000253
Moment:Ordinarie tentamen dag 1
Resurser:HL202C-20172-L7878-
AD1344
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000161
Moment:Individuell skriftlig salstentamen Extern redovisning 4 hp provkod 1504
Resurser:TGITA17h
EK130A-20172-US029-
TSEVAN, TSSTST
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000191
Moment:Ordinarie tentamen B + Omtentamen A:2 (HT17) Dk 1: Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa. Provkod 1301+ 1601. Dk 2 Barn och ungdomars hälsa/ohälsa. Provkod: 1302 + 1603
Resurser:VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2
OM141A-20172-OM141-
HSCHSU
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 18:15:00
Id:BokningsId_20170707_000000185
Moment:Ordinarie tentamen
Resurser:HGENS16h
EN218A-20172-K3463-
AG2423, AH8830, IMASKA, IMBECL, IMPHCL
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 19:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000423
Moment:Tentamen
Resurser:NM173F-20172-76109-
LUJONE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-11 14:15:00 - 2018-01-11 19:15:00
Id:BokningsId_20170928_000000465
Moment:Written exam - 1501
Resurser:TACSO17h
DA614A-20172-TS888-
AE1924
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-11 17:15:00 - 2018-01-11 21:15:00
Id:BokningsId_20171120_000000643
Moment:Written examination in class Re-sit 1 (1601)
Resurser:EN202L-20172-73101-
TSSTMY
G8:Tentamen
Fredag
12 Jan
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 10:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000733
Moment:1502 Written exam 1 - Re-exam II
Resurser:SV211L-20172-73117-
AE3246, AI2702, IMANMA, KSSTAE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 10:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000763
Moment:1503 Written exam II - Re-exam I
Resurser:SV211L-20172-73117-
AE3246, AI2702, IMANMA, KSSTAE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 10:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000795
Moment:1502 Written I, Re-exam II
Resurser:SV213L-20172-73119-
IMANMA, KSKASA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 10:15:00
Id:BokningsId_20170704_000000039
Moment:Omtentamen 2: Ordkunskap och grammatik 6
Resurser:KB002S-20171-73012-
KSANHG
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 11:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000797
Moment:1503 Written exam II - reexam I
Resurser:SV213L-20172-73119-
IMANMA, KSKASA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000001083
Moment:Tentamen går på Hälsa och samhälle
Resurser:TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA15h
DA170A-20172-78047-, DA170A-20172-78071-
TSOLLI, TSSTDA
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000401
Moment:Omtentamen 2
Resurser:VASSV17h
VA712B-20172-VA712-
AE8662
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 12:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000149
Moment:Tentamen psykiatrisk hälsa och ohälsa + omtentamen provkod 1606
Resurser:VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2
OM141A-20172-OM141-7, OM141A-20172-OM141-8
HSCHSU
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 12:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000373
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:LGSYL17h
SY120G-20172-L7848-
IMFRWI
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 12:15:00
Id:BokningsId_20170510_000002299
Moment:OM112A Provkod 1703 Tentamen delkurs 3 och Provkod 1503 Extra omprov 2 (sista chansen att skriva)
Resurser:VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2
OM112A-20172-O112A-D
HSPEHE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000125
Moment:Tentamen
Resurser:TGHMM15h, TGHPR15h
MA115A-20172-78081-, MA115A-20172-78091-
TSALIA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000063
Moment:Salstentamen Marknadsföring inom sport 7,5 hp
Ordinarie tentamen
Resurser:LGIDK17hSMAN
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV541G-20172-L1405-
LUGUNO
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 13:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000233
Moment:Tentamen
Resurser:LALAM15hGYEN-pgrp2, LALAM15hGYID-pgrp4, LALAM15hGYMA-pgrp4, LALAM15hGYSV-pgrp3
NL224C-20172-L8828-
LUAGRE
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 13:15:00
Id:BokningsId_20161124_000000225
Moment:Omtentamen 2, provkod 1201
Resurser:TGHMM16h, TGHPR16h
MT108A-20171-TS829-
AC2996, KS/TSTentamen, TSCHBJ
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 13:15:00
Id:BokningsId_20171214_000000465
Moment:Salstentamen omtentamen
Resurser:LALAM14hGYEN-pgrp2, LALAM14hGYID-pgrp8, LALAM14hGYMA-pgrp4, LALAM14hGYSV-pgrp3
NL224C-20152-L7129-, NL224C-20162-L7484-
LSTentamen, LUAGRE
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 13:15:00
Id:BokningsId_20161216_000001431
Moment:Omtentamen 2 (T), ProvKod 1401
Resurser:TGHMM16h
KE104A-20171-TS832-
CTJABL, KS/TSTentamen
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 18:15:00
Id:BokningsId_20171011_000000831
Moment:Salstentamen
Resurser:SL232B-20172-L9007-
LUANCE, LUTIPA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 18:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000261
Moment:Ordinarie tentamen dag 2
Resurser:HL209C-20172-L9348-A, HL209C-20172-L9348-B
AD1344
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 18:15:00
Id:BokningsId_20170629_000000003
Moment:Tentamen
Resurser:TGFFM15h
FF315F-20172-US300-
TSOLJI
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 18:15:00
Id:BokningsId_20170630_000000271
Moment:Salstentamen
Resurser:TGSPA17h
MA127A-20172-TS958-
TSYUCH
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 18:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000511
Moment:Tentamen / Examination
Resurser:TACSO17h
DA602A-20172-78058-, DA602A-20172-TS889-
AF4767
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 18:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000255
Moment:Ordinarie tentamen dag 2
Resurser:HL202C-20172-L7878-
AD1344
AS:Tentamen 1
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 19:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000059
Moment:Omtentamen 1
Resurser:FMU28
FF222U-20172-US993-
HSSUWE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 19:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000363
Moment:Ordinarie Salstentamen 1501
Resurser:SGTRA16h
TR131B-20172-US406-
KSJELA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-12 14:15:00 - 2018-01-12 19:15:00
Id:BokningsId_20170920_000000351
Moment:Re-Exam 2
Resurser:TGFFF16h, TGFFM16h
FF308F-20172-US393-, FF308F-20172-US394-
IMPESE
AS:Tentamen 1
Lördag
13 Jan
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 11:15:00
Id:BokningsId_20170215_000000361
Moment:Omtenta 2 , Texter och kontexter
Resurser:EN424C-20171-L7657-
LSTentamen
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000169
Moment:Salstentamen, omtentamen 1
Resurser:VGREP17h
RP132A-20172-RP132-
AG1777
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 12:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000585
Moment:Omtentamen 2, del 1, huvudsakligen beräkningar

Resurser:VGBLV17h
BA111D-20172-BA111-
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 12:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000041
Moment:Omtentamen 1 i ordkunskap och grammatik 1 Provkod: 1401
Resurser:KB003S-20172-73113-
IMANMA, IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 12:15:00
Id:BokningsId_20171212_000000929
Moment:Omtentamen 2, del 1, huvudsakligen beräkningar

Resurser:VGREP16h
RP111A-20162-RP111-
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 13:15:00
Id:BokningsId_20171212_000000941
Moment:Omtentamen 2. Exam on assessment, Prov 2 Skriftligt prov (Written exam), 4,5 hp.
Resurser:EN403C-20171-L8961-
LSTentamen, LUBOLU
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 13:15:00
Id:BokningsId_20170928_000000493
Moment:Omtentamen 3 (1302)
Resurser:TGFFF16h, TGFFM16h
FF303F-20171-US385-, FF303F-20171-US386-
KS/TSTentamen, TSPETH
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 13:15:00
Id:BokningsId_20170705_000000219
Moment:Skriftlig salstentamen Omtentamen 2
Resurser:SASOC16h, SAVAH16h, SGSOC14h
SC671B-20172-75505-
HSTORI
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 13:15:00
Id:BokningsId_20170627_000000141
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGFFF17h, TGFFM17h
FF301G-20172-US020-, FF301G-20172-US021-
TSANLY, TSSYLI
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 13:15:00
Id:BokningsId_20170215_000000323
Moment:Omtentamen 2
Resurser:LALGR13hF3XX-pgrp3
SL223B-20171-L7626-
LSTentamen, LUFRHA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 13:15:00
Id:BokningsId_20170215_000000355
Moment:Omtentamen 2. Exam on assessment, Prov 2 Skriftligt prov (Written exam), 4,5 hp.
Resurser:EN407C-20171-L8810-
LSTentamen, LUBOLU
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000127
Moment:Omtentamen 1, dekurs 1 - salstentamen (1701)
Resurser:VASSP17h
SP812D-20172-SP812-
HSCHSU
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 14:15:00
Id:BokningsId_20170629_000000069
Moment:Omtentamen 2, moment II
Resurser:VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3
OM152B-20172-OM152-
HSCHGI
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 14:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000069
Moment:Omtentamen 1
Resurser:sgsoc16v
SC131A-20171-SA131-
HSLINAN
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 14:15:00
Id:BokningsId_20170921_000000605
Moment:Omtentamen 1
Resurser:SGSOC16h
SC131B-20172-SC13B-
HSLINAN
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 14:15:00
Id:BokningsId_20171115_000001387
Moment:Omtentamen 2 salstentamen
Resurser:SL201C-20172-L7868-
AB4001, LUCATH, LUCEOL
Datum:2018-01-13 09:15:00 - 2018-01-13 14:15:00
Id:BokningsId_20171115_000001705
Moment:Omtentamen 2
Resurser:SL203C-20171-L8967-
LUCATH
G8:Tentamen
Datum:2018-01-13 11:45:00 - 2018-01-13 16:45:00
Id:BokningsId_20170919_000000719
Moment:Omtentamen 2 salstentamen Provkod 1601, 1402
Resurser:LALGR13h46XX-pgrp4
NO731B-20172-L7814-
LUAGRE
G8:Tentamen
Söndag
14 Jan

V.3
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Jan
Datum:2018-01-15 08:15:00 - 2018-01-15 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000261
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGHMM16h
MT136A-20172-TS834-
AC2996
G8:Tentamen
Datum:2018-01-15 08:15:00 - 2018-01-15 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000521
Moment:Omtentamen 1 (1101)
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
MA301A-20172-TS869-
TSPEJO
G8:Tentamen
Datum:2018-01-15 08:15:00 - 2018-01-15 13:15:00
Id:BokningsId_20170921_000000379
Moment:Tentamen Delkurs 2 Cellbiologi (ordinarie)
Resurser:VGBLV17h
BA112D-20172-BA112-
HSHAER
G8:Tentamen
Datum:2018-01-15 14:15:00 - 2018-01-15 19:15:00
Id:BokningsId_20170629_000000211
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK, TGHMM16h, TGHPR16h, THDTA15h
MA206A-20172-78011-, MA206A-20172-TS838-
TSALIA
G8:Tentamen
Datum:2018-01-15 17:15:00 - 2018-01-15 20:15:00
Id:BokningsId_20170912_000000207
Moment:Written Re-exam II (1201)
Resurser:SV209L-20172-SP410-
G8:Tentamen
Tisdag
16 Jan