Schema
Datum: 2019-08-23 - 2019-10-03
 
Utskrivet: 2019-08-23 22:40:04
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2019
AFre23 Aug08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid5, 6AD3341G8:Tentamen Omtentamen I ,Psykisk och ohälsa provkod: 1606,1706,1806
Grupp 5+6
2019-08-19
A  08:15-12:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSBIVIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 13022019-08-19
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Transportjuridik II 0701
2019-08-19
A  08:15-12:15  Förvaltningsrätt, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMLEISG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
1703 Arbetsrätt
2019-08-19
A  08:15-12:15 Human Rights, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningHuman Rights II, 31-60 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMLEIS, KSAKHOG8:Tentamen Module 3. Sit in exam 1503 Re-exam 22019-08-19
A  08:15-12:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDator- och internetteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC8293, TSIVKRG8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 2
Tentamen del 1 och 2, provkod 1501 och 1502
2019-08-19
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad - teknik och funktion, 20 hp Kurs inom program, 67% dagtid, Husbyggnad, teknik och funktion, 20 hp Kurs inom program, 67% dagtid AF4703G8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 1
Tentamen 3 1803 + BY302I T3 1203
2019-08-19
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad, Ventilation och innemiljö, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSSISIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2, 19012019-08-19
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialkemi, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid CTJABL, TSRIRIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-08-19
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialval, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI6669G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 4
OBS! Sista tentamen på kursen.
2018-12-19
A  08:15-18:15  Historia och lärande: Sverige, Europa och världen efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344G8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 1 1801
08:15-12:15 Del 1+2
14:15-18:15 Del 3+4
2019-08-19
A  08:15-18:15  Historia och lärande: Sverige, Europa och världen efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344G8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen Omtentamen 4
Del 1 & 2 08:15-12:15
Del 3 & 4 14:15-18:15
2019-08-19
A  08:15-18:15  Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, med lärandeteorier, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344G8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 1 1901
08:15-12:15 Del 1+2
14:15-18:15 Del 3+4
2019-08-19
A  08:15-18:15  Historia och lärande: Sverige, Europa och världen efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344G8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Omtentamen 3 1201
08:15-12:15 Del 1+2
14:15-18:15 Del 3+4
2019-08-19
A  14:15-18:15  Matematik och lärande: Linjär algebra och flervariabelanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULEKAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Flervariabelanalys och lärande 1502
2019-08-19
ALör24 Aug09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8HSJEMAG8:Tentamen Omtentamen II Läkemedelsberäkning provkod 1710, 18102019-08-19
A  09:15-13:15 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEkonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSBIVIG8:Tentamen Individuell skriftlig tentamen Extern redovisning provkod 1504
Omtentamen 2
2019-08-19
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/NaturkunskapNaturkunskap och lärande: Naturkunskap för alla, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBINOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1, lärandemål 1-2 18012019-08-19
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSHAFIG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 2
Omvårdnad med medinsk vetenskap II 1871
2019-08-19
A  09:15-14:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSLINANG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 delkurs 2 17022019-08-19
A  09:15-14:15  Naturorientering, teknik och lärande: Introduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidBLUJONEG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Omtentamen 3, 1301+1401 + 16012019-08-19
A  09:15-14:15 Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSLINANG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 delkurs 2 18022019-03-25
A  09:15-14:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSLINANG8:Tentamen Omtentamen salstentamen SC131A delkurs 22019-03-25
A  09:15-14:15  Matematik och lärande: Att se mönster i matematik, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4852G8:Tentamen Omtentamen 2 delkurs 2 18042019-08-19
A  09:15-14:15  Matematik och lärande: Att se mönster i matematik, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4852G8:Tentamen Omtentamen 5 Delkurs 2, provkod 12022019-08-19
A  09:15-14:15  Biologi och lärande: Genetik och evolution, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJONEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 13012019-08-19
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärandeNaturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUAGREG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 3 1601 + 1211
Del 1 för NO233B
2019-08-19
A  09:15-14:15  Naturkunskap och lärande: Kropp och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUAGREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 32019-08-19
A  09:15-14:15  Biologi och lärande: Människan och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUAGREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Prov 1: Skriftlig tentamen 1401
2019-08-19
 
Vecka 35, 2019
AMån26 Aug08:15-10:15 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöForskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSSVLIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-08-20
A  08:15-11:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad, teknik och funktion, 20 hp Kurs inom program, 67% dagtid KSROANG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 2
Tentamen 1 1601 + 1801
2019-08-20
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFöretagsekonomi: Supply Chain Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD7545G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2 17012019-08-20
A  08:15-12:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSTONIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
DK1: Samhällsperspektiv på polisiärt arbete 1901
2019-08-20
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 0701
2019-08-20
A  08:15-12:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG5481G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 14012019-08-20
A  08:15-12:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöArtificiell intelligens för digitala spel, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSSTDAG8:Tentamen Omtentamen 2 provkod 14012019-08-20
A  08:15-12:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMatematik för spelutvecklare, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSSTGU, TSYUCHG8:Tentamen Omtentamen 2, provkod 14012019-08-20
A  08:15-13:15  Matematik och lärande: Analys och statistiska metoder, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604, AI6949G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Statistiska metoder 1502
2019-08-20
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCHBJG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 12012019-08-20
A  08:15-13:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEnvironmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid AH6837, KSDENIG8:Tentamen Written exam Re-exam 1
Part II 1502
2019-08-20
A  14:15-18:15  Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Uppdragsutbildning, 50% veckoslut TSEWSIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 32019-01-30
ATis27 Aug08:15-12:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSSISIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Teknisk förvaltning 1803
2019-08-21
A  08:15-12:15 Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 180 hp Program, 100% dagtid VarbergDen föränderliga människan, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUNIGUG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 22019-08-21
A  08:15-12:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANIV, HSMATOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
DK2: Brott och trygghet 1902
2019-08-21
A  08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad: projektering, modellering och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSRAKHG8:Tentamen Omtentamen 4
Sista tentamenstillfället på BG305A
2019-08-21
A  08:15-12:15  Matematik och lärande: Linjär algebra och flervariabelanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULEKAG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
Linjär algebra och lärande 1501
2019-08-21
A  08:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/FysikMatematik och lärande: Linjär algebra, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULEKAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012019-08-21
A  08:15-13:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 12012019-08-21
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Dynamik 1502
2019-08-21
A  08:15-13:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportlogistik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012019-08-21
A  08:15-14:15  Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUMABYG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 1 18012019-08-21
A  14:15-18:15  Astronomi, introduktionskurs, 10 hp Fristående kurs, 33% dagtid TSHEHAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1, 18042019-08-21
A  14:15-18:15 Datavetenskap och applikationsutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFlertrådad programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSFANAG8:Tentamen Omtentamen 1, provkod 18012019-08-21
A  14:15-19:15  Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering, 15 hp Uppdragsutbildning, 100% veckoslut TSEWSIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen2019-01-30
A  14:15-19:15  Matematik och lärande: Diskret matematik och lärande, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULEKAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012019-08-21
A  15:15-19:15  AKADEMISKT LÄRARSKAP Grund kurs2014IMANMA, IMJOBEG8:Tentamen INTRÄDESPROV2019-04-12
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV, 10 hp Fristående kurs, 33% IMBONO, KSSTAEG8:Tentamen Written examination 2 1503 + Essay 1504 re-sit 22019-01-08
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II, 11-20 hp Fristående kurs, 33% IMLIBJ, KSSTAEG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Written examination 2 1503 + Essay 1504 re-sit 22019-08-21
AOns28 Aug08:15-11:15 Datavetenskap och applikationsutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöData- och informationsvetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSJAPEG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen Omtentamen 2, 17012019-08-22
A  08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMarkbyggnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH5530G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Vattenteknik 1704
2019-08-22
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöLogistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 12022019-08-22
A  08:15-12:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIntroduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSJOEK, TSRIRIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-08-22
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMekatronik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKOG8:Tentamen Omtentamen 5
Individuell skriftlig del på inlämningsuppgift (1402)- sista tentamenstillfälle, på MT128A
2019-08-22
A  08:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeMatematik och lärande: Sannolikhet och statistik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCCWIG8:Tentamen Skriftlig salstentamen omtentamen 32019-08-22
A  08:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeMatematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCCWIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012019-08-22
A  08:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeMatematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCCWIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012019-08-22
A  08:15-13:15  Matematik och lärande: Geometri, sannolikhet och statistik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULEANG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 18012019-08-22
A  08:15-13:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANSTAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
DK3: Rättssystemets grunder 1903
2019-08-22
A  08:15-13:20 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeMatematik och lärande: Sannolikhet och statistik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCCWIG8:Tentamen Skriftlig salstentamen omtentamen 32019-08-22
A  08:15-14:15  Matematik och lärande: Geometri, sannolikhet och statistik, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE9675G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Prov 1 ?
2019-08-22
A  08:15-14:15  Matematik och lärande: Geometri, sannolikhet och statistik, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE9675G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Prov 1 ?
2019-08-22
A  14:15-18:15 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEkonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSCABEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Individuell skriftlig tentamen Ekonomistyrning 1501
2019-08-22
A  14:15-18:15  NO och teknik för lärare, åk 1-6, I, 1-15 hp Fristående kurs, 50% kvällstid LUANZEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 12019-08-22
A  14:15-18:15 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMäklarrätt och EU-rätt, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 11012019-08-22
A  14:15-18:15  Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Uppdragsutbildning, 50% veckoslut TSEWSIG8:Tentamen Salstentamen2019-01-30
A  14:15-18:15  Fastighetsvetenskap: Mäklarrätt, 7.5 hp Uppdragsutbildning, 50% veckoslut HSSUWE, TSEWSIG8:Tentamen FMU Mäklarrätt2019-01-31
ATor29 Aug08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 12012019-08-23
A  08:15-12:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSGOEWG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 3 16012019-08-23
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFlerdimensionell analys med tillämpningar, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Flerdimensionell analys med tillämpningar, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSALIAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-08-23
A  08:15-13:15  Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCCWIG8:Tentamen, G8:Tentamen 2, G8:Tentemen 3 Skriftlig salstentamen omtentamen 22019-08-23
A  08:15-13:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMatematik: Analys B, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSALIAG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 1 1801 + MA206A 1201
2019-08-23
A  08:15-13:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFysik för digitala spel, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AJ3212G8:Tentamen Saletentamen Omtentamen 2, 15012019-08-23
A  08:15-13:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ3532G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
DK4: Straffrätt 1904
2019-08-23
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialmekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCHBJG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12019-08-23
A  08:15-14:15  Matematik och lärande: Analys och statistiska metoder, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604, AI6949G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Grundläggande analys 1501
2019-08-23
A  08:15-14:15  Matematik och lärande: Fördjupad analys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012019-08-23
A  14:15-18:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatorgrafik och modellering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1498G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 12012019-08-23
A  14:15-19:15  Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Uppdragsutbildning, 67% veckoslut TSANOR, TSEWSIG8:Tentamen Omtentamen 52019-01-30
A  14:15-19:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 3 1201 Skriftlig tentamen i fastighetsrätt2019-08-23
A  17:15-20:15  Svenska för utbytesstudenter: Nybörjare 2, 4.5 hp Fristående kurs, 33% KSSTAEG8:Tentamen Written exam re-sit 2 12012018-11-22
A  17:15-21:15  English for Professional Purposes, 15 hp Fristående kurs, 50% kvällstid TSSTMYG8:Tentamen Written examination Re-Sit 22018-08-20
A  17:15-21:15  English for Professional Purposes, 15 hp Fristående kurs, 50% kvällstid TSSTMYG8:Tentamen Written in-class examination re-sit 1 17062019-08-23
AFre30 Aug08:15-12:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI6867, HSAMWAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
DK5: Akutsjukvård 1905
2018-12-10
A  08:15-13:15  Matematik för lärare, åk 7-9, I, 30 hp Fristående kurs, distans 50% dagtid LUBASOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 Delkurs 2, Geometri och mönster 13022019-05-29
A  08:15-13:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportinriktad ekonomistyrning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Företagsekonomi: Transportinriktad ekonomistyrning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH6837, KSEWSAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1501 + TR107A 12012019-08-21
A  08:15-13:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012019-03-21
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTermodynamik och experimentell metodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTJABLG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-12-19
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMarkbyggnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSMAPEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Mätningsteknik 1705
2018-11-16
A  14:15-17:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete: Psykologi och socialt arbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAENG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 18012019-03-20
A  14:15-18:15  Ekonomistyrning, 7.5 hp Uppdragsutbildning, 50% veckoslut TSEWSIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-01-30
A  14:15-18:15  Fastighetsvetenskap: Service Management, 7.5 hp Uppdragsutbildning, 50% veckoslut TSEWSI, TSSYLIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12019-01-31
ALör31 Aug09:15-11:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSKALUG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
DK6: POLKON 1906
2018-12-10
A  09:15-11:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/EngelskaEngelska och lärande: Text, kultur och språk, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOLUG8:Tentamen Re-examination 2 of vocabulary 14032019-05-06
A  09:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeSvenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI6528G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 1703
2018-12-28
A  09:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeEngelska och lärande: Texter, kommunikation och språkkunskaper, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUINHOG8:Tentamen Written exam re-exam 1
1312 Grammar, Words and Pronunciation
2019-01-31
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/EngelskaEngelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB4001, AH5446, LUBOLUG8:Tentamen Resit 1 Written Examination on Assessment and grading2019-05-06
A  09:15-13:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSJOSTG8:Tentamen Written exam re-exam 2
Business Environmental Management, individual exam 1702+1902, 1903, 1904
2019-04-18
A  09:15-13:15  Engelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOLUG8:Tentamen Omtentamen 5. Exam on assessment, Prov 2 Skriftligt prov (Written exam), 4,5 hp.2019-05-06
A  09:15-13:15  Engelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOLUG8:Tentamen Written examination Re-Sit 3 1802
Endast studenter som läst kursen VT18
2019-05-06
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 2, 3, 4HSHAFIG8:Tentamen Omtentamen B:1 (VT19) dk 1, Kvinnors reproduktiva hälsa och ohälsa. Provkod 1801,1301,1601,1701
Grupp 1-4
2018-11-22
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 2, 3, 4AB2389G8:Tentamen Omtentamen A:1 DK2. Barn-och ungdomars hälsa och ohälsa: Provkod 1302, 1603,1803
Grupp 1-4
2018-11-22
A  09:15-13:15 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF4713G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1701
2018-11-12
A  09:15-13:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2085G8:Tentamen Written examination re-sit 12018-11-15
A  09:15-13:20  Engelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOLUG8:Tentamen Omtentamen 5. Exam on assessment, Prov 2 Skriftligt prov (Written exam), 4,5 hp.2019-05-06
A  09:15-14:15  Matematik och lärande: Att se mönster i matematik, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4852G8:Tentamen Omtentamen 1 delkurs 3 18072019-05-15
A  09:15-14:15  Matematik och lärande: Att se mönster i matematik, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4852G8:Tentamen Omtentamen 5 delkurs 3 12032019-05-15
 
Vecka 36, 2019
AMån2 Sep17:15-20:15  Interkulturell kommunikation, 1-15 hp Fristående kurs, 50% kvällstid IMBONOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 18512019-01-21
ATis3 Sep08:15-13:15  Matematik för lärare, åk 7-9, I, 30 hp Fristående kurs, distans 50% dagtid LUBASOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 Delkurs 3, Sannolikheter och statistik 13032019-05-29
A  08:15-13:15  Matematik för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II), 45 hp Uppdragsutbildning, distans 75% dagtid LUBASOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1603 Sannolikheter, kombinatorik och statistik
2019-08-13
AOns4 Sep08:15-12:15 English Studies, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningSemantics, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid IMMAWIG8:Tentamen Written Exam 1801+1301 Re-exam 22018-11-02
A  08:15-12:15  English II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMMAWIG8:Tentamen Semantics: Written Exam 1703 Re-exam 22018-11-02
A  08:15-12:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Engelska/Svenska som andraspråkSvenska som andraspråk och lärande: Språkstruktur, andraspråksutveckling och läs-och skrivutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG6228G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 1701 Delkurs 12019-08-15
A  08:15-13:15  Snabbspår för samhällsvetare 5, Förvaltningsrätt, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 11022019-05-20
ATor5 Sep08:15-12:15  Projektledning I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMJOLUG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 3 provkod 1601+18012019-05-29
 
Vecka 37, 2019
ATis10 Sep08:15-12:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatavetenskap: Spelstudier, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSSTDAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 16042018-11-19
ALör14 Sep09:15-13:15 Computer Science, Master"s Programme (One-Year), 60 hp Program, 100% dagtid MalmöInteraction Technology, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE1924, AJ3678G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 22019-03-21
A  09:15-13:15 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöOmvårdnad: Ledarskap i teori och praktik – inriktning psykiatrisk vård, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik - inriktning vård av äldre, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD6596G8:Tentamen Salstentamen extra tentamenstillfälle 12019-06-26
 
Vecka 38, 2019
ATis17 Sep17:15-20:15  Svenska för utbytesstudenter: Nybörjare I, 1-4.5 hp Fristående kurs, 100% dagtidA, B, C, D, EIMJOBEG8:Tentamen Written exam 19012019-08-14
AOns18 Sep08:15-12:15  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMATOG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
DK1: Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan 1901
2019-05-03
ATor19 Sep14:15-17:15  Specialpedagogiska perspektiv på utveckling och lärande, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUKRLUG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 1901 Prov 12019-04-26
AFre20 Sep08:15-10:45 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE1887G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Läkemedelsberäkning kod 1908
2019-04-25
A  08:15-10:45 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE1887G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 3
Läkemedelsberäkning provkod 1808
2019-04-25
A  08:15-10:45 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadNursing Placement in Somatic Care, Emergency Care, and Municipal Home Care, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE1887G8:Tentamen Drug Calculation Test ordinary exam (Swedish students)2019-05-21
A  08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMKYTHG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
DK1 Kvantitativa metoder inom omvårndadsforskning (1601)
2019-04-24
A  14:15-17:15 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöOral hälsa och det orala ekosystemet, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODJUDAG8:Tentamen  14.15-17.00 Gäddan 8
Salstentamen ordinarie tillfälle
Kurskod: TV121A (Tandhälsovård i samverkan)
Provkod: 1903

OBS: GLÖM EJ ATT ANMÄLA ER TILL TENTAMEN
2019-08-15
A  14:15-17:15 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOral hälsa och dentala material, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODJUDAG8:Tentamen 14.15-17.00 Gäddan 8
Salstentamen ordinarie tillfälle
Kurskod: TV221A (Tandhälsovård i samverkan)
Provkod: 1903

OBS: GLÖM EJ ATT ANMÄLA ER TILL TENTAMEN
2019-07-04
ALör21 Sep09:15-13:15  Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUDAROG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 19042019-05-14
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI3838G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 Delkurs 3 1703
2018-11-07
A  09:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Termin 1-2, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandePedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUDAROG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 3 1801+19062019-08-20
 
Vecka 39, 2019
AMån23 Sep08:15-12:15  Matematik och lärande: Att se mönster i matematik, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4852G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1801, Prov 1, Skriftlig salstentamen 1
2019-06-25
ATis24 Sep08:15-12:15  Projektledning I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMJOLUG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 19202019-05-29
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHGIG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Akuta medicinska och kirurgiska tillstånd 1901
2019-05-17
AOns25 Sep08:15-13:15  Snabbspår för samhällsvetare 5, Förvaltningsrätt, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 11022019-05-20
A  14:15-18:15 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialpedagogiskt arbete i ett individperspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAHOG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 18512019-05-27
AFre27 Sep08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF0814G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Läkemedelsberäkning 1875
2019-04-24
A  08:15-12:15  Idrott och lärande: Anpassning till fysisk aktivitet, 6 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott och lärande: Rum för och anpassning av rörelse, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, III, 31-45 hp Fristående kurs, 50% dagtid AI7039, LULILIL, LUPEPEG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Träningslära och Fysiologi
2019-08-02
A  08:15-13:15  Matematik och lärande: Programmering och diskret matematik, 6 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 18012019-08-12
 
Vecka 40, 2019
AMån30 Sep14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGG8:Tentamen Tentamen: Ordkunskap och grammatik 2:1 provkod 19092019-08-05
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Tentamen: Ordkunskap och grammatik 1:1 - provkod 19012019-07-02
ATis1 Okt08:15-12:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 15032019-05-21
A  17:15-20:15  Svenska för utbytesstudenter: Nybörjare I, 1-4.5 hp Fristående kurs, 100% dagtidA, B, C, D, EIMJOBEG8:Tentamen Written exam 1901 Re-exam 12019-08-14
AOns2 Okt08:15-12:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSTONIG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
DK1: Samhällsperspektiv på polisiärt arbete 1951
2019-08-08
A  08:15-13:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 12012018-11-15
ATor3 Okt08:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Läkemedelsberäkning provkod 1810+omtent. Provkod 1710
2019-05-03
A  08:15-12:15 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMäklarrätt och EU-rätt, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 11012019-01-23
A  14:15-19:15 Human Rights, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningHuman Rights I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSAKHOG8:Tentamen Module 1 (law and human rights): Exam (T), written classroom exam 12012019-05-20
A  14:15-19:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC7290G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Delkurs 1: Humanjuridik 1701
2019-05-29
A  14:15-19:15 Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC7290G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Delkurs 1: Humanjuridik 1801
2019-05-29
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder