Schema
Program: TGFFF18h, Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:28:03
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj09:15-12:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISINI:A0607 TF: Vatten och avlopp2018-11-06
   13:15-15:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISINI:A0607 TF: Omexamination seminarium2018-11-06
 Tis28 Maj10:15-12:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISINI:A0607 TF: Räkneövning (extra uppsamling)2018-11-06
   13:00-14:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISI  TF: Studiebesök grupp 12018-11-06
 Ons29 Maj10:00-11:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISI  TF: Studiebesök grupp 22019-03-18
   11:00-12:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISI  TF: Studiebesök grupp 32019-03-18
   13:00-14:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISI  TF: Studiebesök grupp 42019-03-18
   14:15-16:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLYNI:A0307 tentamensvisning2019-05-23
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-17:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLY, TSSISINI:A0515 Egen inläsningstid samt deltagande i seminarium för examensarbete- bokas i Canvas2019-03-19
 Tis4 Jun10:15-12:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISINI:A0607 TF: Frågestund inför tentamen. Genomgång av exempel. Kurvärdering medtag dator eller mobil för genomförande i sal!2019-01-22
   13:15-17:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLY, TSSISINI:A0422 Egen inläsningstid samt deltagande i seminarium för examensarbete- bokas i Canvas2019-03-19
 Ons5 Jun08:15-17:00 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLY, TSSISINI:B0305 Egen inläsningstid samt deltagande i seminarium för examensarbete- bokas i Canvas2019-03-19
AFre7 Jun08:15-12:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISIG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Teknisk förvaltning 1803
2019-03-05
 
Vecka 33, 2019
 Fre16 Aug17:59-18:00 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSEWSA  Omexamination ex uppgift2018-11-20
   20:59-21:00 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSEWSA  1402 Gruppbaserad projketuppgift 2 hp
1403 Individuell analys och aktivt deltagende i seminarium
2019-01-07
ALör17 Aug09:15-13:15 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSEWSAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 19012019-01-04
 
Vecka 34, 2019
AMån19 Aug08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 3
Omexamination 3 projektarbete
2018-11-26
AOns21 Aug14:15-19:15 Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSPELAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 32018-11-05
ATor22 Aug08:15-12:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLYG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Fastighetsförvaltning 1801
2018-11-07
AFre23 Aug08:15-12:15 Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSBIVIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 13022018-11-07
 
Vecka 35, 2019
ATis27 Aug08:15-12:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Teknisk förvaltning 1803
2019-03-05
 
Vecka 36, 2019
 Mån2 Sep09:15-13:00 Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLYNI:A0606  2019-04-11
 Ons4 Sep13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSMAPENI:A0502 Redovisning progjektarbete omexamination 22018-12-11
 
Vecka 41, 2019
ALör12 Okt09:15-13:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLYG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Fastighetsförvaltning 1801
2018-11-07
 
Vecka 42, 2019
ALör19 Okt09:15-13:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Teknisk förvaltning 1803
2019-03-05

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
KSEWSA Ewa Sarlöv  
KSMAPE Mats Persson  
TSANLY Ann-Charlotte Lyvall  
TSBIVI Birgitta Vitestam  
TSPELA Per Larsson  
TSSISI Simon Siggelsten  
TSSYLI Sylwia Lindqvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0422 Grupprum 4 Niagara 15 NI NI:A0422
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:A0607 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0607
NI:B0305 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0305

Kurser  
Id Kursnamn
EK115A-20191-US573- Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
EK115A-20191-US591- Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF301G-20182-US532- Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF301G-20182-US533- Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF302F-20182-US534- Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF302F-20182-US535- Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF303F-20191-US574- Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF303F-20191-US592- Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF304H-20191-US575- Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
JU107A-20182-US536- Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
JU107A-20182-US537- Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder