Schema
Program: THPDA17h, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:27:18
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Tis28 Maj08:15-12:00 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Projektarbete2018-10-31
   10:15-12:00 TS - Design, TS - Maskinteknik Design, MaskinteknikTSULHENI:A0311 Programråd2019-04-29
   13:15-15:00 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid1TSREJONI:A0411 Seminarium Företagsekonomins frågor och väredeskapande Grupp 12018-10-31
   15:15-17:00 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid2TSREJONI:A0411 Seminarium Företagsekonomins frågor och värdeskapande Grupp 22018-10-31
 Ons29 Maj13:15-17:00 Tillämpad konstruktion, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1722, AI6669, TSMAFI, TSPAOL, TSULHENI:A0306 Muntlig examination2019-05-22
 Fre31 Maj08:15-17:00 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Projektarbete

2018-12-18
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-12:00 3D CAD, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1722G8:408 Redovisning2019-03-19
   15:15-17:00 Tillämpad konstruktion, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1722, AI6669, TSMAFI, TSPAOL, TSULHENI:C0312 Individuell projektexamination2019-03-19
 Tis4 Jun08:15-17:00 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    
Projektarbete
08.00 Inlämning skriftlig INDIVIDUELL inlämningsuppgift 1602
2018-10-31
 Fre7 Jun08:15-17:00 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AJ6131, TSREJONI:A0307 Examination PROJEKT2019-04-02
 
Vecka 24, 2019
AOns12 Jun08:15-13:15 Tillverkningsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSMAFIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-08-20
 
Vecka 34, 2019
ATor22 Aug08:15-13:15 Maskinelement, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSULHEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-11-22
 
Vecka 35, 2019
AOns28 Aug08:15-12:15 Introduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSJOEK, TSRIRIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-12-19
 
Vecka 36, 2019
 Tis3 Sep09:15-12:00 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSREJONI:A0515 Omex 1
2018-10-31
 
Vecka 43, 2019
 Fre25 Okt09:15-12:00 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSREJOOR:F409 Omex 2
2018-10-31

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AG1722 Olle Wingård  
AI6669 Håkan Wernersson  
AJ6131 Elin Olander  
TSJOEK Jörgen Ekman  
TSMAFI Martin Fisk  
TSPAOL Pär Olsson  
TSREJO Rebecka Johansson  
TSRIRI Rickard du Rietz  
TSULHE Ulf Hejman  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:408 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:408
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:C0312 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0312
OR:F409 Lärosal 4 Orkanen 32 OR OR:F409

Kurser  
Id Kursnamn
MT155A-20182-TS918- 3D CAD, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT156A-20182-TS919- Tillverkningsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT157A-20191-TS922- Maskinelement, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT158A-20191-TS923- Introduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT159A-20191-TS924- Tillämpad konstruktion, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
PD175A-20191-K3683- Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
PD175A-20191-K3683-1 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
PD175A-20191-K3683-2 Strategic Design, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TS - Design TS - Design
TS - Maskinteknik TS - Maskinteknik

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder