Schema
Program: SGTRA17h, Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-02-15 - 2019-08-14
 
Utskrivet: 2019-02-15 21:08:33
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 7, 2019
 Fre15 Feb10:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid  NI:C0319 Föreläsning. Olle Hydbom2019-01-18
 
Vecka 8, 2019
 Tis19 Feb09:15-12:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0311 Föreläsning2018-11-07
 Ons20 Feb10:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid  NI:A0411 Föreläsning. Olle Hydbom2019-01-18
 Tor21 Feb13:15-16:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0411 Föreläsning2018-11-07
 Fre22 Feb10:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC6389NI:A0411 Föreläsning2019-01-18
   12:15-13:00 US - grundutbildning grundutbildningAG6256NI:A0311 informationpass om utbytesstudier2019-02-05
 
Vecka 9, 2019
 Mån25 Feb10:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD7545NI:A0411 Föreläsning2019-01-18
 Tis26 Feb09:15-12:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0311 Föreläsning2018-11-07
 Ons27 Feb10:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD7545NI:A0411 Föreläsning2019-01-18
ATor28 Feb08:15-13:15 Transportlogistik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012018-08-20
   13:15-16:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0506 Föreläsning2018-11-07
ALör2 Mar09:15-14:15 Företagsekonomi: Transport Service Management och marknadsföring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSJELAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012018-11-14
 
Vecka 10, 2019
 Mån4 Mar10:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD7545NI:A0411 Föreläsning2019-01-18
 Tis5 Mar09:15-12:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0311 Föreläsning2018-11-07
 Ons6 Mar10:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD7545NI:A0411 Föreläsning2019-01-18
 Tor7 Mar13:15-16:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0311 Föreläsning2018-11-07
 
Vecka 11, 2019
 Mån11 Mar10:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD7545NI:A0411 Föreläsning2019-01-18
 Tis12 Mar09:15-12:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0311 Föreläsning2018-11-07
 Tor14 Mar13:15-16:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0307 Föreläsning2018-11-07
 
Vecka 12, 2019
 Mån18 Mar08:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD7545NI:A0411 Föreläsning2019-01-18
 Tis19 Mar09:15-12:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0311 Föreläsning2018-11-07
 Ons20 Mar08:15-12:00 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD7545NI:A0411 Föreläsning2019-01-18
ATor21 Mar08:15-12:15 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Transportjuridik II 0701
2018-11-12
   13:15-16:00 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACANI:A0311 Föreläsning2018-11-07
 
Vecka 13, 2019
AFre29 Mar14:15-18:15 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACA  Salstentamen ordinarie tillfälle 12022019-01-28
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr10:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHEST, TSANEKNI:A0411 Kursintroduktion.2018-11-09
 Ons3 Apr13:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHEST, TSANEKNI:A0411 Att möta 3 forskares arbetsprocesser PANEL: Skillnader och likheter. Utmaningar och möjligheter2018-11-09
 Tor4 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:A0411 Repetition organisationsteori. Läs Jacobsen och Thorsvik. (text på canvas)2018-11-09
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:A0411 Förändring i organisationer. Läs: Alvesson och Sveningsson2018-11-09
 
Vecka 15, 2019
 Mån8 Apr13:15-17:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:A0411 Föreläsning och workshop Bilder av en bransch och av ledarskap Ta med 4 bilder i A4 format av branschen och ledarskap2018-11-09
 Tis9 Apr09:15-12:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:A0506 Empirisk forskning och kritiska perspektiv. Läs: Lärdilemman i arbetslivet samt Ellström (utdelad artikel)2018-11-09
 Ons10 Apr08:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:A0311 Snabba Cash och Mad men - att analysera kulturella maskulina habitus Muntliga gruppresentationer2018-11-09
 Tor11 Apr09:15-12:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:C0319 Kvalitativ forskning. Läs: Ahrne och Svensson samt Wästerfors (utdelad artikel)2018-11-09
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:A0607 Kvalitativ forskning. Praktik och etik. Hur ställer man en forskningsfråga och skriver ett PM?2018-11-09
 Fre12 Apr14:15-16:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid BIPATA, LUHESTOR:C528 Litteratursökning på biblioteket. Obligatoriskt.2018-11-09
 
Vecka 16, 2019
 Tis16 Apr13:15-17:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:A0411 Seminarier i 4 smågrupp: Litteratur: Kultanalytiska verktyg Bildsätt 5 begrepp2018-11-09
 Ons17 Apr09:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:A0311 Föreläsning: Strategisk kommunikation. Läs Strategisk kommunikation 1- 502018-11-09
   13:15-16:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSMAJONI:A0311 Lärandets loopar. Hela boken.2018-11-12
 Tor18 Apr10:15-12:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:B0314 Litteraturseminarium. Grupp A. Inlämning PM. Obligatoriskt (1702)2018-11-09
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:B0314 Litteraturseminarium. Grupp B. Inlämning PM. Obligatoriskt (1702)2018-11-09
   15:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:B0314 Litteraturseminarium. Grupp C. Inlämning PM. Obligatoriskt (1702)2018-11-09
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr08:15-10:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid IMPERI, KSJELA, LUHEST, TSANEKNI:A0411 Exempel på Kvalitativ forskning. Normer och praktiska frågor. Gäster2018-11-09
   10:15-12:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD7545, LUHEST, TSANEKNI:A0411 Exempel på Kvalitativ forskning. Normer och praktiska frågor. Gäster2018-11-09
   13:15-17:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:A0411 Seminariebehandling av Strategisk kommunikation i 4 små grupper2018-11-09
 Ons24 Apr08:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:A0411 Att planera, kommunicera och genomföra organisatoriska förändringar- tillämpad strategisk kommunikations EX: Humana & Räddningstjänsten2018-11-09
 Tor25 Apr09:15-13:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:A0507 Intersektionalitet, makt och förändring i organisationer. Läs Abrahamsson (utdelad text).
Ett exempel på studie: Räddningstjänsten Syd
2018-11-09
 Fre26 Apr08:59-09:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHEST  Inlämning av text inför handledning. På its samt i Helenas postfack.2018-11-09
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr08:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:A0411 Handledning gruppvis. Tre uppsatser per grupp. Obligatoriskt2018-11-09
 Tis30 Apr08:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:A0411 Handledning gruppvis. Tre uppsatser per grupp. Obligatoriskt2018-11-09
 Tor2 Maj09:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:A0411 Studentdriven workshop: Ta med 1 ex på strategisk kommunikation från transport branschen2018-11-09
   13:15-15:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:A0411 Att ge och ta emot feed back - att opponera och respondera2018-11-09
 
Vecka 19, 2019
AMån6 Maj08:15-12:15 Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Transportjuridik II 0701
2018-11-12
 Ons8 Maj09:15-16:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHEST, TSANEK  Blixttal - uppsatsgrupperna på STORM2018-12-13
 Tor9 Maj09:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHEST, TSANEK  Blixttal - uppsatsgrupperna på STORM2018-12-13
AFre10 Maj08:15-12:15 Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACA  Salstentamen omtentamen 1 12022018-11-12
   10:15-13:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:C0312 Handledning2018-11-09
 
Vecka 21, 2019
 Mån20 Maj17:59-18:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHEST  Skicka uppsatser till studenter i den egna handledningsgruppen2018-11-09
 Tis21 Maj09:15-12:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:C0319 Handledning i grupp och frågestund kring muntlig presentationer och webbsida SE CANVAS2018-12-18
 Ons22 Maj09:15-12:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:A0322, NI:A0405, NI:A0422, NI:A0515, NI:C0305 Studentledd peer review läsning av uppsatserna. I handledningsgrupperna. Obligatoriskt.2018-11-09
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj12:15-13:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUHESTNI:C0205 Inlämning av uppsats på its samt i Helenas postfack. Oppositionsgenomgång. Obligatoriskt2018-11-09
 Tis28 Maj10:15-17:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKOR:C232 Individuella presentationer i mindre ledningsgrupper SE CANVAS2018-12-18
 Ons29 Maj10:15-17:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:C0309 Individuella presentationer i mindre ledningsgrupper SE CANVAS2018-12-18
 Fre31 Maj10:15-15:00 Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANEKNI:C0309 Individuella presentationer i mindre ledningsgrupper SE CANVAS2018-12-18
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD3911NI:A0411 Oppositionsseminarier. Tre uppsatser per grupp. Obligatoriskt (1701)2018-11-09
 Tis4 Jun08:15-17:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD3911NI:A0407 Oppositionsseminarier. Tre uppsatser per grupp. Obligatoriskt (1701)2018-11-09
 Fre7 Jun07:59-08:00 Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AD3911  Inlämning av reviderad version av uppsats. (tillsammans med utskriven tidigare version med Helenas anteckningar)2018-11-09
 
Vecka 33, 2019
AMån12 Aug08:15-13:15 Företagsekonomi: Transport Service Management och marknadsföring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSJELAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012018-11-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC6389 Per Schubert  
AD3911 Rebecka Fingalsson  
AD7545 Benedikte Borgström  
AG6256 Nicklas Karlsson  
BIPATA Pablo Tapia Lagunas  
IMPERI Per-Markku Ristilammi  
KSJELA Jean-Charles Languilaire  
LUHEST Helena Stavreski  
TSANEK Anne-Charlotte Ek  
TSCACA Carl-Magnus Carlsson  
TSMAJO Magnus Johansson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0322 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:A0322
NI:A0405 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:A0405
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0422 Grupprum 4 Niagara 15 NI NI:A0422
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60 NI NI:A0506
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:A0607 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0607
NI:B0314 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0314
NI:C0205 Grupprum 2 Niagara 20 NI NI:C0205
NI:C0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:C0305
NI:C0309 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0309
NI:C0312 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0312
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319
OR:C232 Grupprum 2 Orkanen 22 OR OR:C232
OR:C528 Datorsal 5   40 OR OR:C528

Kurser  
Id Kursnamn
KS - US - grundutbildning US - grundutbildning
TR104C-20191-US494- Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR106B-20182-US490- Transportlogistik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR116B-20191-US493- Logistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR119C-20191-US495- Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR126A-20191-US492- Transportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TR131B-20182-US492- Företagsekonomi: Transport Service Management och marknadsföring, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder