Schema
Program: SGMVP17h, Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2018-12-13 - 2019-06-12
 
Utskrivet: 2018-12-13 18:48:50
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 50, 2018
 Tor13 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
   09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:B0314 Omtillfälle 1 miljösociologiseminarium. OBS! Seminarieunderlaget ska vara inlämnat senast 181212 kl.17 och seminarierapporten ska vara inlämnad senast 181218 kl.172018-11-07
 Fre14 Dec09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:C0319 Öppen handledning2018-05-31
   13:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:B0321 Miljöpsykologiseminarium omtillfälle 12018-11-30
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 
Vecka 51, 2018
 Mån17 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Tis18 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Ons19 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid G8:249, G8:252, G8:253, G8:255, G8:256, G8:260, G8:262, G8:265 Förberedelse av presentation. Presentationen grundas på den individella undersökningen. Dessa rum är främst bokade för att de som presenterar i grupp ska ha någonstans att jobba. /Arbet med uppsats2018-12-10
 Tor20 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0304, NI:A0305, NI:A0404, NI:A0405, NI:A0515, NI:B0321, NI:C0305, NI:C0325 Förberedelse av presentation. Presentationen grundas på den individella undersökningen. Dessa rum är främst bokade för att de som presenterar i grupp ska ha någonstans att jobba. /Arbet med uppsats2018-12-10
 Fre21 Dec08:15-10:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:C0E11 Studentkonferens. Obligatoriskt!2018-05-24
   09:15-13:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:A0502, NI:A0507, NI:A0510, NI:A0513, NI:A0602 Studentkonferens. Obligatoriskt!2018-05-24
   13:15-15:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:A0507, NI:A0510, NI:B0308, NI:B0317, NI:C0301 Studentkonferens. Obligatoriskt!2018-05-24
   14:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:C0E11 Studentkonferens. Obligatoriskt!2018-05-24
 
Vecka 52, 2018
 Tor27 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Fre28 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 
Vecka 1, 2019
 Ons2 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Tor3 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Fre4 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Resultat: Ordinarie: Inlämning rapport/artikel för undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod.2018-05-31
 
Vecka 2, 2019
 Mån7 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Tis8 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Ons9 Jan08:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
   12:59-13:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  OBS! Flyttar "Inlämning av uppsats inför opponering. Obligatoriskt" till torsdag 190110 kl.17:00. Detta innebär eget arbete denna dag.2018-12-09
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   OBS! Flyttar "Individuell läsning inför opponering." till fredagen. Detta innebär eget arbete denna dag.2018-12-09
 Tor10 Jan08:15-10:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
   10:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0407 Föreläsning om muntlig samt skriftlig vetenskaplig opponering. Obligatoriskt! Instruktioner finns på Canvas2018-08-17
   13:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0515 Bokningsbar handledning / Eget arbete2018-05-31
 Fre11 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med muntlig och skriftlig opponering. Opponenet tilldelas kl.9.00/Arbete med uppsats2018-12-09
 
Vecka 3, 2019
 Mån14 Jan09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEBLI, TSJONYNI:A0304, NI:A0305 Muntlig opponering av uppsatser. 2-3 uppsatser åt gången. Ca. 15 minuter per uppsats. Obligatoriskt!
Skriftlig opponering lämnas in efter seminariet. Obligatoriskt! Instruktioner finns på Canvas
2018-08-17
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEBLI, TSJONYNI:A0304, NI:A0305 Muntlig opponering av uppsatser. 2-3 uppsatser åt gången. Ca. 15 minuter per uppsats. Obligatoriskt!
Skriftlig opponering lämnas in efter seminariet. Obligatoriskt! Instruktioner finns på Canvas
2018-08-17
 Tis15 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att färdigställa uppsats2018-05-31
   09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0422 Omtillfälle 1: miljöpsykologiseminarium
Seminarieunderlag lämnas in senast 14/1
Seminarierapport lämnas in senast 16/1
2018-08-15
   13:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEBLINI:A0422 Omtillfälle 2: Miljösociologiseminarium
Seminarieunderlag lämnas in senast 14/1
Seminarierapport lämnas in senast 16/1
2018-08-15
 Ons16 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att färdigställa uppsats2018-05-31
   09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0506 Informell handledning/frågestund (9-11) och kursvärdering (11-12)2018-05-31
 Tor17 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att färdigställa uppsats2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSEBLI  Inlämning Uppsats (provkod 1805) Obligatoriskt!2018-08-15
 Fre18 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med protfoliouppgift Block 3 och 4.2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Inlämning Portfolio (provkod 1801). Obligatoriskt!2018-08-15
 
Vecka 4, 2019
 Mån21 Jan09:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENIOR:D337 Intro+L12018-12-13
 Tis22 Jan08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELA, TSJOST  Introduction, overview of the environmental management concept, project management LOKAL SAKNAS2018-12-11
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENIG8:104 L22018-11-16
   15:15-17:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENIG8:104 L32018-12-13
 Ons23 Jan15:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:A0506 Restpresentationstillfälle samtliga av höstens kurser samt för dem som läst utomlands under termin 52018-05-29
 Tor24 Jan13:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELA, TSJOSTOR:D222 More on project management. Introduction Block 1 EIA and LCA, groups form2018-11-12
 Fre25 Jan08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0407 More on EIA 8-10. More on LCA 10-122018-11-12
 
Vecka 5, 2019
 Mån28 Jan10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0506 L42018-11-16
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0606 L52018-11-16
 Tis29 Jan08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTG8:423 Half Class LCA. (A)2018-12-11
 Ons30 Jan13:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Half Class, students in groups listen to videos about LCA Software and read supplementary materials (A)2018-11-12
 Tor31 Jan08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0311 Half Class EIA (B)2018-11-12
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0306 EIA half class. About maps. Lecture and exercise (B)2018-11-12
 Fre1 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:D326 Half Class LCA. (A)2018-11-12
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0306 Internship Information for Swedish Environmental Studies students2018-11-12
 Lör2 Feb16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Ominlämning 1: Inlämning av rapport/artikel: undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod (provkod 1804)2018-08-29
 
Vecka 6, 2019
 Mån4 Feb10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENIG8:508 Seminar2018-11-16
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENIG8:508 Seminar2018-11-16
   15:15-17:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENIG8:508 Seminar2018-11-16
 Tis5 Feb10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837G8:104 L62018-11-16
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837G8:104 L72018-11-16
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSEVAN, TSJONY  Resultat: Ordinarie: Inlämning uppsats för examination2018-05-31
 Ons6 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid G8:423 Half Class LCA (A)2018-11-12
   08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid G8:249, G8:252, G8:253, G8:255 Half Class EIA (B)2018-11-12
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Resultat: Ordinarie: Portfolio färdigställd för examination2018-05-31
 Tor7 Feb08:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Groups in half class working with EIA meet and work (B)2018-11-12
   08:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid G8:423 Half Class LCA (A)2018-11-12
 Fre8 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid OR:D326 Half Class LCA (A)2018-11-12
   08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Groups in half class working with EIA meet and work (B)2018-11-12
 
Vecka 7, 2019
 Mån11 Feb10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837G8:104 L82018-11-16
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837NI:A0607 L92018-11-16
 Tis12 Feb10:15-17:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837OR:E121C Tutoring CBA2018-11-16
 Ons13 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:D326 Half Class LCA. (B)2018-11-12
   13:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Half Class, students in groups listen to videos about LCA Software and read supplementary materials (B)2018-12-11
 Tor14 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:F215 Half Class EIA (A)2018-11-12
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0306 EIA half class. About maps. Lecture and exercise (A)2018-11-12
 Fre15 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:D326 Half Class LCA. (B)2018-11-12
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Resultat: Ominlämning 1: Inlämning rapport/artikel för undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod.2018-05-31
 
Vecka 8, 2019
 Ons20 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid G8:423 Half Class LCA. (B)2018-11-12
   08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid OR:B231a, OR:C235, OR:C236, OR:E336 Half Class EIA (A)2018-11-12
 Tor21 Feb08:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid G8:423 Half Class LCA. (B)2018-11-12
   08:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Groups in half class working with EIA meet and work (A)2018-11-12
 Fre22 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid G8:407 Half Class LCA. (B)2018-11-12
   08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Groups in half class working with EIA meet and work (A)2018-11-12
 
Vecka 9, 2019
 Tis26 Feb08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:D328 Course Discussion. Introduction to Block 2. Last minute work on EIA and LCA reports. Groups submit EIA and LCA reports.2018-12-11
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENIG8:104 L102018-11-16
 Ons27 Feb10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELA  Organizations: Purpose, Vision, Idea2018-12-11
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELA  Organizations: Internal Structures2018-12-11
 Fre1 Mar10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELA  Organizations: External Relations2018-11-12
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0607 About the Internship Course for Swedish Environmental Studies students2018-12-11
 Lör2 Mar16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSJONY  Ominlämning 1: Inlämning Uppsats (provkod 1805)2018-08-15
 
Vecka 10, 2019
 Ons6 Mar08:15-10:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELANI:A0506 Projects as Organizations to Manage2018-12-11
   10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELANI:A0506 Exercise2018-12-11
 Tor7 Mar08:15-10:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELANI:A0607 Organizations and Money Flows. Budgets and Investments Calculations.2018-12-11
 Fre8 Mar10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELAG8:425 Calculations Exercise2018-11-13
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELANI:A0606 Business Management TBD2018-12-11
 Lör9 Mar16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Ominlämning 1: Inlämning Portfolio (provkod 1801).
2018-08-15
 
Vecka 11, 2019
 Mån11 Mar10:15-17:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837OR:F314 Tutoring CBA2018-12-13
 Tis12 Mar13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIOR:C402 Q&A (optional)2018-11-16
 Ons13 Mar09:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJONYNI:A0506 Introduction to the Work Environment2018-11-13
 Tor14 Mar08:15-10:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJONYNI:A0506 Work Environment continued.2018-12-11
   10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJONYNI:A0506 The Organization of the Work Environment. The Psychological and Social Aspects of the Work Environment.2018-12-11
 Fre15 Mar10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJONYNI:A0606 Risks and Risk Management2018-11-13
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJONYNI:A0606 Chemicals and the Work Environment2018-11-13
 
Vecka 12, 2019
 Tis19 Mar10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIOR:D331 Literature seminar I2018-12-13
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIOR:D331 Literature seminar I2018-12-13
 Ons20 Mar08:15-10:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSDENI, KSGOEW, TSJONY, TSJOSTNI:A0301 Programrådsmöte2018-11-12
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0506 EIA and LCA assignments returned, discussion2018-12-11
 Tor21 Mar08:15-10:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0506 Environmental Management in Organizations: Introduction2018-11-13
   10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0506 Environmental Management Systems (EMS)2018-11-13
 Fre22 Mar08:15-10:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0607 Environmental Management Systems, continued2018-11-13
   10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0607 Environmental Management Tools that are not EMS2018-11-13
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSEVAN, TSJONY  Resultat: Ominlämning 1: Inlämning uppsats för examination2018-05-31
 
Vecka 13, 2019
 Mån25 Mar07:59-08:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Deadline for submission (paper in Joe's staff mailbox!) of optional "wishlist" for Joe's lecture on Friday afternoon2018-11-13
ATis26 Mar08:15-13:15 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIG8:Tentamen Written exam
Part I 1501
2018-12-13
   10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIG8:507, G8:508 Literature seminar I2018-11-16
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIG8:507, G8:508 Literature seminar I2018-11-16
 Ons27 Mar08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0304, NI:A0305, NI:A0404, NI:A0405, NI:A0614, NI:B0321, NI:C0305, NI:C0325 Seminar about Environmental Management2018-12-11
 Tor28 Mar10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0506 More Environmental Management: Audits2018-11-13
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELANI:A0506 Organizations, Management, Projects2018-11-13
   15:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELANI:A0506 More Budget and Investment. Exercises2018-12-11
 Fre29 Mar10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJONYNI:A0606 Work Environment. Exercise?2018-12-11
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0606 Course half-time (no entertainment). Content of lecture based on student "wishlist"2018-12-11
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Resultat: Ominlämning 1: Portfolio färdigställd för examination2018-05-31
 Lör30 Mar16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Ominlämning 2: Inlämning rapport/artikel för undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod (provkod 1804)2018-08-15
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr07:59-08:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837  Upload of CBA for presentations2018-11-16
 Tis2 Apr10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENIG8:425 L112018-11-16
 Fre5 Apr10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0607 Introduction to Block 3. Formation of groups for the rest of the course after Easter. Groups to begin to decide on location for field work.2018-12-11
 
Vecka 15, 2019
 Mån8 Apr08:15-17:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837NI:A0311 Presentations of CBA assignment2018-11-16
 Tis9 Apr10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0407 L122018-11-16
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0407 L132018-11-16
 Tor11 Apr07:59-08:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOST  Resubmission 1 of EIA and/or LCA reports if they did not receive a passing grade at the original submission2018-11-13
   08:15-12:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSGOEW, TSJONY, TSJOSTNI:A0306, NI:A0307, NI:A0406, NI:A0506 Presentations of EIA and LCA reports to MV133A students.2018-11-13
 Fre12 Apr10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0607 Discussion and approcal of location for group work/field studies.2018-12-11
 
Vecka 16, 2019
 Tis16 Apr10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0407 L142018-11-16
AOns17 Apr08:15-12:15 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTG8:Tentamen Written exam
Business Environmental Management, individual exam 1702
2018-12-13
 Fre19 Apr16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Resultat: Ominlämning 2: Inlämning rapport/artikel för undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod.2018-05-31
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837NI:A0606 L152018-11-16
   13:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0307 Managing Green Spaces. Nature Preserves. Urban Locations. What is a Sustainable Park? The Green Spaces part of the Block 3 Group Assignment2018-12-11
 Tor25 Apr08:15-10:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0606 Climate Change and Environmental Management. Governance and Business Perspectives2018-11-13
   10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0606 Managing Climate Change in the Urban Setting: Introduction2018-11-13
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0606 Climate Design Principles in Buildings and the Urban Setting. The Climate Design part of the Block 3 Group Assignment.2018-11-13
 Fre26 Apr10:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELANI:A0606 Return of the Business Management Assignment2018-11-13
   11:59-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837  Hand in final version of CBA2018-11-16
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0606 Climate Change: Policy and Local Practice2018-11-13
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837NI:A0407 L162018-11-16
 Fre3 Maj16:59-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Paper version of Group Project Plan submitted in Joe's staff mailbox2018-12-11
ALör4 Maj09:15-14:15 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIG8:Tentamen Written exam Re-exam 1
Part I 1501
2018-12-13
 
Vecka 19, 2019
 Mån6 Maj16:59-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Student Groups get feedback about their proposed location2018-11-13
 Tis7 Maj10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0407 L172018-11-21
   13:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0506 Green Spaces, continued2018-12-11
 Tor9 Maj08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid OR:A426, OR:A428 About constructing and working on models. Discussions with instructor.2018-11-13
   13:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Student Groups continue to plan for their work during the Block 3 Group Assignment. Look at this as a project and apply lessons learned from Project Management.2018-11-13
 Fre10 Maj08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELA, TSJONY, TSJOSTNI:A0606 More on Green Spaces. Maps again. Exam (from April 17th) returned.2018-12-11
 
Vecka 20, 2019
 Tis14 Maj13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0606 L182018-11-16
 Ons15 Maj08:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid OR:A426, OR:A428 Students work, outdoors and indoors, on the two parts of the project as in the plan2018-11-13
 Tor16 Maj08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0404, NI:A0405, NI:C0401, NI:C0402 Seminars Wilby and articles 4 groupsm HALF CLASS2018-12-11
   13:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTNI:A0304, NI:A0322, NI:A0422, NI:C0325 Seminars Wilby and articles 4 groups OTHER HALF CLASS2018-12-11
 Fre17 Maj08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH3634, TSJOST  Discussion about green space work. Discussions about the models. Work on the models.2018-12-11
 
Vecka 21, 2019
 Tis21 Maj10:15-12:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0502 Literature seminar II.2018-11-16
   13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0502 Literature seminar II.2018-11-16
   15:15-17:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSDENINI:A0502 Literature seminar II.2018-11-16
 Ons22 Maj08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid OR:A426, OR:A428 Working on models2018-11-13
 Tor23 Maj08:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid OR:A426, OR:A428 Working on models2018-11-13
 Fre24 Maj08:15-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:E340 Writing the report for Block 3 (more time will be needed) instructor available in room for consultations2018-11-13
 
Vecka 22, 2019
 Tis28 Maj13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENINI:A0606 Q&A (optional)2018-12-13
   15:15-17:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENINI:A0602 Re-examination seminars and CBA presentation2018-11-16
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:A426, OR:A428 Completion of the two parts of the Block 3 Assignment, report and models etc submitted 17:00. Decision which 1 person in each group will participate in the panel discussion. Course Evaluation at 15:00 in Studio2018-12-11
   15:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:E340 The 8 people (1 from each group) meet Joe at 16:00 to discuss and understand their role on June 5th.2018-11-13
 Ons5 Jun08:15-10:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTOR:D131 Studentkonferens MVP. Obligatorisk närvaro hela dagen!2018-11-12
   10:15-15:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTOR:B404, OR:D331, OR:E340, OR:F103, OR:F215 Studentkonferens MVP. Obligatorisk närvaro hela dagen!2018-11-12
   15:15-16:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTOR:D131 Studentkonferens MVP. Obligatorisk närvaro hela dagen!2018-11-12
AFre7 Jun08:15-13:15 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIOR:Tentamen 1 Written exam
Part II 1502
2018-11-29
 Lör8 Jun16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Ominlämning 2: Inlämning Uppsats (provkod 1805)2018-08-15
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Ominlämning 2: Inlämning Portfolio (provkod 1801)2018-08-15
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Ominlämning 2: Inlämning rapport/artikel fokusgrupp och fältstudie (provkod 1802)2018-08-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AH3634 Courtney Coyne-Jensen  
AH6837 Peter Karpestam  
HSJOAL Jonas Alwall  
KSDENI Désirée Nilsson  
KSGOEW Göran Ewald  
KSJELA Jean-Charles Languilaire  
TSEBLI Ebba Lisberg Jensen  
TSEVAN Eva Stockelius  
TSJONY Johanna Nygren Spanne  
TSJOST Joseph Strahl  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:104 Hörsal 1   70 G8 G8:104
G8:249 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:249
G8:252 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:252
G8:253 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:253
G8:255 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:255
G8:256 Grupprum 2 Gäddan 8 6 G8 G8:256
G8:260 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:260
G8:262 Grupprum 2 Gäddan 8 10 G8 G8:262
G8:265 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:265
G8:407 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:407
G8:423 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:423
G8:425 Lärosal 4   60 G8 G8:425
G8:507 Lärosal 5   40 G8 G8:507
G8:508 Lärosal 5   40 G8 G8:508
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:A0301
NI:A0304 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:A0304
NI:A0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:A0305
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0322 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:A0322
NI:A0404 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:A0404
NI:A0405 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:A0405
NI:A0406 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0406
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0422 Grupprum 4 Niagara 15 NI NI:A0422
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60 NI NI:A0506
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:A0513 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0513
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:A0607 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0607
NI:A0614 Grupprum 6 Niagara 10 NI NI:A0614
NI:B0308 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:B0308
NI:B0314 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0314
NI:B0317 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0317
NI:B0321 Grupprum 3 Niagara 8 NI NI:B0321
NI:C0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:C0301
NI:C0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:C0305
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319
NI:C0325 Grupprum 3 Niagara 8 NI NI:C0325
NI:C0401 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0401
NI:C0402 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0402
NI:C0E11 Hörsal C 1 Niagara 150 NI NI:C0E11
OR:A426 Atelje 2 - KS 4 Orkanen 40 OR OR:A426
OR:A428 Atelje - KS 4 Orkanen 22 OR OR:A428
OR:B231a Grupprum 2   12 OR OR:B231a
OR:B404 Lärosal / Montessori 4 Orkanen 30 OR OR:B404
OR:C235 Grupprum 2 Orkanen 12 OR OR:C235
OR:C236 Grupprum 2 Orkanen 12 OR OR:C236
OR:C402 Lärosal 4 Orkanen 52 OR OR:C402
OR:D131 Hörsal 1 Orkanen 200 OR OR:D131
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:D222
OR:D326 Datorsal (20 datorer) 3 Orkanen 40 OR OR:D326
OR:D328 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D328
OR:D331 Lärosal 3 Orkanen 100 OR OR:D331
OR:D337 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D337
OR:E121C Lärosal 1 Orkanen 25 OR OR:E121C
OR:E336 Grupprum 3 Orkanen 12 OR OR:E336
OR:E340 Lärosal/Lab - MAH 3 Orkanen 36 OR OR:E340
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103
OR:F215 Lärosal - TS 2 Orkanen 40 OR OR:F215
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314
OR:Tentamen 1 Lokal anvisas i Atriet 1 Orkanen 0 OR OR:Tentamen 1

Kurser  
Id Kursnamn
MV101A-20191-US520- Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MV102B-20182-US530- Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MV103E-20191-94001- Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MV104E-20191-94002- Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MV108C-20182-US421- Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MV109C-20191-US353- Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MV132A-20182-84019- Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MV133B-20191-US521- Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder