Schema
Program: THMMA17h, Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:06:07
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj10:15-12:00 Materialmekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCHBJNI:A0502 Övning2018-12-13
 Tis28 Maj10:15-12:00 TS - Design, TS - Maskinteknik Design, MaskinteknikTSULHENI:A0311 Programråd2019-04-29
 Ons29 Maj10:15-12:00 Materialmekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AJ6771NI:A0305  2019-05-16
   13:15-17:00 Tillämpad konstruktion, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1722, AI6669, TSMAFI, TSPAOL, TSULHENI:A0306 Muntlig examination2019-05-22
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-12:00 3D CAD, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1722G8:408 Redovisning2019-03-19
   15:15-17:00 Tillämpad konstruktion, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1722, AI6669, TSMAFI, TSPAOL, TSULHENI:C0312 Individuell projektexamination2019-03-19
 Tis4 Jun10:15-12:00 Materialmekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCHBJNI:B0308 Frågestund2018-12-13
AOns5 Jun08:15-13:15 Materialmekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCHBJG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle2018-12-13
 
Vecka 24, 2019
AMån10 Jun08:15-13:15 Mekanisk provning och mikroskopi, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI6698G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-08-20
AOns12 Jun08:15-13:15 Tillverkningsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSMAFIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-08-20
 
Vecka 34, 2019
ATor22 Aug08:15-13:15 Maskinelement, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSULHEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-11-22
 
Vecka 35, 2019
AOns28 Aug08:15-12:15 Introduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSJOEK, TSRIRIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-12-19
ATor29 Aug08:15-13:15 Materialmekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCHBJG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12018-12-13

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AG1722 Olle Wingård  
AI6669 Håkan Wernersson  
AI6698 Lindsay Richard Merte  
AJ6771 Yuliya Orlova  
TSCHBJ Christina Bjerkén  
TSJOEK Jörgen Ekman  
TSMAFI Martin Fisk  
TSPAOL Pär Olsson  
TSRIRI Rickard du Rietz  
TSULHE Ulf Hejman  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:408 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:408
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:A0305
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:B0308 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:B0308
NI:C0312 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0312

Kurser  
Id Kursnamn
MT136A-20182-88059- Mekanisk provning och mikroskopi, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT137A-20191-TS921- Materialmekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT148A-20182-TS916- Mekanisk provning och mikroskopi, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT155A-20182-TS918- 3D CAD, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT156A-20182-TS919- Tillverkningsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT157A-20191-TS922- Maskinelement, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT158A-20191-TS923- Introduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT159A-20191-TS924- Tillämpad konstruktion, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TS - Design TS - Design
TS - Maskinteknik TS - Maskinteknik

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder