Schema
Program: SGPRM17h, Produktionsledare: Media, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:06:20
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Tor30 Maj07:59-08:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidTSCAGU, TSREJO  Inlämning2019-05-06
 Fre31 Maj10:15-12:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidTSCAGU, TSREJONI:C0305, NI:C0325, NI:C0401, NI:C0402 Kamratgranskning. Studentledda seminarier.2019-05-06
   13:15-17:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidTSCAGU, TSREJONI:A0502, NI:A0507, NI:A0513, NI:C0315 Kamratgranskning. Studentledda seminarier.2019-05-06
   16:59-17:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Start Hemuppgift HTML&CSS 12019-01-28
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun10:15-12:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidCTJOKANI:A0418 Obligatorisk laboration2019-01-28
   10:15-12:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479NI:A0414 Obligatorisk laboration2019-01-28
   23:58-23:59 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline Project Submission2019-02-08
 Tis4 Jun07:59-08:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidTSSIIN  (1406) Inlämning av uppsatser inför oppositionsseminarier.2018-12-19
 Ons5 Jun13:15-15:00 Medieproduktion - Rörlig bild, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieproduktion - Rörlig bild, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF7887G8:425 Uppsamlingstillfälle: laborationsuppgifter 5hp.2019-03-15
   13:15-17:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidIMJOLU, TSREJO, TSSIINNI:A0306 (1406) Uppsatsseminarium.2018-12-19
 Tor6 Jun16:59-17:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline Hemuppgift HTML&CSS12019-01-28
 Fre7 Jun08:15-17:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidIMJOLU, TSREJO, TSSIINNI:A0507, NI:A0510 (1406) Uppsatsseminarium.2018-12-19
 
Vecka 24, 2019
 Tis11 Jun17:59-18:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidTSSIIN  (1406)Slutinlämning av reviderad version av uppsats på canvas samt i LeO:s postfack på 5:e våningen i Niagara.2018-12-19
 
Vecka 25, 2019
 Mån17 Jun07:59-08:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidTSREJO  Utdelning av omtentamen delmoment 3 kl 08.002019-01-02
 
Vecka 26, 2019
 Mån24 Jun17:59-18:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidTSREJO  Inlämning av omtentamen delmoment 3 kl 18.00. på canvas.2019-02-20
 
Vecka 33, 2019
 Mån12 Aug13:59-14:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid   Omexamination2019-01-02
 Fre16 Aug13:15-15:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid NI:A0411 Omexamination2019-01-02
 Sön18 Aug16:59-17:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline inlämning CMS-uppgiften2018-12-03
 
Vecka 34, 2019
 Mån19 Aug07:59-08:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Start AA Uppgift (omtag)2018-12-03
   07:59-08:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidLUFRBJ, LUHEST, TSREJO, TSSIIN  Utdelning av omtentamen och examinationer delmoment 1-4 (1401-1406)2019-01-02
   13:15-15:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid NI:A0411 Omexamination2019-01-02
AOns21 Aug08:15-13:15 Processledning av produktion, kvalitet och miljö, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Processledning av produktion, kvalitet och miljö, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSHELUG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-08-20
   16:59-17:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline AA Uppgift (omtag)2018-12-03
   16:59-17:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Start HTML&CSS 1 (omtag)2018-12-03
 Fre23 Aug13:15-15:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid NI:A0411 Omexamination2019-01-02
   16:59-17:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline HTML&CSS 1 (omtag)2018-12-03
 Sön25 Aug16:59-17:00 Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479  Deadline inlämning Projektledningsuppgiften2018-12-03
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug10:15-17:00 Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Databasbaserad publicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Databasbaserad publicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidAH5479NI:A0418 Obligatorisk lab (omtag)2018-12-03
   17:59-18:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidLUFRBJ, LUHEST, TSREJO, TSSIIN  Inlämning av omtentamen och examinationer delmoment 1-4 (1401-1406)2019-01-02
 Ons28 Aug13:15-17:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid NI:A0411 Omexamination2019-01-02
 
Vecka 38, 2019
 Fre20 Sep17:59-18:00 Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtidLUHEST  Inlämning självständigt uppsatsarbete. Examination nr 3 (1406)2018-10-31

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AF7887 Jens Sjöberg  
AH5479 Erik Pineiro  
CTJOKA Johannes Karlsson  
IMJOLU Jonas Lundsten  
LUFRBJ Fredrik Björk  
LUHEST Helena Stavreski  
TSCAGU Carole Caulier Gustavsson  
TSHELU Henriette Lucander  
TSREJO Rebecka Johansson  
TSSIIN Sissi Ingman  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:425 Lärosal 4   60 G8 G8:425
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0414 Datorsal MAC 4 Niagara 20 NI NI:A0414
NI:A0418 Datorsal MAC TS 4 Niagara 20 NI NI:A0418
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:A0513 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0513
NI:C0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:C0305
NI:C0315 Lärosal 3 Niagara 32 NI NI:C0315
NI:C0325 Grupprum 3 Niagara 8 NI NI:C0325
NI:C0401 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0401
NI:C0402 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0402

Kurser  
Id Kursnamn
ME105A-20182-88237- Databasbaserad publicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
ME105A-20182-TS989- Databasbaserad publicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME137A-20182-88238- Processledning av produktion, kvalitet och miljö, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
ME137A-20182-TS990- Processledning av produktion, kvalitet och miljö, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME153A-20182-88240- Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
ME153A-20182-TS058- Medieteknik: Webbpublicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME154A-20182-TS992- Medieteknik: Webbproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME160A-20191-98022- Medieproduktion - Rörlig bild, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME160A-20191-98023- Medieproduktion - Rörlig bild, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
OL109A-20191-94004- Ledarskap och organisation II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder