Schema
Program: LGLFO20vFLEX, Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2021-01-18 - 2021-07-17
 
Utskrivet: 2021-01-18 18:09:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 3, 2021
 Tis19 Jan08:30-09:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ7338  Kursintro: fnns på Canvas, inspelad2021-01-15
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUKAJO  Föreläsning: Literacy. Live på Zoom2021-01-15
   13:15-14:45 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAJ7338  Basgruppsmöte: Uppföljning av föreläsning samt genomgång av kurslitteratur, literacy och literacyhändelser: Basgrupp A2021-01-15
   13:15-14:45 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAG3265  Basgruppsmöte: Uppföljning av föreläsning samtgenomgång av kurslitteratur, literacy och literacyhändelser: Basgrupp B2021-01-15
   15:00-16:30 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid L00IO4HH  Digitalisering: inspelad föreläsning på Canvas2021-01-15
 Ons20 Jan08:30-09:15 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid L00IO4HH  Uppföljning av föreläsningen, möjlighet att ställa frågor2021-01-15
   09:30-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAB4638  Drama Basgrupp A2021-01-15
   09:30-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUHEMA  Bild Basgrupp B2021-01-15
   13:00-15:30 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUHEMA  Bild Basgrupp A2021-01-15
   13:00-15:30 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAB4638  Drama Basgrupp B2021-01-15
   15:45-16:45 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAJ7338  Basgruppsmöte: Reflektioner barns multimodala språkutveckling utifrån litteratur, föreläsning och workshop. Basgrupp A2021-01-15
   15:45-16:45 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAG3265  Basgruppsmöte: Reflektioner barns multimodala språkutveckling utifrån litteratur, föreläsning och workshop. Basgrupp B2021-01-15
 
Vecka 5, 2021
 Tis2 Feb15:30-16:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAJ7338  Pop-up möte. (Zoom)2021-01-15
   15:30-16:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAG3265  Pop-up möte. (Zoom)2021-01-15
 
Vecka 7, 2021
 Tor18 Feb08:15-10:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABE  Föreläsning: Analys2021-01-15
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUSABE  Workshop Analys: Basgrupp A2021-01-15
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAG3265  Workshop Trubblande böcker/miljö/material: Basgrupp B2021-01-15
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAG3265  Workshop Trubblande böcker/miljö/material: Basgrupp A2021-01-15
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUSABE  Workshop Analys: Basgrupp B2021-01-15
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ7338  15.15-16 Basgruppsmöte (alla): Reflektioner från dagen.2021-01-15
 Fre19 Feb09:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid lubabr  Föreläsning: live via zoom2021-01-15
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAJ7338  Litteraturseminarium & literacyhändelser samt prata om muntlig examination och paper. Ta med er en nedskriven literacyhändelse och dela med er till ert arbetslag. Basgrupp A2021-01-15
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAG3265  Litteraturseminarium & literacyhändelser samt prata om muntlig examination och paper. Ta med er en nedskriven literacyhändelse och dela med er till ert arbetslag. Basgrupp B2021-01-15
   15:00-16:30 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ7338  Föreläsning: Flerspråkighet, finns på Canvas2021-01-15
 
Vecka 8, 2021
 Tor25 Feb15:30-16:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAG3265  Pop-up möte. (Zoom)2021-01-15
   15:30-16:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAJ7338  Pop-up möte. (Zoom)2021-01-15
 
Vecka 9, 2021
 Mån1 Mar23:58-23:59 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Deadline för inlämning av text inför handledning2021-01-15
 
Vecka 11, 2021
 Mån15 Mar09:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAG3265  Arbeta med text, kamratrespons Basgrupp B2021-01-15
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAB4638  Handledning arbetslagsvis, muntlig presentation: Basgrupp A2021-01-15
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eftermiddagen förfogar ni över själva och arbetar vidare utifrån förmiddagens handledning av muntlig presentation/respons på era texter.2021-01-15
 Tis16 Mar09:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAB4638  Handledning arbetslagsvis, muntlig presentation: Basgrupp B2021-01-15
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAJ7338  Arbeta med text, kamratrespons. Basgrupp A2021-01-15
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Eftermiddagen förfogar ni över själva och arbetar vidare utifrån förmiddagens handledning av muntlig presentation/respons på era texter.2021-01-15
 
Vecka 12, 2021
 Sön28 Mar23:58-23:59 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Lämna in färdigt paper i Canvas senast kl 23.59.2021-01-15
 
Vecka 13, 2021
 Mån29 Mar08:15-10:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC1287, LF09205  Kursintroduktion2021-01-15
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUANWE  Föreläsning: Matematik2021-01-15
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC1287  Föreläsning: Teori i kursen2021-01-15
   15:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAF7158  Basgruppsseminarium, B2021-01-15
   15:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidALF09205  Basgruppsseminarium, A2021-01-15
 Tis30 Mar09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAF7158  Seminarium: Förklara (A)2021-01-15
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAB0414  Seminarium: Lokalisera (B)2021-01-15
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAF7158  Seminarium: Förklara (B)2021-01-15
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAB0414  Seminarium: Lokalisera (A)2021-01-15
 
Vecka 15, 2021
 Mån12 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAC1287  Teori i kursen (A)2021-01-15
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidB   Interkulturellt perspektiv (B)2021-01-15
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAC1287  Teori i kursen (B)2021-01-15
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA   Interkulturellt perspektiv (A)2021-01-15
 Tis13 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidALF09205  Seminarium: Mäta (A)2021-01-15
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUANWE  Seminarium: Räkna (B)2021-01-15
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLF09205  Seminarium: Mäta (B)2021-01-15
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUANWE  Seminarium: Räkna (A)2021-01-15
 
Vecka 17, 2021
 Mån26 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidALF09205  Seminarium: Leka (A)2021-01-15
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAC1287  Seminarium: Designa (B)2021-01-15
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLF09205  Seminarium: Leka (B)2021-01-15
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAC1287  Seminarium: Designa (A)2021-01-15
 
Vecka 18, 2021
 Fre7 Maj09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF7158, LF09205  Seminarium: Mitt i fältstudien (se info på Canvas)2021-01-15
 
Vecka 21, 2021
 Tor27 Maj09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB0414, AF7158, LF09205, LUANWE  Handledning & Kamratrespons (se info på Canvas)2021-01-15
 
Vecka 22, 2021
 Ons2 Jun09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Inlämning Paper2021-01-15
 Tor3 Jun09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Arbetslagen förbereder examination (se info på Canvas)2021-01-15
 Fre4 Jun09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF7158, LF09205  Muntlig examination och utvärdering (se info på Canvas)2021-01-15

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AB0414 Marit Olanders  
AB4638 Karina Lernestål  
AC1287 Catrin Stensson  
AF7158 Lisa Dalsgaard  
AG3265 Kristine Hultberg Ingridz,  
AJ7338 Anna Vento  
L00IO4HH Helena Hansen  
LF09205 Anette Barr  
LUANWE Anna Wernberg  
LUHEMA Helena Malm  
LUKAJO Karin Jönsson  
LUSABE Sara Berglund  
lubabr Barbro Bruce  

Kurser  
Id Kursnamn
FO214A-20211-L2446- Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO214A-20211-L2446-A Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO214A-20211-L2446-B Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO215A-20211-L2447- Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO215A-20211-L2447-A Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO215A-20211-L2447-B Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder