Schema
Program: SGMVP17h, Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:09:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 21, 2019
ALör25 Maj09:15-13:15 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTG8:Tentamen, G8:Tentamen 2, G8:Tentemen 3 Written exam re-exam 1
Business Environmental Management, individual exam 1702+1902, 1903, 1904
2019-05-20
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj08:15-14:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:E340 Writing the report for Block 3 (more time will be needed) instructor available in room for consultations2019-01-18
 Tis28 Maj13:15-15:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENINI:A0606 Q&A (optional)2018-12-13
   15:15-17:00 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENINI:A0602 Re-examination seminars and CBA presentation2018-11-16
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-15:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:A426, OR:A428, OR:E340 Completion of the two parts of the Block 3 Assignment, report and models etc submitted 17:00. Decision which 1 person in each group will participate in the panel discussion. Course Evaluation at 15:00 in Studio2019-01-18
   15:15-17:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTOR:E340 The 8 people (1 from each group) meet Joe at 16:00 to discuss and understand their role on June 5th.2019-01-18
 Ons5 Jun08:15-10:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTOR:D131 Studentkonferens MVP. Obligatorisk närvaro hela dagen!2019-01-18
   10:15-15:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTOR:B404, OR:D331, OR:E340, OR:F103, OR:F215 Studentkonferens MVP. Obligatorisk närvaro hela dagen!2019-01-18
   15:15-16:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTOR:D131 Studentkonferens MVP. Obligatorisk närvaro hela dagen!2019-01-18
AFre7 Jun08:15-13:15 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIOR:Tentamen 1 Written exam
Part II 1502
2018-11-29
 Lör8 Jun16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Ominlämning 2: Inlämning Uppsats (provkod 1805)2018-08-15
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Ominlämning 2: Inlämning Portfolio (provkod 1801)2018-08-15
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Ominlämning 2: Inlämning rapport/artikel fokusgrupp och fältstudie (provkod 1802)2018-08-15
 
Vecka 25, 2019
 Fre21 Jun16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Resultat: Ominlämning 2: Inlämning uppsats för examination2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Resultat: Ominlämning 2: Portfolio färdigställd för examination2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Resultat: Ominlämning 2: Inlämning färdig rapport/artikel för fokusgrupp och fältstudie.2018-05-31
 
Vecka 34, 2019
AOns21 Aug08:15-13:15 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIG8:Tentamen Written exam Re-exam 2
Part I 1501
2018-11-29
 Lör24 Aug11:59-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOST  Resubmission 2 EIA and/or LCA Group Assignment2019-01-18
 
Vecka 35, 2019
AMån26 Aug08:15-13:15 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIG8:Tentamen Written exam Re-exam 1
Part II 1502
2018-11-29
 Fre30 Aug13:15-17:00 Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:A0602 Restpresentationer2019-01-18
ALör31 Aug09:15-13:15 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidTSJOSTG8:Tentamen Written exam re-exam 2
Business Environmental Management, individual exam 1702+1902, 1903, 1904
2019-04-18
 
Vecka 36, 2019
 Lör7 Sep11:59-12:00 Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidKSJELA, TSJOST  Resubmission 2 Business Management and/or Work Environment Group Assignment2019-01-18
 
Vecka 41, 2019
ALör12 Okt09:15-14:15 Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtidAH6837, KSDENIG8:Tentamen Written exam Re-exam 2
Part II 1502
2018-11-29

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AH6837 Peter Karpestam  
HSJOAL Jonas Alwall  
KSDENI Désirée Nilsson  
KSGOEW Göran Ewald  
KSJELA Jean-Charles Languilaire  
TSEBLI Ebba Lisberg Jensen  
TSEVAN Eva Stockelius  
TSJONY Johanna Nygren Spanne  
TSJOST Joseph Strahl  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
G8:Tentamen 2 Lokalanvisning i Atriet 0   0 G8 G8:Tentamen 2
G8:Tentemen 3 Lokalanvisning i Atriet 1 Gäddan 8 0 G8 G8:Tentemen 3
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
OR:A426 Atelje 2 - KS 4 Orkanen 40 OR OR:A426
OR:A428 Atelje - KS 4 Orkanen 22 OR OR:A428
OR:B404 Lärosal / Montessori 4 Orkanen 30 OR OR:B404
OR:D131 Hörsal 1 Orkanen 200 OR OR:D131
OR:D331 Lärosal 3 Orkanen 100 OR OR:D331
OR:E340 Lärosal/Lab - MAH 3 Orkanen 36 OR OR:E340
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103
OR:F215 Lärosal - TS 2 Orkanen 40 OR OR:F215
OR:Tentamen 1 Lokal anvisas i Atriet 1 Orkanen 0 OR OR:Tentamen 1

Kurser  
Id Kursnamn
MV101A-20191-US520- Miljörätt, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MV103E-20191-94001- Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MV103E-20191-94007- Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MV104E-20191-94002- Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MV108C-20182-US421- Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MV109C-20191-US353- Miljövetenskap: Kandidatkurs, 61-90 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MV133B-20191-US521- Miljöundersökningar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder