Schema
Program: SGTRA18h, Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-01-22 - 2019-07-21
 
Utskrivet: 2019-01-22 05:14:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 4, 2019
 Tis22 Jan09:15-10:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAKL:5690 Kursintro2018-12-10
   09:59-10:00 Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSREJO  Omtentamen 1. (1505) Utdelning av individuell hemtentamen2018-06-05
   10:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUFRBJKL:5690 Vad är hållbar utveckling?2018-12-10
 Ons23 Jan09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAOR:E439 Transport, logistik och hållbar utveckling I 2019-01-17
   12:15-13:00 Transportengelska, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSSTMYOR:D337 Written examination review (tentavisning)2018-05-02
   13:15-15:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWEG8:525 Introduktion; jurdikens grunder2019-01-16
 Tor24 Jan10:15-13:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWEOR:B423 Föreläsning personrätt2019-01-16
 
Vecka 5, 2019
 Mån28 Jan09:15-12:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0607 Övningar Personrätt2019-01-16
   13:15-15:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0607 Föreläsning avtalsrätt2018-11-20
 Tis29 Jan10:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUFRBJOR:E439 Grundläggande miljöbegrepp2019-01-16
 Ons30 Jan09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUFRBJOR:D331 De stora miljöproblemen2019-01-16
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSREJOOR:C377  2018-06-05
 Tor31 Jan09:15-12:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWEOR:B423 Föreläsning Avtalsrätt forts2019-01-16
   13:15-15:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWEG8:124 Övningar Avtalsrätt2019-01-16
 
Vecka 6, 2019
 Mån4 Feb13:15-16:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0406 Föreläsning, köprätt2018-11-20
 Tis5 Feb10:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUFRBJOR:D328 Klimatförändringar2019-01-16
 Ons6 Feb10:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUFRBJOR:D328 Transportsektorns miljöpåverkan2019-01-21
 Tor7 Feb09:15-12:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0407 Övningar2019-01-02
 Fre8 Feb10:15-13:00 Transportengelska, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSSTMY  Writing assignment 1 (online test) Re-sit 22018-05-02
 
Vecka 7, 2019
 Tis12 Feb13:15-17:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACANI:A0607 Transport, logistik och hållbar utveckling II2019-01-17
 Ons13 Feb09:15-12:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0506 Föreläsning fordringsrätt2018-11-20
 Tor14 Feb10:15-12:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWEOR:D328 Övningar2018-11-20
   13:15-17:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAOR:E439 Transport, logistik och hållbar utveckling III2019-01-17
 Fre15 Feb23:58-23:59 Transportengelska, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSSTMY  Writing assignment 2 re-sit 1; Portfolio re-sit 12018-05-02
 
Vecka 8, 2019
 Tis19 Feb13:15-17:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid NI:A0607 Miljörätt (Sara Engström Bubenko)2019-01-17
 Ons20 Feb09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACANI:A0607 Transport, logistik och hållbar utveckling IV2019-01-17
AFre22 Feb08:15-12:15 Transportengelska, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSSTMYOR:Tentamen 1 Written examination (salstenta) Re-Sit 12018-11-07
 
Vecka 9, 2019
 Mån25 Feb09:15-12:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWEG8:104 Föreläsning Arbetsrätt2018-11-20
   13:15-15:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWEG8:104 Övningar2018-11-20
 Tis26 Feb09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid OR:C231 Egenkontroll m.m. (Sara Engstrom Bubenko)2019-01-17
 Ons27 Feb09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid OR:C231 Miljöledning m.m (Sara Engström Bubenko)2019-01-17
 Tor28 Feb09:15-12:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0607 Föreläsning skadestånd- och försäkringsrätt2018-11-20
   13:15-15:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0407 Övningar2018-11-20
 
Vecka 10, 2019
 Mån4 Mar13:15-16:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0506 Föreläsning marknadsrätt2018-11-20
 Tis5 Mar09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAKL:3690 Transport, logistik och hållbar utveckling V (Globala trender och Citylogistik)2019-01-17
 Ons6 Mar09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAOR:D222 Transport, logistik och hållbar utveckling VI (Mobility Management m.m.)2019-01-17
   13:15-15:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0406 Övningar2018-11-20
 Tor7 Mar09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACANI:A0306 Uppstart projekt 12019-01-17
 
Vecka 11, 2019
 Mån11 Mar13:15-16:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0606 Föreläsning Associationsrätt2018-11-20
 Tis12 Mar09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUFRBJOR:B423 Stadsplanering och hållbara städer, 'Smart cities'2019-01-16
 Ons13 Mar09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid OR:B423 Affärsetik, CSR m.m. (Sara Engström Bubenko)2019-01-17
 Fre15 Mar10:15-12:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0407 Övningar2018-11-20
   23:58-23:59 Transportengelska, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSSTMY  Writing assignment 2 re-sit 2; Portfolio re-sit 22018-05-02
 
Vecka 12, 2019
 Tis19 Mar09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUFRBJNI:A0307 Styrmedel och miljöpolitik2019-01-16
 Ons20 Mar13:15-15:00 Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSUWENI:A0606 Genomgång av provtenta, frågestund2019-01-18
 Tor21 Mar09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACANI:A0307 Uppstart projekt 22019-01-17
 
Vecka 13, 2019
 Ons27 Mar11:59-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACA  Inlämning projekt 12019-01-17
 Tor28 Mar13:15-17:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACANI:A0307 handledning proj 22019-01-17
AFre29 Mar08:15-12:15 Transportengelska, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSSTMYG8:Tentamen Written examination (salstenta) Re-Sit 22018-08-20
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSAG8:425 Föreläsningsövning nr 1 Kursintroduktion, projektuppgift2018-11-20
 Tis2 Apr13:15-17:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:505 Gästföreläsare (meddelas senare)2019-01-17
 Ons3 Apr09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACANI:A0506 Gästföreläsare (meddelas senare)2019-01-17
 Tor4 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0406 Föreläsningsövning nr 22018-11-20
 
Vecka 15, 2019
 Mån8 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0506 Föreläsningsövning nr 3 Projektuppgift årsbokslut2018-11-20
 Tis9 Apr09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAOR:D222 Gästföreläsare (meddelas senare)2019-01-17
 Ons10 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0306 Föreläsningsövning nr 4 Projektuppgift årsbokslut2018-11-20
 Tor11 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSAG8:425 Föreläsningsövning nr 52018-11-20
AFre12 Apr08:15-12:15 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 12012019-01-02
 
Vecka 16, 2019
 Mån15 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0606 Föreläsningsövning nr 62018-11-20
 Tis16 Apr13:15-17:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUFRBJNI:A0607 Gästföreläsning forskare fr VTI/K2: Jens Hylander2019-01-17
 Ons17 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0506 Föreläsningsövning nr 7 Kassaflödesanalys2018-11-20
 
Vecka 17, 2019
 Tor25 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0411 Sammanfattning övning grupp 12018-11-20
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0306 Sammanfattning övning grupp 22018-11-20
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSAG8:425 Föreläsningsövning nr 82018-11-20
 
Vecka 19, 2019
 Tis7 Maj10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0607 Föreläsningsövning nr 92018-11-20
 Ons8 Maj10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSAG8:425 Föreläsningsövning nr 102018-11-20
 Tor9 Maj09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:505 handledning proj 2 (reserv)2019-01-17
 
Vecka 20, 2019
 Mån13 Maj10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0607 Föreläsningsövning nr 112018-11-20
 Tis14 Maj10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSAG8:508 Handledning av projketuppgift grupp 12018-11-20
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0311 Handledning av projketuppgift grupp 22018-11-20
 Ons15 Maj09:15-12:00 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACANI:A0607 handledning proj 2 (reserv)2019-01-17
 Tor16 Maj10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0406 Föreläsningsövning nr 122018-11-20
 
Vecka 21, 2019
 Mån20 Maj10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0607 Föreläsningsövning nr 132018-11-20
 Tis21 Maj09:15-16:55 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACANI:A0407 Seminarium OBLIGATORISKT2019-01-17
 Tor23 Maj08:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSAG8:425 1702 Gruppbaserad projketuppgift 2 hp
1703 Individuell analys och aktivt deltagende i seminarium 1,5 hp
2019-01-07
   20:59-21:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSA  Inlämning av projekt i Canvas2018-11-20
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0506 Sammanfattning nr 142018-11-20
ATis28 Maj08:15-12:15 Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 12012019-01-02
   10:15-12:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:A0510 Redovisning av projektuppgift enl schema i Canvas2018-11-20
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSANI:C0315 Redovisning av projektuppgift enl schema i Canvas2018-11-20
 
Vecka 23, 2019
ATis4 Jun14:15-19:15 Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSEWSAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 17012019-01-03

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
HSSUWE Susanna Weibull  
KSEWSA Ewa Sarlöv  
LUFRBJ Fredrik Björk  
TSCACA Carl-Magnus Carlsson  
TSREJO Rebecka Johansson  
TSSTMY Stephen Myers  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:104 Hörsal 1   70 G8 G8:104
G8:124 Hörsal 1   110 G8 G8:124
G8:425 Lärosal 4   60 G8 G8:425
G8:505 Lärosal 5   60 G8 G8:505
G8:508 Lärosal 5   40 G8 G8:508
G8:525 Lärosal 5 Gäddan 8 60 G8 G8:525
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
KL:3690 Hörsal ( F3) 3   68 KL KL:3690
KL:5690 Lärosal (F5) 5   60 KL KL:5690
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0406 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0406
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60 NI NI:A0506
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:A0607 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0607
NI:C0315 Lärosal 3 Niagara 32 NI NI:C0315
OR:B423 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:B423
OR:C231 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:C231
OR:C377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:C377
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:D222
OR:D328 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D328
OR:D331 Lärosal 3 Orkanen 100 OR OR:D331
OR:D337 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D337
OR:E439 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:E439
OR:Tentamen 1 Lokal anvisas i Atriet 1 Orkanen 0 OR OR:Tentamen 1

Kurser  
Id Kursnamn
TR121A-20182-US522- Transportengelska, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR122B-20191-US526- Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR123B-20182-US520- Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR125A-20191-US525- Transportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR135B-20191-US612- Företagsekonomi: Extern redovisning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder