Schema
Program: VASSV20h, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-10-30 - 2021-04-29
 
Utskrivet: 2020-10-30 08:51:33
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 44, 2020
 Fre30 Okt08:15-16:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSMAANAS:U204 Examination2020-05-11
 
Vecka 45, 2020
 Tis3 Nov09:15-12:00 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOLAS:U308 Multisjuka patienter med komplexa omvårdnadsbehov. Föreläsare: Anna-Karin Bengtsson. Specialistsjuksköterska2020-05-20
   13:15-16:00 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOLAS:U308 Föreläsning2020-05-20
 
Vecka 46, 2020
 Mån9 Nov08:15-09:30 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U214 KURSINTRODUKTION (Zoom)2020-10-14
   10:00-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH6469, BIMALUAS:U107 Vetenskaplighet – hur information och träfflistor söks och värderas (Zoom)2020-10-14
   13:15-16:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U212 Att skriva projektplan (Zoom)2020-10-14
ATis10 Nov08:15-12:15 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOL, HSMAANG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1851 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad
2020-05-25
 Ons11 Nov13:15-16:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAL3340, HSMAANAS:U107 Workshop med syftesformulering (Zoom)2020-10-14
 Tor12 Nov08:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSMAEI, HSMAWOAS:U316 Litteraturdesign 1 (Zoom)2020-10-14
   13:15-15:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSMAANAS:U208 Forskningsprocessen (Zoom)2020-10-14
   15:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U208 Opponent-/ respondentskap – praktiska tips & Diskussionsforum (Zoom)2020-10-14
 
Vecka 47, 2020
 Tis17 Nov09:15-12:00 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOLAS:U214 Demenssjukdom, omvårdnad och BPSD. Föreläsare: Annsofie Svensson, Ssk2020-10-02
 Ons18 Nov13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSMAEIAS:U208 Litteraturdesign 2 (Zoom)2020-10-14
 Tor19 Nov08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSELCAAS:U107 Kritiskt förhållningssätt (Zoom)2020-10-14
   10:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSPETEAS:U107 Forskningsetik (Zoom)2020-10-14
   13:15-15:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U107 Etikansökan (Zoom)2020-10-14
   15:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSELCAAS:U107 Etnografi och deltagande observationer (Zoom)2020-10-14
 
Vecka 48, 2020
 Tis24 Nov09:15-12:00 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOL, HSMAANAS:U204 Seminarium, Instruktioner vg se Canvas2020-05-20
 Ons25 Nov13:15-16:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSCHWAAS:U107 Instrumentutveckling (Zoom)2020-10-14
   16:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U107 Diskussionsforum (Zoom)2020-10-14
 Tor26 Nov08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSVEVEAS:U107 Randomiserad kontrollerad studie (RCT) (Zoom)2020-10-14
   10:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSMAANAS:U107 Kvantitativa metoder – grundläggande analysmetoder (Zoom)2020-10-14
   13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4839AS:U107 Kvantitativa metoder (Zoom)2020-10-14
 
Vecka 49, 2020
 Tis1 Dec09:15-12:00 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOLAS:U204 Demenssjukdom, omvårdnad och BPSD. Föreläsare: Andreas Jösson, Ssk2020-05-20
 Ons2 Dec13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSPETEAS:U212 Teorianknytning (Zoom)2020-10-14
 Tor3 Dec08:15-10:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSELCAAS:U107 Innehållsanalys (Zoom)2020-10-14
   10:15-12:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U208 Kvalitativa metoder i praktiken (Zoom)2020-10-14
   13:15-15:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U107 Diskussionsforum (Zoom)2020-10-14
 
Vecka 50, 2020
 Tis8 Dec09:15-12:00 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG4683AS:U204 Depression, ångest och oro hos äldre2020-05-20
 Ons9 Dec13:15-14:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJEMAAS:U107 Fenomenologi (Zoom)2020-10-14
   14:15-15:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSKAORAS:U107 Reflective lifeworld research (RLR) (Zoom)2020-10-14
   15:15-16:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U107 Fenomenografi (Zoom)2020-10-14
   16:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U107 Diskussionsforum (Zoom)2020-10-14
 Tor10 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAL3340, HSMAANAS:U217 Seminarium 1 (Zoom)2020-10-14
 
Vecka 51, 2020
 Tis15 Dec09:15-16:00 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOLAS:U308 Föreläsning2020-05-20
 Ons16 Dec13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 PROJEKTPLAN2020-10-14
 Tor17 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 PROJEKTPLAN2020-10-14
 
Vecka 52, 2020
 Ons23 Dec13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 PROJEKTPLAN2020-10-14
 Tor24 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 PROJEKTPLAN2020-10-14
 
Vecka 53, 2020
 Ons30 Dec13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 PROJEKTPLAN2020-10-14
 Tor31 Dec23:58-23:59 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  Deadline uppladdning av projektplan på Canvas senast kl 24.002020-10-05
 
Vecka 1, 2021
 Ons6 Jan13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 PROJEKTPLAN (förbered errata och respondentskap)2020-10-14
 Tor7 Jan08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U217 Seminarium 2 (Zoom)2020-10-14
 
Vecka 2, 2021
 Tis12 Jan09:15-16:00 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOL, HSMAANAS:U204, AS:U308 Examinationsseminarium delkurs 22020-05-20
 Ons13 Jan13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 PROJEKTPLAN (revidera enligt examinators önskemål) (Zoom)2020-10-14
 Tor14 Jan23:58-23:59 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   DEADLINE Inlämning av reviderad projektplan senast kl 24.002020-10-05
ALör16 Jan09:15-13:15 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOL, HSMAANG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1851 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad
2020-05-25
 
Vecka 7, 2021
ALör20 Feb09:15-13:15 Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOOL, HSMAANG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1851 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad
2020-05-25

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AF4839 Ami Hommel  
AG4683 Karin Sjöström  
AH6469 Karin Lundin  
AL3340 Elin Taube  
BIMALU Martina Vall  
HSANWE Anne Wennick  
HSCHWA Christine Kumlien  
HSELCA Elisabeth Carlson  
HSGAIS Gabriella Isma  
HSJEMA Jenny Jakobsson  
HSJOOL Jonas Olofsson  
HSKAOR Karin Örmon  
HSMAAN Magdalena Annersten Gershater  
HSMAEI Maria Eiman Johansson  
HSMAWO Magda Johansson Worobiec  
HSPETE Per-Anders Tengland  
HSVEVE Vedrana Vejzovic  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
AS:U107 Lärosal 1   30
AS:U204 Grupprum 2   16
AS:U208 Lärosal 2   30
AS:U212 Lärosal 2   30
AS:U214 Grupprum 2   16
AS:U217 Lärosal 2   30
AS:U308 Grupprum 3 HS 16
AS:U316 Lärosal 3   50
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
OV712A-20202-05210- Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
OV712A-20202-OV712- Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SB713A-20202-SB713- Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SP813F-20202-SP813- Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
VA711B-20202-VA711- Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
VA712B-20202-VA712- Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
VA713B-20202-VA713- Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder