Schema
Program: SGTRA15h, Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2018-08-18 - 2019-02-17
 
Utskrivet: 2018-08-18 14:06:48
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2018
ATis21 Aug08:15-12:15 Företagsekonomi: Supply Chain Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD7545G8:Tentamen Omtentamen 22018-08-15
 
Vecka 35, 2018
TOns29 Aug08:15-13:15 Transportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSCACAG8:Tentamen Omtentamen 22018-06-13

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen
T Tentamen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD7545 Benedikte Borgström  
TSCACA Carl Magnus Carlsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Kurser  
Id Kursnamn
TR109C-20172-US205- Transportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TR117C-20181-US412- Företagsekonomi: Supply Chain Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder