Schema
Program: TGIAA18h, Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:06:54
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj13:15-15:00 Informationsarkitektur I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSDASPNI:A0510 Project meetings2019-03-18
 Tis28 Maj08:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC7398, AH6942, TSANTI, TSJEER, TSKRAL, TSOLLINI:C0325, OR:B231a, OR:C235, OR:C477, OR:D377, OR:E477 Handledning, gruppschema via handledare
(Olle OR:B231a)
(TSJEER OR:E477)
(TSKRAL OR:C235)
(AH6942 NI:C0325)
2019-05-23
   13:15-15:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid OR:A333 Drop-in hjälp C#/MonoGame2018-11-20
   13:15-15:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid OR:D377 Drop-in hjälp Webb och Git, Stefan Generalao2019-03-08
   13:15-17:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSROAXNI:C0312 Handledning

2019-05-21
 Ons29 Maj08:15-12:00 Databasteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAE1925NI:A0318 Omtillfälle uppgiftsredovisning2018-11-07
   10:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC7398NI:A0510 Drop-in hjälp Java och Android samt YouTrack2019-04-24
   13:15-15:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRALOR:B422 Drop-in hjälp Dokumentation och You-Track2018-11-15
   13:15-17:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSZAGHNI:A0422 Handledning2019-05-23
 Sön2 Jun23:54-23:55 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid   DEADLINE: Slutinlämning Projekt2018-11-15
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-10:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRAL, TSROAXNI:A0502 Retrospekt 4 Rolfs grupper, grupp 09-112019-05-09
   10:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH6942, TSKRAL  Retrospekt 4 Dipaks grupper

Samling på våning 6 i Niagara vid C-hissarna. Det är mycket viktigt att vara i tid då ni inte kommer att kunna komma in till rummet vi är i själva.
2019-05-10
   13:15-15:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRALNI:A0502 Retrospekt 4 Kristinas grupper2019-05-09
   15:15-18:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSJEER, TSKRALNI:A0502 Retrospekt 4 Jeanettes grupper2019-05-09
 Tis4 Jun08:15-10:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRAL, TSOLLINI:A0502 Retrospekt 4 Olles grupper2019-05-10
   10:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTI, TSKRALNI:A0510 Retrospekt 4 Antons grupper2019-03-12
   13:15-17:00 Informationsarkitektur I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid NI:A0411 Final Project Presenations2018-11-07
 Ons5 Jun08:15-10:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRAL, TSROAXNI:A0311 Retrospekt 4 Rolfs grupper, grupp 12-142019-05-09
   10:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC7398, TSKRALNI:A0311 Retrospekt 4 Svens grupper2019-03-12
   13:15-17:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRAL, TSZAGHNI:C0319 Retrospekt 4 Zahras grupper
Grupp 15-17: 13.15-15.00
Grupp 18-20: 15.15-17.00
2019-05-10
 Sön9 Jun23:54-23:55 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid   DEDLINE: Inlämning Reflektionsrapport2018-11-15
 
Vecka 24, 2019
 Tis11 Jun10:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8293, TSKRALNI:A0401 Hjälp inför omtenta2018-11-15
ATor13 Jun08:15-13:15 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRALG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012018-11-07
 Fre14 Jun08:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8293, TSKRALNI:B0E07 Tentamensgenomgång omtillfälle 12018-11-15
 
Vecka 25, 2019
 Ons19 Jun08:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRAL  Tid för VG-munta. Anmälan och schema via kursplats i Canvas2019-01-07
 Tor20 Jun08:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRAL  Tid för VG-munta. Anmälan och schema via kursplats i Canvas2019-01-07
 
Vecka 32, 2019
 Ons7 Aug10:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRALNI:A0401 Hjälp med kompletteringar2018-11-15
 Sön11 Aug23:54-23:55 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid   DEADLINE: Projektinlämningar, omtillfälle 12018-11-15
 
Vecka 33, 2019
 Tis13 Aug10:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8293, TSKRALNI:A0401 Hjälp inför omtenta2018-11-15
 
Vecka 34, 2019
ATis20 Aug08:15-13:15 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRALG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012019-02-19
 Tor22 Aug08:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8293, TSKRALNI:B0E07 Tentamensgenomgång, omtillfälle 22018-12-05
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug10:15-15:00 Databasteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAE1925NI:A0314 Omtillfälle uppgifter2018-11-07
 Ons28 Aug08:15-12:00 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSKRAL  Tid för VG-munta. Anmälan och schema via kursplats i Canvas2019-01-07
 
Vecka 45, 2019
 Sön10 Nov23:54-23:55 Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid   DEDLINE: Projektinlämningar, omtillfälle 22018-11-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC7398 Sven Karlsson  
AC8293 Magnus Krampell  
AE1925 Jesper Larsson  
AH6942 Dipak Surie  
TSANTI Anton Tibblin  
TSDASP Daniel Spikol  
TSJEER Jeanette Eriksson  
TSKRAL Kristina Allder  
TSOLLI Olle Lindeberg  
TSROAX Rolf Axelsson  
TSZAGH Zahra Ghaffari  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0314 Datorsal 3 Niagara 20 NI NI:A0314
NI:A0318 Datorsal 3 Niagara 20 NI NI:A0318
NI:A0401 Grupprum 4 Niagara 20 NI NI:A0401
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0422 Grupprum 4 Niagara 15 NI NI:A0422
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:B0E07 Hörsal B2 1 Niagara 90 NI NI:B0E07
NI:C0312 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0312
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319
NI:C0325 Grupprum 3 Niagara 8 NI NI:C0325
OR:A333 Spellabb - TS 3 Orkanen 16 OR OR:A333
OR:B231a Grupprum 2   12 OR OR:B231a
OR:B422 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:B422
OR:C235 Grupprum 2 Orkanen 12 OR OR:C235
OR:C477 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:C477
OR:D377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:D377
OR:E477 Grupprum 4 Orkanen 22 OR OR:E477

Kurser  
Id Kursnamn
DA155A-20191-TS092- Informationsarkitektur I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA217A-20191-TS091- Databasteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA336A-20191-TS033- Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder