Schema
Program: VGSJU18h, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-10-30 - 2021-04-29
 
Utskrivet: 2020-10-30 07:44:44
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 44, 2020
 Fre30 Okt10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidM09P0296AS:E002 Delkurs 1: Senast kl 0800 inlämning av projektplan till examination. 10.15-12.00 information inför val av rader (Helen Andersson och Linda Jensen) (Digitalt)2020-09-28
 
Vecka 45, 2020
 Mån2 Nov08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AS:U107, AS:U212, AS:U217 Delkurs 1: examination: projektplansseminarium. (Digitalt)2020-09-09
 Tis3 Nov08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AS:U107, AS:U208, AS:U212, AS:U217 Delkurs 1: Examination: projektplansseminarium (Digitalt)2020-09-09
 Ons4 Nov08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Delkurs 1: Revideringar av projektplaner. Deadline inlämning av reviderad projektplan kl 1600 2020-09-09
 Tor5 Nov08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Delkurs 2: Examensarbeteskursen startar kursintroduktion genomförd 2010192020-05-13
ALör7 Nov09:15-12:15 Medicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ6366G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1901+1701 Moment 1
2020-08-31
 
Vecka 46, 2020
 Mån9 Nov10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD6596  Pop-up-workshopar i databassökning. Digitalt2020-10-26
 Tis10 Nov08:15-10:00 Medicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAF0814, AJ6366, HSPEHE  Återkoppling OM152B och återlämning av tentamen moment 2 LOKAL SAKNAS2020-05-18
   08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAF0814G8:124 Återkoppling OM152B och återlämning av tentamen moment 22020-05-13
   10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD6596  Pop-up-workshopar i databassökning. Digitalt2020-10-26
   13:15-15:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD6596  Pop-up-workshopar i databassökning. Digitalt2020-10-26
 
Vecka 47, 2020
 Ons18 Nov15:30-16:30 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD6596  frågestund med kursledningen om examensarbetet, inför avstämning och inlämning sker digitalt2020-10-20
 
Vecka 48, 2020
 Mån23 Nov08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD6969AS:U304 OBS kl 830-1000 Omvårdnadshandledning grupp 4. Live via Zoom finns på Canvas Omv.handl.grupp. /2020-09-13 ad69692020-09-13
   10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD6969AS:U304 OBS kl 1030-1200 Omvårdnadshandledning grupp 8. Live via Zoom. Live via Zoom finns på Canvas Omv.handl.grupp. /2020-09-13 ad69692020-09-13
ALör28 Nov09:15-12:15 Medicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ6366G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1902+1702 Moment 2
2020-08-31
 
Vecka 49, 2020
 Tis1 Dec08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSMAKIAS:U103 Omvårdnadshandledning grupp 92020-08-26
   08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AS:U308 Omvårdnadshandledning grupp 5 Cecilia Ljunggren2020-06-18
   08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AS:U210 Omvårdnadshandledning grupp 2 EMMA MÅRDHED NY HANDLEDARE2020-08-21
   08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ6908AS:U214 Omvårdnadshandledning grupp 3 - zoom2020-09-07
   08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ0729AS:U309 Omvårdnadshandledning grupp 122020-06-18
   08:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSMANIAS:U106 Omvårdnadshandledning grupp 12020-08-26
   10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidHF08514AS:U309 Omvårdnadshandledning grupp 62020-06-18
   10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AS:U103 Omvårdnadshandledning grupp 7 Cecilia Ljunggren2020-08-26
   10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ6908AS:U308 Omvårdnadshandledning grupp 13 - zoom2020-09-07
   10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ0729AS:U210 Omvårdnadshandledning grupp 102020-06-18
   10:15-12:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AS:U214 Omvårdnadshandledning grupp 11 EMMA MÅRDHED NY HANDLEDARE2020-08-21
 Ons2 Dec13:15-15:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   1315-1500 Programråd för studentrepresentanter2020-05-13
ALör5 Dec09:15-12:15 Medicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ6366G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1901+1701 Moment 1
2020-08-31
 
Vecka 50, 2020
 Ons9 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Obligatoriska dag för samverkan UIS-dagen2020-05-13
 Tor10 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Obligatoriska dag för samverkan UIS-dagen2020-05-13
 
Vecka 51, 2020
 Fre18 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Avstämning med handledare inför inlämning till examination2020-05-13
 
Vecka 53, 2020
 Ons30 Dec08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   kl 0800 Deadline inlämning av examensarbete till examination2020-10-20
   08:15-10:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD6596  föreläsning opponent- och respondentskap sker digitalt.2020-10-21
 
Vecka 1, 2021
 Mån4 Jan16:59-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   kl 1700 deadline inlämning av individuell reflektionsuppgift i delkurs 3.2020-05-13
 Tis5 Jan10:00-11:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD6596  uppföljning av opponent- och respondentskap sker digitalt.2020-10-21
ALör9 Jan09:15-12:15 Medicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ6366G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1902+1702 Moment 2
2020-08-31
 
Vecka 2, 2021
 Mån11 Jan08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AS:U208, AS:U212, AS:U217 Examination av examensarbete - examinationstillfälle 12020-05-13
 Tis12 Jan08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AS:U106, AS:U217, AS:U417 Examination av examensarbete - examinationstillfälle 12020-08-26
 Ons13 Jan08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Revidering av examensarbete2020-05-13
 Tor14 Jan08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Revidering av examensarbete2020-05-13
 Fre15 Jan15:59-16:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Kl 1600 deadline inlämning av reviderat examensarbete2020-05-13
 
Vecka 4, 2021
 Tis26 Jan07:59-08:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Kl. 0800 deadline inlämning till examinationstillfälle 22020-05-13
 
Vecka 5, 2021
 Tis2 Feb08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid LOKAL SAKNAS Examinationstillfälle 22020-10-23
 Fre5 Feb15:59-16:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Kl 1600 deadline inlämning av reviderat examensarbete2020-05-13
 
Vecka 8, 2021
 Tis23 Feb07:59-08:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   KL 0800 deadline inlämning till examinationstillfälle 32020-05-13
 
Vecka 9, 2021
 Tis2 Mar08:15-17:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid LOKAL SAKNAS Examinationstillfälle 32020-10-23
 Fre5 Mar15:59-16:00 Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Kl 1600 deadline inlämning av reviderat examensarbete2020-05-13

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD6596 Malin Axelsson  
AD6969 Birgitta Rosengren-Reino  
AF0814 Michael Ulrich Hansen  
AJ0729 Merita Fetahu Neziraj  
AJ6366 Andreas Liebenhagen  
AJ6908 Sara Duerlund  
HF08514 Eva Mouginot  
HSMAKI Marianne Kisthinios  
HSMANI Mari-Louise Nilsson  
HSPEHE Peter Hellman  
M09P0296 Linda Jensen  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
AS:E002 Hörsal 0   240
AS:U103 Grupprum 1   16
AS:U106 Lärosal (Flexibel möblering) 1   45
AS:U107 Lärosal 1   30
AS:U208 Lärosal 2   30
AS:U210 Grupprum 2   16
AS:U212 Lärosal 2   30
AS:U214 Grupprum 2   16
AS:U217 Lärosal 2   30
AS:U304 Grupprum 3 Hälsa och samhälle 12
AS:U308 Grupprum 3 HS 16
AS:U309 Grupprum 3 HS 16
AS:U417 Lärosal 4   30
G8:124 Hörsal 1   110
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
LOKAL SAKNAS Lokas saknas 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
OM152B-20202-152OM- Medicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM153B-20202-153OM- Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder