Schema
Program: TGITA18h, IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:13:33
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Ons20 Mar10:15-12:00 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABENI:B0E15 F9: Region Skåne2019-03-14
 Fre22 Mar13:15-17:00 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHG8:405, G8:407, G8:408 Omredovisningar, Uppsamlingstillfälle 2018-06-05
 
Vecka 13, 2019
 Tis26 Mar13:15-17:00 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHG8:405, G8:407, G8:408 Omredovisningar, Uppsamlingstillfälle 2018-06-05
 Ons27 Mar08:00-08:01 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  Inlämning av grupp-projekt Ekonomisk hållbarhet, enligt anvisningar provkod 15052018-11-06
   08:15-12:00 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABENI:A0510 Seminarium Grupp-projekt inkl individuellt aktivt deltagande Ekonomisk hållbarhet provkod 15052018-11-06
 Tor28 Mar13:15-17:00 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABENI:A0510 Seminarium Grupp-projekt inkl individuellt aktivt deltagande Ekonomisk hållbarhet provkod 15052018-11-06
 Fre29 Mar13:15-17:00 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHG8:405, G8:407, G8:408 Omredovisningar, Uppsamlingstillfälle (även digitala system)2018-12-19
 Sön31 Mar23:55-23:56 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  SLUT-inlämning del B provkod 1505 enligt anvisningar2018-11-06
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:107  Kursintroduktion 2018-12-19
 Tis2 Apr08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABEG8:107 Föreläsning: Mål och effektivitet. Kap. 2 (Jacobsen & Thorsvik)
2018-12-19
 
Vecka 15, 2019
 Ons10 Apr08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABEG8:107 Föreläsning: Struktur och kultur. Kap 3 och 4. (Jacobsen & Thorsvik)2018-12-19
ATor11 Apr08:15-12:15 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Skriftlig tentamen systemutveckling 2 1506
2019-02-01
 Fre12 Apr13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:107 Föreläsning: Kommunikation och ledarskap. Kap.8 och 12. (jacobsen & Torsvik)2018-12-19
 
Vecka 16, 2019
 Mån15 Apr08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:107 Föreläsning: Makt och konflikt. Kap 5. (Jacobsen & Thorsvik)2018-12-19
A  14:15-18:15 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Individuell skriftlig tentamen Ekonomistyrning 1501
2018-11-05
 Ons17 Apr08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSEVAN, TSREJOG8:107  (1604). Case-seminarium 1 inklusive skriftlig individuell uppgift. Obligatoriskt seminarium med inlämningsuppgift 1. Utdelning av individuell inlämningsuppgift 2.2018-12-19
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:107 Föreläsning: Organisation och omvärld. Lärande och innovation. Kap 6 och 10. (Jacobsen & Thorsvik)
Återkoppling på inlämningsuppgift 1
2018-12-19
   13:15-17:00 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHOR:E323 Omtillfälle för redovisning av programmeringsuppgifter2018-10-31
 Ons24 Apr08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABEG8:104 Föreläsning:Motivation och HRM. Kap. 7. (Jacosen & Thorsvik)2018-12-19
 Fre26 Apr10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSEVAN, TSREJOG8:107  (1605). Case-seminarium 2 inklusive skriftlig individuell uppgift Obligatoriskt seminarium med inlämningsuppgift 2. Utdelning av individuell inlämningsuppgift 3.2018-12-19
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:107 Föreläsning: Beslutsfattande och informationsinsamling. Kap. 9. (Jacobsen & Thorsvik)2018-12-19
 Tis30 Apr08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABEG8:104 Föreläsning: Förändring i organisationer. Kap. 11. (Jacobsen & Thorsvik). Återkoppling på inlämningsuppgift 22018-12-19
 
Vecka 19, 2019
 Ons8 Maj08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSEVAN, TSREJOG8:107  (1606). Case-seminarium 3 inklusive skriftlig individuell uppgift Oblgatoriskt seminarium med inlämningsuppgift 3.2018-12-19
 Fre10 Maj14:15-18:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:A0506  2018-12-20
A  14:15-18:15 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:Tentamen (1603) Salstentamen ordinarie tillfälle
Individuell skriftlig tentamen-Organisation & ledarskap 4,5 hp 1603
2019-02-14
 
Vecka 20, 2019
 Tis14 Maj09:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKG8:107 Introduktion till Projektmetodik.
(1602) Utdelning av projektuppgift.
2019-01-22
 Ons15 Maj23:55-23:56 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  Omexamination nr 1 provkod 1505 Inlämning grupp-projekt Ekonomisk hållbarhet enl anvisningar2018-11-06
 Tor16 Maj13:15-15:00 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABENI:A0401 Omexamination nr 1 provkod 1505 SEMINARIUM individuellt aktivt deltagande2018-11-06
 
Vecka 21, 2019
 Mån20 Maj10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREK, TSEVANG8:107  Projektmetodik: Projektstöd (Hallin & Gustavsson)2019-01-22
 Ons22 Maj08:15-10:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:107 Återkoppling på inlämningsuppgift 3.
(1604) Ominlämningtillfälle 1 för case-seminarium 1 inklusive individuell skriftlig uppgift.
2018-12-19
   10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKG8:107  Grupp, individ och ledarskap. (Jansson & Ljung)2019-01-22
 Fre24 Maj10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKG8:107  Ledarskap i projekt. (Jansson & Ljung)2019-01-22
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREK, TSEVANG8:107 Kursaktivitet2019-01-22
 Ons29 Maj13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKNI:C0315  2018-10-31
 
Vecka 23, 2019
 Ons5 Jun10:15-17:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:A0305 (1605) Ominlämningstillfälle 1 för case-seminarium 2 inklusive skriftlig inidviduell uppgift.
(1606) Ominlämningstillfälle 1 för case- seminarium inklusive skriftlig indviduell uppgift.
2018-12-19
 Fre7 Jun08:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREK, TSEVAN, TSREJOG8:107  (1602). Presentation Projektarbete i grupp inklusive skriftlig och muntlig redovisning. Obligatoriskt seminarium2019-01-22
 Sön9 Jun23:58-23:59 Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSBOST  Inlämning Gruppbaserad redovisning (case) provkod 1604 se info i Kronox2018-05-04
 
Vecka 24, 2019
 Mån10 Jun10:15-12:00 Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSBOSTNI:A0502 Seminarium omexaminaiton nr 1 Marknad gruppbaserad redovisning case provkod 16042018-05-04
 
Vecka 33, 2019
AMån12 Aug08:15-13:15 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Skriftlig tentamen systemutveckling 1 1503
2018-11-15
AOns14 Aug14:15-18:15 Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKG8:Tentamen Omentamen 2: provkod 16052018-08-20
ATor15 Aug14:15-18:15 Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABEG8:Tentamen Omtentamen 2: provkod 16032018-08-20
ALör17 Aug09:15-13:15 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Skriftlig tentamen systemutveckling 2 1506
2018-11-15
 
Vecka 34, 2019
 Mån19 Aug23:54-23:55 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  Inlämning enligt uppgiftsbeskrivning för provkod 1503 deadline 23.552018-05-04
   23:54-23:55 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  Inlämning enligt uppgiftsbeskrivning för provkod 1502 deadline 23.552018-05-04
 Ons21 Aug14:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKNI:A0502 Tentavisning2018-10-31
ATor22 Aug14:15-18:15 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Individuell skriftlig tentamen Ekonomistyrning 1501
2018-11-05
A  14:15-18:15 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:Tentamen (1603) Salstentamen omtentamen 1
Individuell skriftlig tentamen-Organisation & ledarskap 4,5 hp 1603
2019-02-14
ALör24 Aug09:15-13:15 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSBIVIG8:Tentamen Individuell skriftlig tentamen Extern redovisning provkod 1504
Omtentamen 2
2018-08-20
 Sön25 Aug23:55-23:56 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  Omexamination nr 2 inlämning grupp-projekt Ekonomisk hållbarhet provkod 15052018-11-06
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug10:15-12:00 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABENI:A0515 Omexamination nr 2 SEMINARIUM individuellt aktivt deltagande grupp-projekt Ekonomisk hållbarhet provkod 15052018-11-06
 
Vecka 36, 2019
 Tis3 Sep08:15-10:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:C0301 
(1604) Case-seminarium 1 inklusive individuell inlämningsuppgift
(1605) Case-seminarium 2 inklusive individuell inlämningsuppgift
2018-10-31
   10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:C0301 (1606) Case-seminarium 3 inklusive individuell inlämningsguppgift2018-10-31

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
CTKREK Kristian Ekberg  
KSCABE Camilla Berntson  
TSBIVI Birgitta Vitestam - Blomqvist  
TSBOST Bodil Sterner  
TSEVAN Eva Stockelius  
TSREJO Rebecka Johansson  
TSZAGH Zahra Ghaffari  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:104 Hörsal 1   70 G8 G8:104
G8:107 Hörsal 1   70 G8 G8:107
G8:405 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:405
G8:407 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:407
G8:408 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:408
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:A0305
NI:A0401 Grupprum 4 Niagara 20 NI NI:A0401
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60 NI NI:A0506
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:B0E15 Hörsal B1 1 Niagara 90 NI NI:B0E15
NI:C0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:C0301
NI:C0315 Lärosal 3 Niagara 32 NI NI:C0315
OR:E323 Datorsal 3 Orkanen 20 OR OR:E323

Kurser  
Id Kursnamn
DA370A-20182-TS063- Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
DA371A-20182-TS064- Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
EK130A-20182-US539- Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
EK140A-20191-US610- Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder