Schema
Program: TGMPP17h, Medieproduktion och processdesign, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:05:44
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Tis28 Maj09:15-12:00 Crossmedia: Flerkanalspublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479NI:A0502 Project Presentations2019-05-03
 Ons29 Maj13:15-17:00 Inledande webbprogrammering med JavaScript, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Inledande webbprogrammering med JavaScript, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4767NI:A0418 Projekt: Redovisning2019-01-16
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun16:59-17:00 Crossmedia: Flerkanalspublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline CMS2019-05-03
 Ons5 Jun07:59-08:00 Crossmedia: Flerkanalspublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline eventuella kompletteringar2019-01-13
   13:15-15:00 Medieproduktion - Rörlig bild, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieproduktion - Rörlig bild, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF7887G8:425 Uppsamlingstillfälle: laborationsuppgifter 5hp.2019-03-15
 
Vecka 25, 2019
 Tis18 Jun16:59-17:00 Crossmedia: Flerkanalspublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline Kompletteringar CMS2019-05-03
 
Vecka 33, 2019
 Tor15 Aug16:59-17:00 Crossmedia: Flerkanalspublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline CMS (Augusti)2019-05-03
 
Vecka 34, 2019
AOns21 Aug08:15-13:15 Produktionsledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSHELUG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
2018-08-20
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug10:15-17:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Databasbaserad publicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Databasbaserad publicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479NI:A0418 Obligatorisk lab (omtag)2018-12-03

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AF4767 Bahtijar Vogel  
AF7887 Jens Sjöberg  
AH5479 Erik Pineiro  
TSHELU Henriette Lucander  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:425 Lärosal 4   60 G8 G8:425
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0418 Datorsal MAC TS 4 Niagara 20 NI NI:A0418
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502

Kurser  
Id Kursnamn
ME105A-20182-88237- Databasbaserad publicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
ME105A-20182-TS989- Databasbaserad publicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME142A-20182-TS991- Produktionsledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME151A-20191-TS000- Crossmedia: Flerkanalspublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME152A-20191-98020- Inledande webbprogrammering med JavaScript, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME152A-20191-98021- Inledande webbprogrammering med JavaScript, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
ME153A-20182-88240- Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
ME153A-20182-TS058- Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME154A-20182-TS992- Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME160A-20191-98022- Medieproduktion - Rörlig bild, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME160A-20191-98023- Medieproduktion - Rörlig bild, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder