Schema
Program: SGKOM18h, Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:27:56
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 21, 2019
ALör25 Maj09:15-14:15 Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSLINANG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 delkurs 2 18022019-05-20
 
Vecka 34, 2019
ALör24 Aug09:15-14:15 Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSLINANG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 delkurs 2 18022019-03-25

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
HSLINAN Lina Corter  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Kurser  
Id Kursnamn
SC131K-20191-13KSC- Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder