Schema
Program: TGFFF17h, Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:07:28
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837G8:125 F8 Finansiell ekonomi 22018-11-07
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSPETHNI:C0E11 F7: Gästföreläsning, taxering2019-04-15
 Tis28 Maj10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837NI:C0E11 F9 Finansiell ekonomi 32018-11-07
 Ons29 Maj11:59-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSPETH  Deadline Värdeutlåtande2018-11-07
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837NI:C0E11 F10 Finansiell ekonomi 42019-05-13
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837, TSPETHNI:C0E11 F11: Repetitionsföreläsning2018-11-07
   17:59-18:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837  Deadline Projektarbete2018-11-07
AFre7 Jun14:15-19:15 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 12012018-11-15
   17:59-18:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837  Deadline opponering projektarbete2018-11-07
 
Vecka 24, 2019
 Mån10 Jun23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Ominlämning 2 Seminarierapport (Provkod: 1802)2018-10-31
   23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Ominlämning 2 Innemiljölaborationsrapport (Provkod: 1801)2018-10-31
ATor13 Jun08:15-13:15 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Fastighetsförvaltning 1801
2018-11-08
 
Vecka 34, 2019
AMån19 Aug14:15-19:15 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Fastighetsförvaltning 1801
2018-11-08
 Ons21 Aug23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Ominlämning 2 Seminarierapport (Provkod: 1802)2018-10-31
   23:58-23:59 Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Ominlämning 2 Innemiljölaborationsrapport (Provkod: 1801)2018-10-31
 
Vecka 35, 2019
ATis27 Aug08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 12012018-11-15
ATor29 Aug14:15-19:15 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANORG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 3 1201 Skriftlig tentamen i fastighetsrätt2019-05-23
 
Vecka 40, 2019
AOns2 Okt08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 12012018-11-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AH6837 Peter Karpestam  
TSANOR Annica Orlov  
TSJONY Johanna Nygren Spanne  
TSPETH Peter Palm  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:125 Hörsal 1   180 G8 G8:125
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:C0E11 Hörsal C 1 Niagara 150 NI NI:C0E11

Kurser  
Id Kursnamn
FF310F-20191-US462- Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF310F-20191-US463- Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF311G-20191-US505- Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF312F-20191-US466- Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF312F-20191-US467- Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder