Schema
Program: TGITA17h, IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:07:59
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Ons20 Mar08:15-12:00 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGUNI:C0401 Handledning2019-02-13
   08:15-12:00 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGUNI:C0402 Handledning2019-02-13
   08:15-17:00 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Reserverad tid för arbete, i s k "arbetsgrupper", med prov 17032018-11-06
 Tor21 Mar13:15-15:00 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGUNI:A0404 Handledning2019-02-13
   13:15-15:00 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGUNI:C0402 Handledning2019-02-13
 Sön24 Mar23:58-23:59 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGU  Deadline inlämning av rapport2019-02-13
 
Vecka 13, 2019
 Mån25 Mar13:15-17:00 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGUNI:B0E07 Presentations2018-12-18
   23:58-23:59 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Inlämning provkod 17032018-11-06
 Tis26 Mar08:15-17:00 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Reserverad tid för arbete, i s k "arbetsgrupper", med prov 17032018-11-06
 Ons27 Mar08:15-12:00 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGUNI:A0322, NI:A0422, NI:C0401, NI:C0402 Tvärgruppsseminarier obligatoriskt 2 timmar 2019-01-21
   13:15-17:00 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGUNI:A0322, NI:A0404, NI:A0405, NI:A0422 Tvärgruppsseminarier obligatoriskt 2 timmar 2019-01-21
 Tor28 Mar08:15-17:00 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4713NI:A0513 AKTIVITETEN STARTAR 08.15 !! ORDINARIE EXAMINATION, DEL AV: Projektredovisning i grupp (prov 1703) . OBL NÄRVARO, exkl. lunchpausen. Troligen kommer vi att behöva arbeta en del under lunchen så att lunhpausen endast blir 45 minuter. Mer information kommer att läggas ut på kurshemsidan.2018-11-06
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJO, TSSIINNI:A0407  Kursintroduktion. (1706). Utdelning av självständigt projektarbete i grupp. Obligatorisk närvaro.2018-12-20
 Ons3 Apr13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:A0406 Föreläsning: Målinriktad projektledning. (Andersen et al)2018-12-19
 Tor4 Apr12:15-13:00 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4713NI:A0606 Tentamensvisning (tenta den EK160A den 15 mars) .2018-11-06
 
Vecka 15, 2019
 Tis9 Apr13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:A0406 Föreläsning: Gruppdynamik. (Granström)2018-12-19
 Ons10 Apr08:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAF5334, TSEVAN, TSSIINNI:C0205, NI:C0301 Tid för självständigt projektarbete i grupp. Se särskilt schema2018-10-31
   13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSIINNI:A0407 Föreläsning:Vetenskaplig metod. Observationer (Denscombe)2018-12-19
 Tor11 Apr13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSIINNI:A0406 Föreläsning: Vetenskaplig metod. Intervjuer. (Denscombe)2018-12-19
 Fre12 Apr08:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAF5334, TSEVAN, TSSIINNI:B0303, NI:B0305 Tid för självständigt projektarbete i grupp. Se särskilt schema2018-10-31
 
Vecka 16, 2019
 Mån15 Apr13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJO, TSSIINNI:A0506 Föreläsning: Kommunikation, makt och organisation. (Alvesson)2018-12-20
 Tis16 Apr08:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0301, NI:A0401 Tid för självständigt projektarbete i grupp. Se särskilt schema2018-10-31
 Ons17 Apr08:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:C0306, NI:C0312 Tid för självständigt projektarbete i grupp. Se särskilt schema Utdelning av inividuell uppgift case 1.2018-10-31
 Tor18 Apr08:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:C0309, NI:C0312 Tid för självständigt projektarbete i grupp. Se särskilt schema2018-10-31
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr11:59-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAF5334, TSSIIN  (1705). Utdelning av individuell skriftlig uppgift. Vetenskaplig metod.2018-12-20
 Ons24 Apr10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAF5334, KSCABE, TSREJONI:A0506  (1702) Obligatoriskt case-seminarium 1 inklusive individuell inlämningsuppgift. Utdelning av indviduell upgift case 2.2018-12-19
 Tor25 Apr13:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:A0406 Föreläsning: Nätverksorganisationer - outsorcing, partnerskap och nya organisationsformer. (Edgren & Skörvad)2018-12-19
ALör27 Apr09:15-13:15 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4713G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 1701
2018-11-12
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr13:15-17:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSREJO, TSSIINNI:A0506  (1706). Inlämning av självständigt projektarbete i grupp. Återkoppling case 12018-12-20
A  14:15-18:15 Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, AG0834, CTMAGUG8:Tentamen Salstentamen omtentamenstillfälle 1 17012019-02-13
 Tis30 Apr10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSEVAN, TSREJONI:A0306  (1703) Obligatoriskt case-seminarium 2 inklusive individuell inlämningsuppgift. Utdelning av individuell examinationsuppgift case 3.2018-12-19
 Tor2 Maj09:15-14:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:A0406 Föreläsning: Organisationsförändring. (Jacobsen)2018-12-19
 
Vecka 19, 2019
 Ons8 Maj13:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:A0506 Återkoppling case 22018-10-31
 Tor9 Maj10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABE, TSEVAN, TSREJONI:A0502, NI:A0602 (1704) Obligatoriskt case-seminarium case 3 inklusive inidividuell inlämningsuppgift 2018-12-19
 Fre10 Maj10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6942, TSREJONI:A0306 Föreläsning: Litteraturstudie. (1701) Utdelning invdiduell litteraturstudie. Backman2018-12-19
 Lör11 Maj23:58-23:59 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4713  OMEXAMINATION 1: Inlämning av "Arbetsgruppen rapport, del av prov 1703,2018-11-06
 
Vecka 20, 2019
 Mån13 Maj13:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6942, TSREJO, TSSIINNI:A0306 Återkoppling case 3. Litteraturstudie. Handledning2018-12-20
 Fre17 Maj12:15-13:00 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4713NI:A0502 TENTAMENSVISNING OBS! Ingen Drop-in, var på plats 12:15!2018-11-06
 
Vecka 21, 2019
 Mån20 Maj10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6942, TSSIINNI:A0506 (1705). Inlämning av individuell skriftlig uppgift. Vetenskaplig metod. Återkoppling projektarbete 2018-12-19
 Tor23 Maj10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6942, TSREJONI:A0506 Litteraturstudie. Handledning2018-12-19
 
Vecka 22, 2019
 Ons29 Maj10:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:C0401, NI:C0402 Seminarium2018-10-31
 Fre31 Maj10:15-16:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSREJONI:A0404, NI:A0405 Seminarium2018-10-31
 
Vecka 23, 2019
 Tis4 Jun10:15-15:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6942, TSREJONI:A0406 (1701) Inlämning av individuell litteraturstudie med obligatoriskt seminarium. 2018-12-19
 Ons5 Jun10:15-17:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSCABENI:A0304 (1702) Ominlämningstillfälle 1 för case 1 med inividuell inlämningsuppgift och seminarium
1703) Ominlämningstillfälle 1 för case 2 med individuell inlämningsuppgift och seminarium
(1704) Ominlämningstillfälle 1 för case 3 med individuell inlämningsuppgift och seminarium.
2018-12-20
 
Vecka 24, 2019
ATor13 Jun14:15-18:15 Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, AG0834, CTMAGUG8:Tentamen Salstentamen omtentamenstillfälle 2 17012019-02-13
 
Vecka 33, 2019
ATor15 Aug14:15-18:15 Informatik: Verksamhetsstödjande system, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAE1925G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 Databaser 1604
2018-08-20
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSREJONI:A0406 (1702). Ominlämning 1. Case-seminarium 1 inklusive individuell skriftlig uppgift2018-10-31
 Tis27 Aug10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSREJONI:A0406 (1703). Ominlämning 1. Case-seminarium 2 inklusive indviduell skriflig uppgift2018-10-31
 Ons28 Aug10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSREJONI:A0406 (1704). Ominlämning 1 Case-seminarium 3 inklusive individuell skriftlig uppgift2018-10-31
 Tor29 Aug10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6942, TSEVANNI:A0406 (1705). Ominlämning 1. Vetenskaplig metod. Individuell skriftlig uppgift2018-10-31
 Fre30 Aug10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSREJONI:A0406 (1706). Ominlämning 1. Självständigt projektarbete i grupp.2018-10-31
ALör31 Aug09:15-13:15 IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4713G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1701
2018-11-12
 
Vecka 36, 2019
 Mån2 Sep10:15-12:00 Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6942, TSREJONI:A0406 (1701). Ominlämning 1. Individuell litteraturstudie med obligatoriskt seminarium.2018-10-31

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AE1925 Jesper Larsson  
AF4713 Helgi-Valur Fridriksson  
AF5334 Carl Johan Orre  
AF8291 Simon Winter  
AG0834 Nancy Russo  
AH6942 Dipak Surie  
CTMAGU Marie Gustafsson  
KSCABE Camilla Berntson  
TSEVAN Eva Stockelius  
TSREJO Rebecka Johansson  
TSSIIN Sissi Ingman  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:A0301
NI:A0304 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:A0304
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0322 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:A0322
NI:A0401 Grupprum 4 Niagara 20 NI NI:A0401
NI:A0404 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:A0404
NI:A0405 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:A0405
NI:A0406 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0406
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0422 Grupprum 4 Niagara 15 NI NI:A0422
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60 NI NI:A0506
NI:A0513 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0513
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:B0303 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0303
NI:B0305 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0305
NI:B0E07 Hörsal B2 1 Niagara 90 NI NI:B0E07
NI:C0205 Grupprum 2 Niagara 20 NI NI:C0205
NI:C0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:C0301
NI:C0306 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0306
NI:C0309 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0309
NI:C0312 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0312
NI:C0401 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0401
NI:C0402 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0402

Kurser  
Id Kursnamn
DA199B-20191-98007- Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA372A-20182-TS941- Informatik: Verksamhetsstödjande system, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
DA375A-20191-TS942- Etik för informatik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
EK160A-20191-US503- IT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
EK170A-20191-US504- Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder