Schema
Program: TGFFF16h, Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:48:49
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj07:59-08:00 Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSBIVI  Inlämning 1 av examensarbete senast 08.002018-11-14
   14:15-16:00 Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLYNI:A0306 Avslutning Fastighetsföretagande antagning ht162019-03-04
AFre31 Maj08:15-12:15 Fastighetsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSKAST, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-03-01
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0606 Redovisning examensarbete, obligatoriskt2018-12-11
 Tis4 Jun08:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:D222 Redovisning examensarbete, obligatoriskt2018-12-11
 Ons5 Jun08:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0407 Redovisning examensarbete, obligatoriskt2018-12-11
 
Vecka 34, 2019
ATis20 Aug08:15-12:15 Fastighetsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSKAST, TSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 32019-03-01
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug07:59-08:00 Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSBIVI  Inlämning 2 av examensarbete senast 08.002018-11-14
A  08:15-12:15 Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAG5481G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 14012019-03-19
 Fre30 Aug08:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSBIVINI:B0E15 Redovisning examensarbete, obligatoriskt2018-11-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AG5481 Ju Liu  
TSANLY Ann-Charlotte Lyvall  
TSBIVI Birgitta Vitestam  
TSKAST Karin Staffansson Pauli  
TSPETH Peter Palm  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:B0E15 Hörsal B1 1 Niagara 90 NI NI:B0E15
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:D222

Kurser  
Id Kursnamn
FF314F-20182-US395- Fastighetsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF319F-20191-US386- Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FF319F-20191-US387- Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FF321F-20191-US390- Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF321F-20191-US391- Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder