Schema
Program: VGSJU19h, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-10-30 - 2021-04-29
 
Utskrivet: 2020-10-30 08:28:20
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 44, 2020
 Fre30 Okt08:00-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Arbete i team med fördjupningsarbete2020-08-25
 
Vecka 45, 2020
 Mån2 Nov08:00-09:45 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK4627AS:U210 Omvårdnadshandledning grupp 112020-10-13
   08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAKIAS:U314 Omvårdnadshandledning grupp 122020-09-11
   08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6366AS:U313 Omvårdnadshandledning grupp 132020-09-11
   08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF0814AS:U309 Omvårdnadshandledning grupp 42020-09-11
   08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAEIAS:U308 Omvårdnadshandledning grupp 52020-09-11
   08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANEKAS:U312 Omvårdnadshandledning grupp 62020-09-11
   10:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF0814AS:U309 Omvårdnadshandledning grupp 72020-09-11
   10:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315AS:U308 Omvårdnadshandledning grupp 102020-09-11
   10:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6366AS:U214 Omvårdnadshandledning grupp 92020-09-11
   13:15-15:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4838AS:U312 Omvårdnadshandledning grupp 22020-09-11
   15:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4838AS:U312 Omvårdnadshandledning grupp 32020-09-11
   23:58-23:59 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Inför seminarium "Slutexamination fördjupningsarbete" Lämna fördjupningsarbetet i avsedd mapp i Canvas senast kl 24.002020-08-25
 Tis3 Nov08:00-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Arbete i team med fördjupningsarbete, förbereda inför slutseminariet med opponent och respondentskap2020-08-25
   08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD4471AS:U210 Omvårdnadshandledning grupp 12020-09-14
   10:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD4471AS:U103 Omvårdnadshandledning grupp 82020-09-14
 Ons4 Nov08:00-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Arbete i team med fördjupningsarbete, förbereda inför slutseminariet med opponent och respondentskap2020-08-25
 Tor5 Nov08:00-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Arbete i team med fördjupningsarbete, förbereda inför slutseminariet med opponent och respondentskap2020-08-25
   12:15-16:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidGAE1887AS:U214 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team G T 16032020-10-08
 Fre6 Nov08:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAIMKYTHAS:U312 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team A T 16032020-08-25
   08:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBHSINABAS:U317 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team B T 16032020-10-08
   08:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCHF08514AS:U210 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team C T 16032020-08-25
   08:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDAF4838AS:U214 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team D T 16032020-08-25
   08:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidEHSMATBEAS:U309 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team E T 16032020-09-24
   08:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidJHSKAPE  Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team J 16032020-10-07
   13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidFIMKYTHAS:U309 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team F T 16032020-08-25
   13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHHSINABAS:U317 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team H T 16032020-10-08
   13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidIHSMATBEAS:U214 Obligatoriskt Seminarium i ZOOM "Slutexamination fördjupningsarbete" Team I T 16032020-09-24
ALör7 Nov09:15-13:15 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOL, HSMANIDistans/Canvas Salstentamen Omtentamen 4
1871 Medicinsk vetenskap II
2020-09-02
 
Vecka 46, 2020
 Mån9 Nov10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC8983AS:U317 Kursintroduktion Obligatorisk2020-10-09
   13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJOCHAS:E002 Organisationsteori föreläsning2020-10-09
 Tis10 Nov09:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U317 Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning föreläsning. Anders Åkesson2020-10-09
   13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U317 Hälso- och sjukvårdens organistaion, dåtid, nutid och framtid. David Sparv.2020-10-09
 Tor12 Nov09:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ2331AS:U107 Teorier om ledarskap och organisation i hälso- och sjukvård2020-10-09
   13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSKAWE  Organisation, ledarskap och säker vård.2020-10-09
 
Vecka 47, 2020
 Mån16 Nov13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB2388AS:E002 Genusperspektiv på vård, organisation o ledarskap2020-10-09
 Tis17 Nov08:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHWEAS:U417 Författningsseminarier enligt särskilt schema2020-08-26
 Ons18 Nov08:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHWEAS:U217 Författningsseminarier enligt särskilt schema2020-08-26
 Tor19 Nov08:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHWEAS:U306 Författningsseminarier enligt särskilt schema2020-08-26
 Fre20 Nov09:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ2331AS:E002 Gruppsykologi 1 från individ till grupp2020-10-09
 
Vecka 48, 2020
 Mån23 Nov09:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSKAWEAS:U317 Skapa effektiva team 1, obligatoriskt2020-10-09
   13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DHSKAWEAS:U317 Skapa effektiva team 1, obligatoriskt2020-10-09
 Tis24 Nov10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSKAWEAS:U306 Grundprinciper för kvalitetsutveckling2020-05-11
   13:15-15:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSKAWEAS:U306 Grundprinciper för kvalitetsutveckling2020-05-11
 Ons25 Nov10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DHSKAWEAS:U306 Grundprinciper för kvalitetsutveckling2020-05-11
   13:15-15:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DHSKAWEAS:U306 Grundprinciper för kvalitetsutveckling2020-05-11
 Tor26 Nov13:15-15:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ2331AS:U306 Gruppsykologi II det goda teamet2020-10-09
 Fre27 Nov09:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ2331, HSAMCA  Gruppsykologi III Motstånd mot förändring LOKAL SAKNAS2020-10-09
 
Vecka 49, 2020
 Mån30 Nov09:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSKAWEAS:U208 Skapa effektiva team 2, obligatoriskt2020-10-09
   13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DHSKAWEAS:U208 Skapa effektiva team 2, obligatoriskt2020-10-09
 Ons2 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAHSKAWEAS:U208 Risk Managment2020-10-09
   13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid  AS:U306 Arbetsrätt och arbetsmiljö. Ana Süssner Rubin2020-05-11
 Tor3 Dec13:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBHSKAWEAS:U212 Risk Managment2020-10-09
 Fre4 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCHSKAWEAS:U212 Risk Managment2020-10-09
   13:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBHSKAWEAS:U212 Risk Managment2020-10-09
 
Vecka 50, 2020
 Mån7 Dec09:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA AS:U208 Chatt på Canvas2020-10-09
   13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidB AS:U208 Chatt på Canvas2020-10-09
 Tis8 Dec09:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC AS:U208 Chatt på Canvas2020-10-09
   13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidD AS:U208 Chatt på Canvas2020-10-09
 Tor10 Dec08:15-10:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD4471AS:U210 Omvårdnadshandledning grupp 82020-06-10
   08:15-10:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6366AS:U204 Omvårdnadshandledning grupp 92020-06-10
   08:15-10:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Omvårdnadshandledning grupp 2 LOKAL SAKNAS Cecilia Ljunggren2020-07-15
   08:15-10:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANEKAS:U304 Omvårdnadshandledning grupp 62020-06-10
   08:15-10:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF0814AS:U214 Omvårdnadshandledning grupp 72020-06-10
   10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Omvårdnadshandledning grupp 3 LOKAL SAKNAS Cecilia Ljunggren2020-07-15
   10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAEI  Omvårdnadshandledning grupp 5 LOKAL SAKNAS2020-07-21
   10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315AS:U304 Omvårdnadshandledning grupp 102020-06-10
   10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK4627AS:U214 Omvårdnadshandledning grupp 112020-06-10
   10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6366AS:U204 Omvårdnadshandledning grupp 132020-06-10
   10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD4471  Omvårdnadshandledning grupp 1 LOKAL SAKNAS2020-07-21
   13:15-15:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAKIAS:U103 Omvårdnadshandledning grupp 122020-08-21
   13:15-15:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF0814  Omvårdnadshandledning grupp 4 LOKAL SAKNAS2020-09-29
 
Vecka 51, 2020
 Mån14 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAHSKAWEAS:U208 SBAR - modell för kommunikation2020-10-09
   13:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBHSKAWEAS:U208 SBAR - modell för kommunikation2020-10-09
 Tis15 Dec08:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCHSKAWEAS:U208 SBAR - modell för kommunikation2020-10-09
   13:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDHSKAWEAS:U208 SBAR - modell för kommunikation2020-10-09
 Ons16 Dec13:15-16:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ2331OR:D138 Delkurs 2 Handledning III Intro föreläsning2020-10-09
 Tor17 Dec08:15-10:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAJ2331AS:U212 Seminarium delkurs 2 Handledning2020-10-09
   10:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAJ2331AS:U212 Seminarium delkurs 2 Handledning2020-10-09
   13:15-15:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCAJ2331AS:U212 Seminarium delkurs 2 Handledning2020-10-09
   15:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDAJ2331AS:U212 Seminarium delkurs 2 Handledning2020-10-09
 
Vecka 1, 2021
 Tor7 Jan08:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAJ6366, HSKAWE  Redovisningsseminarium grupparbete obligatoriskt LOKAL SAKNAS 2020-10-09
   13:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAJ6366, HSKAWE  Redovisningsseminarium grupparbete obligatoriskt LOKAL SAKNAS 2020-10-09
 Fre8 Jan08:15-12:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCAJ6366, HSKAWEAS:U316 Redovisningsseminarium grupparbete obligatoriskt2020-10-09
   13:15-17:00 Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDAJ6366, HSKAWEAS:U316 Redovisningsseminarium grupparbete obligatoriskt2020-10-09

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AB2388 Margareta Rämgård  
AC8983 Annett Karlsson  
AD4471 Emma Sjöberg  
AE1887 Elisabeth Renmarker  
AF0814 Michael Ulrich Hansen  
AF4838 Cecilia Ljunggren  
AH4315 Beda Svensson  
AJ2331 Adam Hviid  
AJ6366 Andreas Liebenhagen  
AK4627 Pia Dahav  
HF08514 Eva Mouginot  
HSAMCA Ann-Mari Campbell  
HSANEK Ann-Britt Ivarsson Ekedahl  
HSCHWE Lotta Wendel  
HSINAB Ingrid Bolmsjö  
HSJEMA Jenny Jakobsson  
HSJOCH Jonas Christensen  
HSJOOL Jonas Olofsson  
HSKAPE Karin Persson  
HSKAWE Katherine Webster  
HSMAEI Maria Eiman Johansson  
HSMAKI Marianne Kisthinios  
HSMANI Mari-Louise Nilsson  
HSMATBE Martin Berzell  
IMKYTH Kyriakos Theodoridis  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
AS:E002 Hörsal 0   240
AS:U103 Grupprum 1   16
AS:U107 Lärosal 1   30
AS:U204 Grupprum 2   16
AS:U208 Lärosal 2   30
AS:U210 Grupprum 2   16
AS:U212 Lärosal 2   30
AS:U214 Grupprum 2   16
AS:U217 Lärosal 2   30
AS:U304 Grupprum 3 Hälsa och samhälle 12
AS:U306 Lärosal 3   82
AS:U308 Grupprum 3 HS 16
AS:U309 Grupprum 3 HS 16
AS:U312 Grupprum 3 HS 16
AS:U313 Grupprum 3 HS 16
AS:U314 Grupprum 3 HS 16
AS:U316 Lärosal 3   50
AS:U317 Lärosal 3   30
AS:U417 Lärosal 4   30
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400

Kurser  
Id Kursnamn
OM121B-20201-OM121- Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B- Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-A Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-B Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-C Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-D Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-E Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-F Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-G Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-H Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-I Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20202-OM31B-J Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM132B-20202-OM32B- Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM132B-20202-OM32B-A Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM132B-20202-OM32B-B Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM132B-20202-OM32B-C Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM132B-20202-OM32B-D Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder