Schema
Program: SGKOM18h, Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:15:44
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 14, 2019
AFre5 Apr14:15-19:15 Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC7290G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 17012018-11-29
 
Vecka 20, 2019
AFre17 Maj14:15-19:15 Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC7290G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 17012018-11-29

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC7290 Mikael Matteson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Kurser  
Id Kursnamn
SC131K-20191-13KSC- Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder