Schema
Program: SASXM16h, Sexologi, masterprogram, 120 hp Program, 50% dagtid Malmö
Datum: 2018-12-13 - 2019-06-12
 
Utskrivet: 2018-12-13 18:47:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 50, 2018
 Tor13 Dec09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtidAE5745NI:C0315 Granskningsseminarium. Gemensam sal.2018-08-20
   09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtid NI:C0306 Extra sal för gruppdiskussion.2018-08-20
   09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSCHCANI:C0309 Extra sal för gruppdiskussion.2018-08-20
 
Vecka 2, 2019
 Ons9 Jan09:15-16:00 Politik, kultur och sexuallagstiftning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSAJOAS:U212  2018-05-03
 Tor10 Jan09:15-16:00 Politik, kultur och sexuallagstiftning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSAJOAS:U212  2018-05-03
 
Vecka 4, 2019
 Ons23 Jan09:15-16:00 Politik, kultur och sexuallagstiftning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSAJOAS:U212  2018-05-03
 Tor24 Jan09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtid NI:B0303 Extra sal för gruppdiskussion.2018-08-20
   09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSCHCANI:B0305 Extra sal för gruppdiskussion.2018-08-20
   09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtidAE5745NI:C0315 Inspirationsseminarium om teori och begrepp. Gemensam sal.2018-08-20
 
Vecka 6, 2019
 Tor7 Feb09:15-13:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVEL  LOKAL SAKNAS2018-11-08
   13:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELNI:C0205 LOKAL SAKNAS2018-11-08
 Fre8 Feb09:15-13:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELOR:E121C  2018-11-08
   13:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELNI:A0301, NI:C0315  2018-11-08
 
Vecka 9, 2019
 Ons27 Feb09:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELOR:F413  2018-11-08
 
Vecka 11, 2019
 Ons13 Mar09:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELG8:507  2018-11-08
 
Vecka 12, 2019
 Tor21 Mar09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtidAE5745NI:C0315 Granskningsseminarium2018-04-24
   09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtid NI:A0322  2018-06-08
   09:15-16:00 Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSCHCANI:B0303  2018-06-08
 
Vecka 13, 2019
 Ons27 Mar09:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELG8:507  2018-11-08
 
Vecka 15, 2019
 Ons10 Apr09:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELG8:424  2018-11-08
 
Vecka 17, 2019
 Ons24 Apr09:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELNI:C0319  2018-11-08
 
Vecka 19, 2019
 Ons8 Maj09:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELG8:507  2018-11-08
 
Vecka 21, 2019
 Ons22 Maj09:15-16:00 Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELNI:B0303, NI:B0305  2018-11-08

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AE5745 Catrine Andersson  
HSCHCA Charlotta Carlström  
HSEVEL Eva Elmerstig  
HSSAJO Sara Johnsdotter  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
AS:U212 Lärosal 2   30 AS AS:U212
G8:424 Lärosal 4   40 G8 G8:424
G8:507 Lärosal 5   40 G8 G8:507
NI:A0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:A0301
NI:A0322 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:A0322
NI:B0303 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0303
NI:B0305 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0305
NI:C0205 Grupprum 2 Niagara 20 NI NI:C0205
NI:C0306 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0306
NI:C0309 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0309
NI:C0315 Lärosal 3 Niagara 32 NI NI:C0315
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319
OR:E121C Lärosal 1 Orkanen 25 OR OR:E121C
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413

Kurser  
Id Kursnamn
SX642B-20182-SX642- Politik, kultur och sexuallagstiftning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SX653B-20191-SX653- Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III), 12.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SX661B-20182-SX661- Sexologi: Examensarbete, 30 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder