Schema
Program: THDTB17h, Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 04:06:28
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj08:15-10:00 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid2TSSTGUNI:A0510 Övning2018-11-09
   10:15-12:00 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSALIANI:B0E15 Föreläsning2018-11-09
 Tis28 Maj10:15-12:00 Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKONI:A0314, NI:A0318 Final competition2018-11-07
   13:15-17:00 Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKONI:A0314, NI:A0318 Final competition2018-11-07
AFre31 Maj08:15-13:15 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSALIAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 1801
2018-11-16
 
Vecka 23, 2019
AMån3 Jun08:15-12:15 Modeller och verklighet för datateknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF5209G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2, 15042018-11-22
 Tis4 Jun10:15-12:00 Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKONI:A0606 Presentations2018-11-07
   13:15-17:00 Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKONI:A0606 Presentations2018-11-07
 
Vecka 24, 2019
AOns12 Jun08:15-12:15 Signalbehandling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC8293G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12018-11-13
   13:15-14:00 Signalbehandling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC8293OR:A330 Signal Processing project re-demo2019-04-29
 Fre14 Jun10:15-12:00 Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKONI:A0602 Re-Presentations I2018-11-07
   13:15-17:00 Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKONI:A0602 Re-Presentations I2018-11-07
 
Vecka 33, 2019
AMån12 Aug08:15-13:15 Analys A och linjär algebra, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSSTGUG8:Tentamen Salstentamen Analys A Omtentamen 22018-09-05
ATor15 Aug08:15-12:15 Signalbehandling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC8293G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-11-13
   14:15-15:00 Signalbehandling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC8293OR:A330 Signal Processing project re-demo2019-04-29
 
Vecka 34, 2019
AMån19 Aug08:15-13:15 Analys A och linjär algebra, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSYUCHG8:Tentamen Salstentamen Linjär algebra 1704 Omtentamen 22018-09-05
 
Vecka 35, 2019
ATor29 Aug08:15-13:15 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSALIAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 1801
2018-11-19
 Fre30 Aug10:15-12:00 Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKONI:A0502 Re-Presentations II2018-11-07
   13:15-17:00 Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKONI:A0502 Re-Presentations II2018-11-07

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC8293 Magnus Krampell  
AF5209 Magnus Ödmo  
CTGIKO Gion Koch Svedberg  
TSALIA Alexei Iantchenko  
TSSTGU Stefan Gustafsson  
TSYUCH Yuanji Cheng  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0314 Datorsal 3 Niagara 20 NI NI:A0314
NI:A0318 Datorsal 3 Niagara 20 NI NI:A0318
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:B0E15 Hörsal B1 1 Niagara 90 NI NI:B0E15
OR:A330 Elektroniklabb - TS 3 Orkanen 24 OR OR:A330

Kurser  
Id Kursnamn
DA382A-20191-TS943- Distribuerade intelligenta system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA383A-20191-TS944- Signalbehandling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FY122A-20191-TS900- Modeller och verklighet för datateknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA209A-20182-88219- Analys A och linjär algebra, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA209A-20182-TS069- Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA209A-20182-TS909- Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20191-TS920- Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20191-TS920-2 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder