Schema
Program: TGIAA16h, Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:09:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj13:15-15:00 Molnbaserade webbapplikationer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8647NI:A0502 Handledningstillfälle2019-03-26
A  14:15-18:15 Icke-relationella databaser, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ4705, CTANLOG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 17012019-05-21
 Ons29 Maj10:15-12:00 Molnbaserade webbapplikationer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8647NI:A0502 Handledningstillfälle2019-03-26
   10:15-12:00 Icke-relationella databaser, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ4705, CTANLONI:A0306 Föreläsning2019-03-21
 Fre31 Maj08:15-17:00 Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ3268NI:B0E07 Slutseminarium2018-11-08
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-17:00 Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ3268NI:B0E15 Slutseminarium2018-11-08
   09:15-15:00 Icke-relationella databaser, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAI2686, AJ4705, TSJEER  Enskild gruppredovisning2019-04-03
 Tis4 Jun08:15-17:00 Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ3268NI:B0E15 Slutseminarium2018-11-08
   09:15-15:00 Icke-relationella databaser, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAI2686, AJ4705, TSJEER  Enskild gruppredovisning2019-04-03
 Ons5 Jun08:15-12:00 Molnbaserade webbapplikationer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAC8647, TSANTINI:A0602 Slutpresentation i kursen2019-03-26
   09:15-17:00 Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ3268NI:B0E15 Förseminarium (omseminarium)2018-11-08
 Fre7 Jun09:15-17:00 Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ3268NI:B0E15 Förseminarium (omseminarium)2018-11-08
 
Vecka 24, 2019
ATor13 Jun14:15-18:15 Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF8291, CTMAGUG8:Tentamen Salstentamen omtentamenstillfälle 2 18012018-12-18
 
Vecka 33, 2019
 Tor15 Aug23:58-23:59 Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ3268  Sista inlämningsdag av uppsats inför slutseminarium2018-11-20
 
Vecka 34, 2019
AOns21 Aug08:15-12:15 Icke-relationella databaser, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ4705, CTANLOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 17012019-03-21
 Fre23 Aug13:15-17:00 Självständig fördjupning inom datavetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtidTSMIPENI:A0502 Workshop (omexamination)2018-11-20
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug08:15-12:00 Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ3268NI:B0E07 Slutseminarium2018-11-20
 Tis27 Aug13:15-17:00 Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ3268NI:B0E07 Slutseminarium2018-11-20
AOns28 Aug08:15-11:15 Data- och informationsvetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSJAPEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2, 17012018-11-21
 
Vecka 44, 2019
AFre1 Nov14:15-18:15 Icke-relationella databaser, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ4705, CTANLOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 17012019-03-21

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC8647 Johan Holmberg  
AF8291 Simon Winter  
AI2686 Blerim Emruli  
AJ3268 Magnus Johnsson  
AJ4705 Sadi Alawadi  
CTANLO Annabella Loconsole  
CTMAGU Marie Gustafsson  
KSJAPE Jan Persson  
TSANTI Anton Tibblin  
TSJEER Jeanette Eriksson  
TSMIPE Mia Persson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:B0E07 Hörsal B2 1 Niagara 90 NI NI:B0E07
NI:B0E15 Hörsal B1 1 Niagara 90 NI NI:B0E15

Kurser  
Id Kursnamn
DA199B-20191-98007- Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA230A-20191-TS814- Datavetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA262A-20191-98010- Data- och informationsvetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA288A-20191-98013- Molnbaserade webbapplikationer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA351A-20191-98000- Datavetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA352A-20191-98788- Icke-relationella databaser, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA362A-20191-98015- Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA362A-20191-TS799- Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA365A-20191-98017- Självständig fördjupning inom datavetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
DA369A-20191-TS787- Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder