Grafiskt schema
Datum: 2018-08-18 - 2018-09-28
 
Utskrivet: 2018-08-18 14:05:53
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.33
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Aug
Ej i sökning
Tisdag
14 Aug
Ej i sökning
Onsdag
15 Aug
Ej i sökning
Torsdag
16 Aug
Ej i sökning
Fredag
17 Aug
Ej i sökning
Lördag
18 Aug
Datum:2018-08-18 09:15:00 - 2018-08-18 13:15:00
Id:BokningsId_20180427_000002429
Moment:Omtentamen 3. Exam on assessment, Prov 2 Skriftligt prov (Written exam), 4,5 hp.
Resurser:EN407C-20151-L6907-, EN407C-20161-L7327-, EN407C-20171-L8810-
LSTentamen, LUBOLU
G8:Tentamen
Söndag
19 Aug

V.34
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Aug
Tisdag
21 Aug
Onsdag
22 Aug
Datum:2018-08-22 14:15:00 - 2018-08-22 19:15:00
Id:BokningsId_20171116_000000687
Moment:Omtentamen 4
Resurser:TGFFF17h, TGFFM17h
JU107A-20172-US024-, JU107A-20172-US025-
TSANLY, TSPELA
G8:Tentamen
Torsdag
23 Aug
Fredag
24 Aug
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 12:15:00
Id:BokningsId_20170630_000000275
Moment:Salstentamen, omtentamen 2
Resurser:TGSPA17h
MA127A-20172-TS958-
TSYUCH
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 12:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000331
Moment:Omtentamen 2 (1504)
Resurser:THDTA16h
FY122A-20172-TS822-
TSBOST, TSJOEK
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 12:15:00
Id:BokningsId_20180206_000000653
Moment:Omtentamen 2 Delkurs 1 provkod 1701
Resurser:VGSJU18v, VGSJU18v1, VGSJU18v2
OM112A-20181-OM112-
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 12:15:00
Id:BokningsId_20171228_000000133
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK
BG305A-20181-TS609-
AG1857
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 12:15:00
Id:BokningsId_20170817_000000019
Moment:Salstentamen, omtentamen 2
Resurser:SGTRA16h
TR107B-20172-US405-
KSEWSA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 12:15:00
Id:BokningsId_20170710_000000239
Moment:Omtentamen 2, fysik (1606)
Resurser:THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARK
FY123A-20172-TS915-
TSJOEK, TSRIRI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 13:15:00
Id:BokningsId_20170711_000000055
Moment:Omtentamen 2 Dk 3A (provkod 1403)
Resurser:SGMVP17h
MV102B-20172-US026-
TSEVAN, TSJOST
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 13:15:00
Id:BokningsId_20180116_000000395
Moment:Omtentamen 2 delkurs 2
Resurser:SGSOC17v
SC131B-20181-SC13B-
HSLINAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 13:15:00
Id:BokningsId_20180116_000000583
Moment:Omtentamen 2 Juridik och socialpsykiatri
Resurser:SGSPK17h
SP122A-20181-SP122-
HSLINAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 13:15:00
Id:BokningsId_20171124_000000703
Moment:Omtentamen 2
Provkod 1801
Resurser:VGREP16h
RP141A-20181-RP141-
AG1777
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 13:15:00
Id:BokningsId_20171130_000000669
Moment:Omtentamen 1
Resurser:TGFFF16h, TGFFM16h
FF312F-20181-US391-, FF312F-20181-US392-
AH6837, TSPETH
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 13:15:00
Id:BokningsId_20180118_000000161
Moment:Omtentamen 2: Linjär algebra
Resurser:THDTA16h
MA203A-20172-TS820-
TSYUCH
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 08:15:00 - 2018-08-24 13:15:00
Id:BokningsId_20170829_000000399
Moment:Omtentamen 2: Linjär algebra
Resurser:MA209A-20182-TS909-
TSYUCH
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 17:15:00
Id:BokningsId_20171218_000001083
Moment:Delkurs 3: Salstentamen omtentamen 4
Resurser:SGSPO17h
ST110S-20172-GP623-
LUCEHA, TSANHS, TSSCMC
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 17:15:00
Id:BokningsId_20180202_000000349
Moment:Indviduell skriftlig tentamen. Organisation och ledarskap. Omtentamenstillfälle 1 (1603).
Resurser:TGITA17h
EK140A-20181-US501-
TSREJO
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 17:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000839
Moment:Salstentamen omtentamen 3
Resurser:OL102A-20181-84007-
LUFRBJ, TSCHPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 17:15:00
Id:BokningsId_20171128_000000783
Moment:Omtentamen 2 (Global Politik, delkurs 3)
Resurser:ST101A-20181-81705-
KSULWA, TSANHS
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 18:15:00
Id:BokningsId_20171121_000002379
Moment:Omtentamen 1 - provkod 1602
Resurser:TGDAB16h, TGSYA16h
DA350A-20181-TS785-
AC8615
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 18:15:00
Id:BokningsId_20180702_000000409
Moment:Salstentamen delkurs 1 Omtentamen 2
Resurser:ML722C-20152-L7136-, ML722C-20162-L7467-, ML722C-20172-L7841-
LULEKA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 19:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000145
Moment:FMU
Resurser:FF221A-20181-US979-
TSOLJI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 19:15:00
Id:BokningsId_20171219_000001807
Moment:Salstentamen omtentamen 2
Resurser:MA204A-20181-88201-
TSSTGU
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 19:15:00
Id:BokningsId_20171219_000001809
Moment:Salstentamen omtentamen 2
Resurser:THDTA16h
MA205A-20181-TS823-
TSSTGU
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 19:15:00
Id:BokningsId_20171219_000001937
Moment:Salstentamen omtentamen 2
Provkod 1601
Resurser:THBYA17hBPRO, THBYA17hBTEK, THBYA17hTARK
MA300A-20181-TS949-
AD5484, TSALIA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-24 14:15:00 - 2018-08-24 19:15:00
Id:BokningsId_20171228_000000225
Moment:Omtentamen 2
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
MT108A-20181-TS913-
AC2996, TSCHBJ
G8:Tentamen
Lördag
25 Aug
Datum:2018-08-25 08:15:00 - 2018-08-25 12:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000097
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGFFF17h, TGFFM17h
EK115A-20181-US449-, EK115A-20181-US450-
KSEWSA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-25 09:15:00 - 2018-08-25 13:15:00
Id:BokningsId_20171228_000000243
Moment:Omtentamen 1
Resurser:SGTRA17h
TR135A-20181-US488-
KSEWSA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-25 09:15:00 - 2018-08-25 13:15:00
Id:BokningsId_20171124_000000789
Moment:Omtentamen 1 Delkurs 3 provkod 1703
Resurser:VGSJU18v, VGSJU18v1, VGSJU18v2
OM112A-20181-OM112-
G8:Tentamen
Datum:2018-08-25 09:15:00 - 2018-08-25 13:15:00
Id:BokningsId_20180613_000000431
Moment:Salstentamen omtentamen 1
Resurser:NM172F-20181-86070-
LUJONE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-25 09:15:00 - 2018-08-25 14:15:00
Id:BokningsId_20180803_000000001
Moment:Skriftlig tentamen - 1302, 1402 Omtentamen 2
Resurser:NO231B-20182-L9169-
LUAGRE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-25 09:15:00 - 2018-08-25 14:15:00
Id:BokningsId_20171124_000000747
Moment:Delkurs 1: Omtentamen 2 - MV101A Miljörätt, Provkod: 0901
Resurser:SGMVP17h
MV101A-20181-US504-
TSJONY
G8:Tentamen
Datum:2018-08-25 09:15:00 - 2018-08-25 14:15:00
Id:BokningsId_20171208_000000261
Moment:Omtentamen 1 lärandemål 1-2
Resurser:LALAM15hGYEN-pgrp2, LALAM15hGYID-pgrp4, LALAM15hGYMA-pgrp4, LALAM15hGYSV-pgrp3
NL231C-20181-L9497-
LUKESO
G8:Tentamen
Söndag
26 Aug

V.35
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Aug
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 11:15:00
Id:BokningsId_20180529_000000213
Moment:SST: Omtentamen 2 skriftlig tentamen "Hälsa gruppprocesser och rörelseanalys." Anmälan via Kronox
Resurser:LALGR15hFHFH, LALGR16hFHFH
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IF167F-20162-66014-, IL212B-20171-L8525-, IL212B-20181-L9828-
AF0521, AI1375, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 12:15:00
Id:BokningsId_20180529_000000247
Moment:SST: Omtentamen 2 skriftlig tentamen "Hälsa gruppprocesser och rörelseanalys." Anmälan via Kronox
Resurser:LALGR14h46XX-pgrp2, LALGR14h46XX-pgrp3, LALGR14h46XX-pgrp6, LALGR15h46XX-pgrp2, LALGR15h46XX-pgrp3, LALGR15h46XX-pgrp6
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IF167F-20162-66014-, IL232B-20171-L7631-, IL232B-20181-L8552-
AF0521, AI1375, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 12:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000963
Moment:Omexamination 2 Förvaltningsförfarandet provkod 0802
Resurser:JR102S-20181-81701-
IMINAL, IMLEIS
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 12:15:00
Id:BokningsId_20171123_000001099
Moment:Re-exam 2 - Law and Human Rights (1503)
Resurser:SGMRE17h
MR105L-20181-81690-
IMLEIS
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 12:15:00
Id:BokningsId_20180322_000000493
Moment:Salstentamen Psykologi omtentamen 2
Resurser:LGSYL17h
SY140G-20181-L1220-
AI1375
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 13:15:00
Id:BokningsId_20171205_000000581
Moment:Exam part I, retake 2, 1501
Resurser:SGMVP16h
MV104E-20181-84005-
AH6837, KSDENI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 13:15:00
Id:BokningsId_20180202_000000365
Moment:Individuell skriftlig tentamen - Projektmetodik, omtentamenstillfälle 1 (1601)
Resurser:TGITA17h
EK140A-20181-US501-
TSREJO
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 13:15:00
Id:BokningsId_20180618_000001207
Moment:Omtentamen 3: Analys A
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
MA209A-20172-78039-, MA209A-20172-TS907-
TSSTGU
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 13:15:00
Id:BokningsId_20180425_000000753
Moment:Salstentamen Omtentamen 3
Resurser:KL212C-20172-L8819-
LUANZE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 13:15:00
Id:BokningsId_20180615_000000347
Moment:Omtentamen 3: Analys A
Resurser:THDTA16h
MA203A-20172-TS820-
TSSTGU
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 13:15:00
Id:BokningsId_20180412_000000321
Moment:Salstentamen Omtentamen 2
Resurser:LGIDK17hFYAH
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV520G-20172-L1404-
LUTOBU
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 14:15:00 - 2018-08-27 18:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000195
Moment:Omtentamen 1 (1101)
Resurser:TGFFM17h, TGFFM18h
OL301F-20181-US453-
IMMAAP, TSANAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 14:15:00 - 2018-08-27 18:15:00
Id:BokningsId_20171117_000000843
Moment:FMU
Resurser:OL301F-20181-US980-
IMMAAP, TSANAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 14:15:00 - 2018-08-27 18:15:00
Id:BokningsId_20171121_000001275
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGDAB17h, TGSPA17h, TGSYA17h
DA218A-20181-TS969-
TSFANA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-27 14:15:00 - 2018-08-27 18:15:00
Id:BokningsId_20170712_000000121
Moment:Omtentamen 3
Resurser:TGDAB16h, TGSPA16h, TGSYA16h, THDTA15h
DA330A-20172-78089-, DA330A-20172-TS782-
TSFANA
G8:Tentamen
Tisdag
28 Aug
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 11:15:00
Id:BokningsId_20180529_000000245
Moment:SST: skriftlig tentamen "Kroppsligt lärande." Anmälan via Kronox
Resurser:LALGR14h46XX-pgrp2, LALGR14h46XX-pgrp3, LALGR14h46XX-pgrp6, LALGR15h46XX-pgrp2, LALGR15h46XX-pgrp3, LALGR15h46XX-pgrp6
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL232B-20171-L7631-, IL232B-20181-L8552-
LULILIL, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180529_000000215
Moment:SST: skriftlig tentamen "Kroppsligt lärande." Anmälan via Kronox
Resurser:LALGR15hFHFH, LALGR16hFHFH
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL212B-20171-L8525-, IL212B-20181-L9828-
LULILIL, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180110_000000731
Moment:Omtentamen 2
Resurser:VGKRK17h
KG121B-20181-KG121-
M12P0193
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180110_000000733
Moment:Omtentamen 2
Resurser:VGKRK17h
KG121B-20181-KG121-
M12P0193
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180522_000000477
Moment:Omtentamen 2
Studenter antagna tidigare än ht 2017 måste anmäla sig till lars.lagergren@mau.se
Resurser:LGIDK17hFYAH, LGIDK17hSMAN
IV502G-20181-L1406-
LULARLA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180319_000000351
Moment:Omtentamen 2: vattenbyggnad (Kod 1704)
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
BG312A-20181-TS870-
AH5530
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 13:15:00
Id:BokningsId_20171212_000000531
Moment:Omtentamen 1 skriftlig salstentamen Prov 1
Resurser:ML223B-20181-L8498-
LULEAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 13:15:00
Id:BokningsId_20180418_000001009
Moment:Omtentamen 2
Resurser:LALGR17hF3XX-pgrp1, LALGR17hF3XX-pgrp2, LALGR17hF3XX-pgrp3, LALGR17hF3XX-pgrp4, LALGR17hF3XX-pgrp5, LALGR17hF3XX-pgrp6
SB221B-20172-L7864-
LUIRAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 13:15:00
Id:BokningsId_20180425_000000799
Moment:Omtentamen 2 (1301)
Resurser:NZNTB17h
FY020B-20181-TS899-
TSJOEK, TSRIRI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 13:15:00
Id:BokningsId_20180405_000000255
Moment:Salstentamen omtentamen 2
Resurser:VGREP16h
RP143A-20181-RP143-
HSSEBJ
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 14:15:00 - 2018-08-28 18:15:00
Id:BokningsId_20171229_000000055
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGFFF16h
JU302F-20181-US388-
TSPEGO
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 14:15:00 - 2018-08-28 18:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000985
Moment:Omexamination 2 Arbetsrätt provkod 0803
Resurser:JR102S-20181-81701-
IMINAL, IMLEIS
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 14:15:00 - 2018-08-28 18:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000273
Moment:FMU Skatterätt
Resurser:FMU30
JU105A-20181-US981-
TSPEGO
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 14:15:00 - 2018-08-28 18:15:00
Id:BokningsId_20171121_000001937
Moment:Omtentamen 1
Resurser:FY250A-20181-88202-
TSHEHA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 14:15:00 - 2018-08-28 18:15:00
Id:BokningsId_20180531_000000503
Moment:Omtentamen 2 provkod: 1302
Resurser:TGFFF17h, TGFFM17h
FF303F-20181-US451-, FF303F-20181-US452-
TSBIVI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-28 17:15:00 - 2018-08-28 20:15:00
Id:BokningsId_20171204_000000595
Moment:Written Exam Re-exam II (1201)
Resurser:SV209L-20181-SP802-
IMANMA
G8:Tentamen
Onsdag
29 Aug
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 11:15:00
Id:BokningsId_20180116_000000809
Moment:Re-exam 2
Resurser:EN102C-20181-82203-
IMMAWI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 11:15:00
Id:BokningsId_20180109_000000673
Moment:Re-exam 2
Resurser:HGENS17h
EN236L-20181-K3464-
IMMAWI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 12:15:00
Id:BokningsId_20171220_000000851
Moment:Omtentamen 1 (provkod: 1101)
Resurser:TGFFM17h
JU301F-20181-US454-
HSSUWE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 12:15:00
Id:BokningsId_20180808_000000113
Moment:Omtentamen 2 Salstentamen: Anatomi, biomekanik och rörelseanalys
Resurser:LGIDV15hLEDA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL202C-20172-L7876-
IDV Tentamen, LSTentamen, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 12:15:00
Id:BokningsId_20180808_000000115
Moment:Omtentamen 2 Salstentamen: Anatomi, biomekanik och rörelseanalys
Resurser:LGIDV15hLEDA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL222C-20162-L8801-
IDV Tentamen, LSTentamen, LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 12:15:00
Id:BokningsId_20180117_000000247
Moment:Omtentamen 2 1502
Resurser:SGTRA17h
TR129B-20172-US012-
TSCACA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 12:15:00
Id:BokningsId_20171121_000001011
Moment:Omtentamen 2 Anatomi, biomekanik, rörelseanalys och belastningsskador
Resurser:LGIDK17hFYAH
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV521G-20181-L1407-
LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 13:15:00
Id:BokningsId_20180322_000000321
Moment:Salstentamen Omtentamen 1
Resurser:SGSOC17h
SC123B-20181-SC123-
HSMAAS, HSMACA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 13:15:00
Id:BokningsId_20180702_000000105
Moment:Omtentamen 2 Delkurs 1, provkod 1201
Resurser:ML205C-20172-L7874-, ML205C-20172-L8908-, ML205C-20172-L9206-
AF4852
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 13:15:00
Id:BokningsId_20180613_000000321
Moment:Omtentamen 2
Resurser:SGTRA15h
TR109C-20172-US205-
TSCACA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 14:15:00
Id:BokningsId_20180419_000000543
Moment:Omtentamen Prov1, provkod 1601, 1401, 1301
Resurser:NO221B-20132-L6328-, NO221B-20142-L6675-, NO221B-20152-L7062-, NO221B-20162-L8488-
AE1177
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 14:15:00 - 2018-08-29 18:15:00
Id:BokningsId_20180425_000000673
Moment:Written examination Re-Sit 2
Resurser:KB150L-20182-83769-
TSSTMY
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 14:15:00 - 2018-08-29 18:15:00
Id:BokningsId_20171221_000000795
Moment:Written re-examination II
Resurser:TGSPA16h
DA379A-20181-TS938-
AE2085
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 14:15:00 - 2018-08-29 18:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000329
Moment:FMU Mäklarrätt
Resurser:FF131A-20181-US974-
HSSUWE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-29 16:00:00 - 2018-08-29 21:00:00
Id:BokningsId_20180712_000000101
Moment:Psykologimomentet: Omtentamen 4, salstentamen
Resurser:SGSOC17v
SC123A-20171-SC123-B, SC123A-20172-SC123-A
HSMAAS, HSMACA
G8:Tentamen
Torsdag
30 Aug
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 11:15:00
Id:BokningsId_20180613_000000293
Moment:Salstentamen omtentamen 3
Resurser:SGSPK16h
SP141A-20181-SP141-
HSMAFE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 12:15:00
Id:BokningsId_20180613_000000441
Moment:Tenta Omtentamen 2
Resurser:SGTRA16h
TR116B-20181-US408-
TSCACA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 12:15:00
Id:BokningsId_20180614_000000035
Moment:Omtentamen 3
Resurser:SGSPK17h
SP121A-20181-SP121-
HSKAPER
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 12:15:00
Id:BokningsId_20180704_000000005
Moment:Omtentamen: Prov 1 salstentamen
Resurser:LGIDK17hFYAH
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV522G-20181-L1410-
LUJAEK
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 12:15:00
Id:BokningsId_20180111_000000257
Moment:Omtentamen
Resurser:TGSPA16h
DA307A-20172-TS876-
AG1498
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 13:15:00
Id:BokningsId_20180504_000000673
Moment:Salstentamen omtentamen 2 tillfälle Idrottens ekonomi och finansiering
Resurser:LGIDK17hSMAN
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV542G-20181-L1408-
LUGUNO
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 13:15:00
Id:BokningsId_20180504_000000679
Moment:Omtentamen Idrottens styrning o omvärldsanalys
(antagning HT16 och tidigare)
Resurser:LGIDV16hLEDA, LGIDV16hSPMA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV121G-20171-L8982-
LSTentamen, LUGUNO
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 13:15:00
Id:BokningsId_20180220_000000525
Moment:Tentamen Mätningsteknik omtentamen 1
Resurser:THBYA16hBPRO1, THBYA16hBTEK1, THBYA16hTARK1
BG312A-20181-TS870-
KSMAPE
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 13:15:00
Id:BokningsId_20180702_000000109
Moment:Omtentamen 2 Delkurs 2, provkod 1202
Resurser:ML205C-20172-L7874-, ML205C-20172-L8908-, ML205C-20172-L9206-
AF4852
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 14:15:00 - 2018-08-30 18:15:00
Id:BokningsId_20180618_000001235
Moment:Salstentamen omtentamen 3
Resurser:TGDAB15h, TGSYA16h
DA357A-20172-78075-, DA357A-20172-TS812-
AE1925, TSBENI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 14:15:00 - 2018-08-30 18:15:00
Id:BokningsId_20180516_000000645
Moment:Re-Exam 1
Resurser:VABSE17h1
BM812E-20172-BM812-
HSVIKO
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 14:15:00 - 2018-08-30 18:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000555
Moment:FMU
Resurser:EK115A-20181-US975-
KSEWSA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 14:15:00 - 2018-08-30 19:15:00
Id:BokningsId_20171117_000001681
Moment:Omtentamen 3 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, skriftlig tentamen 9 hp, provkod 1201
Resurser:TGFFF16h, TGFFM16h
FF310F-20181-US385-, FF310F-20181-US386-
TSANOR
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 14:15:00 - 2018-08-30 19:15:00
Id:BokningsId_20171117_000001705
Moment:Omtentamen 1
Resurser:FF310F-20181-US977-
TSANOR
G8:Tentamen
Datum:2018-08-30 14:15:00 - 2018-08-30 19:15:00
Id:BokningsId_20180528_000000851
Moment:Omtentamen 4
Resurser:TGHMM16h, TGHPR16h
MT105A-20162-TS827-
TSMAFI
G8:Tentamen
Fredag
31 Aug
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 11:15:00
Id:BokningsId_20180529_000000323
Moment:Omtentamen 3
Näringsfysiologi m a o. 0901
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV210G-20162-L8358-
LUANBE, LUJEVI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 11:15:00
Id:BokningsId_20180122_000000829
Moment:Tentamen Läklemedel provkod 1710 Omtentamen 2
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM141A-20181-OM141-
HSJEMA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 11:15:00
Id:BokningsId_20180625_000000297
Moment:Omtentamen av salstentamen i kursen ”Idrott, hälsa och samhällsförändring”, IV501G, IL201C och IL221C, höstterminen 2017. Vid frågor kontakta torbjorn.andersson@mah.se
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV501G-20172-L1401-
LUTOAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 11:15:00
Id:BokningsId_20180625_000000299
Moment:Omtentamen av salstentamen i kursen ”Idrott, hälsa och samhällsförändring”, IV501G, IL201C och IL221C, höstterminen 2017. Vid frågor kontakta torbjorn.andersson@mah.se´
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL201C-20172-L7875-
LUTOAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 11:15:00
Id:BokningsId_20180625_000000301
Moment:Omtentamen av salstentamen i kursen ”Idrott, hälsa och samhällsförändring”, IV501G, IL201C och IL221C, höstterminen 2017. Vid frågor kontakta torbjorn.andersson@mah.se
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL221C-20172-L9478-
LUTOAN
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 12:15:00
Id:BokningsId_20180206_000000655
Moment:Omtentamen 2 Delkurs 2 provkod 1702
Resurser:VGSJU18v, VGSJU18v1, VGSJU18v2
OM112A-20181-OM112-
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 12:15:00
Id:BokningsId_20171219_000002069
Moment:Omtentamen 2
Resurser:VGREP16h
RP142A-20181-RP142-
AG1777, AG5560
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 13:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000371
Moment:Omtentamen 1
Resurser:THMMA17h, THPDA17h
MA212A-20181-TS911-
TSALIA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 13:15:00
Id:BokningsId_20180625_000000295
Moment:Omtentamen 3
Resurser:TGHBY15hBPRO, TGHBY15hBTEK, TGHBY15hTARK, TGHMM16h, TGHPR16h, THDTA15h
MA206A-20172-78011-, MA206A-20172-TS838-
TSALIA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 13:15:00
Id:BokningsId_20170703_000000183
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGHMM15h, TGHPR15h
MA115A-20172-78081-, MA115A-20172-78091-
TSALIA
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 14:15:00
Id:BokningsId_20180611_000000637
Moment:Omtentamen 3 (1602)
GIS och statistik för planerare
Resurser:TGSTA16h
BY161C-20181-US377-
KSJENI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 14:15:00 - 2018-08-31 18:15:00
Id:BokningsId_20180815_000000189
Moment:Omtentamen 2 Salstentamen: Anatomi, biomekanik, rörelseanalys och idrottsskador.

För frågor kontakta peter.persson@mau.se Hälsn. Peter
Resurser:LGIDV15hLEDA
IV211G-20172-L8986-
LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 14:15:00 - 2018-08-31 18:15:00
Id:BokningsId_20180815_000000203
Moment:Omtentamen 2 Anatomi, biomekanik, rörelseanalys och idrottsskador


Resurser:IF166F-20172-76021-
LUPEPE
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 14:15:00 - 2018-08-31 18:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000591
Moment:FMU
Resurser:FF132A-20181-US973-
TSSYLI
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 14:15:00 - 2018-08-31 18:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000629
Moment:FMU
Resurser:EK116A-20181-US972-
G8:Tentamen
Datum:2018-08-31 17:15:00 - 2018-08-31 20:15:00
Id:BokningsId_20180122_000000285
Moment:Omtentamen 2 (0701)
Resurser:SV203S-20181-83118-
IMBONO
G8:Tentamen
Lördag
1 Sep
Datum:2018-09-01 09:15:00 - 2018-09-01 13:15:00
Id:BokningsId_20171228_000000265
Moment:Omtentamen 2
Resurser:SGTRA17h
TR122B-20181-US487-
TSJOST
G8:Tentamen
Datum:2018-09-01 09:15:00 - 2018-09-01 13:15:00
Id:BokningsId_20171121_000000349
Moment:Omtentamen B:1 Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa Provkod 1301+1601+1701
Omtentamen B:1 Barn- och ungdomars hälsa och ohälsa. Provkod: 1603, 1302, 1703
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM141A-20181-OM141-
AB2389, HSINHAL
G8:Tentamen
Datum:2018-09-01 09:15:00 - 2018-09-01 14:15:00
Id:BokningsId_20180813_000000383
Moment:Salstentamen omtentamen 1, Träningsfysiologi 2
Resurser:LGIDV16hLEDA
IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IV217G-20181-L8991-
LUTOBU
G8:Tentamen
Datum:2018-09-01 09:15:00 - 2018-09-01 14:15:00
Id:BokningsId_20180702_000000111
Moment:Omtentamen 2 delkurs 3
Resurser:ML205C-20172-L7874-, ML205C-20172-L8908-, ML205C-20172-L9206-
AF4852
G8:Tentamen
Datum:2018-09-01 09:15:00 - 2018-09-01 14:15:00
Id:BokningsId_20180814_000000337
Moment:IV160G Metodologiska perspektiv på idrottsvetenskap, Omtentamen 2, 09.15-13.15, Artiklar tillgängliga på it´s learning (IV160G-20181-L8354) den 30/8 klockan 12.00. För tillgång till it´s learning meddela torsten.buhre@mau.se
Resurser:LGIDV15hLEDA, LGIDV15hSPMA
IV160G-20181-L8354-
LULARLA, LUTOBU
G8:Tentamen
Söndag
2 Sep

V.36
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Sep
Tisdag
4 Sep
Onsdag
5 Sep
Datum:2018-09-05 08:15:00 - 2018-09-05 12:15:00
Id:BokningsId_20171117_000000951
Moment:Written examination in class re-sit 2 (1601)
Resurser:KB150L-20181-83116-
TSSTMY
G8:Tentamen
Datum:2018-09-05 17:15:00 - 2018-09-05 20:15:00
Id:BokningsId_20171117_000000941
Moment:Written examination in class re-sit 1 (1601)
Resurser:EN202L-20181-83099-
TSSTMY
G8:Tentamen
Torsdag
6 Sep
Fredag
7 Sep
Lördag
8 Sep
Datum:2018-09-08 09:15:00 - 2018-09-08 13:15:00
Id:BokningsId_20180123_000000269
Moment:Omtentamen psykiatrisk hälsa och ohälsa provkod 1706 + 1606
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM141A-20181-OM141-
HSKAOR
G8:Tentamen
Söndag
9 Sep

V.37
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Sep
Tisdag
11 Sep
Onsdag
12 Sep
Torsdag
13 Sep
Datum:2018-09-13 17:15:00 - 2018-09-13 20:15:00
Id:BokningsId_20180425_000000935
Moment:Written examination 1501
Resurser:SV208L-20182-SP805-
AC1776, IMBONO, IMCHWA, IMLIBJ, KSSTAE, LF06951
OR:Tentamen 1
Fredag
14 Sep
Lördag
15 Sep
Söndag
16 Sep

V.38
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Sep
Tisdag
18 Sep
Datum:2018-09-18 08:15:00 - 2018-09-18 12:15:00
Id:BokningsId_20180816_000000231
Moment:Ordinarie tentamen - Tentamen skrivs på Hälsa & samhälle
Resurser:SB231B-20182-L9170-
LUTHSM
AS:Tentamen 1
Onsdag
19 Sep
Torsdag
20 Sep
Fredag
21 Sep
Datum:2018-09-21 08:15:00 - 2018-09-21 10:15:00
Id:BokningsId_20180604_000000117
Moment:Läsförståelse 1: Tentamen Lässtrategier 1761
Resurser:KB002F-20182-83748-
IMJOBE, KSSTAE
G8:Tentamen
Datum:2018-09-21 08:15:00 - 2018-09-21 10:45:00
Id:BokningsId_20180521_000001979
Moment:1808 HT18 Ordinarie tentamen Läkemedelsberäkning
Resurser:VGSJU16v, VGSJU16v1, VGSJU16v2
OM161T-20182-OM161-
AE1887
G8:Tentamen
Datum:2018-09-21 08:15:00 - 2018-09-21 12:15:00
Id:BokningsId_20180703_000000099
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Resurser:OL102A-20182-84023-
KSMAMC
G8:Tentamen
Datum:2018-09-21 14:15:00 - 2018-09-21 18:15:00
Id:BokningsId_20180424_000003473
Moment:Ordinarie salstentamen Delkurs 1: Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskning 1601
Resurser:VGSJU17h, VGSJU17h1, VGSJU17h2
OM131B-20182-OM131-
IMKYTH
G8:Tentamen
Datum:2018-09-21 14:15:00 - 2018-09-21 19:15:00
Id:BokningsId_20180712_000000079
Moment:Module 1. Methods/Sit-in 1. Provkod 1805
Resurser:SGINE17h
IR102L-20182-81720-
KSERSV
Datum:2018-09-21 17:15:00 - 2018-09-21 20:15:00
Id:BokningsId_20180425_000000971
Moment:Written examination 1501 Re-Sit 1
Resurser:SV208L-20182-SP805-
AC1776, IMBONO, IMCHWA, IMLIBJ, KSSTAE, LF06951
G8:Tentamen
Lördag
22 Sep
Datum:2018-09-22 09:15:00 - 2018-09-22 11:15:00
Id:BokningsId_20171123_000000645
Moment:Re-Exam II Environmental Management
Resurser:SGMVP16h
MV103E-20181-84006-
TSJOST
G8:Tentamen
Söndag
23 Sep

V.39
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Sep
Datum:2018-09-24 14:15:00 - 2018-09-24 16:15:00
Id:BokningsId_20180604_000000187
Moment:Tentamen ordkunskap och grammatik 1 1751
Resurser:KB002F-20182-83748-
AC1776, IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-09-24 14:15:00 - 2018-09-24 16:15:00
Id:BokningsId_20180531_000000739
Moment:Tentamen: Ordkunskap och grammatik 4
Resurser:KB002S-20181-83108-
KSANHG
G8:Tentamen
Tisdag
25 Sep
Datum:2018-09-25 08:15:00 - 2018-09-25 13:15:00
Id:BokningsId_20180424_000002819
Moment:Ordinarie tentamen I, moment 1; provkod:1701
Resurser:VGSJU16h, VGSJU16h1, VGSJU16h2
OM152B-20182-OM152-
HSCHGI
G8:Tentamen
Onsdag
26 Sep
Datum:2018-09-26 14:15:00 - 2018-09-26 19:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000877
Moment:Omtentamen 4 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, skriftlig tentamen 9 hp, provkod 1201
Resurser:TGFFF16h, TGFFM16h
FF310F-20181-US385-, FF310F-20181-US386-
TSANOR
G8:Tentamen
Datum:2018-09-26 14:15:00 - 2018-09-26 19:15:00
Id:BokningsId_20180605_000000881
Moment:Omtentamen 2
Resurser:FF310F-20181-US977-
TSANOR
G8:Tentamen
Datum:2018-09-26 14:15:00 - 2018-09-26 20:15:00
Id:BokningsId_20180619_000000571
Moment:Salstentamen delkurs 1 1851 Ordinarie tillfälle
Resurser:SGSFU17h
SF131B-20182-SF131-
HSMAHO
G8:Tentamen
Torsdag
27 Sep
Datum:2018-09-27 08:15:00 - 2018-09-27 13:15:00
Id:BokningsId_20171130_000000689
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGFFF16h, TGFFM16h
FF312F-20181-US391-, FF312F-20181-US392-
AH6837, TSPETH
G8:Tentamen
Datum:2018-09-27 14:15:00 - 2018-09-27 18:15:00
Id:BokningsId_20180425_000000731
Moment:Salstentamen
Resurser:OGTAH18h, OGTAT18h, OGTDL18h1
TV199A-20182-TV199-
ODHEAK, ODLIPA
G8:Tentamen
Fredag
28 Sep
Datum:2018-09-28 08:15:00 - 2018-09-28 10:15:00
Id:BokningsId_20180424_000002951
Moment:Tentamen i Läkemedelsberäkning 1875
Ordinarie tillfälle
Resurser:VGSJU18v, VGSJU18v1, VGSJU18v2
OM121B-20182-121OM-
AF0814
G8:Tentamen
Datum:2018-09-28 08:15:00 - 2018-09-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180531_000000757
Moment:
Resurser:ML206C-20182-L1043-
AG5604
G8:Tentamen
Datum:2018-09-28 08:15:00 - 2018-09-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180503_000001167
Moment:Tentamen Fysiologi och träningslära Ordinarie tillfälle
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL207C-20182-L8854-
LULILIL, LUPEPE, LUTOBU
G8:Tentamen
Datum:2018-09-28 08:15:00 - 2018-09-28 12:15:00
Id:BokningsId_20180503_000001177
Moment:Tentamen Fysiologi och träningslära Ordinarie tillfälle
Resurser:IDV-TENTAMEN-KALENDER-, IL224C-20182-L1007-
LULILIL, LUPEPE, LUTOBU
G8:Tentamen
Datum:2018-09-28 14:15:00 - 2018-09-28 16:15:00
Id:BokningsId_20180604_000000243
Moment:Skriftlig färdighet 1:Tentamen - återberättande text - historia 1753
Resurser:KB002F-20182-83748-
IMJOBE
G8:Tentamen
Datum:2018-09-28 14:15:00 - 2018-09-28 18:15:00
Id:BokningsId_20180521_000001473
Moment:Salstentamen ordinarie tillfälle
Resurser:NO221B-20182-L9128-
LUJONE
G8:Tentamen
Lördag
29 Sep
Ej i sökning
Söndag
30 Sep
Ej i sökning
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.