Schema
Program: VGSJU20v2, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad
Datum: 2020-10-30 - 2021-04-29
 
Utskrivet: 2020-10-30 09:36:12
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 45, 2020
 Mån2 Nov08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD4471AS:E002 Hypertoni2020-06-22
   13:15-17:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANEKAS:U103, AS:U214, AS:U308, AS:U313, AS:U314, AS:U416 Patientsäkerhet i vården C och D obligatorisk närvaro2020-10-02
 Tis3 Nov08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid M11K1748AS:E002 Vård i livets slut2020-06-22
   13:15-16:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMAAS:E002 Kolorektal cancer2020-06-22
 Ons4 Nov08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMANIAS:U317 Omvårdnadshandledning grupp 12020-06-22
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U214 Omvårdnadshandledning grupp 11 JENNY WAHL2020-08-26
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSKAWEAS:U308 Omvårdnadshandledning grupp 102020-10-02
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U210 Omvårdnadshandledning grupp 13 ELIN TAUBE2020-08-20
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U312 Omvårdnadshandledning grupp 6 ADAM HVID2020-06-22
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD3341AS:U217 Omvårdnadshandledning grupp 2 HELEN NILSSON2020-08-21
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U313 Omvårdnadshandledning grupp 5 ADAM HVID2020-08-11
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U217 Omvårdnadshandledning grupp 3 ELIN TAUBE2020-08-11
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U206 Omvårdnadshandledning grupp 12 JENNY WAHL2020-08-21
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSKAWEAS:U214 Omvårdnadshandledning grupp 42020-08-26
   13:15-15:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI3838AS:U214 Omvårdnadshandledning grupp 92020-06-22
   13:15-15:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD3341AS:U309 Omvårdnadshandledning grupp 7 HELEN NILSSON2020-08-21
   15:15-17:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI3838AS:U308 Omvårdnadshandledning grupp 82020-06-22
 Tor5 Nov09:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD6596AS:E002 Astma/KOL2020-06-22
   16:00-17:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:E002 Kursforum Samma lokal som 13.15- 16,302020-06-22
AFre6 Nov08:15-10:45 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315AS:Tentamen 1 Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus.
1716+1875+2006 Läkemedelsberäkning
2020-10-02
ALör7 Nov09:15-11:15 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOL, HSMANIDistans/Canvas Salstentamen Omtentamen 1
2001 Medicinsk vetenskap II Moment 1
2020-09-08
 
Vecka 46, 2020
 Mån9 Nov09:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD4471AS:U206 Prostatasjukdomar Karin Stenzelius2020-08-17
   13:15-16:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD4471AS:U206 Hjärtsvikt2020-08-11
 Tis10 Nov23:58-23:59 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAKI  Inlämning Omtentamen 1 Hemtentamen Handledning II2020-06-22
 Ons11 Nov08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, B AS:U103, AS:U206, AS:U210, AS:U308, AS:U309 Casebearbetning A+B ÄLDRE PERSONCASE ANNA BERGMAN2020-10-02
   13:15-17:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, D AS:U103, AS:U206, AS:U210, AS:U308, AS:U309 Casebearbetning C+D ÄLDRE PERSONCASE Anna Bergman2020-08-26
 Tor12 Nov08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, B AS:U206 Lärandeseminarium A+B ANNA BERGMAN 2020-08-11
 Fre13 Nov08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, D AS:U216 Lärandeseminarium C+D ANNA BERGMAN 2020-08-11
 
Vecka 47, 2020
 Mån16 Nov13:15-16:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMANIAS:U206 Inför VFU geriatrik v 47-51, obligatorisk närvaro för dem som gör geratrisk placering2020-08-11
 
Vecka 49, 2020
 Mån30 Nov16:15-17:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315AS:U206 Återlämning tentamen läkemedelsberäkning2020-06-22
 Ons2 Dec13:15-15:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U217 Program råd / Klass representanter för Om 121 B2020-06-22
 
Vecka 50, 2020
 Tis8 Dec13:15-16:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U308, AS:U309, AS:U312, AS:U313 Seminarium Äldres Hälsa Geriatrik OBLIGATORISK NÄRVARO Via Zoom2020-08-17
 Tor10 Dec13:15-16:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U304, AS:U306, AS:U312, AS:U313 Seminaruium Äldres Hälsa Geriatrik OBLIGATORISK NÄRVARO Via Zoom2020-08-26
 
Vecka 51, 2020
AMån14 Dec08:15-10:15 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOL, HSMANIDistans/Canvas Salstentamen Omtentamen 2
2001 Medicinsk vetenskap II Moment 1
2020-09-08
 Tor17 Dec16:15-17:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315AS:U206 Resurstid läkemedelsberäkning2020-06-22
 
Vecka 52, 2020
 Mån21 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSANEKAS:U206, AS:U308, AS:U309, AS:U312, AS:U313, AS:U314 Patientsäkerhet i vården A B2020-06-22
 Tis22 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:E002 Ortopedi Max Andersson2020-08-11
   13:15-16:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMAAS:E002 Gallvägssjukdomar2020-06-22
 Ons23 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid M11K1748AS:E002 Onkologi2020-06-22
 
Vecka 53, 2020
 Mån28 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DHSJEMAAS:U306, AS:U309, AS:U312, AS:U313, AS:U314 Casebearbetning Somatisk patient C och D annette karlsson2020-06-22
   13:15-17:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSJEMAAS:U306, AS:U309, AS:U312, AS:U313, AS:U314 Casebearbetning Somatisk patient A och B annette karlsson2020-06-22
 Tis29 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DHSJEMAAS:U206 Lärandeseminarium Somatisk patient C och D annette karlsson2020-06-22
 Ons30 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSJEMAAS:U206 Lärandeseminarium Somatisk patient A och B annette karlsson2020-06-22
 
Vecka 1, 2021
 Tis5 Jan08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI3838AS:E002 Fysisk funktionsnedsättning2020-06-22
AFre8 Jan08:15-10:15 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOL, HSMANIG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
2002 Medicinsk vetenskap II Moment 2
2020-07-27
 
Vecka 2, 2021
 Tis12 Jan13:15-16:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMANIAS:U210 Uppsamlings seminarium Äldres Hälsa2020-06-22
 Ons13 Jan08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U212 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 13 ELIN TAUBE2020-08-11
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U308 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 6 ADAM HVID2020-06-22
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U313 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 12 JENNY WAHL2020-08-21
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI3838AS:U317 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 92020-08-26
   08:15-10:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSKAWEAS:U103 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 102020-08-26
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U208 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 11 JENNY WAHL2020-08-21
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD3341AS:U204 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 2 HELEN NILSSON2020-08-21
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U210 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 3 ELIN TAUBE2020-06-22
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSKAWEAS:U214 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 42020-06-22
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U309 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 5 ADAM HVID2020-08-25
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI3838AS:U312 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 82020-06-22
   10:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMANIAS:U308 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 12020-08-20
   13:15-15:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD3341AS:U309 OMVÅRDNADSHANDLEDNING grupp 7 HELEN NILSSON2020-08-21
 Tor14 Jan08:15-12:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANEKAS:U204 Uppsamlings seminarium Patiensäkerhet2020-08-20
   13:15-15:00 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315AS:U206 Resurstid Läkemedelsberäkning2020-06-22
 Fre15 Jan23:58-23:59 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAKI  Inlämning Omtentamen 2 Hemtentamen Handledning II2020-06-22
 
Vecka 4, 2021
AOns27 Jan08:15-10:45 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
2006 Läkemedelsberäkning
2020-09-02
 
Vecka 6, 2021
ALör13 Feb09:15-11:15 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOL, HSMANIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
2002 Medicinsk vetenskap II Moment 2
2020-07-27
 
Vecka 11, 2021
ALör20 Mar09:15-11:15 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOL, HSMANIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2002 Medicinsk vetenskap II Moment 2
2020-07-27

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD3341 Emma Mårdhed  
AD4471 Emma Sjöberg  
AD6596 Malin Axelsson  
AH4315 Beda Svensson  
AI3838 Anna-Carin Aho  
HSANEK Ann-Britt Ivarsson Ekedahl  
HSJEMA Jenny Jakobsson  
HSJOOL Jonas Olofsson  
HSKAWE Katherine Webster  
HSMAKI Marianne Kisthinios  
HSMANI Mari-Louise Nilsson  
M11K1748 Margareth Jeppsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
AS:E002 Hörsal 0   240
AS:Tentamen 1 Lokalanvisning i foajen 1 Hälsa och Samhälle 0
AS:U103 Grupprum 1   16
AS:U204 Grupprum 2   16
AS:U206 Lärosal 2   82
AS:U208 Lärosal 2   30
AS:U210 Grupprum 2   16
AS:U212 Lärosal 2   30
AS:U214 Grupprum 2   16
AS:U216 Lärosal HS 2   50
AS:U217 Lärosal 2   30
AS:U304 Grupprum 3 Hälsa och samhälle 12
AS:U306 Lärosal 3   82
AS:U308 Grupprum 3 HS 16
AS:U309 Grupprum 3 HS 16
AS:U312 Grupprum 3 HS 16
AS:U313 Grupprum 3 HS 16
AS:U314 Grupprum 3 HS 16
AS:U317 Lärosal 3   30
AS:U416 Lärosal 4   52
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
OM121B-20202-121OM- Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM121B-20202-121OM-A Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM121B-20202-121OM-B Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM121B-20202-121OM-C Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM121B-20202-121OM-D Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder