Schema
Program: TGIAA20h, Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-11-28 - 2021-05-27
 
Utskrivet: 2020-11-28 16:56:54
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 49, 2020
 Mån30 Nov10:15-12:00 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG5656  Lecture 4 (Context-awareness & unconscious HCI) (Zoom)
2020-11-10
   13:00-17:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTI  Laboration - Discord.2020-11-10
 Tis1 Dec08:15-12:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIG8:407, G8:408 Laboration - Discord.2020-11-10
   13:15-14:00 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH6942NI:A0506 Workshop 3 (Sketching, Wireframes & Mock-ups lecture) (Zoom)
https://mau-se.zoom.us/j/4708613237

2020-11-10
   14:15-16:00 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG5656, AH6942, AK2445OR:B422, OR:D377, OR:E477 Workshop 3 (Sketching, Wireframes & Mock-ups hands-on) (Zoom)
Dipak: https://mau-se.zoom.us/j/4708613237
Susanne: https://mau-se.zoom.us/j/67127573388?pwd=VzJGYklubURkbDcwWm13YitJNTFFdz09
Thomas: https://mau-se.zoom.us/j/65978492222
2020-11-10
   16:15-17:00 Introduktion till datavetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC7398  Tentaredovisning, online2020-11-27
 Ons2 Dec13:15-15:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTINI:A0306 Föreläsning - Zoom.2020-11-10
 Fre4 Dec09:15-10:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIG8:505 Föreläsning - Zoom.2020-11-10
   10:15-12:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIG8:423 Laboration - Discord.2020-11-10
 
Vecka 50, 2020
 Mån7 Dec10:15-12:00 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK2445  Lecture 5 (Usability & UX evaluation) (Zoom) https://mau-se.zoom.us/j/67127573388?pwd=VzJGYklubURkbDcwWm13YitJNTFFdz09
2020-11-10
   13:00-17:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTI  Laboration - Discord.2020-11-10
 Tis8 Dec08:15-10:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTINI:A0318 Laboration - Discord.2020-11-10
   10:15-12:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIOR:D326 Laboration - Discord.2020-11-10
   13:15-16:00 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG5656, AH6942, AK2445NI:B0317, NI:C0301, OR:D377 Workshop 3 supervision time (Zoom)
Dipak: https://mau-se.zoom.us/j/4708613237
Susanne: https://mau-se.zoom.us/j/67127573388?pwd=VzJGYklubURkbDcwWm13YitJNTFFdz09
Thomas:
2020-11-10
AOns9 Dec08:15-12:15 Introduktion till webbutveckling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
2002
2020-08-22
   13:15-15:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTINI:A0407 Föreläsning - Zoom.2020-11-10
 Fre11 Dec09:15-10:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTI  Föreläsning - Zoom.2020-11-10
   10:15-12:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIG8:423, NI:A0314 Laboration - Discord.2020-11-10
 
Vecka 51, 2020
 Mån14 Dec10:15-12:00 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH6942NI:A0606 Practical session (Prototyping with Adobe XD) (Zoom)
https://mau-se.zoom.us/j/4708613237

2020-11-10
   13:00-17:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTI  Laboration - Discord.2020-11-10
 Tis15 Dec08:15-12:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTINI:A0314, NI:A0318 Laboration - Discord.2020-11-10
 Ons16 Dec13:15-15:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTINI:A0306 Föreläsning - Zoom.2020-11-10
 Fre18 Dec09:15-10:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTINI:A0306 Föreläsning - Zoom.2020-11-10
   10:15-12:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIOR:D326, OR:E323 Laboration - Discord.2020-11-10
 
Vecka 1, 2021
 Tor7 Jan10:15-12:00 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG5656, AH6942, AK2445OR:B338, OR:B422, OR:C232 Group project presentation (Zoom)
Dipak: https://mau-se.zoom.us/j/4708613237
Susanne: https://mau-se.zoom.us/j/67127573388?pwd=VzJGYklubURkbDcwWm13YitJNTFFdz09
Thomas:
2020-11-10
   13:15-17:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTI  Laboration - Discord.2020-11-10
A  14:15-18:15 Introduktion till webbutveckling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2002
2020-08-22
 
Vecka 2, 2021
 Mån11 Jan07:59-08:00 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Individual home exam starts2020-11-10
   08:15-12:00 Introduktion till datavetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8615NI:A0502 Omexamination logik2020-11-25
   14:15-17:00 Introduktion till datavetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8615NI:A0502 Omexamination logik2020-11-25
 Tis12 Jan10:15-12:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTINI:A0407 Föreläsning - Zoom.2020-11-10
 Ons13 Jan13:15-17:00 Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIG8:407, G8:408 Laboration - Discord.2020-11-10
 Fre15 Jan23:58-23:59 Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Individual home exam ends (deadline)2020-11-10
ALör16 Jan09:15-13:15 Introduktion till datavetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK2445Distans/Canvas Tentamen online Omtentamen 1
Provkod saknas
2020-10-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC7398 Sven Karlsson  
AC8615 Åse Jevinger  
AG5656 Thomas Pederson  
AH6942 Dipak Surie  
AK2445 Susanne Frennert  
TSANTI Anton Tibblin  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0
G8:407 Datorsal (20 datorer) 4   40
G8:408 Datorsal (20 datorer) 4   40
G8:423 Datorsal (20 datorer) 4   40
G8:505 Lärosal 5   60
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60
NI:A0314 Datorsal 3 Niagara 20
NI:A0318 Datorsal 3 Niagara 20
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60
NI:B0317 Grupprum 3 Niagara 20
NI:C0301 Grupprum 3 Niagara 20
OR:B338 Grupprum 3 Orkanen 22
OR:B422 Grupprum 4 Orkanen 20
OR:C232 Grupprum 2 Orkanen 22
OR:D326 Datorsal (20 datorer) 3 Orkanen 40
OR:D377 Grupprum 3 Orkanen 22
OR:E323 Datorsal 3 Orkanen 20
OR:E477 Grupprum 4 Orkanen 22

Kurser  
Id Kursnamn
DA100A-20202-TS100- Interaktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA106A-20202-TS106- Introduktion till webbutveckling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA154A-20202-TS033- Introduktion till datavetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA354A-20202-08337- Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA354A-20202-TS011- Introduktion till programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder