Schema
Program: TGITA18h, IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:12:37
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj08:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREK, TSREJOG8:107 Seminarium2019-05-14
 Ons29 Maj13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKNI:C0315  2018-10-31
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun10:15-17:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSREJONI:A0607 (1605) Ominlämningstillfälle 1 för case-seminarium 2 inklusive skriftlig inidviduell uppgift.
(1606) Ominlämningstillfälle 1 för case- seminarium inklusive skriftlig indviduell uppgift.
2019-05-23
 Fre7 Jun08:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREK, TSEVAN, TSREJOG8:107  (1602). Presentation Projektarbete i grupp inklusive skriftlig och muntlig redovisning. Obligatoriskt seminarium
2019-05-23
 Sön9 Jun23:58-23:59 Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSBOST  Inlämning Gruppbaserad redovisning (case) provkod 1604 se info i Kronox2018-05-04
 
Vecka 24, 2019
 Mån10 Jun10:15-12:00 Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSBOSTNI:A0502 Seminarium omexaminaiton nr 1 Marknad gruppbaserad redovisning case provkod 16042018-05-04
 
Vecka 33, 2019
AMån12 Aug08:15-13:15 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Skriftlig tentamen systemutveckling 1 1503
2018-11-15
AOns14 Aug14:15-18:15 Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKG8:Tentamen Omentamen 2: provkod 16052018-08-20
ATor15 Aug14:15-18:15 Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABEG8:Tentamen Omtentamen 2: provkod 16032018-08-20
ALör17 Aug09:15-13:15 Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Skriftlig tentamen systemutveckling 2 1506
2018-11-15
 
Vecka 34, 2019
 Mån19 Aug23:54-23:55 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  Inlämning enligt uppgiftsbeskrivning för provkod 1503 deadline 23.552018-05-04
   23:54-23:55 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  Inlämning enligt uppgiftsbeskrivning för provkod 1502 deadline 23.552018-05-04
 Ons21 Aug14:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCTKREKNI:A0502 Tentavisning2018-10-31
ATor22 Aug14:15-18:15 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJOG8:Tentamen (1603) Salstentamen omtentamen 1
Individuell skriftlig tentamen-Organisation & ledarskap 4,5 hp 1603
2019-02-14
ALör24 Aug09:15-13:15 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSBIVIG8:Tentamen Individuell skriftlig tentamen Extern redovisning provkod 1504
Omtentamen 2
2018-08-20
 Sön25 Aug23:55-23:56 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABE, TSEVAN  Omexamination nr 2 inlämning grupp-projekt Ekonomisk hållbarhet provkod 15052018-11-06
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug10:15-12:00 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABENI:A0515 Omexamination nr 2 SEMINARIUM individuellt aktivt deltagande grupp-projekt Ekonomisk hållbarhet provkod 15052018-11-06
AOns28 Aug14:15-18:15 Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSCABEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Individuell skriftlig tentamen Ekonomistyrning 1501
2019-05-09
 
Vecka 36, 2019
 Tis3 Sep08:15-10:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:C0301 
(1604) Case-seminarium 1 inklusive individuell inlämningsuppgift
(1605) Case-seminarium 2 inklusive individuell inlämningsuppgift
2018-10-31
   10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:C0301 (1606) Case-seminarium 3 inklusive individuell inlämningsguppgift2018-10-31

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
CTKREK Kristian Ekberg  
KSCABE Camilla Berntson  
TSBIVI Birgitta Vitestam  
TSBOST Bodil Sterner  
TSEVAN Eva Stockelius  
TSREJO Rebecka Johansson  
TSZAGH Zahra Ghaffari  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:107 Hörsal 1   70 G8 G8:107
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:A0607 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0607
NI:C0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:C0301
NI:C0315 Lärosal 3 Niagara 32 NI NI:C0315

Kurser  
Id Kursnamn
DA370A-20182-TS063- Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
DA371A-20182-TS064- Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
EK130A-20182-US539- Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
EK140A-20191-US610- Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder