Schema
Datum: 2021-04-14 - 2021-05-25
 
Utskrivet: 2021-04-14 05:02:00
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 15, 2021
AOns14 Apr08:15-11:15 English Studies, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningEnglish I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid, Phonetics, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid IMPHCLDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2
Written re-exam Phonetics 1801+1803
2021-03-15
A  08:15-13:15  Strukturmekanik, bärverksanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF4703G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1402 Strukturmekanik, bärverksanalys
2021-04-08
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFinita elementmetoden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF4703G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1902+1502 Finita elementmetoden
2021-04-08
ATor15 Apr08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACADistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle
2001
2021-04-09
A  14:15-19:15 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsförmedling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSOLJIDistans/Canvas Salstentamen Omtentamen 2
1501 Skriftlig tentamen
2021-04-09
AFre16 Apr08:15-12:15 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBeskattningsrätt, 10 hp Kurs inom program, 67% dagtid, Beskattningsrätt, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPELADistans/Canvas Hemtentamen via Canvas. Omtentamen 2
1901 Beskattningsrätt. Anmälan görs via KronoX! Studenter från föregående terminer bör mejla till usstudent@mau.se för att bli tillagda på canvas inför tentamenstillfället.
2021-04-12
A  08:15-12:15  Polisiärt arbete II, 30 hp AJ6290Distans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2002 DK2: Polisärt arbete med barn och unga
2021-04-12
A  08:15-13:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp AJ3532Distans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle
1962 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete
2021-04-12
A  14:15-19:15 Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöObjektorienterad programmering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSKRALG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus.
2002 Tentamen 2
2021-04-12
ALör17 Apr09:15-11:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSERHEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
1901 Vetenskapteori
2021-01-28
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAREDistans/Canvas Distans Omtentamen 1.
2002 Omvårdnadskunskap
2021-04-12
A  09:15-13:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSystemutveckling II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2085G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
Provkod saknas
2020-05-19
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/IdrottSamhällskunskap och lärande: Att bli lärare i samhällskunskap, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULAPADistans/Canvas Salstentamen Omtentamen 2
1804 Ekonomi för lärare i samhällskunskap
2021-02-08
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete II, 30 hp AJ6286Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1. Hemtentamen
2001 Dk1 Psykisk ohälsa beroendelära
2021-04-12
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete III, 30 hp AJ7315Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
2001 Polisärt arbete i trafikmiljö
2021-04-12
A  09:15-13:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0727Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
1602
2021-04-12
A  09:15-13:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp HSCAMEDistans/Canvas Distans salstentamen Omtentamen 2
1963 DK3: Brott och trygghet
2021-04-12
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete II, 30 hp LUANGUDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2
2003 DK3: Brott i nära relation
2021-04-12
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Svenska som andraspråk, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Svenska som andraspråkTentamen, Idrott för ämneslärare I, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid, Idrott och lärande: Kroppsligt lärande och rörelseförutsättningar, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB3631, LULILILG8:Tentamen, G8:Tentamen 2IDV tentamenskalenderProv 1: Salstentamen (anatomi, biomekanik, rörelseanalys och idrottsskador, ergonomi) Omtentamen 2. PÅ CAMPUS
1801+1901+2004. Studenter från föregående terminer ska kontakta tentamensadministrationen på tentamen@mau.se för att anmäla sig.
2021-04-12
A  09:15-14:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöKemi 1 (förutbildning), 10 FUPO Kurs inom program, 50% dagtid CTJABLG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1801
2021-04-12
A  09:15-14:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH6837, TSSYLIDistans/Canvas Salstentamen Omtentamen 2.
1201
2021-04-12
A  09:15-15:15  Biologi och lärande: Genetik och evolution, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJONEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
1301 Biologi och lärande: Genetik och evolution
2021-04-12
 
Vecka 16, 2021
AMån19 Apr08:15-12:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Fritidshem, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIdrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för grundlärare II, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AI1375, LUAIAH, LULILIL, LUPEPEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1401 + 1101 ” Hälsa, grupprocesser, kroppsligt lärande och biomekanik/rörelseanalys”
2021-04-13
A  08:15-12:15  Polisiärt arbete III, 30 hp AK4588Distans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2002 Internationellt polissamarbete och särskilda händelser
2021-04-13
A  08:15-13:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1201+1901
2021-04-13
A  14:15-19:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMarkbyggnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidBAG4029G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
1804 Vattenteknik
2021-04-13
ATis20 Apr08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSHEHA, TSULHEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1501 Statik
2020-11-18
A  09:15-14:15 Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSLINANDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle
1702 Socialrätt med förvaltningsrätt
2021-03-08
A  14:15-18:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggföretagande och byggprojektledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid1, 2AL5716G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1801 Byggföretagande
2021-02-08
AOns21 Apr13:00-15:00 Produktionsledare: Media, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Medieproduktion och processdesign, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDigital marknadsföring, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AB4238Distans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle 1905
2021-03-19
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II, 11-20 hp Fristående kurs, 33%A, BAC1776, IMJOBEDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1903 Written Examination 2 + 1904 Essay
2021-03-03
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV, 10 hp Fristående kurs, 33% IMJOBE, KSSTAEDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1903 Written Examination 2 + 1904 Essay
2021-03-03
ATor22 Apr08:15-12:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK0673G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1201
2021-03-22
A  08:15-13:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Metodologiska perspektiv i idrottsvetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUTOBUG8:TentamenIDV tentamenskalenderSalstentamen Omtentamen 1. På Campus
2001
2020-12-01
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid4AC1776, IMJOBE, KSANSIDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
2102 Ordkunskap och grammatik 1:2
2021-03-03
AFre23 Apr08:15-12:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöModeller och verklighet för datateknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AJ0551G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1504
2020-11-18
A  08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE1887, AI3838G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
2002 Anatomi, fysiologi och farmakologi
2021-01-14
A  09:15-15:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Biologi/Teknik, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Franska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Fysik/TeknikLärande, bedömning och utvärdering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOLUDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle
1801
2020-12-09
A  13:15-17:00 Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöOdontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODTHLIDistans/Canvas Salstentamen Omtentamen 1. Muntlig tentamen via Zoom
1801 Del 1
2021-02-12
A  14:15-18:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeNaturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMANNKA, LUSVAADistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
1402
2021-03-12
A  14:15-18:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Anatomi och biomekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUPEPEG8:TentamenIDV tentamenskalenderSalstentamen Omtentamen 1. På Campus
1801
2021-01-12
A  14:15-19:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMarkbyggnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidBAG4029G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1803 Geoteknologi
2020-11-19
ALör24 Apr09:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid5, 6, 7, 8AB2389, HF08514Distans/Canvas Digital omtentamen 1. På Canvas
1951 och 1953
2021-03-05
A  09:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHWE, HSMAREDistans/Canvas Distans Omtentamen 1. På Canvas
2003 Författningskunskap
2021-02-25
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF0814, AJ6366Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2. Canvas
1901 Moment 1
2021-01-18
A  09:15-13:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDHSELRE, IMKYTHDistans/Canvas Digital tentamen Quiz i Canvas Omtentamen 2
1602 1802 2001 Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning
2021-01-14
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk kemi, hematologi och transfusionsmedicin, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSEVLADistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2
1801 Klinisk kemi
2020-12-08
A  09:15-13:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete med missbruks- och beroendeproblem, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSBJJO, HSTORIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus.
1801+1851
2020-12-01
A  09:15-13:15 Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatabasteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE1925Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
2001
2021-03-18
A  09:15-13:15  Internet of Things and People, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2085Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
provkod saknas
2021-04-08
A  09:15-13:15  Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6366Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2
1801+2001 Teoretisk del och 1803+2003 Handlednig III
2021-03-02
A  09:15-14:15  Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUANWEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
2001
2020-11-26
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärandeMatematik och lärande: Geometri, sannolikhet och statistik, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE9675G8:Tentamen Salstentamen Omotentamen 1. På Campus
1701
2020-11-30
A  09:15-14:15  Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCCWIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
2001
2020-12-01
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeNaturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUAGREG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus.
1601 Del 2
2020-12-07
 
Vecka 17, 2021
AMån26 Apr14:15-17:15 Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSystemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSKRALG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
1501+2101 Tentamen Del 2
2021-02-05
ATis27 Apr08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaskinelement, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSULHEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1901
2020-11-18
AOns28 Apr08:15-13:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid TSJONY, TSJOSTDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1902+1702 Miljöledning, 1903+1703 Arbetsmiljö, 1904+1704 Företagsekonomi introduktion,
2021-03-02
A  08:15-14:15  Matematik och lärande: Fördjupad analys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
2001 Fördjupad analys
2020-12-09
A  14:15-18:15  Avancerad programmering i C++, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSOLLIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1801
2020-11-26
ATor29 Apr08:15-10:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid4AC1776, IMJOBE, KSANSIDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2103 Ordkunskap och grammatik 1:3
2021-03-03
A  08:15-12:15  Kriminologi: Grundkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid1, 2M10K6203Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
1402
2021-01-28
A  08:15-12:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANLYDistans/Canvas Distans Tentamen Ordinarie tillfälle
1801 Fastighetsförvaltning
2021-03-26
A  08:15-12:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatorgrafik och modellering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1498Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1201
2020-12-09
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIntroduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK4581, TSJOEK, TSRIRIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1903
2020-11-18
A  14:15-18:15 Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOffentlig administration, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAERDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1603
2021-03-15
AFre30 Apr09:15-13:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete: Psykologi och socialt arbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BAB6297, AI2663Distans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
Delkurs 1
2021-03-08
 
Vecka 18, 2021
AMån3 Maj08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggföretagande och byggprojektledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid1, 2AL5716G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
1803 Byggprojektledning
2021-04-06
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
2010 Ordkunskap och grammatik 2:2
2021-03-03
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
Ordkunskap och grammatik 2
2021-03-03
ATis4 Maj08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportsektorn i samhällsekonomin II, urban ekonomi och omvärldsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACADistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
2101
2020-12-09
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöLinjär algebra med tillämpningar, 10 hp Kurs inom program, 33% dagtid AD5484, TSSTGUG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1601 Linjär algebra
2021-01-18
A  17:15-20:15  Svenska och svensk kultur och samhälle 1B, 5 hp Fristående kurs, 33%, Svenska och svensk kultur och samhälle I, 10 hp Fristående kurs, 33% IMJOBE, KSKASADistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2002 Written Exam 2.
2021-03-04
AOns5 Maj08:00-12:00 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
0701
2021-04-08
A  08:15-11:15 Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöData- och informationsvetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF9659Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1701
2021-02-08
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFöretagsekonomi: Supply Chain Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD7545Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1701
2020-12-17
A  08:15-14:15  Naturkunskap och lärande: Kropp och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AL2708G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
Provkod saknas
2020-12-08
A  14:00-18:00 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBostadsrätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSSUWEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1101
2020-12-08
AFre7 Maj08:00-12:00 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1101
2020-12-08
A  08:15-12:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp HSCAMEDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle
1963 DK3: Brott och trygghet
2021-01-13
A  08:15-12:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK8038G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
1901
2021-03-23
A  08:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBioanalytisk metodik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid4HSEVLAG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
1601 Bioanalys
2020-11-18
A  09:15-14:00  Svenska och lärande: Att analysera, bedöma och stödja språkutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0672, LUCATHDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2. Hemtentamen
1901 Grammatik och grammatikdidaktik
2020-12-18
A  23:58-23:59  Svenska och lärande: Att analysera, bedöma och stödja språkutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0672, LUCATHDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1. Inlämning
1902 Elevtextanalys
2021-01-08
ALör8 Maj08:15-12:15  Polisiärt arbete III, 30 hp AK4588Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
2002 Internationellt polissamarbete och särskilda händelser
2021-01-08
A  09:00-13:00 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärandeSvenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LL071018Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
1703
2021-03-10
A  09:00-13:00  Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LL071018Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
2003
2021-03-10
A  09:15-11:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSERHEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
1901 Sociologi
2021-01-28
A  09:15-11:45 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE1887G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus
2008 Läkemedelsberäkning
2021-01-11
A  09:15-12:15  Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0672Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
1603 Omtentamen 2: Digital hemtentamen. Anmälan krävs för att få göra tentamen. Studenter måste vara registrerad i kursen för att få tillgång till provet.
2021-03-05
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOLG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus
2001 Medicinsk vetenskap II, moment 1
2021-03-23
A  09:15-13:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 2, 3, 4AD3341Distans/Canvas Digital tentamen Omtentamen 1
1956 1806
2021-02-26
A  09:15-13:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSANMOS, IMKYTHDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1. Canvas
1801 Omvårdnadens teoretiska grunder
2021-01-21
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Mikrobiologi , Cell- och molekylärbiologi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMASTDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1701 Mikrobiologi
2021-03-16
A  09:15-13:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöKriminologi: Kandidatkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSALCHDistans/Canvas Distans Salstentamen OMTENTAMEN 1.
2102 Forskningsmetodik III
2021-01-28
A  09:15-13:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöKriminologi: Kandidatkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid HSALCHDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
1902 Forskningsmetodik III
2021-01-28
A  09:15-13:15 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialpedagogiskt arbete i ett verksamhetsperspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSELARDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2. På Canvas
1501
2021-01-28
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk kemi, hematologi och transfusionsmedicin, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANLADistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1802 Hematologi och transfusionsmedicin
2020-12-08
A  09:15-13:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp TSTONIDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2
1961 DK1: Samhällsperspektiv på polisiärt arbete
2021-01-08
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/EngelskaHistoria och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, med lärandeteorier, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
1901 DEL 1
2021-03-08
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Religion/HistoriaHistoria och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
2001 DEL 1
2021-03-08
A  09:15-13:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMobila system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK4314G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1301+1801
2020-10-23
A  14:15-16:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSERHEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
1901 Psykologi
2021-01-28
A  14:15-18:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/EngelskaHistoria och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, med lärandeteorier, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1901 DEL 2
2021-03-08
A  14:15-18:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Religion/HistoriaHistoria och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
2001 DEL 2
2021-03-08
 
Vecka 19, 2021
AMån10 Maj08:15-11:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad, teknik och funktion, 20 hp Kurs inom program, 67% dagtid AF4703, KSROANG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1801 T1
2020-11-17
A  14:15-18:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Tillämpade datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE1925G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
Provkod saknas
2021-02-26
ATis11 Maj08:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/HistoriaMatematik och lärande: Analys och statistiska metoder, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1502 Statistiska metoder
2020-12-09
A  08:15-14:00  AKL AKLIMANMA, IMJOBE, KSANHGG8:305, G8:325 TISUS TEST kl. 09:00-13:302021-04-08
A  14:15-17:00  AKL AKLAC1776, AE5838, IMANMA, IMJOBE, KSANHG, KSKASA, KSSTAEG8:246, G8:249 TISUS Test i muntlig färdighet2020-11-16
A  14:15-19:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöMatematik 4 (förutbildning), 9 FUPO Kurs inom program, 67% dagtid TSANRAG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus.
1401
2020-11-17
AOns12 Maj08:15-12:15 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTandteknikern i samhället, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODPEVUAS:Tentamen 1 Salstentamen Ordinarie tillfälle På Campus
1902
2021-03-22
A  08:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - Malmö, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Termin 1-3Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUMABYG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
1801
2020-11-20
A  08:15-15:15 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöTandvården i Samhället, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODGUSVAS:Tentamen 1 Salstentamen Ordinarie tillfälle På Campus
2002
2021-03-22
A  09:15-17:00  AKL AKLAC1776, AE5838, IMANMA, IMJOBE, KSANHG, KSKASA, KSSTAEG8:246, G8:249 TISUS Test i muntlig färdighet2020-11-16
AFre14 Maj09:00-12:00 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Fysik/Teknik, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Religion, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Religion/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/EngelskaSpecialpedagogiska perspektiv på utveckling och lärande, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUHEANDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle. Hemtentamen
1901
2021-03-05
A  09:15-14:15 Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMIKMADistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2
1701 Humanjuridik
2021-03-18
A  13:00-17:00 Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSystemutveckling II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTANLODistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
1901
2021-01-19
ALör15 Maj08:15-11:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 2, 3, 4AF4838Distans/Canvas Digital tentamen Omtentamen 1
1958
2021-02-26
A  09:00-14:00 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEnvironmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AL6195Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1. I Canvas
1502 Individual digital written re- exam in Environmental Economics II in Canvas
2021-01-19
A  09:15-13:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDHSELRE, IMKYTHDistans/Canvas Digital tentamen Quiz i Canvas Omtentamen 2
1601 1801 2002 Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskning
2021-01-14
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE1887, AI3838G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus
2001 Anatomi, fysiologi, den humana cellen och mikrobiologi
2021-01-14
A  09:15-14:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöUrban infrastruktur, ekologi och hälsa, 7.5 hp Kurs inom program, 75% dagtid KSGOEW, TSEBLIDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
2101 Individuellt skriftligt prov
2021-01-22
A  09:15-14:15  Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUAGREG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1211
2020-12-07
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeNaturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUAGREG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1601 Del 1
2020-12-07
A  14:15-16:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHWE, HSMAREDistans/Canvas Distans tentamen Omtentamen 2. På Canvas
2003 Författningskunskap
2021-02-25
 
Vecka 20, 2021
AMån17 Maj08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggföretagande och byggprojektledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid1, 2AL5716G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus
1801 Byggföretagande
2021-02-08
A  08:15-13:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöFysik 2 (förutbildning), 10 FUPO Kurs inom program, 67% dagtid AJ3212G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus.
1601
2020-11-17
ATis18 Maj08:15-14:15  Matematik och lärande: Fördjupad analys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
2001 Fördjupad analys
2020-12-09
A  09:15-12:15  AKL AKLAC1776, AE5838, IMANMA, IMJOBEG8:305, G8:325 Inträdesprov2021-04-06
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2011 Ordkunskap och grammatik 2:3
2021-03-03
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
Ordkunskap och grammatikn 3
2021-03-03
A  14:15-17:15  AKL AKLAC1776, AE5838, IMANMA, IMJOBEG8:305, G8:325 Inträdesprov2021-04-06
A  14:15-19:15  NO och teknik för lärare, åk 1-6, I, 1-15 hp Fristående kurs, 50% kvällstid, NO och teknik för lärare, åk 1-6, I, 1-15 hp Kurs inom program, 50% kvällstid LUANZEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus.
Provkod saknas
2020-12-01
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II, 11-20 hp Fristående kurs, 33%A, BAC1776, IMJOBEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
1902 Written Examination 1
2021-03-03
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV, 10 hp Fristående kurs, 33% IMJOBE, KSSTAEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
1902 Written Examination 1
2021-03-03
AOns19 Maj08:00-12:00 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMäklarrätt och EU-rätt, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEDistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle
1101
2020-12-08
A  08:15-12:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Motorisk kontroll och motoriskt lärande, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJAEKG8:TentamenIDV tentamenskalenderSalstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
2021-03-24
ATor20 Maj08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialkemi, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid CTJABLG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1401 Materialkemi
2020-11-18
AFre21 Maj08:15-11:30 Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöOdontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODTHLIDistans/Canvas Salstentamen Ordinarie tillfälle. Muntlig tentamen via Zoom
1801 Del 2
2021-01-28
A  08:15-13:15  Matematik för lärare, åk 7-9, I, 30 hp Fristående kurs, distans 50% dagtid LUBASOG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
Provkod saknas Delkurs 3 - Sannolikheter, statistik och mönster
2020-12-14
A  14:15-18:15  Informatik: Verksamhetsstödjande system, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE1925G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1604 Databaser
2020-11-09
ALör22 Maj09:15-11:45 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
2006 Läkemedelsberäkning
2021-01-11
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF0814, AJ6366Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2. Canvas
1902 Moment 2
2021-01-18
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAREDistans/Canvas Distans tentamen Omtentamen 2.
2002 Omvårdnadskunskap
2021-02-25
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete II, 30 hp AJ6290Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1.
2002 DK2: Polisärt arbete med barn och unga
2021-01-08
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete III, 30 hp AJ7315Distans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
2001 Polisärt arbete i trafikmiljö
2021-02-17
A  09:15-14:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPETHDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1. Digitaltentamen
1901
2021-03-22
A  09:15-14:15  Biologi och lärande: Människan och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUAGREG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2 PÅ CAMPUS
1401 Prov 1
2020-10-20
A  09:15-15:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Biologi/Teknik, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Franska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Fysik/TeknikLärande, bedömning och utvärdering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOLUDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 1
1801
2020-12-09
 
Vecka 21, 2021
AMån24 Maj08:15-13:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöMatematik 3c (förutbildning), 15 FUPO Kurs inom program, 33% dagtid TSANRAG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1303 Tentamen Del 2
2020-11-17
A  13:00-16:00 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatavetenskap: Spelstudier, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSSTDADistans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle
1604
2020-12-09
ATis25 Maj13:15-17:00 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2085Distans/Canvas Distans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
Written Examination
2021-01-12
A  17:15-19:15  Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 50% kvällstid AE5838, IMJOBEDistans/Canvas Distans Salstentamen Omtentamen 2.
2002 Ordkunskap och grammatik II
2021-03-03
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder