Schema
Program: LGLFO18vFLEX, Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-02-15 - 2019-08-14
 
Utskrivet: 2019-02-15 21:00:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 8, 2019
 Ons20 Feb15:15-18:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUHEMAOR:A347 Omtentamen2019-02-11
 
Vecka 10, 2019
 Mån4 Mar08:15-10:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidlubabrOR:D331 Föreläsning2018-12-13
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMAOLOR:A328 Workshop2018-12-13
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265OR:B324 Workshop2018-12-13
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLL070325OR:B342 Workshop2019-01-10
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265OR:B324 Basgrupp2018-12-13
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidL00IO4HHOR:B342 Basgrupp2018-12-13
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUSAVIOR:A328 Basgrupp2018-12-13
   15:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUSAVIOR:C377 Basgruppsträff2019-01-10
   15:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265OR:C477 Basgruppsträff2019-01-10
   15:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidL00IO4HHOR:D377 Basgruppsträff2019-01-10
 Tis5 Mar08:15-10:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265OR:E235 Basgruppsträff2019-01-10
   08:15-10:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidL00IO4HHOR:E336 Basgruppsträff2019-01-10
   08:15-10:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUSAVIOR:C236 Basgruppsträff2019-01-10
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUANAROR:D331 Föreläsning2018-12-13
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMAOLOR:A328 Workshop2018-12-13
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265OR:B324 Workshop2018-12-13
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLL070325OR:B342 Workshop2019-01-10
 
Vecka 12, 2019
 Mån18 Mar08:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265, LUMIBJOR:C377 Examination2018-12-13
   08:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidL00IO4HH, LUHEMAOR:C232 Examination2018-12-13
   08:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMAOL, LUSAVIOR:D377 Examination2018-12-13
   15:15-18:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUHEMAOR:B324 Omtentamen2019-02-11
 
Vecka 14, 2019
 Tor4 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:104 Kursintroduktion2018-11-14
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F312 Basgruppsseminarium2018-11-14
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F314 Basgruppsseminarium2018-11-14
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:C127 Basgruppsseminarium2018-11-14
 Fre5 Apr09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:C127 Seminarium Räkna2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F211 Seminarium Mäta2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F314 Seminarium2018-11-14
 
Vecka 16, 2019
 Mån15 Apr09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F314 Seminarium Variationsteori2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:C233 Seminarium Förklara2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F211 Seminarium2018-11-14
 Tis16 Apr09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F211 Seminarium Designa2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F312 Seminarium Leka2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F314 Basgrupp/Arbetslag Diskutera observation, planera förbedömning2018-11-14
 
Vecka 18, 2019
 Tor2 Maj08:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809  Läsdag2018-11-14
 Fre3 Maj09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:E239 Seminarium Lokalisera2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F413 Seminarium2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F415 Seminarium2018-11-14
 
Vecka 20, 2019
 Mån13 Maj09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:424 Basgrupp Litteraturseminarium2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:507 Basgrupp Litteraturseminarium2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:508 Basgrupp Litteraturseminarium2018-11-14
 Tis14 Maj08:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809  Förberedelse Prov 22018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:424 Kamratrespons och Handledning2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:507 Kamratrespons och Handledning2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809OR:F211 Kamratrespons och Handledning2018-11-14
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:424 Muntlig examination2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:508 Muntlig examination2018-11-14
   09:15-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809G8:507 Muntlig examination2018-11-14
 
Vecka 23, 2019
 Fre7 Jun23:58-23:59 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC1287, LF08809  Inlämning examinationsuppgift2018-11-14

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC1287 Catrin Stensson  
AG3265 Kristine Hultberg Ingridz  
L00IO4HH Helena Hansen  
LF08809 Christina Svensson  
LL070325 Jessica Droppe  
LUANAR Anna Arnell  
LUHEMA Helena Malm  
LUMAOL Mats Olsson  
LUMIBJ Mikael Björk  
LUSAVI Sanne Vils  
lubabr Barbro Bruce  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:104 Hörsal 1   70 G8 G8:104
G8:424 Lärosal 4   40 G8 G8:424
G8:507 Lärosal 5   40 G8 G8:507
G8:508 Lärosal 5   40 G8 G8:508
OR:A328 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A328
OR:A347 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A347
OR:B324 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B324
OR:B342 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B342
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C232 Grupprum 2 Orkanen 22 OR OR:C232
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:C236 Grupprum 2 Orkanen 12 OR OR:C236
OR:C377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:C377
OR:C477 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:C477
OR:D331 Lärosal 3 Orkanen 100 OR OR:D331
OR:D377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:D377
OR:E235 Grupprum 2 Orkanen 12 OR OR:E235
OR:E239 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:E239
OR:E336 Grupprum 3 Orkanen 12 OR OR:E336
OR:F211 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:F211
OR:F312 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F312
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415

Kurser  
Id Kursnamn
FO213A-20182-L9916- Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO213A-20182-ULV67- Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO214A-20191-L9917- Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO215A-20191-L9918- Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder