Schema
Program: LGLFO19vFLEX, Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2021-01-18 - 2021-07-17
 
Utskrivet: 2021-01-18 17:01:41
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 7, 2021
 Mån15 Feb08:15-09:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Introduktion (Zoom)2020-12-08
   09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUPELI  Föreläsning 1 (Zoom)2020-12-08
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Basgruppsmöte 1. Grupp A (Zoom)2020-12-08
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Basgruppsmöte 1. Grupp B (Zoom)2020-12-08
 Tis16 Feb09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJODA  Föreläsning 2 (Zoom)2020-12-08
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Basgruppsmöte 2 Grupp A (Zoom)2020-12-08
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Basgruppsmöte 2. Grupp B (Zoom)2020-12-08
 
Vecka 9, 2021
 Mån1 Mar09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Föreläsning 3 (Zoom)2020-12-08
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Basgruppsmöte 3. Grupp A (Zoom)2020-12-08
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Basgruppsmöte 2. Grupp B (Zoom)2020-12-08
 Tis2 Mar09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Litteraturseminarium 1. Grupp A (Zoom)2020-12-08
   09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Litteraturseminarium 1. Grupp B (Zoom)2020-12-08
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Litteraturseminarium 2. Grupp A (Zoom)2020-12-08
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Litteraturseminarium 2. Grupp B (Zoom)2020-12-08
 
Vecka 10, 2021
 Fre12 Mar09:15-13:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Avslutande workshop. Grupp A (Zoom)2020-12-08
   09:15-13:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Avslutande workshop. Grupp B (Zoom)2020-12-08
   15:59-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Hemtentamen lämnas ut på Canvas2020-12-08
 
Vecka 12, 2021
 Sön28 Mar23:58-23:59 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Hemtentamen lämnas in på Canvas2020-12-08
 
Vecka 13, 2021
 Mån29 Mar09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Kursen introduceras (Zoom)2020-12-08
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA, TUP02008  Workshop: vad innebär det att vara förskolebarn? (Zoom)2020-12-08
 Tis30 Mar09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Barns rätt och plats (JK och UNCRC) (Zoom)2020-12-08
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA, TUP02008  Workshop: global barndom och förskola (Zoom)2020-12-08
 
Vecka 15, 2021
 Fre16 Apr16:59-17:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning paper 5 hp2020-12-08
 
Vecka 16, 2021
 Mån19 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTUP02008  Barndom i förskola (Zoom)2020-12-08
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Workshop: barns kulturer (Zoom)2020-12-08
 Tis20 Apr10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA  Etnografi och etik (Zoom)2020-12-08
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Workshop: etnografisk studie (Zoom)2020-12-08
 
Vecka 19, 2021
 Mån10 Maj09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA, TUP02008  Workshop: återberättande (Zoom)2020-12-08
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Barndomssociologisk analys (Zoom)2020-12-08
 Tis11 Maj10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA, TUP02008  Workshop: Vetenskapligt skrivande (Zoom)2020-12-08
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA, TUP02008  Workshop: barndom och förskolans sociala rum (Zoom)2020-12-08
 
Vecka 22, 2021
 Fre4 Jun13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBA, TUP02008  Kursen avslutas (Zoom)2020-12-08

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
KSDETZ Despina Tzimoula  
LUJODA Johan Dahlbeck  
LUJUBA Jutta Balldin  
LUPELI Peter Lilja  
TUP02008 Magdalena Sjöstrand Öhrfelt  

Kurser  
Id Kursnamn
FO217A-20211-L1391- Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV203A-20211-L1390- Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder