Schema
Program: VGSJU18v2, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad
Datum: 2020-10-30 - 2021-04-29
 
Utskrivet: 2020-10-30 07:47:15
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 44, 2020
 Fre30 Okt08:15-17:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid11, 5, 6, 9HSANEK, HSMAEIAS:U408, AS:U416 Examination: Säkervård – patientsäkerhet. Via zoom. Se schema på Canvas för gruppindelning och exakta tider.2020-09-28
 
Vecka 45, 2020
 Mån2 Nov13:00-15:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid3HSANWA  Introduktion KUA (Obligatoriskt) SUS-Malmö2020-08-28
 
Vecka 46, 2020
 Mån9 Nov09:00-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    KUA simuleringsövning2020-05-15
 Ons11 Nov09:00-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    KUA simuleringsövning2020-05-15
   13:00-16:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    KUA simuleringsövning2020-05-15
ALör14 Nov09:15-12:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAREDistans/Canvas SKER VIA CANVAS Omtentamen 1
1902 2002 Omvårdnadskunskap
2020-09-18
 
Vecka 47, 2020
 Mån16 Nov13:00-15:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid2, 8HSANWA  Introduktion KUA (Obligatoriskt) SUS-Malmö2020-08-28
 Fre20 Nov08:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0, 1HSANEK, HSMAEIAS:U212, AS:U407 Examination: Säkervård – patientsäkerhet. Via zoom. Se schema på Canvas för gruppindelning och exakta tider.2020-09-28
ALör21 Nov09:15-11:45 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE1887G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2008 Läkemedelstentamen genomförs på Gäddan.
2020-10-05
 
Vecka 48, 2020
 Mån23 Nov09:00-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    KUA simuleringsövning2020-05-15
   10:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSS07193AS:U309 Omvårdnadshandledning, grupp 32020-10-26
 Tis24 Nov10:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSS07193AS:U309 Omvårdnadshandledning, grupp 22020-10-26
 Ons25 Nov09:00-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    KUA simuleringsövning2020-05-15
   13:00-16:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    KUA simuleringsövning2020-05-15
 Fre27 Nov08:15-10:45 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0HSS07193AS:U407 Examination: Akutsjukvård – Svårt sjuk patient2020-09-28
 
Vecka 49, 2020
 Mån30 Nov08:15-10:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHWE, HSMARE  Omtentamen 1 författningskunskap via Canvas2020-08-14
   13:00-15:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1HSANWA  Introduktion KUA (Obligatoriskt) SUS-Malmö2020-08-28
 Ons2 Dec10:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD7799AS:U204 Grupphandledning 132020-08-04
   13:15-15:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9HSMAREAS:U316 Programråd2020-05-15
 
Vecka 51, 2020
 Mån14 Dec13:00-15:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0HSANWA  Introduktion KUA (Obligatoriskt) SUS-Malmö2020-08-28
 Fre18 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid10, 2, 3, 8HSANEK, HSMAEIAS:U316 Examination: Säkervård – patientsäkerhet. Via zoom. Se schema på Canvas för gruppindelning och exakta tider.2020-09-28
ALör19 Dec09:15-12:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAREDistans/Canvas SKER VIA CANVAS Omtentamen 2
1902 2002 Omvårdnadskunskap
2020-09-18
 
Vecka 52, 2020
 Mån21 Dec08:15-09:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid8HSS07193AS:U407 Examination: Akutsjukvård – Svårt sjuk patient2020-09-28
   09:45-10:45 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid10HSS07193AS:U407 Examination: Akutsjukvård – Svårt sjuk patient2020-09-28
 Tis22 Dec08:15-10:45 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid2HSS07193AS:U407 Examination: Akutsjukvård – Svårt sjuk patient2020-09-28
   11:15-14:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid3HSS07193AS:U407 Examination: Akutsjukvård – Svårt sjuk patient2020-09-28
 Ons23 Dec08:15-10:15 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMARE  Omtentamen 2 författningskunskap via Canvas2020-08-14
 
Vecka 1, 2021
 Tor7 Jan08:15-10:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANEK  Grupphandledning 5 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   08:15-10:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK3457  Grupphandledning 6 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   08:15-10:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD6969  OBS! kl 830-1000. Grupphandledning 7. Live via Zoom, länk finns på Canvas Omv.handl.grupp. /2020-10-26 ad6969 LOKAL SAKNAS2020-10-26
   08:15-10:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANMOS  Grupphandledning 8 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   08:15-10:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0729  Grupphandledning 9 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   08:15-10:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HF08514  Grupphandledning 1 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   08:15-10:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSS07193  Grupphandledning 2 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   08:15-10:45 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1HSS07193AS:U407 Examination: Akutsjukvård – Svårt sjuk patient2020-10-26
   10:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HF08514  Grupphandledning 10 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   10:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0729  Grupphandledning 11 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   10:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK3457  Grupphandledning 12 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   10:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSS07193  Grupphandledning 3 LOKAL SAKNAS2020-10-05
   10:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANMOS  Grupphandledning 4 LOKAL SAKNAS2020-10-05
 Fre8 Jan08:15-17:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9HSANEK, HSMAEIAS:U407, AS:U408, AS:U410 Omexamination 1: Säkervård - patientsäkerhet2020-09-28
 
Vecka 2, 2021
 Mån11 Jan08:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0, 1, 2HSKAWE, M11K1748AS:U306 Vården ur ett patientperspektiv: Tillfälle 2 - Praktisk övning (Obligatoriskt)2020-05-15
   13:15-17:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid3, 4HSKAWE, M11K1748AS:U306 Vården ur ett patientperspektiv: Tillfälle 2 - Praktisk övning (Obligatoriskt)2020-05-15
 Tis12 Jan08:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid5, 6HSKAWE, M11K1748  Vården ur ett patientperspektiv: Tillfälle 2 - Praktisk övning (Obligatoriskt) LOKAL SAKNAS2020-05-15
   13:15-17:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid10, 11, 7, 8, 9HSKAWE, M11K1748  Vården ur ett patientperspektiv: Tillfälle 2 - Praktisk övning (Obligatoriskt) LOKAL SAKNAS2020-08-14
 Tor14 Jan09:15-12:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AS:E002 Gemensam avslutning med fika samt muntlig programutvärdering vidare ges SSF-info – sjuksköterkskan idag och i framtiden, MSS-info och utdelning av MSS-Broschen. MSS pris för bästa C-uppsats delas vid examenshögtiden.2020-08-14
   13:15-16:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   Generalrepetition inför examenshögtiden. Mer info. ges via Canvas.2020-05-15
 Fre15 Jan13:15-16:00 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid0, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   Examenshögtid som anordnas av studenterna2020-05-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD6969 Birgitta Rosengren-Reino  
AD7799 Marie-Louise Strand  
AE1887 Elisabeth Renmarker  
AJ0729 Merita Fetahu Neziraj  
AK3457 Rose-Marie Holmberg  
HF08514 Eva Mouginot  
HSANEK Ann-Britt Ivarsson Ekedahl  
HSANMOS Ann-Marie Ostrenius  
HSANWA Anna-Karin Wahn  
HSCHWE Lotta Wendel  
HSKAWE Katherine Webster  
HSMAEI Maria Eiman Johansson  
HSMARE Mariette Bengtsson  
HSS07193 Elin Carlsson  
M11K1748 Margareth Jeppsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
AS:E002 Hörsal 0   240
AS:U204 Grupprum 2   16
AS:U212 Lärosal 2   30
AS:U306 Lärosal 3   82
AS:U309 Grupprum 3 HS 16
AS:U316 Lärosal 3   50
AS:U407 Laboratorium 4   20
AS:U408 Laboratorium 4   20
AS:U410 Laboratorium 4   20
AS:U416 Lärosal 4   52
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
OM161B-20201-OM161- Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM- Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-0 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-1 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-10 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-11 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-2 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-3 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-4 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-5 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-6 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-7 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-8 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20202-161OM-9 Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder