Schema
Program: SGTRA16h, Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-06-27 - 2019-12-26
 
Utskrivet: 2019-06-27 02:14:44
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2019
ATor22 Aug08:15-13:15 Transportsystem, lokalisering och planering, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837, KSDENIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012018-08-20
 
Vecka 35, 2019
AMån26 Aug08:15-12:15 Företagsekonomi: Supply Chain Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD7545G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2 17012018-11-28
AFre30 Aug08:15-13:15 Transportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012019-03-21

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD7545 Benedikte Borgström  
AH6837 Peter Karpestam  
KSDENI Désirée Nilsson  
TSCACA Carl-Magnus Carlsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Kurser  
Id Kursnamn
TR109C-20182-US412- Transportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TR117C-20191-US416- Företagsekonomi: Supply Chain Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TR127B-20182-US413- Transportsystem, lokalisering och planering, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder