Grafiskt schema
Datum: 2018-03-21 - 2018-05-01
 
Utskrivet: 2018-03-21 04:15:31
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.12
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Mar
Ej i sökning
Tisdag
20 Mar
Ej i sökning
Onsdag
21 Mar
Datum:2018-03-21 08:15:00 - 2018-03-21 11:15:00
Id:BokningsId_20171205_000000475
Moment:Salstentamen dag 1, Scenario 1
Omtentamen 1
Resurser:OGTAL15h
TV105A-20172-OD215-
ODSTGI
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 08:15:00 - 2018-03-21 11:15:00
Id:BokningsId_20171129_000000985
Moment:Written exam
Resurser:TGIAA15h
DA262A-20181-88013-
KSJAPE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 08:15:00 - 2018-03-21 11:15:00
Id:BokningsId_20171129_000000989
Moment:Written exam
Resurser:TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA15h
DA351A-20181-88000-
KSJAPE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 08:15:00 - 2018-03-21 12:15:00
Id:BokningsId_20171220_000000295
Moment:Ordinarie tentamen
Resurser:SGTRA15h
TR117C-20181-US412-
AD7545
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 08:15:00 - 2018-03-21 12:15:00
Id:BokningsId_20171121_000002057
Moment:Skriftlig salstentamen
Resurser:SGSOC15v
SC671B-20181-85003-
HSTORI
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 08:15:00 - 2018-03-21 12:15:00
Id:BokningsId_20180115_000000199
Moment:Tentamen
Resurser:TGDAB16h
DA347A-20181-TS786-
AG6505
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 08:15:00 - 2018-03-21 13:15:00
Id:BokningsId_20171219_000002043
Moment:Ordinarie Tentamen provkod 1501
Resurser:SGSFU17h
SF162A-20181-SF162-
AE1469
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 14:15:00 - 2018-03-21 17:15:00
Id:BokningsId_20171205_000000477
Moment:Salstentamen dag 1, Scenario 2
Omtentamen 1
Resurser:OGTAL15h
TV105A-20172-OD215-
ODSTGI
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 14:15:00 - 2018-03-21 18:15:00
Id:BokningsId_20180119_000000285
Moment:Tentamen provkod: 1302
Resurser:TGFFF17h, TGFFM17h
FF303F-20181-US451-, FF303F-20181-US452-
TSBIVI
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 14:15:00 - 2018-03-21 19:15:00
Id:BokningsId_20180219_000000517
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle Idrottens ekonomi och finansiering
Resurser:LGIDK17hSMAN
IV542G-20181-L1408-
LUGUNO
G8:Tentamen
Datum:2018-03-21 14:15:00 - 2018-03-21 19:15:00
Id:BokningsId_20180126_000000353
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Resurser:FMU29
FF221A-20181-US979-
KSHEBO
G8:Tentamen
Torsdag
22 Mar
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 12:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000571
Moment:Salstentamen
Resurser:LALGR15hF3XX-pgrp2, LALGR15hF3XX-pgrp4, LALGR15hF3XX-pgrp5
SL223B-20181-L8506-
LUANCE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 12:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000611
Moment:Salstentamen
Resurser:LALGR16hF3XX-pgrp6
SL224B-20181-L9121-
LUANCE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 12:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000613
Moment:Salstentamen
Resurser:LALGR16h46XX-pgrp6
SL234B-20181-L9052-
LUANCE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 12:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000893
Moment:Omtentamen 1 Förvaltningsrätt - provkod 1601
Resurser:SGSPO17h
ST120S-20181-GP624-
IMLEIS
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 12:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000955
Moment:Ordinarie examination Förvaltningsförfarandet provkod 0802
Resurser:JR102S-20181-81701-
IMINAL, IMLEIS
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 12:15:00
Id:BokningsId_20171117_000000753
Moment:Written examination in class (1601)
Resurser:KB150L-20181-83116-
TSSTMY
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 13:15:00
Id:BokningsId_20171219_000002129
Moment:Ordinarie Tentamen
Provkod 1801
Resurser:VGREP16h
RP141A-20181-RP141-
AH6527
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 13:15:00
Id:BokningsId_20180117_000000451
Moment:Omtentamen Del 2 Vetenskaplig artikel.
Resurser:OGTAL14h
TV607A-20172-OD513-
AE1714, AE5078
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 08:15:00 - 2018-03-22 13:15:00
Id:BokningsId_20171222_000000089
Moment:Tentamen (1401)
Resurser:TGHMM16h, TGHPR16h
MT118A-20181-TS839-
TSULHE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 18:15:00
Id:BokningsId_20180111_000000145
Moment:Tentamen
Resurser:TGSPA16h
DA307A-20172-TS876-
AG1498
AS:Tentamen 1
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 18:15:00
Id:BokningsId_20180119_000000105
Moment:Ordinarie salsskrivning, dk 2
Resurser:VGKRK15h
KG161B-20181-KG161-
KSMAGE
AS:Tentamen 1
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 18:15:00
Id:BokningsId_20180119_000000109
Moment:Ordinarie salsskrivning, dk 2
Resurser:HS158B-20181-85121-
KSMAGE
AS:Tentamen 1
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 18:15:00
Id:BokningsId_20180116_000000323
Moment:Tentamen Naturorientering, teknik och lärande: naturvetenskap i närmiljön
Resurser:LALGR15hF3XX-pgrp3, LALGR15hF3XX-pgrp6
NO223B-20181-L8497-
LUSVAA
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 18:15:00
Id:BokningsId_20180110_000000719
Moment:Tentamen
Resurser:VGKRK17h
KG121B-20181-KG121-
M12P0193
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 18:15:00
Id:BokningsId_20180110_000000765
Moment:Tentamen
Resurser:KL213C-20181-L8820-
LUJESJ
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 18:15:00
Id:BokningsId_20171205_000000485
Moment:Salstentamen dag 2
Omtentamen 1
Resurser:OGTAL15h
TV105A-20172-OD215-
ODSTGI
AS:Tentamen 1
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 18:15:00
Id:BokningsId_20171117_000000269
Moment:Tentamen delkurs 2
Resurser:VGBLV17h
BA121D-20181-BA121-
HSLABR
G8:Tentamen
Datum:2018-03-22 14:15:00 - 2018-03-22 19:15:00
Id:BokningsId_20171207_000000741
Moment:Ordinarie Tentamen, provkod:1501
Resurser:TGDAB17h, TGSYA17h, THDTB17h
DA343A-20181-TS936-
TSROAX
G8:Tentamen
Fredag
23 Mar
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 12:15:00
Id:BokningsId_20180319_000000355
Moment:Ordinarie salstentamen (1402)
Kriminologiska Teman
Resurser:KG111B-20172-KG111-
AC9103, HSEVNI
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 12:15:00
Id:BokningsId_20171116_000000993
Moment:Ordinarie salstentamen (1402)
Kriminologiska Teman
Resurser:HS112B-20181-85119-
AC9103, HSEVNI
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 12:15:00
Id:BokningsId_20171228_000000273
Moment:Tenta (1201)
Resurser:SGTRA16h
TR116B-20181-US408-
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 12:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000049
Moment:Tentamen
Resurser:TGFFF16h
JU302F-20181-US388-
TSPEGO
OR:Tentamen 1
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 12:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000241
Moment:Salstentamen
Resurser:SL703C-20181-L8770-
LUCATH
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 12:15:00
Id:BokningsId_20171121_000001709
Moment:Ordinarie (1802)
Hematologi och transfusionsmedicin, 7,5 hp
Resurser:VGBLV16h
BA141C-20181-BA141-
HSANLA
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 12:15:00
Id:BokningsId_20171121_000000907
Moment:Ordinarie tentamen Anatomi, biomekanik, rörelseanalys
Resurser:LGIDK17hFYAH
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV521G-20181-L1407-
LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 12:15:00
Id:BokningsId_20180122_000000407
Moment:Ordinarie Tentamen psykiatrisk hälsa och ohälsa grupp 1 + 2 + omtentamen provkod 1706 + 1606
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM141A-20181-OM141-, OM141A-20181-OM141-1, OM141A-20181-OM141-2
HSCHSU
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 13:15:00
Id:BokningsId_20171122_000001489
Moment:Salstentamen (provkod 1601)
Resurser:NL227C-20181-L1005-
LULEKA
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 13:15:00
Id:BokningsId_20171218_000001091
Moment:Skriftlig tentamen Prov 1: del 2
Resurser:NO233B-20181-L8549-
LUAGRE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 13:15:00
Id:BokningsId_20170829_000000173
Moment:Omtentamen 2: Analys A
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
MA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-
TSSTGU
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 13:15:00
Id:BokningsId_20171214_000000461
Moment:Salstentamen
Resurser:LALAM12hGYEN-pgrp2, LALAM12hGYID-pgrp3, LALAM12hGYMA-pgrp4, LALAM12hGYSV-pgrp3
NL225C-20151-L6982-
LULEKA
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 13:15:00
Id:BokningsId_20180117_000000533
Moment:Omtentamen 1 delkurs 2 (1310)
Resurser:NZNTB17h
FY010B-20172-TS898-
TSHEHA
OR:Tentamen 1
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 13:15:00
Id:BokningsId_20180118_000000163
Moment:Omtentamen 2: Analys A
Resurser:THDTA16h
MA203A-20172-TS820-
TSSTGU
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 14:15:00
Id:BokningsId_20180112_000000653
Moment:Ordinarie tentamen Taluppfattning, aritmetik och algebra
Plats: Malmö Live Kongress & Konsert, Dag Hammarskjölds torg 4
(kommer att finnas MAU personal på plats och guida)
Resurser:ML221B-20181-L9124-
LUMABY
Malmö Live
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 14:15:00
Id:BokningsId_20171130_000000747
Moment:Omtentamen 1: Webben i undervisningen
Resurser:TL213C-20181-L8838-
LUSVAA
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 08:15:00 - 2018-03-23 14:15:00
Id:BokningsId_20171201_000000145
Moment:Tentamen delkurs 2
Resurser:ML701C-20181-L8764-
AG5604
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 16:15:00
Id:BokningsId_20171212_000000857
Moment:Omtentamen 2 - Lässtrategier
Resurser:KB002S-20181-83108-
IMJOBE, KSSTAE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 18:15:00
Id:BokningsId_20171218_000000991
Moment:Delkurs 2: Omtentamen 2 salstentamen
Resurser:SGSPO17h
ST110S-20172-GP623-
LUCEHA, TSJARU
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 18:15:00
Id:BokningsId_20171220_000000975
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:TGFFM16h
JU303F-20181-US393-
HSSUWE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 18:15:00
Id:BokningsId_20171228_000000255
Moment:Tentamen
Resurser:SGTRA17h
TR122B-20181-US487-
TSJOST
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 18:15:00
Id:BokningsId_20180115_000000061
Moment:Salstentamen
Resurser:SGSOC17h
SC122A-20181-SC122-B
HSJAST
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 18:15:00
Id:BokningsId_20180126_000000361
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:FMU30
JU105A-20181-US981-
TSPEGO
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 18:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000975
Moment:Ordinarie tentamen
Resurser:ST101A-20181-81705-
IMINAL, TSJARU
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 18:15:00
Id:BokningsId_20180123_000000665
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGFFM17h
JU304F-20172-US298-
TSKAST, TSPEGO
G8:Tentamen
Datum:2018-03-23 14:15:00 - 2018-03-23 19:15:00
Id:BokningsId_20171207_000000197
Moment:Salstentamen metdologiska perspektiv
Resurser:LGIDV15hLEDA, LGIDV15hSPMA
IV160G-20181-L8354-
LULARLA, LUTOBU
G8:Tentamen
Lördag
24 Mar
Datum:2018-03-24 09:15:00 - 2018-03-24 12:15:00
Id:BokningsId_20180212_000000639
Moment:Salstentamen omtentamen 1
Resurser:SGSPK16h
SP143A-20181-SP143-
HSINLU
G8:Tentamen
Datum:2018-03-24 09:15:00 - 2018-03-24 13:15:00
Id:BokningsId_20180122_000000751
Moment:Salstentamen
Resurser:SL232B-20172-L9007-
AB4001, LUANCE, LUTIPA
G8:Tentamen
Datum:2018-03-24 09:15:00 - 2018-03-24 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000511
Moment:Omtentamen 2
Resurser:EN416C-20172-L1800-
LUMAGL
G8:Tentamen
Datum:2018-03-24 09:15:00 - 2018-03-24 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000515
Moment:Omtentamen 2
Resurser:EN402C-20172-L7880-
LUMAGL
G8:Tentamen
Datum:2018-03-24 09:15:00 - 2018-03-24 13:15:00
Id:BokningsId_20171129_000000429
Moment:Omtentamen 1 Omvårdnadskunskap
Resurser:VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3
OM161T-20181-OM161-
HSMARE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-24 09:15:00 - 2018-03-24 14:15:00
Id:BokningsId_20170510_000002433
Moment:Omtentamen 2 delkurs 1
Resurser:VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2
OM111B-20172-OM111-
HSAMCA, HSMAEI
G8:Tentamen
Söndag
25 Mar

V.13
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Mar
Datum:2018-03-26 08:15:00 - 2018-03-26 12:15:00
Id:BokningsId_20180119_000000177
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGSPA16h
DA378A-20172-78060-, DA378A-20172-TS805-
AG1498, TSOLLI
G8:Tentamen
Datum:2018-03-26 08:15:00 - 2018-03-26 13:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000359
Moment:Omtentamen 2
Resurser:LALAM11h79EN, LALAM11h79HI, LALAM11h79ID, LALAM11h79RE
NL228C-20172-L9335-
LUKESO
G8:Tentamen
Datum:2018-03-26 14:15:00 - 2018-03-26 18:15:00
Id:BokningsId_20180129_000000757
Moment:Omtentamen 1


Resurser:UV241C-20181-L9367-, UV241C-20181-L9368-, UV241C-20181-L9369-, UV241C-20181-L9370-
LUPRWI
G8:Tentamen
Tisdag
27 Mar
Datum:2018-03-27 08:15:00 - 2018-03-27 13:15:00
Id:BokningsId_20180309_000000439
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK
BY307J-20172-TS603-
KSCATH
G8:Tentamen
Datum:2018-03-27 08:15:00 - 2018-03-27 13:15:00
Id:BokningsId_20171219_000001925
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Provkod 1601
Resurser:THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARK
MA300A-20181-TS949-
AD5484, TSALIA
G8:Tentamen
Onsdag
28 Mar
Datum:2018-03-28 08:15:00 - 2018-03-28 12:15:00
Id:BokningsId_20171121_000001869
Moment:Omtentamen 1 - provkod 1506
Systemutveckling 2
Resurser:TGITA17h
DA371A-20172-TS934-
TSZAGH
G8:Tentamen
Datum:2018-03-28 08:15:00 - 2018-03-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180212_000000543
Moment:Salstentamen omtentamen 1
Resurser:SGMGF16h
IM331S-20181-GP900-
IMANWI
G8:Tentamen
Datum:2018-03-28 14:15:00 - 2018-03-28 16:15:00
Id:BokningsId_20171213_000001095
Moment:Tentamen: Uppsatsskrivning 4; sociala frågor - refererande text
Resurser:KB002S-20181-83108-
IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-03-28 14:15:00 - 2018-03-28 18:15:00
Id:BokningsId_20170626_000000463
Moment:Re-exam 2, Sit-in Exam, History of the English Language
Resurser:HGENS16h
EN238B-20172-K3818-
IMANMA, IMPHCL
G8:Tentamen
Datum:2018-03-28 14:15:00 - 2018-03-28 18:15:00
Id:BokningsId_20170626_000000493
Moment:Re-exam 2, Sit-in Exam, History of the English Language
Resurser:HGENS16h
EN237L-20172-SP406-
IMANMA, IMPHCL
G8:Tentamen
Torsdag
29 Mar
Datum:2018-03-29 08:15:00 - 2018-03-29 10:15:00
Id:BokningsId_20170705_000000533
Moment:Re-Exam 2 Mid-term exam (1501, 1506)
Resurser:HGENS17h
EN221L-20172-K3461-
IMANMA, IMMAWI, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-03-29 08:15:00 - 2018-03-29 10:15:00
Id:BokningsId_20170705_000000537
Moment:Re-Exam 2 Mid-term exam (1506)
Resurser:EN101A-20172-72146-
IMMAWI, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-03-29 08:15:00 - 2018-03-29 12:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000209
Moment:Ordinarie salstentamen
Resurser:GL212C-20181-L8839-
AC6389
G8:Tentamen
Datum:2018-03-29 08:15:00 - 2018-03-29 12:15:00
Id:BokningsId_20180221_000000537
Moment:Tentamen delkurs 1 omtentamen 1
Resurser:VGBLV17h
BA121D-20181-BA121-
HSTOSA
G8:Tentamen
Fredag
30 Mar
Lördag
31 Mar
Söndag
1 Apr

V.14
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Apr
Tisdag
3 Apr
Datum:2018-04-03 08:15:00 - 2018-04-03 10:15:00
Id:BokningsId_20171207_000000789
Moment:Omtentamen 1 ordkunskap och grammatik 4
Resurser:KB002S-20172-73111-
AC1776, IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-03 08:15:00 - 2018-04-03 10:15:00
Id:BokningsId_20180226_000000483
Moment:Omtentamen 1 ordkunskap och grammatik 1, provk 1801
Resurser:KB002S-20172-73111-
IMJOBE, KSSTAE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-03 08:15:00 - 2018-04-03 10:15:00
Id:BokningsId_20171211_000001863
Moment:Omtentamen 1 ordkunskap och grammatik 1, provk 1801
Resurser:KB001S-20181-83109-
IMJOBE, KSSTAE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-03 08:15:00 - 2018-04-03 12:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000269
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGHMM16h
MT136A-20172-TS834-
AC2996
G8:Tentamen
Datum:2018-04-03 14:15:00 - 2018-04-03 19:15:00
Id:BokningsId_20180319_000000297
Moment:Tentamen:vattenbyggnad (Kod 1704)
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
BG312A-20181-TS870-
AG4029
G8:Tentamen
Onsdag
4 Apr
Datum:2018-04-04 08:15:00 - 2018-04-04 12:15:00
Id:BokningsId_20180315_000000223
Moment:Signalbehandling: Skriftlig tenta, del II, provkod 1505
Resurser:THDTA16h
DA264A-20172-TS009-
AI3467
G8:Tentamen
Datum:2018-04-04 08:15:00 - 2018-04-04 13:15:00
Id:BokningsId_20171221_000000503
Moment:Tentamen T2
Resurser:THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARK
BG315A-20181-TS948-
KSROAN
G8:Tentamen
Datum:2018-04-04 14:15:00 - 2018-04-04 16:15:00
Id:BokningsId_20171213_000001021
Moment:Omtentamen 2: Ordkunskap och grammatik 1
Resurser:KB002S-20181-83108-
IMJOBE, KSANHG
G8:Tentamen
Datum:2018-04-04 14:15:00 - 2018-04-04 19:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000087
Moment:Omtentamen 1 (1303)
Resurser:NZNTB17h
MA030B-20172-TS904-
TSANRA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-04 17:15:00 - 2018-04-04 19:15:00
Id:BokningsId_20171205_000000285
Moment:Written exam 1 (1502)
Resurser:SV214L-20181-83111-
KSKASA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-04 17:15:00 - 2018-04-04 19:15:00
Id:BokningsId_20171205_000000201
Moment:Written exam 1 (1502)
Resurser:SV212L-20181-83110-
AE3246, AI2702
G8:Tentamen
Torsdag
5 Apr
Datum:2018-04-05 08:15:00 - 2018-04-05 12:15:00
Id:BokningsId_20171128_000000475
Moment:Omtentamen 2 Förvaltningsrätt provkod 1601
Resurser:SGSPO17h
ST120S-20181-GP624-
IMLEIS
G8:Tentamen
Fredag
6 Apr
Datum:2018-04-06 08:15:00 - 2018-04-06 10:15:00
Id:BokningsId_20171129_000000761
Moment:Tentamen Författningskunskap
Resurser:VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3
OM161E-20181-OM16E-, OM161T-20181-OM161-
HSLOEK
G8:Tentamen
Datum:2018-04-06 08:15:00 - 2018-04-06 10:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000195
Moment:Re-Exam 2 Final exam proficiency (1503, 1508)
Resurser:HGENS17h
EN221L-20172-K3461-
IMANMA, IMMAWI, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-04-06 08:15:00 - 2018-04-06 10:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000211
Moment:Re-Exam 2 Final exam proficiency (1503, 1508)
Resurser:EN101A-20172-72146-
IMANMA, IMMAWI, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-04-06 08:15:00 - 2018-04-06 13:15:00
Id:BokningsId_20180319_000000369
Moment:Omtentamen
Resurser:FY121A-20171-TS803-
TSLEKA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-06 14:15:00 - 2018-04-06 17:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000027
Moment:Re-Exam 2 Final exam grammar (1502, 1507)
Resurser:EN101A-20172-72146-
IMANMA, IMMAWI, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-04-06 14:15:00 - 2018-04-06 17:15:00
Id:BokningsId_20170706_000000029
Moment:Re-Exam 2 Final exam grammar (1502, 1507)
Resurser:HGENS17h
EN221L-20172-K3461-
IMANMA, IMMAWI, M11P0071
G8:Tentamen
Datum:2018-04-06 14:15:00 - 2018-04-06 18:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000095
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGFFF17h, TGFFM17h
EK115A-20181-US449-, EK115A-20181-US450-
KSEWSA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-06 14:15:00 - 2018-04-06 19:15:00
Id:BokningsId_20171127_000000233
Moment:Omtentamen 1 delkurs 1
Resurser:SGSOC17v
SC131B-20181-SC13B-
AC7290
G8:Tentamen
Lördag
7 Apr
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 11:45:00
Id:BokningsId_20171129_000000539
Moment:Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning
Resurser:VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3
OM161T-20181-OM161-
HSMARE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 13:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000247
Moment:Salstentamen Läkemedelsberäkning 1807 Omtentamen 1
Resurser:VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2
OM121B-20181-O121B-
HSJEMA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 13:15:00
Id:BokningsId_20171121_000001455
Moment:Omtentamen 1 (1801)
Klinisk kemi, 7,5 hp
Resurser:VGBLV16h
BA141C-20181-BA141-
HSLELJ
G8:Tentamen
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 13:15:00
Id:BokningsId_20171128_000001115
Moment:Omtentamen 1 Delkurs 2 (provkod 1602) Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning.
Resurser:VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2
OM131B-20181-OM131-
IMKYTH
G8:Tentamen
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 13:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000783
Moment:Omtentamen 1
Resurser:LALGR16hF3XX-pgrp4
NO222B-20181-L9110-
LUSVAA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 14:15:00
Id:BokningsId_20170920_000000425
Moment:Omtentamen 5
Resurser:TGDAB16h, TGIAA16h, TGSYA16h
DA153A-20162-TS773-
TSKRAL
G8:Tentamen
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 14:15:00
Id:BokningsId_20171129_000000349
Moment:Tentamen Delkurs 2 Cellbiologi (Omtentamen 2) BA112D
Resurser:VGBLV17h
BA112D-20172-BA112-
HSHAER
G8:Tentamen
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 14:15:00
Id:BokningsId_20170619_000000317
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGDAB17h, TGIAA17h, TGSYA17h
DA154A-20172-TS960-
TSKRAL
G8:Tentamen
Datum:2018-04-07 09:15:00 - 2018-04-07 15:15:00
Id:BokningsId_20171201_000000163
Moment:Omtentamen 1 delkurs 2
Resurser:ML701C-20181-L8764-
AG5604
G8:Tentamen
Söndag
8 Apr

V.15
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Apr
Tisdag
10 Apr
Onsdag
11 Apr
Datum:2018-04-11 08:15:00 - 2018-04-11 10:15:00
Id:BokningsId_20171211_000001889
Moment:Tentamen ordkunskap och grammatik 2, provk 1803
Resurser:KB001S-20181-83109-
IMJOBE, KSSTAE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 08:15:00 - 2018-04-11 10:15:00
Id:BokningsId_20171211_000000887
Moment:Tentamen Ordkunskap och grammatik 5
Resurser:KB002S-20172-73111-
AC1776, IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 08:15:00 - 2018-04-11 10:15:00
Id:BokningsId_20180226_000000579
Moment:Tentamen ordkunskap och grammatik 2, provk 1803
Resurser:KB002S-20172-73111-
IMJOBE, KSSTAE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 14:15:00 - 2018-04-11 16:15:00
Id:BokningsId_20171213_000001061
Moment:Omtentamen 2: Uppsatsskrivning 2; återberättande text - historia
Resurser:KB002S-20181-83108-
IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 14:15:00 - 2018-04-11 18:15:00
Id:BokningsId_20180126_000000441
Moment:Salstentamen Ordinarie tillfälle
Resurser:FMU30
EK115A-20181-US975-
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 14:15:00 - 2018-04-11 19:15:00
Id:BokningsId_20171117_000001099
Moment:Omtentamen 1 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, skriftlig omtentamen 9 hp, provkod 1201
Resurser:TGFFF16h, TGFFM16h
FF310F-20181-US385-, FF310F-20181-US386-
TSANOR
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 14:15:00 - 2018-04-11 19:15:00
Id:BokningsId_20171116_000000617
Moment:Ordinarie tentamen
Resurser:JU107A-20181-US983-
TSPELA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 14:15:00 - 2018-04-11 19:15:00
Id:BokningsId_20171117_000001695
Moment:Omtentamen 3
Resurser:FMU30
FF310F-20172-US992-
TSANOR
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 14:15:00 - 2018-04-11 19:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000079
Moment:Omtentamen 3
Resurser:FMU31
JU107A-20172-US999-
TSPELA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-11 14:15:00 - 2018-04-11 19:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000075
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGFFF17h, TGFFM17h
JU107A-20172-US024-, JU107A-20172-US025-
TSANLY, TSPELA
G8:Tentamen
Torsdag
12 Apr
Datum:2018-04-12 08:15:00 - 2018-04-12 12:15:00
Id:BokningsId_20180115_000000215
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGDAB16h
DA347A-20181-TS786-
AG6505
G8:Tentamen
Datum:2018-04-12 08:15:00 - 2018-04-12 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000065
Moment:Salstentamen Marknadsföring inom sport 7,5 hp
Omtentamen 2
Resurser:LGIDK17hSMAN
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV541G-20172-L1405-
LUGUNO
G8:Tentamen
Datum:2018-04-12 14:15:00 - 2018-04-12 18:15:00
Id:BokningsId_20171221_000000139
Moment:Omtentamen 1 Individuell skriftlig tentamen Ekonomistyrning provkod 1501
Resurser:TGITA17h
EK130A-20172-US029-
KSCABE, TSEVAN
G8:Tentamen
Fredag
13 Apr
Datum:2018-04-13 08:15:00 - 2018-04-13 10:15:00
Id:BokningsId_20171213_000001079
Moment:Omtentamen 1: Ordkunskap och grammatik 2
Resurser:KB002S-20181-83108-
IMJOBE, KSANHG
G8:Tentamen
Datum:2018-04-13 08:15:00 - 2018-04-13 11:15:00
Id:BokningsId_20180208_000000539
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Resurser:SGSPK16h
SP141A-20181-SP141-
HSMAFE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-13 08:15:00 - 2018-04-13 12:15:00
Id:BokningsId_20171117_000001127
Moment:Omtentamen 1 - provkod 1501
Miljö- och planeringsjuridik
Resurser:TGSTA17h
BY153C-20181-US424-
TSKAWE, TSPELA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-13 08:15:00 - 2018-04-13 13:15:00
Id:BokningsId_20170713_000000093
Moment:Omtentamen (1201+1301+1401)
Resurser:NZNTB17h
KE010B-20172-TS902-
Datum:2018-04-13 08:15:00 - 2018-04-13 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000155
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGHMM15h, TGHPR15h
MA115A-20172-78081-, MA115A-20172-78091-
TSALIA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-13 08:15:00 - 2018-04-13 13:15:00
Id:BokningsId_20171222_000000073
Moment:Omtentamen 1 (1701)
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
MT106A-20181-TS912-
TSULHE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-13 08:15:00 - 2018-04-13 13:15:00
Id:BokningsId_20180116_000000507
Moment:Tentamen Juridik och socialpsykiatri
Resurser:SGSPK17h
SP122A-20181-SP122-
HSLINAN
G8:Tentamen
Datum:2018-04-13 14:15:00 - 2018-04-13 18:15:00
Id:BokningsId_20170629_000000045
Moment:Omtentamen 2 Omvårdnad med Medicinsk vetenskap II (T 1701)
Resurser:VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2
OM121B-20172-OM121-
HSVISU
G8:Tentamen
Datum:2018-04-13 14:15:00 - 2018-04-13 18:15:00
Id:BokningsId_20171121_000000825
Moment:Omtentamen 2 (1602)
GIS och statistik för planerare
Resurser:TGSTA16h
BY161C-20181-US377-
KSJENI
G8:Tentamen
Datum:2018-04-13 14:15:00 - 2018-04-13 18:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000287
Moment:Salstentamen Omvårdnad med medicinsk vetenskap II
Ordinarie tillfälle
Resurser:VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2
OM121B-20181-O121B-
AB2388, HSHAFI
G8:Tentamen
Lördag
14 Apr
Datum:2018-04-14 09:15:00 - 2018-04-14 12:45:00
Id:BokningsId_20171229_000000327
Moment:Omtentamen 1 av Språkport. kap 3 Ordkunskap och grammatik II
Resurser:KB003S-20172-73113-
IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-14 09:15:00 - 2018-04-14 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000795
Moment:Omtentamen 2
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM132A-20172-OM132-
HSAMCA, HSLOEK
G8:Tentamen
Datum:2018-04-14 09:15:00 - 2018-04-14 13:15:00
Id:BokningsId_20171124_000000777
Moment:Omtentamen 1 Delkurs 1 provkod 1701
Resurser:VGSJU18v, VGSJU18v1, VGSJU18v2
OM112A-20181-OM112-
G8:Tentamen
Datum:2018-04-14 09:15:00 - 2018-04-14 14:15:00
Id:BokningsId_20171120_000000217
Moment:Omtentamen 1 moment II provkod: 1702
Resurser:VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2
OM152B-20181-OM152-
HSPEHE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-14 09:15:00 - 2018-04-14 14:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000311
Moment:Omtentamen 1 - provkod 1301, 1501
Resurser:LALGR15h46XX-pgrp3, LALGR15hF3XX-pgrp3
ML232B-20181-L9030-
LUCCWI
G8:Tentamen
Datum:2018-04-14 09:15:00 - 2018-04-14 14:15:00
Id:BokningsId_20171221_000000709
Moment:Omtentamen 1 - provkod 1301, 1501
Resurser:LALGR17h46XX-pgrp3
ML222B-20181-L9098-, ML222B-20181-ULV30-
LUCCWI
G8:Tentamen
Söndag
15 Apr

V.16
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Apr
Datum:2018-04-16 08:15:00 - 2018-04-16 12:15:00
Id:BokningsId_20171228_000000099
Moment:Tentamen
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK
BG305A-20181-TS609-
AG1857
G8:Tentamen
Datum:2018-04-16 08:15:00 - 2018-04-16 13:15:00
Id:BokningsId_20180110_000000579
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGHMM15h, TGHPR15h
MT145A-20181-TS627-
KSMASV
G8:Tentamen
Datum:2018-04-16 14:15:00 - 2018-04-16 16:15:00
Id:BokningsId_20171211_000000875
Moment:Omtentamen 2 ordkunskap och grammatik 4
Resurser:KB002S-20172-73111-
AC1776, IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-16 14:15:00 - 2018-04-16 16:15:00
Id:BokningsId_20171211_000001873
Moment:Omtentamen 2 ordkunskap och grammatik 1, provk 1801
Resurser:KB001S-20181-83109-
IMJOBE, KSSTAE
G8:Tentamen
Tisdag
17 Apr
Datum:2018-04-17 08:15:00 - 2018-04-17 10:15:00
Id:BokningsId_20171215_000000753
Moment:Tentamen: Ordkunskap och grammatik 3
Resurser:KB002S-20181-83108-
IMJOBE, KSANHG
G8:Tentamen
Datum:2018-04-17 08:15:00 - 2018-04-17 13:15:00
Id:BokningsId_20171124_000000741
Moment:Ord Tentamen - Miljörätt, Provkod: 0901
Resurser:SGMVP17h
MV101A-20181-US504-
TSJONY
G8:Tentamen
Datum:2018-04-17 08:15:00 - 2018-04-17 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000385
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK
BG306A-20172-78007-
AF4703
G8:Tentamen
Datum:2018-04-17 08:15:00 - 2018-04-17 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000387
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGHPR15h
MT129A-20172-78096-, MT129A-20172-TS637-
AF4703
G8:Tentamen
Datum:2018-04-17 14:15:00 - 2018-04-17 18:15:00
Id:BokningsId_20170714_000000083
Moment:Omtentamen 2
Resurser:FMU31
FF132A-20172-US988-
TSSYLI
G8:Tentamen
Onsdag
18 Apr
Datum:2018-04-18 08:15:00 - 2018-04-18 12:15:00
Id:BokningsId_20171220_000000381
Moment:Omtentamen 1
Resurser:SGTRA15h
TR117C-20181-US412-
AD7545
G8:Tentamen
Datum:2018-04-18 08:15:00 - 2018-04-18 12:15:00
Id:BokningsId_20180122_000000343
Moment:Omtentamen 1
Resurser:SGSPK17h
SP121A-20181-SP121-
HSPETE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-18 08:15:00 - 2018-04-18 13:15:00
Id:BokningsId_20180116_000000369
Moment:Ordinarie salstentamen delkurs 2
Resurser:SGSOC17v
SC131B-20181-SC13B-
HSLINAN
G8:Tentamen
Torsdag
19 Apr
Datum:2018-04-19 08:15:00 - 2018-04-19 11:15:00
Id:BokningsId_20180122_000000435
Moment:Tentamen Läklemedel provkod 1710
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM141A-20181-OM141-
HSJEMA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-19 14:15:00 - 2018-04-19 16:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000465
Moment:Exam Environmental Management
Resurser:SGMVP16h
MV103E-20181-84006-
TSJOST
G8:Tentamen
Datum:2018-04-19 14:15:00 - 2018-04-19 18:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000223
Moment:Salstentamen Omtentamen 1
Resurser:GL212C-20181-L8839-
AC6389
G8:Tentamen
Fredag
20 Apr
Datum:2018-04-20 08:15:00 - 2018-04-20 10:15:00
Id:BokningsId_20180122_000000433
Moment:Ordinarie Tentamen Hälsopedagogik Provkod 1705 grupp 4 + omtentamen 1605
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM141A-20181-OM141-, OM141A-20181-OM141-4
HSGAIS
G8:Tentamen
Datum:2018-04-20 08:15:00 - 2018-04-20 12:15:00
Id:BokningsId_20171124_000000765
Moment:Ord Tentamen, Provkod: 1601
Resurser:SGMVP17h
MV133B-20181-US420-
KSGOEW, TSJONY
G8:Tentamen
Datum:2018-04-20 08:15:00 - 2018-04-20 12:15:00
Id:BokningsId_20171124_000000779
Moment:Salstentamen Delkurs 2 provkod 1702
Resurser:VGSJU18v, VGSJU18v1, VGSJU18v2
OM112A-20181-OM112-
G8:Tentamen
Datum:2018-04-20 08:15:00 - 2018-04-20 12:15:00
Id:BokningsId_20171129_000000445
Moment:Omtentamen 1 Salstentamen
Resurser:TGSPA16h
DA308A-20181-TS807-
TSSTDA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-20 14:15:00 - 2018-04-20 17:15:00
Id:BokningsId_20180207_000000479
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Resurser:EN431B-20181-L9164-
LUINHO
G8:Tentamen
Datum:2018-04-20 14:15:00 - 2018-04-20 19:15:00
Id:BokningsId_20180206_000000663
Moment:Omtentamen 1: Geoteknologi (1703)
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
BG312A-20181-TS870-
AG4029
G8:Tentamen
Lördag
21 Apr
Datum:2018-04-21 09:15:00 - 2018-04-21 12:15:00
Id:BokningsId_20180212_000000641
Moment:Salstentamen omtentamen 2
Resurser:SGSPK16h
SP143A-20181-SP143-
HSINLU
G8:Tentamen
Datum:2018-04-21 09:15:00 - 2018-04-21 13:15:00
Id:BokningsId_20180212_000000765
Moment:Salstentamen Omtentamen
Resurser:HL701C-20181-L8762-
LUCEAX
G8:Tentamen
Datum:2018-04-21 09:15:00 - 2018-04-21 13:15:00
Id:BokningsId_20180111_000000477
Moment:Salstentamen Omtentamen
Resurser:HL222C-20181-L8843-
LUCEAX
G8:Tentamen
Datum:2018-04-21 09:15:00 - 2018-04-21 13:15:00
Id:BokningsId_20171120_000001509
Moment:Omtentamen 1 Barn och ungdomars hälsa och ohälsa (provkod: 1603, 1302, 1703).
Kvinnors reproduktiva hälsa och ohälsa, delkurs 1. Omtentamen A:1. Provkod 1301+1601+1701
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM141A-20181-OM141-
AB2389, HSINHAL
G8:Tentamen
Datum:2018-04-21 09:15:00 - 2018-04-21 13:15:00
Id:BokningsId_20180112_000000357
Moment:Omtentamen 1 av salstentamen del 1 av delkurs 2, provkod 1602
Resurser:SGSOC18v
SC111B-20181-SC111-
HSBEIN
G8:Tentamen
Datum:2018-04-21 09:15:00 - 2018-04-21 13:15:00
Id:BokningsId_20171121_000002069
Moment:Omtentamen 1
Resurser:SGSOC15v
SC671B-20181-85003-
HSTORI
G8:Tentamen
Datum:2018-04-21 09:15:00 - 2018-04-21 14:15:00
Id:BokningsId_20171117_000001787
Moment:Omtentamen 2 moment I provkod: 1701
Resurser:VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2
OM152B-20181-OM152-
HSPEHE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-21 09:15:00 - 2018-04-21 15:15:00
Id:BokningsId_20171201_000000487
Moment:Omtentamen 1
Resurser:ML233B-20181-L8578-
AE9675
G8:Tentamen
Söndag
22 Apr

V.17
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Apr
Datum:2018-04-23 08:15:00 - 2018-04-23 12:15:00
Id:BokningsId_20171121_000000979
Moment:Omtentamen 1 Anatomi, biomekanik, rörelseanalys
Resurser:LGIDK17hFYAH
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV521G-20181-L1407-
LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-23 08:15:00 - 2018-04-23 12:15:00
Id:BokningsId_20180111_000000243
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGSPA16h
DA307A-20172-TS876-
AG1498
G8:Tentamen
Datum:2018-04-23 08:15:00 - 2018-04-23 13:15:00
Id:BokningsId_20171222_000000101
Moment:Omtentamen 1 (1401)
Resurser:TGHMM16h, TGHPR16h
MT118A-20181-TS839-
TSULHE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-23 08:15:00 - 2018-04-23 13:15:00
Id:BokningsId_20171219_000002047
Moment:Omtentamen 1 provkod 1501
Resurser:SGSFU17h
SF162A-20181-SF162-
AE1469
G8:Tentamen
Datum:2018-04-23 14:15:00 - 2018-04-23 17:15:00
Id:BokningsId_20180118_000000985
Moment:Salstentamen omtentamen 2
Resurser:OL102A-20181-84007-
LUFRBJ, TSCHPE
G8:Tentamen
Tisdag
24 Apr
Datum:2018-04-24 14:15:00 - 2018-04-24 18:15:00
Id:BokningsId_20171220_000001057
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGITA16h
DA375A-20181-88014-
AG0834
G8:Tentamen
Datum:2018-04-24 14:15:00 - 2018-04-24 18:15:00
Id:BokningsId_20171220_000001059
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGIAA15h, TGSPA15h
DA199B-20181-88021-
AG0834
G8:Tentamen
Onsdag
25 Apr
Datum:2018-04-25 08:15:00 - 2018-04-25 12:15:00
Id:BokningsId_20171221_000000377
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA16h
DA329A-20181-88001-
CTANLO
G8:Tentamen
Datum:2018-04-25 08:15:00 - 2018-04-25 12:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000971
Moment:Omexamination1 Förvaltningsförfarandet provkod 0802
Resurser:JR102S-20181-81701-
IMINAL, IMLEIS
G8:Tentamen
Datum:2018-04-25 08:15:00 - 2018-04-25 12:15:00
Id:BokningsId_20180111_000000511
Moment:Omtentamen
Resurser:SGTRA17h
TR125A-20181-US486-
HSSUWE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-25 08:15:00 - 2018-04-25 13:15:00
Id:BokningsId_20171208_000000249
Moment:Salstentamen, lärandemål 1-2
Resurser:LALAM15hGYEN-pgrp2, LALAM15hGYID-pgrp4, LALAM15hGYMA-pgrp4, LALAM15hGYSV-pgrp3
NL226C-20181-L8846-
LUKESO
G8:Tentamen
Datum:2018-04-25 14:15:00 - 2018-04-25 17:15:00
Id:BokningsId_20180116_000000801
Moment:Re-exam 1
Resurser:EN102C-20181-82203-
IMMAWI
G8:Tentamen
Datum:2018-04-25 14:15:00 - 2018-04-25 17:15:00
Id:BokningsId_20180109_000000663
Moment:Re-exam 1
Resurser:HGENS17h
EN236L-20181-K3464-
IMMAWI
G8:Tentamen
Torsdag
26 Apr
Datum:2018-04-26 08:15:00 - 2018-04-26 10:15:00
Id:BokningsId_20171205_000000539
Moment:Formal Re-exam I
Resurser:SGFRE15h
FK103L-20181-81100-
IMANKI, KSSTMA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-26 08:15:00 - 2018-04-26 11:15:00
Id:BokningsId_20171130_000000167
Moment:Written exam (re-sit 1)
Resurser:TGIAA15h
DA262A-20181-88013-
KSJAPE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-26 08:15:00 - 2018-04-26 11:15:00
Id:BokningsId_20171130_000000181
Moment:Written exam (re-sit 1)
Resurser:TGDAB15h, TGSPA15h, TGSYA15h
DA351A-20181-88000-
KSJAPE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-26 08:15:00 - 2018-04-26 12:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000979
Moment:Ordinarie Examination Arbetsrätt provkod 0803
Resurser:JR102S-20181-81701-
IMINAL, IMLEIS
G8:Tentamen
Datum:2018-04-26 08:15:00 - 2018-04-26 12:15:00
Id:BokningsId_20180110_000000727
Moment:Omtentamen 1
Resurser:VGKRK17h
KG121B-20181-KG121-
M12P0193
G8:Tentamen
Datum:2018-04-26 14:15:00 - 2018-04-26 16:15:00
Id:BokningsId_20171215_000000735
Moment:Omtentamen 1: Uppsatsskrivning 4; sociala frågor - refererande text
Resurser:KB002S-20181-83108-
IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-26 14:15:00 - 2018-04-26 19:15:00
Id:BokningsId_20171228_000000219
Moment:Omtentamen 1
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
MT108A-20181-TS913-
AC2996, TSCHBJ
G8:Tentamen
Fredag
27 Apr
Datum:2018-04-27 08:15:00 - 2018-04-27 10:15:00
Id:BokningsId_20180122_000000559
Moment:Ordinarie Tentamen Hälsopedagogik Provkod 1705 grupp 2 + 3 + omtentamen 1605
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM141A-20181-OM141-, OM141A-20181-OM141-2, OM141A-20181-OM141-3
HSGAIS
G8:Tentamen
Datum:2018-04-27 08:15:00 - 2018-04-27 11:15:00
Id:BokningsId_20171221_000000483
Moment:Omtentamen 1 T1
Resurser:THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARK
BG315A-20181-TS948-
KSROAN
OR:Tentamen 1
Datum:2018-04-27 08:15:00 - 2018-04-27 12:15:00
Id:BokningsId_20171117_000000739
Moment:Ordinarie (1403)
Forskningsmetodik I
Resurser:HS112B-20181-85119-
HSZOVA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-27 08:15:00 - 2018-04-27 12:15:00
Id:BokningsId_20171117_000001353
Moment:Tentamen delkurs 3 , Förvaltningsekonomi
Resurser:SGSPO17h
ST120S-20181-GP624-
HSMAER
G8:Tentamen
Datum:2018-04-27 08:15:00 - 2018-04-27 12:15:00
Id:BokningsId_20171130_000000897
Moment:Omtentamen 3 Fastighetsföretagande
Resurser:TGFFF16h
FF304G-20171-US389-
TSANLY
G8:Tentamen
Datum:2018-04-27 08:15:00 - 2018-04-27 12:15:00
Id:BokningsId_20171219_000002065
Moment:Ordinarie Tentamen
(1801)
Resurser:VGREP16h
RP142A-20181-RP142-
AG1777, AG5560
G8:Tentamen
Datum:2018-04-27 08:15:00 - 2018-04-27 12:15:00
Id:BokningsId_20171122_000001539
Moment:Ordinarie salstentamen Fastighetsförvaltning
Resurser:TGFFF17h
FF304H-20181-US503-
TSANLY
G8:Tentamen
Datum:2018-04-27 14:15:00 - 2018-04-27 17:15:00
Id:BokningsId_20171128_000000691
Moment:Salstentamen (Global Politik, delkurs 3)
Resurser:ST101A-20181-81705-
KSULWA, TSANHS
G8:Tentamen
Datum:2018-04-27 14:15:00 - 2018-04-27 17:15:00
Id:BokningsId_20171218_000001067
Moment:Delkurs 3: Salstentamen omtentamen 2
Resurser:SGSPO17h
ST110S-20172-GP623-
LUCEHA, TSANHS, TSSCMC
G8:Tentamen
Datum:2018-04-27 14:15:00 - 2018-04-27 18:15:00
Id:BokningsId_20171123_000001113
Moment:Sit in Exam - Law and Human Rights (1503)
Resurser:SGMRE17h
MR105L-20181-81690-
IMLEIS
G8:Tentamen
Lördag
28 Apr
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180215_000000491
Moment:Salstentamen omtentamen 1 Innehålls- och språkintegrerat lärande 1403
Resurser:EN424C-20171-L7657-, EN424C-20181-L8849-
LUBOLU
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000771
Moment:Salstentamen Omtentamen 1
Resurser:LALGR16hF3XX-pgrp6
SL224B-20181-L9121-
LUANCE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000777
Moment:Salstentamen Omtentamen 1
Resurser:LALGR16h46XX-pgrp6
SL234B-20181-L9052-
LUFRHA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20180110_000000773
Moment:Omtentamen 1
Resurser:KL213C-20181-L8820-
LUJESJ
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20180221_000000571
Moment:Tentamen delkurs 2 omtentamen 1
Resurser:VGBLV17h
BA121D-20181-BA121-
HSLABR
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171129_000000441
Moment:Omtentamen 2 Omvårdnadskunskap
Resurser:VGSJU15h1, VGSJU15h2, VGSJU15h3
OM161T-20181-OM161-
HSMARE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171117_000000467
Moment:Omtentamen 1 (1402)
Kriminologiska Teman
Resurser:HS112B-20181-85119-
AC9103, HSEVNI
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171221_000000187
Moment:Omtentamen 1 IT och entreprenörskap 7,5 hp, provkod 1701
Resurser:TGITA16h
EK160A-20181-US387-
TSEVAN, TSSTST
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171121_000001725
Moment:Omtentamen 1 (1802)
Hematologi och transfusionsmedicin, 7,5 hp
Resurser:VGBLV16h
BA141C-20181-BA141-
HSANLA
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171128_000000987
Moment:Omtentamen 2 Delkurs 1 (provkod 1601) Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskningen
Resurser:VGSJU17v, VGSJU17v1, VGSJU17v2
OM131B-20181-OM131-
IMKYTH
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171206_000000575
Moment:Salstentamen Omtentamen 1
Resurser:LALGR15hF3XX-pgrp2, LALGR15hF3XX-pgrp4, LALGR15hF3XX-pgrp5
SL223B-20181-L8506-
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 14:15:00
Id:BokningsId_20171218_000001119
Moment:Omtentamen 1 Prov 1: del 2
Resurser:NO233B-20181-L8549-
LUAGRE
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 14:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000245
Moment:Omtentamen 1
Resurser:SL703C-20181-L8770-
LUCATH
G8:Tentamen
Datum:2018-04-28 09:15:00 - 2018-04-28 14:15:00
Id:BokningsId_20171205_000000577
Moment:Exam part I, retake 1, 1501
Resurser:SGMVP16h
MV104E-20181-84005-
AH6837, KSDENI
G8:Tentamen
Söndag
29 Apr

V.18
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Apr
Datum:2018-04-30 14:15:00 - 2018-04-30 18:15:00
Id:BokningsId_20180126_000000333
Moment:Salstentamen omtentamen 1
Resurser:FMU31
FF112A-20181-US982-
TSSISI
G8:Tentamen
Datum:2018-04-30 14:15:00 - 2018-04-30 19:00:00
Id:BokningsId_20180126_000000339
Moment:
Resurser:FF112A-20181-US982-
G8:305
Tisdag
1 Maj
Onsdag
2 Maj
Ej i sökning
Torsdag
3 Maj
Ej i sökning
Fredag
4 Maj
Ej i sökning
Lördag
5 Maj
Ej i sökning
Söndag
6 Maj
Ej i sökning