Schema
Program: LGLFO18vFLEX, Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2018-11-21 - 2019-05-20
 
Utskrivet: 2018-11-21 01:16:27
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 49, 2018
 Tor6 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUHEMA, LUSABEOR:D222 Kl.9.15-11 Föreläsning Retorik- muntlig presentation, Sara Berglund
11.15-12 Introduktion Receptionssamtal, Helena Malm
2018-09-19
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AG0114, LUHEMAOR:B324, OR:C344, OR:C440 Grupp A: Bild 1, C440 Helena Malm
Grupp B: Drama 1, B324 Karina Lernestål
Grupp C: Musik 1, C344 Annette Mars
16.15-17 Reflektionstid i arbetslaget
2018-10-03
 Fre7 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6952, LUCHPA, LUEWBEOR:C127, OR:C344, OR:C440 Grupp A: BG 2, Charlotte Paggetti
Grupp B: BG 2, C 127 Christian Qvarfordt
Grupp C: BG 2, C 440 Ewa Berg
2018-09-19
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AG0114, LUHEMAOR:C127, OR:C344, OR:C440 Grupp A: Bild 2, C440 Helena Malm
Grupp B: Drama 2, C127 Karina Lernestål
Grupp C: Musik 1, C344 Annette Mars
16.15-17 Reflektionstid i arbetslaget
2018-10-03
 
Vecka 50, 2018
 Fre14 Dec08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Läsdag2018-06-26
 
Vecka 51, 2018
 Mån17 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG0114OR:C344 Grupp B
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt prov)
9.15-12 Musik 1, Annette Mars
2018-09-24
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWAOR:A435, OR:A436 grupp C
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt prov)
9.15-12 Bild 1, Björn Wangen

2018-09-25
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638OR:B324 grupp A
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt prov)
9.15-12 Drama 1, B324 Karina Lernestål

2018-10-03
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6952NI:B0314, OR:B324 grupp B

13-16 Handledning med Christian Qvarfordt i NI:B0314 parallellt med parvis arbete med muntligt Prov. separat schema kommer.
Sal B324 är tillgänglig 13.15-17 om något arbetslag redan nu vill arbeta med det gestaltande provet.
2018-09-29
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWA, LUEWBEOR:A328, OR:B422 Grupp C
13-16 Handledning med Ewa Berg i B422 parallellt med parvis arbete med muntligt Prov. separat schema kommer.
Sal A328 är tillgänglig 13.15-17 om något arbetslag redan nu vill arbeta med det gestaltande provet.
2018-09-29
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, LUCHPANI:C0205, OR:B342 grupp A

13-16 Handledning med Charlotte i NI:C0205parallellt med parvis arbete med muntligt Prov. separat schema kommer.
Sal B342 är tillgänglig 13.15-17 om något arbetslag redan nu vill arbeta med det gestaltande provet.
2018-09-29
 Tis18 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638OR:A347 grupp A
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt och gestaltande prov)
Drama 2, Karina Lernestål

2018-10-03
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG0114OR:C344 Grupp B
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt och gestaltande prov)
9.15-12 Musik 2, Annette Mars
2018-09-24
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWAOR:A435, OR:A436 grupp C
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt och gestaltande prov)
9.15-12 Bild 2, Björn Wangen

2018-09-24
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, LUCHPAOR:B342, OR:D331 Grupp A
13-15 Handledning inför muntligt prov med Charlotte i D331 parallellt med handledning av gestaltande prov i B342 kl. 13-15 med Karina. separat schema kommer.
Mellan kl.15-17 fördelar arbetslagen själv tiden i B342 för arbete med gestaltande prov.
2018-09-28
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6952, LUHEMANI:B0317, OR:B324 Grupp B

13-15 Handledning inför muntligt prov med Christian i NI:B0317 parallellt med handledning av gestaltande prov kl. 13-15 med Helena i B324. separat schema kommer.
Mellan kl.15-17 fördelar arbetslagen själv tiden i B324 för arbete med gestaltande prov.
2018-09-28
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWA, LUEWBENI:C0205, OR:A347 grupp C

13-15 Handledning inför muntligt prov med Ewa parallellt med handledning av gestaltande prov kl. 13-15 med Björn. separat schema kommer.
Mellan kl.15-17 fördelar arbetslagen själv tiden i A347 för arbete med gestaltande prov.
2018-09-28
 
Vecka 2, 2019
 Fre11 Jan08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A347, OR:B324 Möjliga tider att repetera inför prov 2 bokas med Helena
Salar som inte bokats tisdag v. 51 kommer att avbokas
2018-09-12
 
Vecka 3, 2019
 Mån14 Jan08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A328, OR:A347, OR:B342 Möjliga tider att repetera inför prov 2 bokas med Helena
Salar som inte bokats tisdag v. 51 kommer att avbokas
2018-09-12
 Tis15 Jan08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A328, OR:A347 Möjliga tider att repetera inför prov 2 bokas med Helena
Salar som inte bokats tisdag v. 51 kommer att avbokas
2018-09-12
 Tor17 Jan08:15-18:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AH6952, LUBJWA, LUCHPA, LUEWBE, LUHEMAOR:A328, OR:A435, OR:A436, OR:B324, OR:B342, OR:C233, OR:C344, OR:F103, OR:F314 8-9 förb.tid
9.15-12 Halva gruppen Muntligt Prov/ Halva gruppen förberedelse gestaltande Prov (salarna är bokade till kl.18)
13.15-16 se ovan
Gr. A Charlotte, Karina: Muntligt prov F314, förb. gestalt. prov i B342
Gr. B Christian, Helena: Muntligt prov F103 förb. gestalt. prov B324
Gr. C Ewa, Björn: Muntligt prov C233, förb. gestalt. prov A328
Övr. salar: C344 Mu, A435/36 Bild
2018-09-29
 Fre18 Jan08:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AH6952, LUBJWA, LUCHPA, LUEWBE, LUHEMAOR:A347, OR:A435, OR:A436, OR:B324, OR:B342, OR:C344 8.15-10 Förberedelsetid för gestaltande prov
10.15-15 inklusive lunch Gestaltande Prov
grupp A i B342 Charlotte och Karina
grupp B i B324 Christian och Helena
grupp C i A347 Ewa och Björn
15-16 Kursvärderingen fortsätter i samma sal som ovan med respektive lärare.
2018-09-28

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AB4638 Karina Lernestål  
AG0114 Annette Mars  
AH6952 Christian Qvarfordt  
LUBJWA Björn Wangen  
LUCHPA Charlotte Paggetti  
LUEWBE Ewa Berg  
LUHEMA Helena Malm  
LUSABE Sara Berglund  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
NI:B0314 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0314
NI:B0317 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0317
NI:C0205 Grupprum 2 Niagara 20 NI NI:C0205
OR:A328 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A328
OR:A347 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A347
OR:A435 Atelje 5a - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A435
OR:A436 Atelje 5b - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A436
OR:B324 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B324
OR:B342 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B342
OR:B422 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:B422
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:C344 Musiksal - LS 3 Orkanen 40 OR OR:C344
OR:C440 Atelje - LS 4 Orkanen 40 OR OR:C440
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:D222
OR:D331 Lärosal 3 Orkanen 100 OR OR:D331
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314

Kurser  
Id Kursnamn
FO213A-20182-L9916- Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO213A-20182-ULV67- Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder