Schema
Program: SGTRA17h, Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-04-23 - 2019-10-22
 
Utskrivet: 2019-04-23 06:39:56
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr13:15-17:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANEKNI:A0411 Seminariebehandling av Strategisk kommunikation i 4 små grupper2018-11-09
 Ons24 Apr08:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid NI:A0411 Att planera, kommunicera och genomföra organisatoriska förändringar- tillämpad strategisk kommunikations EX: Humana & Räddningstjänsten2019-04-18
 Tor25 Apr09:15-13:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHESTNI:A0507 Intersektionalitet, makt och förändring i organisationer. Läs Abrahamsson (utdelad text).
Ett exempel på studie: Räddningstjänsten Syd
2018-11-09
 Fre26 Apr08:59-09:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHEST  Inlämning av text inför handledning. På canvas samt i Helenas postfack.2019-03-21
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr08:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHESTNI:A0411 Handledning gruppvis. Tre uppsatser per grupp. Obligatoriskt2018-11-09
 Tis30 Apr08:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHESTNI:A0411 Handledning gruppvis. Tre uppsatser per grupp. Obligatoriskt2018-11-09
 Tor2 Maj09:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidK3ANLJ, TSANEKNI:A0411 Branding - att visuellt kommunicera en identitet2019-02-26
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANEKNI:A0411 Att ge och ta emot feed back - att opponera och respondera2018-11-09
 
Vecka 19, 2019
AMån6 Maj08:15-12:15 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Transportjuridik II 0701
2018-11-12
 Ons8 Maj09:15-16:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHEST, TSANEKNI:A0606 Blixttal - uppsatsgrupperna2019-04-01
 Tor9 Maj09:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHEST, TSANEKOR:C377 Blixttal - uppsatsgrupperna2019-04-01
   13:15-16:00 Företagsekonomi: Examensarbete i Transport Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAOR:F103 Transportekonomi och miljö (Stane Bozicnik)2019-04-16
AFre10 Maj08:15-12:15 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 12022019-02-21
   10:15-13:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHESTNI:C0312 Handledning2018-11-09
 
Vecka 21, 2019
 Mån20 Maj17:59-18:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHEST  Skicka uppsatser till studenter i den egna handledningsgruppen2018-11-09
 Tis21 Maj09:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANEKNI:C0319 Handledning i grupp och frågestund kring muntlig presentationer och webbsida SE CANVAS2018-12-18
 Ons22 Maj09:15-12:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHESTNI:A0322, NI:A0405, NI:A0422, NI:A0515, NI:C0305 Studentledd peer review läsning av uppsatserna. I handledningsgrupperna. Obligatoriskt.2018-11-09
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj12:15-13:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHESTNI:C0205 Inlämning av uppsats på canvas samt i Helenas postfack. Oppositionsgenomgång. Obligatoriskt2019-03-21
 Tis28 Maj10:15-17:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANEKOR:C232 Individuella presentationer i mindre ledningsgrupper SE CANVAS2018-12-18
 Ons29 Maj10:15-17:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANEKNI:C0309 Individuella presentationer i mindre ledningsgrupper SE CANVAS2018-12-18
 Fre31 Maj10:15-15:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSANEKNI:C0309 Individuella presentationer i mindre ledningsgrupper SE CANVAS2018-12-18
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHESTNI:A0411 Oppositionsseminarier. Tre uppsatser per grupp. Obligatoriskt (1701)2019-02-26
 Tis4 Jun08:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHESTNI:A0407 Oppositionsseminarier. Tre uppsatser per grupp. Obligatoriskt (1701)2019-02-26
 Fre7 Jun07:59-08:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHEST  Inlämning av reviderad version av uppsats. (tillsammans med utskriven tidigare version med Helenas anteckningar)2019-02-26
 
Vecka 34, 2019
AOns21 Aug14:15-19:15 Företagsekonomi: Transport Service Management och marknadsföring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSJELAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012019-03-18
AFre23 Aug08:15-12:15 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Transportjuridik II 0701
2018-11-12
   17:59-18:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidLUHEST  Examination nr 3 uppsats (1701) på its samt i Helenas postfack. Tillsammans med utskriven tidigare version (med Helenas anteckningar)2018-11-09
 
Vecka 35, 2019
ATis27 Aug08:15-13:15 Transportlogistik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012018-08-20
AOns28 Aug08:15-12:15 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 12022019-02-21

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
K3ANLJ Anders Ljungmark  
KSJELA Jean-Charles Languilaire  
LUHEST Helena Stavreski  
TSANEK Anne-Charlotte Ek  
TSCACA Carl-Magnus Carlsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0322 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:A0322
NI:A0405 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:A0405
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0422 Grupprum 4 Niagara 15 NI NI:A0422
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:C0205 Grupprum 2 Niagara 20 NI NI:C0205
NI:C0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:C0305
NI:C0309 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0309
NI:C0312 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0312
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319
OR:C232 Grupprum 2 Orkanen 22 OR OR:C232
OR:C377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:C377
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103

Kurser  
Id Kursnamn
TR104C-20191-US494- Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR106B-20182-US490- Transportlogistik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR116B-20191-US493- Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR119C-20191-US495- Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR122B-20191-US526- Transporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR126A-20191-US492- Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR128C-20191-US417- Företagsekonomi: Examensarbete i Transport Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TR131B-20182-US492- Företagsekonomi: Transport Service Management och marknadsföring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder