Schema
Program: TGFFF17h, Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:10:59
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Ons20 Mar10:15-12:00 Hyres- och arrenderätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORNI:A0506 Ö: Arrendefrågor2019-02-13
 Tor21 Mar10:15-12:00 Hyres- och arrenderätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORNI:A0607 F: Hyres- och arrenderättslig tvistlösning2019-02-13
 
Vecka 13, 2019
 Mån25 Mar10:15-15:00 Hyres- och arrenderätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORNI:A0307 Ö: Seminarium2019-02-13
AOns27 Mar08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD2863G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 22018-08-20
   08:15-17:00 US - grundutbildning grundutbildningTSANLY  Days of Entrepreneurship2018-10-25
ATor28 Mar08:15-12:15 Hyres- och arrenderätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 1201 Hyres- och arrenderätt2018-11-02
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr13:15-16:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Kursintroduktion
Läsanvisningar och information om kurslitteratur finns på kursens Canvassida.
2019-03-01
 Tis2 Apr09:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Föreläsning: klimat2018-10-31
 Ons3 Apr09:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0407 Föreläsning: ljus2018-12-19
 Tor4 Apr09:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Föreläsning: luftkvalitet och ventilation2018-10-31
   13:15-15:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4703NI:A0507 Gästföreläsning: Kristian Stålne berättar om det omfattande innemiljöforskningsprojekt han arbetat med. OBS! Tillämpning av innemiljökunskap och exempel.2019-03-01
 Fre5 Apr10:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Föreläsning: ljud2018-10-31
   13:15-15:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYG8:505 Föreläsning: Bostadstillsyn, lagstiftning, exempel, avgifter m.m. Föreläsare: Joel Persson, miljöinspektör fastigheter, Malmö stads miljöförvaltning. OBS! Innehållet är relevant för tentamen och framtida arbete!2019-03-14
 
Vecka 15, 2019
 Mån8 Apr09:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Föreläsning: innemiljö och hälsa2018-10-31
   13:15-15:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Föreläsning: Att mäta innemiljöfaktorer - en introduktion till innemiljölaborationen. (Provkod: 1801). Obligatoriskt! Inläsning inför och komplettering vid frånvaro se Canvas.2019-03-19
 Tis9 Apr08:15-10:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYOR:C477 Innemiljölaboration Grupp A. (Provkod: 1801) Obligatoriskt! Omtillfälle avtalas med Johanna.2018-10-31
   10:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYOR:C477 Innemiljölaboration Grupp B. (Provkod: 1801) Obligatoriskt! Omtillfälle avtalas med Johanna.2018-10-31
   13:15-15:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYOR:C477 Innemiljölaboration Grupp C. (Provkod: 1801) Obligatoriskt! Omtillfälle avtalas med Johanna.2018-10-31
 Ons10 Apr09:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0411 Föreläsning med övning: Att hitta rätt lagstfitning att jämföra innemiljölbaorationens mätdata med och hur ni ska skriva labrapporten2018-10-31
   11:59-12:00 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANAN, TSANOR  Skriftlig inlämning av rättsutredning 1202, omtillfälle 22018-10-31
   13:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eget arbete med labrapporten2018-10-31
A  14:15-19:15 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 1201 Skriftlig tentamen i fastighetsrätt2018-11-02
 Tor11 Apr09:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0411 Föreläsning: Beräkning av effekt- och energibehov för fluider respektive utrustning och förbrukning2018-10-31
   13:15-15:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0411 Räkneövning: Beräkning av effekt- och energibehov för fluider respektive utrustning och förbrukning2018-10-31
 Fre12 Apr08:15-10:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eget arbete med att räkna. Läsanvisningar:2018-10-31
   10:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Föreläsning: Beräkning av byte av värmesystem2018-10-31
   13:15-15:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Räkneövning: övning på byte av värmesystem2018-10-31
 
Vecka 16, 2019
 Mån15 Apr08:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eget arbete med labrapporten, seminarieunderlag samt egen räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
 Tis16 Apr08:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eget arbete med labrapporten, seminarieunderlag samt egen räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
 Ons17 Apr08:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eget arbete med labrapporten, seminarieunderlag samt egen räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
 Tor18 Apr08:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eget arbete med labrapporten, seminarieunderlag samt egen räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr08:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eget arbete med seminarieunderlag2018-12-06
   23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY  Inlämning innemiljölaborationsrapport (Provkod: 1801) Obligatoriskt!2018-10-31
   23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY, TSSAJA  Inlämning seminarieunderlag. (Provkod: 1802) Obligatoriskt!2019-03-08
 Ons24 Apr09:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY, TSSAJANI:A0322, NI:A0422, NI:B0303, NI:B0305, NI:C0306, NI:C0309, NI:C0312, NI:C0401, NI:C0402 Seminarium. Endast för dem som lämnat in seminarieunderlag. Om du missar detta moment kontakta Johanna för att få en ny tid. (Provkod: 1802) Obligatoriskt!2019-03-08
   13:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Arbete med seminarierapport/Egen inläsning2018-10-31
   23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY, TSSAJA  Inlämning av gruppens seminarierapport. (Provkod: 1802) Obligatoriskt!2019-03-08
 Tor25 Apr08:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Egen inläsnings- och räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
 Fre26 Apr08:15-10:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Egen inläsnings- och räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
   10:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Föreläsning: Förvaltning av inomhusmiljön2018-10-31
   13:15-15:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Räkneövning: byte av värmesystem och förbrukning.2018-10-31
   15:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Egen inläsnings- och räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
 
Vecka 18, 2019
AMån29 Apr08:15-12:15 Hyres- och arrenderätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 1201 Hyres- och arrenderätt2018-11-02
   09:15-12:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYNI:A0507 Övning inför tentamen. Räkneövning på tentamensuppgifter och svar på frågor kring tentamen.2018-10-31
   13:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Egen inläsnings- och räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
 Tis30 Apr08:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Egen inläsnings- och räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
 Tor2 Maj08:15-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Egen inläsnings- och räkneövningstid. Läsanvisningar: xxx2018-10-31
AFre3 Maj08:15-13:15 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY, TSSAJAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Fastighetsförvaltning 1801
2019-03-08
 
Vecka 19, 2019
 Mån6 Maj11:15-13:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANLYNI:A0306 Information om mentorprogrammet2019-03-04
   13:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837NI:C0E11 F1+F2: Kursintroduktion + Statistik2018-11-07
 Tis7 Maj11:59-12:00 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANAN, TSANOR  Skriftlig inlämning av rättsutredning 1202, omtillfälle 32018-10-31
 Ons8 Maj08:15-10:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid1AH6837G8:408 Statistiklabb 12018-11-07
   10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid2AH6837G8:408 Statistiklabb 12018-11-07
ATor9 Maj14:15-19:15 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1201 Skriftlig tentamen i fastighetsrätt2018-11-02
 
Vecka 20, 2019
 Mån13 Maj08:15-10:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPETHG8:125 F3: Föreläsning om fastighetsmarknaden + ortsprismetod2019-01-15
 Tis14 Maj08:15-10:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPETHG8:125 F4: Värdering: Värderingsutlåtande och etik2018-11-07
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid1AH6837G8:407 Statistiklabb 22018-11-07
   15:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid2AH6837G8:407 Statistiklabb 22018-11-07
   16:59-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY  Resultat senast för Innemiljölaborationsrapport (Provkod: 1801)2018-10-31
 Ons15 Maj10:15-12:00 US - grundutbildning grundutbildningTSANLYNI:A0602 Programråd enligt kallelse till programrådsrepresentanter - diskutera kurser inför mötet!2019-03-04
 Tor16 Maj08:15-10:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid1TSPETHG8:407 Övning, värderingsutlåtande2018-11-07
   10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid2TSPETHG8:407 Övning, värderingsutlåtande2018-11-07
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837, TSPETHNI:C0E11 Gästföreläsning: Hemnet och Mäklarstatistik2019-02-27
   16:59-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY  Resultat senast Seminarierapport (Provkod: 1802)2018-10-31
 
Vecka 21, 2019
AMån20 Maj08:15-12:15 Hyres- och arrenderätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1201 Hyres- och arrenderätt2018-11-02
   10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPETHOR:D131 F5: Värdering: Fastighetsekonomi2018-11-07
   11:59-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPETH  Inlämning inför seminarie om värderingsutlåtande2018-11-07
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837NI:C0E11 F6: Finansiell ekonomi 12019-02-28
 Ons22 Maj10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPETHG8:125 F7: Gästföreläsning, taxering2018-11-07
 Fre24 Maj08:15-10:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid1TSPETHNI:A0510 Seminarium, värdeutlåtande2018-11-07
   10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid2TSPETHNI:A0510 Seminarium, värdeutlåtande2018-11-07
   16:59-17:00 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY  Resultat senast för Tentamen: Fastighetsförvaltning (Provkod: 1801)2018-10-31
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837G8:125 F8 Finansiell ekonomi 22018-11-07
 Tis28 Maj10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837NI:C0E11 F9 Finansiell ekonomi 32018-11-07
 Ons29 Maj10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837NI:C0E11 F10 Finansiell ekonomi 42018-11-07
   11:59-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPETH  Deadline Värdeutlåtande2018-11-07
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837, TSPETHNI:C0E11 F11: Repetitionsföreläsning2018-11-07
   17:59-18:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837  Deadline Projektarbete2018-11-07
AFre7 Jun14:15-19:15 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 12012018-11-15
   17:59-18:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837  Deadline opponering projektarbete2018-11-07
 
Vecka 24, 2019
 Mån10 Jun23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY  Ominlämning 2 Seminarierapport (Provkod: 1802)2018-10-31
   23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY  Ominlämning 2 Innemiljölaborationsrapport (Provkod: 1801)2018-10-31
ATor13 Jun08:15-13:15 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Fastighetsförvaltning 1801
2018-11-08
 
Vecka 34, 2019
AMån19 Aug14:15-19:15 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Fastighetsförvaltning 1801
2018-11-08
 Ons21 Aug23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY  Ominlämning 2 Seminarierapport (Provkod: 1802)2018-10-31
   23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONY  Ominlämning 2 Innemiljölaborationsrapport (Provkod: 1801)2018-10-31
 
Vecka 35, 2019
ATis27 Aug08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH6837, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 12012018-11-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD2863 Magnus Andersson  
AF4703 Kristian Stålne  
AH6837 Peter Karpestam  
TSANAN Annette Andersson  
TSANLY Ann-Charlotte Lyvall  
TSANOR Annica Orlov  
TSJONY Johanna Nygren Spanne  
TSPETH Peter Palm  
TSSAJA Sarah Jaxell  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:125 Hörsal 1   180 G8 G8:125
G8:407 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:407
G8:408 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:408
G8:505 Lärosal 5   60 G8 G8:505
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0322 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:A0322
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0422 Grupprum 4 Niagara 15 NI NI:A0422
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60 NI NI:A0506
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:A0607 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0607
NI:B0303 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0303
NI:B0305 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0305
NI:C0306 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0306
NI:C0309 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0309
NI:C0312 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0312
NI:C0401 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0401
NI:C0402 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0402
NI:C0E11 Hörsal C 1 Niagara 150 NI NI:C0E11
OR:C477 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:C477
OR:D131 Hörsal 1 Orkanen 200 OR OR:D131

Kurser  
Id Kursnamn
FF309F-20182-US460- Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FF309F-20182-US461- Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FF310F-20191-US462- Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF310F-20191-US463- Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF311G-20191-US505- Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF312F-20191-US466- Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF312F-20191-US467- Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF312F-20191-US467-1 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF312F-20191-US467-2 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
JU302F-20191-US480- Hyres- och arrenderätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
KS - US - grundutbildning US - grundutbildning

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder