Schema
Program: TGIAA17h, Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:45:12
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj10:15-12:00 Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Webbapplikationer för mobila enheter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTINI:A0606 Handledning av projekt2019-05-20
   13:15-17:00 Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Webbapplikationer för mobila enheter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANTIG8:405 Laboration Extra2019-05-20
 Tis28 Maj10:15-12:00 Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG0834NI:C0315 Föreläsning2018-11-07
   13:15-15:00 Datavetenskap: Storskaliga webbtjänster, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Webbtjänster, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8647NI:A0502  2019-05-16
 Ons29 Maj13:15-17:00 Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG0834NI:B0308 Föreläsning2018-11-07
 Fre31 Maj10:15-12:00 Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG0834NI:C0315 Föreläsning2018-11-07
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-12:00 Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Webbapplikationer för mobila enheter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8647, TSANTINI:B0E07 Presentation av projekt2019-02-05
   13:15-15:00 Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG0834, TSYUCHNI:C0319 Presentation Seminar2019-03-19
   13:15-17:00 Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Webbapplikationer för mobila enheter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8647, TSANTIG8:405 Extra: Redovisning av laborationer2019-05-20
 Tis4 Jun10:15-12:00 Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG0834, TSYUCHNI:A0602 Presentation Seminar2019-03-19
   13:15-17:00 Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Webbapplikationer för mobila enheter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8647, TSANTINI:B0E07 Presentation av projekt2019-02-05
 Ons5 Jun13:15-17:00 Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG0834NI:B0308 Presentation Seminar2018-11-07
 
Vecka 33, 2019
AFre16 Aug14:15-18:15 Data- och informationsvetenskap: Informationsdesign, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Informationsdesign, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG5656G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012018-09-26
 
Vecka 35, 2019
AOns28 Aug08:15-11:15 Data- och informationsvetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSJAPEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2, 17012018-11-21

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC8647 Johan Holmberg  
AG0834 Nancy Russo  
AG5656 Thomas Pederson  
KSJAPE Jan Persson  
TSANTI Anton Tibblin  
TSYUCH Yuanji Cheng  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:405 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:405
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:B0308 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:B0308
NI:B0E07 Hörsal B2 1 Niagara 90 NI NI:B0E07
NI:C0315 Lärosal 3 Niagara 32 NI NI:C0315
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319

Kurser  
Id Kursnamn
DA159A-20182-TS975- Webbtjänster, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA262A-20191-98010- Data- och informationsvetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA344A-20191-TS993- Webbapplikationer för mobila enheter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA351A-20191-98000- Datavetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA355A-20191-TS996- Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA356A-20182-88236- Data- och informationsvetenskap: Informationsdesign, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA356A-20182-TS983- Data- och informationsvetenskap: Informationsdesign, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA358A-20182-TS984- Datavetenskap: Storskaliga webbtjänster, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA360A-20191-TS997- Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder