Schema
Program: SGMVP17h, Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2018-10-21 - 2019-04-20
 
Utskrivet: 2018-10-21 14:21:10
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2018
 Mån22 Okt09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inläsning inför miljösociologiseminarium v.43. Referat 200 ord per artikel och referat av valda delar av Lidskog och Sundqvist. Detaljerade anvisningar samt artiklar finns tillgängliga på Canvas.2018-08-17
   11:59-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY, TSJOST  Inlämning för Portfolio Block 2 av seminarieunderlag för miljösociologiseminarium del av Inlämning Portfolio Block 1 och Block 2 (provkod 1803) Obligatoriskt!2018-08-15
   13:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJOSTNI:A0305, NI:A0404, NI:A0405, NI:A0515, NI:B0321, NI:C0325, NI:C0401, NI:C0402 Miljösociologiseminarium. Diskussion av seminariefrågor utifrån inläst kurslitteratur. Obligatoriskt2018-05-31
 Tis23 Okt08:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Individuell bearbetning av miljöpsykologiseminariediskussion. Följ instruktioner för miljöpsykologiseminarium på Canvas.2018-08-17
   11:59-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning för Portfolio Block 2 av seminarierapport för miljösociologiseminarium del av Inlämning Portfolio Block 1 och Block 2 (provkod 1803) Obligatoriskt!2018-09-07
   13:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0406 Uppstart Block 3. Individuellt utförd undersökning baserad på triangulering av enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod och med en teoretisk utgångpunkt i miljöpyskologi, miljösociologi, natursyn och/eller miljöetik. Grundläggande kort beskrivning av metoderna. Genomgång av rapport/artikel-utformning. Obligatoriskt!2018-08-17
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSJONY, TSJOST  Resultat: Ordinarie inlämning rapport för undersökning med fokusgrupper och fältsstudie2018-05-31
 Ons24 Okt09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY, TSJOSTG8:425 kl.9-10 Hur tar vi reda på vad som är en aktuell miljöfråga just nu? Hur vet vi om dessa är undersökningsbara med våra metoder och vårt teoretiska perspektiv? Kl.10-12 Workshop i att finna ett problemformulering och/eller forskningsfråga. Obligatoriskt2018-05-31
   12:15-13:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid G8:425 Möte inför programrådsmötet. Ni ska utse tre kursrepresentanter och diskutera kurs och program. Synpunkter och förslag till ändringar samt ev. önskemål ska skrivas ner och skickas till Programledaren (jns@mau.se) innan Programrådsmötet 31/10. Termin-3-studenter sköter detta möte själv.2018-06-04
   15:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Individuellt arbete med att skapa problemformulering och forskningsfråga. Kontroll av att det finns relevant tidigare forskning att använda d.v.s. litteratursökning. Finn minst en vetenskaplig artikel som är relevant för problemområdet på något sätt.2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning av problemformulering och forskningsfråga inför kamratdiskussion och handledning. Återkoppling ges via diskussion med kamrater och handledning 25/10.2018-08-15
 Tor25 Okt08:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY, TSJOSTNI:C0401, NI:C0402 Handledning och kamratdiskussion av frågeställning och problemformulering. Ca. 15 minuter per student i grupper om 3 studenter. Obligatoriskt!
Anmälan i kalendern i Canvas. Försök välja Joe om du är mest intresserad av en sociologisk inriktning och Johanna om det är miljöpsykologi du är mest intresserad av.
2018-10-15
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY, TSJOSTNI:C0401, NI:C0402 Handledning och kamratdiskussion av frågeställning och problemformulering. Ca. 15 minuter per student i grupper om 3 studenter. Obligatoriskt!
Anmälan i kalendern i Canvas. Försök välja Joe om du är mest intresserad av en sociologisk inriktning och Johanna om det är miljöpsykologi du är mest intresserad av.
2018-10-15
 Fre26 Okt09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0306 !. Föreläsning: Skillnaden mellan kvantitativ, kvalitativ och semikvalitativ eller semikvanitativ metod. Språkbruk.
2. Vi tittar på några olika exempel på metodbeskrivningar och diskuterar vetenskapsteoretiska ansatser.
3. Gemensamt arbete med frågeställningar och problemformuleringar

Läsanvisning: Byström & Byström kap.13, Hjerm et l. kap.1-8 samt 10-12, Bryman (se nästa pass) kap.6-10, 12, 14, 15-17, 19 samt 21, Eriksson Barajas kap.4, 6 samt 8
2018-10-15
   13:15-15:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0306 Urval: syfte och olika typer. Diskussion om vilka typer som är lämpliga för de olika delundersökningarna. Läsanvisning: Byström & Byström kap.13, Hjerm et l. kap.1-8 samt 10-12, Bryman kap.6-10 kvantitativ metod, 12 innehållsanalys, 14 kvant.dataanalys, 15-17 kvalitativ metod, 19 språkets roll samt 21 kval. dataanalys, Eriksson Barajas kap.4, 6 samt 82018-09-07
   15:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att formulera egna urvalssmetoder för de tre undersökningsdelarna (enkät, intervju, innehållsanalys).2018-05-31
 
Vecka 44, 2018
 Mån29 Okt08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Litteratursökning kopplad till den egna problemformuleringen/forskningsfrågan. Litteratursammanställning: minst 10 vetenskapliga primärartiklar. Skapa utkast till inledning, bakgrund och tidigare forskning utifrån litteratursammanställningen. Val av teoretisk ansats inom miljöpsykologi, miljösociologi och/eller miljöetik. Detaljerade instruktioner finns på Canvas. Följ Eriksson Barjas!2018-08-17
 Tis30 Okt08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Litteratursökning kopplad till den egna problemformuleringen/forskningsfrågan. Litteratursammanställning: minst 10 vetenskapliga primärartiklar. Skapa utkast till inledning, bakgrund och tidigare forskning utifrån litteratursammanställningen. Val av teoretisk ansats inom miljöpsykologi, miljösociologi och/eller miljöetik. Detaljerade instruktioner finns på Canvas. Följ Eriksson Barjas!2018-08-17
 Ons31 Okt08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Litteratursökning kopplad till den egna problemformuleringen/forskningsfrågan. Litteratursammanställning: minst 10 vetenskapliga primärartiklar. Skapa utkast till inledning, bakgrund och tidigare forskning utifrån litteratursammanställningen. Val av teoretisk ansats inom miljöpsykologi, miljösociologi och/eller miljöetik. Detaljerade instruktioner finns på Canvas. Följ Eriksson Barjas!2018-08-17
   13:15-15:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:B0314 Programrådsmöte: utsedda kursrepresentanter träffar lärare och programledare för samtal om kurser m.m. Detta är del i programmets kvalitetsarbete.2018-05-30
 Tor1 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inläsning kring metod. Läsanvisningar: Hjerm et al. kap.2-8, 10-12, Byström & Byström kap.13, Bryman (se tidigare info) kap.6-10, 12, 14, 15-17, 19 samt 21, Eriksson Barajas kap.4, 6 samt 82018-09-07
 Fre2 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inläsning kring metod. Läsanvisningar: Hjerm et al. kap.2-8, 10-12, Byström & Byström kap.13, Bryman (se tidigare info) kap.6-10, 12, 14, 15-17, 19 samt 21, Eriksson Barajas kap.4, 6 samt 82018-09-07
 
Vecka 45, 2018
 Mån5 Nov09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0411 kl.8-9. Empiriinsamlingsmetod Diskussion av vilken typ av empiriinsamlingsmetoder ska användas för enkät-, intervju- respektive innehållsanalysen.. kl.9-12 Analysmetod: Kvalitativ och kvantitativ analysmetod - hur skiljer sig dessa åt. Kodning, tematisering och kategorisering. Deskriptiv statistik och statistisk hypotesprövning. Teoretisk ansats. Diskussion av vilken typ av analysmetoder ska användas för enkät-, intervju- respektive innehållsanalysen. Se läsanvisningar "inläsning kring metod"2018-10-15
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att formulera grunderna till empiriinsamlingsmetoder och analysmetoder för de tre undersökningsdelarna. Detaljerade instruktioner finns på Canvas.2018-08-17
 Tis6 Nov08:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att formulera urvalsmetod, empiriinsamlingsmetod och analysmetod för de tre undersökningsdelarna (enkät, intervju, innehållsanalys). (Alla kommer att behöva putsning igen senare).2018-08-17
   11:59-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Inlämning inför kamratopponering. Obligatoriskt!2018-08-15
   13:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY, TSJOSTNI:A0307 Kamratopponering och informell handledning. Obligatoriskt2018-08-15
   16:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Korrigering av metodbeskrivningsgrunden.2018-05-31
 Ons7 Nov09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0307 Enkätinstrument: frågor, utformning och kopplingen till analysmetod. Deskriptiv statistik och hypotesprövning för enkäter. Olika enkätverktyg. Kraven för undersökningens enkätinstrument. Obligatorisk!
Läsanvisningar: Hjerm et al. kap.11, Bryman kap. 9-10 enkäter och ställa frågor, Eriksson Barajas kap.6
2018-09-07
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Individuellt arbete med formulering av två slutna enkätfrågor, maximalt tre bakgrundsfrågor och en öppen fråga.2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Inlämning enkätmetod för återkoppling. Obligatoriskt!2018-08-15
 Tor8 Nov09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJOSTG8:525 Innehållsanalys: utformning och kopplingen till analysmetod. Likheten med litteratursammanställningar. Kvalitativ hantering respektive kvantitativ hantering och deskriptiv statistik och hypotesprövning för innehållsanalys. Kraven för undersökningens innehållsanalys. Obligatoriskt! Läsanvisningar: Hjerm et al. kap.2-6, Bryman kap. 12-14 innehållsanalys och dataanalys samt 20-21 dokument som källa & dataanalys, Eriksson Barajas kap.5-6 och 82018-09-07
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Individuellt arbete med frågor som materialet ska besvara och val av material att använda samt beslut av kvalitativ, kvanitativ eller semi-kvalitativ/kvanitativ inriktad analysmetod.2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJOST  Inlämning av innehållsanalysmetod för återkoppling. Obligatoriskt!2018-08-15
 Fre9 Nov09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEBLINI:A0507 Intervju: frågor, utformning och kopplingen till analysmetod för kvalitativt inriktade intervjuer. Vikten av transkribering, citat och kodningsprocessen. Kraven för undersökningens intervjudel. Obligatoriskt! Läsanvisningar: Hjerm et al. kap.2-6 och 10, Bryman kap. 8,10, 16-17, 19 och 21 samt 20-21 om olika typer intervjuer och analys, Eriksson Barajas kap.5-6 och 82018-09-07
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Individuellt arbete med formulering av en intervjuguide för kvalitativt inriktade intervjuer. Försök att finna informanter.2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEBLI  Inlämning av intervjumetod för återkoppling. Obligatoriskt!2018-08-15
 
Vecka 46, 2018
 Mån12 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att finna informanter till intervjuerna. Leta material till innehållsanalysen. Färdigställa enkätinstrument. Arbeta med inledning, bakgrund och tidigare forskning.2018-05-31
 Tis13 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0515 Informell handledning kl.9-12. Arbete med att finna informanter till intervjuerna. Leta material till innehållsanalysen. Färdigställa enkätinstrument. Arbeta med inledning, bakgrund och tidigare forskning. Informell handledning kl.9-12. Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat.2018-05-31
 Ons14 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat.2018-05-31
 Tor15 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat.2018-05-31
 Fre16 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat.2018-05-31
 Lör17 Nov16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSJONY, TSJOST  Ominlämning 1: Inlämning färdig rapport/artikel för fokusgrupp och fältstudie.2018-05-31
 
Vecka 47, 2018
 Mån19 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat.2018-05-31
 Tis20 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0515 Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat./ Handledning bokningsbar.2018-05-31
 Ons21 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat.2018-05-31
 Tor22 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYG8:407 Handledning i grupp. Statistiska analysmetoder och deskriptiv statistik. Obligatoriskt! Instruktioner finns på Canvas. OBS! Uppgifter att färdigställa innan handledningen.2018-08-17
   17:15-22:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidTSJONYNI:A0306 Nätverksträff Miljövetarprogrammet – människa, miljö, samhälle för alumni och studenter2018-10-17
 Fre23 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat. Enkätresultat sammanställt i Excel enligt instruktioner.2018-05-31
 
Vecka 48, 2018
 Mån26 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat.2018-05-31
 Tis27 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat.2018-05-31
 Ons28 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Resultat, analys och triangulering samt diskussion2018-05-31
 Tor29 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0515 Eget arbete med empiriinsamling och sammanställning av resultat./ Handledning bokningsbar.2018-05-31
 Fre30 Nov08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Resultat, analys och triangulering samt diskussion2018-05-31
 
Vecka 49, 2018
 Mån3 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Resultat, analys och triangulering samt diskussion2018-05-31
 Tis4 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Resultat, analys och triangulering samt diskussion2018-05-31
 Ons5 Dec09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med slutförande av rapport/artikel.2018-05-31
   12:59-13:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Inlämning av rapport/artikel undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod inför kamratopponering. Obligatoriskt!2018-09-07
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Läsning av en kamrats rapport/artikel. Skriftliga kommentarer i kamratens text. Följ anvisningar vad som ska kontrolleras och kommenteras.2018-08-15
 Tor6 Dec09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYOR:B423 Kamratopponering. Obligatoriskt2018-05-31
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med slutförande av rapport/artikel.2018-05-31
 Fre7 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med slutförande av rapport/artikel.2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Inlämning av rapport/artikel: undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod (provkod 1804). Obligatoriskt!2018-09-07
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSJONY, TSJOST  Resultat: Ominlämning 1: Inlämning färdig rapport/artikel för fokusgrupp och fältstudie.2018-05-31
 
Vecka 50, 2018
 Mån10 Dec09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONYNI:A0311 Uppstart Block 4. Uppsats - sammanställningsartikel i grupper om två studenter. Upplägg och krav på uppsats. Arbete med parbildning och formulering av frågeställning/problemformulering. Obligatoriskt! Vi följer Eriksson Barajas kap.2
2018-08-17
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0304, NI:A0305, NI:A0405, NI:A0515, NI:A0614, NI:B0303, NI:B0305, NI:C0325, NI:C0401, NI:C0402 Grupperna arbetar fram en frågeställning/problemformulering. Läsanvisning Eriksson Barajas kap.52018-08-29
 Tis11 Dec09:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSEBLINI:A0404, NI:A0405 Handledning frågeställning/problemformulering./ Eget arbete med uppsatsen. Obligatoriskt!2018-06-04
 Ons12 Dec09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYOR:D222 Föreläsning om sammanställningsartiklar och vetenskapsteoretisk ansats. Utgår från Chalmers, Eriksson Barajas och Bryman2018-08-17
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Tor13 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Fre14 Dec09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:C0319 Öppen handledning2018-05-31
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 
Vecka 51, 2018
 Mån17 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Tis18 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Ons19 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid G8:249, G8:252, G8:253, G8:255, G8:256, G8:260, G8:262, G8:265 Förberedelse av presentation och poster. Presentationen grundas på den individella undersökningen.2018-05-31
 Tor20 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0304, NI:A0305, NI:A0404, NI:A0405, NI:A0515, NI:B0321, NI:C0305, NI:C0325 Förberedelse av presentation och poster. Presentationen grundas på den individella undersökningen.2018-05-31
 Fre21 Dec08:15-10:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:C0E11 Studentkonferens. Obligatoriskt!2018-05-24
   09:15-13:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:A0502, NI:A0507, NI:A0510, NI:A0513, NI:A0602 Studentkonferens. Obligatoriskt!2018-05-24
   13:15-15:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:A0507, NI:A0510, NI:B0308, NI:B0317, NI:C0301 Studentkonferens. Obligatoriskt!2018-05-24
   14:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:C0E11 Studentkonferens. Obligatoriskt!2018-05-24
 
Vecka 52, 2018
 Tor27 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Fre28 Dec08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 
Vecka 1, 2019
 Ons2 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Tor3 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Fre4 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Resultat: Ordinarie: Inlämning rapport/artikel för undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod.2018-05-31
 
Vecka 2, 2019
 Mån7 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Tis8 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 Ons9 Jan08:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
   12:59-13:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Inlämning av uppsats inför opponering. Obligatoriskt.2018-08-15
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Individuell läsning inför opponering.2018-08-15
 Tor10 Jan08:15-10:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
   10:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0407 Föreläsning om muntlig samt skriftlig vetenskaplig opponering. Obligatoriskt! Instruktioner finns på Canvas2018-08-17
   13:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0515 Bokningsbar handledning / Eget arbete2018-05-31
 Fre11 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med uppsats2018-05-31
 
Vecka 3, 2019
 Mån14 Jan09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEBLI, TSJONYNI:A0304, NI:A0305 Muntlig opponering av uppsatser. 2-3 uppsatser åt gången. Ca. 15 minuter per uppsats. Obligatoriskt!
Skriftlig opponering lämnas in efter seminariet. Obligatoriskt! Instruktioner finns på Canvas
2018-08-17
   13:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEBLI, TSJONYNI:A0304, NI:A0305 Muntlig opponering av uppsatser. 2-3 uppsatser åt gången. Ca. 15 minuter per uppsats. Obligatoriskt!
Skriftlig opponering lämnas in efter seminariet. Obligatoriskt! Instruktioner finns på Canvas
2018-08-17
 Tis15 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att färdigställa uppsats2018-05-31
   09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0422 Omtillfälle 1: miljöpsykologiseminarium
Seminarieunderlag lämnas in senast 14/1
Seminarierapport lämnas in senast 16/1
2018-08-15
   13:15-16:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEBLINI:A0422 Omtillfälle 2: Miljösociologiseminarium
Seminarieunderlag lämnas in senast 14/1
Seminarierapport lämnas in senast 16/1
2018-08-15
 Ons16 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att färdigställa uppsats2018-05-31
   09:15-12:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONYNI:A0506 Informell handledning/frågestund (9-11) och kursvärdering (11-12)2018-05-31
 Tor17 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med att färdigställa uppsats2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSEBLI  Inlämning Uppsats (provkod 1805) Obligatoriskt!2018-08-15
 Fre18 Jan08:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med protfoliouppgift Block 3 och 4.2018-05-31
   16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Inlämning Portfolio (provkod 1801). Obligatoriskt!2018-08-15
 
Vecka 4, 2019
 Ons23 Jan15:15-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSJOAL, KSGOEW, TSEBLI, TSJONY, TSJOSTNI:A0506 Restpresentationstillfälle samtliga av höstens kurser samt för dem som läst utomlands under termin 52018-05-29
 
Vecka 5, 2019
 Lör2 Feb16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Ominlämning 1: Inlämning av rapport/artikel: undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod (provkod 1804)2018-08-29
 
Vecka 6, 2019
 Tis5 Feb16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSEVAN, TSJONY  Resultat: Ordinarie: Inlämning uppsats för examination2018-05-31
 Ons6 Feb16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Resultat: Ordinarie: Portfolio färdigställd för examination2018-05-31
 
Vecka 7, 2019
 Fre15 Feb16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Resultat: Ominlämning 1: Inlämning rapport/artikel för undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod.2018-05-31
 
Vecka 9, 2019
 Lör2 Mar16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSJONY  Ominlämning 1: Inlämning Uppsats (provkod 1805)2018-08-15
 
Vecka 10, 2019
 Lör9 Mar16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSJONY  Ominlämning 1: Inlämning Portfolio (provkod 1801).
2018-08-15
 
Vecka 12, 2019
 Fre22 Mar16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSGOEW, TSEVAN, TSJONY  Resultat: Ominlämning 1: Inlämning uppsats för examination2018-05-31
 
Vecka 13, 2019
 Fre29 Mar16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY  Resultat: Ominlämning 1: Portfolio färdigställd för examination2018-05-31
 Lör30 Mar16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Ominlämning 2: Inlämning rapport/artikel för undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod (provkod 1804)2018-08-15
 
Vecka 16, 2019
 Fre19 Apr16:59-17:00 Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSEVAN, TSJONY, TSJOST  Resultat: Ominlämning 2: Inlämning rapport/artikel för undersökning utförd med enkät-, intervju- och innehållsanalysmetod.2018-05-31

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
HSJOAL Jonas Alwall  
KSGOEW Göran Ewald  
TSEBLI Ebba Lisberg Jensen  
TSEVAN Eva Stockelius  
TSJONY Johanna Nygren Spanne  
TSJOST Joseph Strahl  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:249 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:249
G8:252 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:252
G8:253 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:253
G8:255 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:255
G8:256 Grupprum 2 Gäddan 8 6 G8 G8:256
G8:260 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:260
G8:262 Grupprum 2 Gäddan 8 10 G8 G8:262
G8:265 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:265
G8:407 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:407
G8:425 Lärosal 4   60 G8 G8:425
G8:525 Lärosal 5 Gäddan 8 60 G8 G8:525
NI:A0304 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:A0304
NI:A0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:A0305
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0404 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:A0404
NI:A0405 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:A0405
NI:A0406 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0406
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0422 Grupprum 4 Niagara 15 NI NI:A0422
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60 NI NI:A0506
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:A0513 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0513
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:A0614 Grupprum 6 Niagara 10 NI NI:A0614
NI:B0303 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0303
NI:B0305 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0305
NI:B0308 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:B0308
NI:B0314 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0314
NI:B0317 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0317
NI:B0321 Grupprum 3 Niagara 8 NI NI:B0321
NI:C0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:C0301
NI:C0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:C0305
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319
NI:C0325 Grupprum 3 Niagara 8 NI NI:C0325
NI:C0401 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0401
NI:C0402 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0402
NI:C0E11 Hörsal C 1 Niagara 150 NI NI:C0E11
OR:B423 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:B423
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:D222

Kurser  
Id Kursnamn
MV102B-20182-US530- Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MV108C-20182-US421- Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MV132A-20182-84019- Miljöarbete i teori och praktik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder