Schema
Program: LGLFO18vFLEX, Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2018-09-21 - 2019-03-20
 
Utskrivet: 2018-09-21 16:17:57
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 42, 2018
 Mån15 Okt09:15-12:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUANHA, LUJUBAOR:D138, OR:F413, OR:F415 Föreläsning: Föräldrar och förskola2018-06-26
   13:15-16:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265, LUCALOOR:D337, OR:F415 Normer och normkritik i förskolan2018-09-13
 Tis16 Okt09:15-12:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCALONI:C0306, NI:C0309 Seminarium: Normer i förskolan (Grupp 2)2018-09-13
   09:15-12:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMIBJOR:C344 Workshop i gestaltande (Grupp 1)2018-06-26
   13:15-16:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCALONI:B0308 Seminarium: Normer i förskolan (Grupp 1)2018-09-13
   13:15-16:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMIBJOR:A131A Workshop i gestaltande (Grupp 2)2018-09-04
 
Vecka 43, 2018
 Tor25 Okt09:15-12:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A347, OR:B342 inför proven2018-06-14
   13:15-16:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265OR:B404 Kamratrespons (Grupp 2)2018-06-14
   13:15-16:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCALO, LUMIBJOR:A347 Prov 1, gestaltande (Grupp1)2018-06-14
 Fre26 Okt09:15-12:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCALOOR:F410 Kamratrespons (Grupp 1)2018-06-14
   09:15-12:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265, LUMIBJOR:A347 Prov 1, gestaltande (Grupp 2)2018-06-14
   13:15-16:00 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265, LUCALOOR:E439 Seminarium – gemensamt2018-06-14
 
Vecka 44, 2018
 Sön4 Nov23:58-23:59 Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Prov 2 (paper).2018-05-07
 
Vecka 46, 2018
 Mån12 Nov08:15-13:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCHPA, LUEWBE, LUHEMA, LUPEDAKL:3690 Kursintro: Charlotte Paggetti och Helena Malm
Föreläsning: Estetik, Per Dahlbeck
Föreläsning: Multimodalitet, Ewa Berg
2018-09-19
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AG0114, LUHEMAOR:A435, OR:A436, OR:B342, OR:C344 Grupp A: Musik 1, C344 Annette Mars
Grupp B: Bild 1, A435/36 Helena Malm
Grupp C: Drama 1, B342 Karina Irestål
2018-09-19
 Tis13 Nov09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AG0114, AH6952OR:A347, OR:C344, OR:C440 Grupp A: Musik 2, C344 Annette Mars
Grupp B: BG 1, C440 Christian Qvarfordt
Grupp C: Drama 2, A347 Karina Irestål
2018-09-19
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCHPA, LUEWBE, LUHEMANI:B0317, OR:A435, OR:A436, OR:B324 Grupp A: BG 1, NI:B0317 Charlotte Paggetti
Grupp B: Bild 2, A435/36 Helena Malm
Grupp C: BG 1, B324 Ewa Berg
2018-09-19
 
Vecka 49, 2018
 Tor6 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUHEMA, LUSABEOR:D222 Kl.9.15-11 Föreläsning Retorik- muntlig presentation, Sara Berglund
11.15-12 Introduktion Receptionssamtal, Helena Malm
2018-09-19
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AG0114, LUHEMAOR:B324, OR:C344, OR:C440 Grupp A: Bild 1, C440 Helena Malm
Grupp B: Drama 1, B324 Karina Irestål
Grupp C: Musik 1, C344 Annette Mars
2018-09-19
 Fre7 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6952, LUCHPA, LUEWBEOR:C127, OR:C344, OR:C440 Grupp A: BG 2, Charlotte Paggetti
Grupp B: BG 2, C 127 Christian Qvarfordt
Grupp C: BG 2, C 440 Ewa Berg
2018-09-19
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AG0114, LUHEMAOR:C127, OR:C344, OR:C440 Grupp A: Bild 2, C440 Helena Malm
Grupp B: Drama 2, C127 Karina Irestål
Grupp C: Musik 1, C344 Annette Mars
2018-09-19
 
Vecka 50, 2018
 Fre14 Dec08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Läsdag2018-06-26
 
Vecka 51, 2018
 Mån17 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWAOR:A328 grupp C
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt prov)
9.15-12 Bild 1, Björn Wangen

2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638OR:B324 grupp A
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt prov)
9.15-12 Drama 1, B324 Karina Irestål

2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG0114OR:C344 Grupp B
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt prov)
9.15-12 Musik 1, Annette Mars
2018-09-20
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6952NI:B0314 grupp B

13-16 Handledning med Christian Qvarfordt i NI:B0314 parallellt med parvis arbete med muntligt Prov. separat schema kommer
2018-09-20
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCHPANI:C0205 
Grupp A
13-16 Handledning med Charlotte Paggetti i NI:C0205 parallellt med parvis arbete med muntligt Prov. separat schema kommer
2018-09-20
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWA, LUEWBEOR:A328, OR:B422 Grupp C
13-16 Handledning med Ewa Berg i B422 parallellt med parvis arbete med muntligt Prov. separat schema kommer
2018-09-20
 Tis18 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638OR:A347 grupp A
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt och gestaltande prov)
Drama 2, Karina Irestål

2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG0114OR:C344 Grupp B
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt och gestaltande prov)
9.15-12 Musik 2, Annette Mars
2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWAOR:A435, OR:A436 grupp C
(8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt och gestaltande prov)
9.15-12 Bild 2, Björn Wangen

2018-09-20
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCHPAOR:D331 Grupp A
13-15 Handledning inför muntligt prov med Charlotte parallellt med handledning av gestaltande prov kl. 13-15 med Karina. separat schema kommer
2018-09-20
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6952, LUHEMANI:B0317, OR:B324 Grupp B

13-15 Handledning inför muntligt prov med Christian parallellt med handledning av gestaltande prov kl. 13-15 med Helena. separat schema kommer
2018-09-20
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWA, LUEWBENI:C0205 grupp C

13-15 Handledning inför muntligt prov med Ewa parallellt med handledning av gestaltande prov kl. 13-15 med Björn. separat schema kommer
2018-09-20
 
Vecka 2, 2019
 Fre11 Jan08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A347, OR:B324 Möjliga tider att repetera inför prov 2 bokas med Helena
Salar som inte bokats tisdag v. 51 kommer att avbokas
2018-09-12
 
Vecka 3, 2019
 Mån14 Jan08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A328, OR:A347, OR:B342 Möjliga tider att repetera inför prov 2 bokas med Helena
Salar som inte bokats tisdag v. 51 kommer att avbokas
2018-09-12
 Tis15 Jan08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A328, OR:A347 Möjliga tider att repetera inför prov 2 bokas med Helena
Salar som inte bokats tisdag v. 51 kommer att avbokas
2018-09-12
 Tor17 Jan08:15-18:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AH6952, LUBJWA, LUCHPA, LUEWBE, LUHEMAOR:A328, OR:A435, OR:A436, OR:B324, OR:B342, OR:C233, OR:C344, OR:F103, OR:F314 8.15-9 Möjlighet till arbete med muntligt och gestaltande prov
9.15-12 Halva gruppen Muntligt Prov/ Halva gruppen Förberedelse inför gestaltande Prov
13.15-16 Halva gruppen Muntligt Prov/ Halva gruppen Förberedelse inför gestaltande Prov
Grupp A Charlotte och Karina
Grupp B Christian och Helena
Grupp C Ewa och Björn
2018-09-19
 Fre18 Jan08:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB4638, AH6952, LUBJWA, LUCHPA, LUEWBE, LUHEMAOR:A347, OR:A435, OR:A436, OR:B324, OR:B342, OR:C344 8.15-10 Förberedelsetid för gestaltande prov
10.15-15 inklusive lunch Gestaltande Prov
grupp A i B342 Charlotte och Karina
grupp B i B324 Christian och Helena
grupp C i A347 Ewa och Björn
15-16 Kursvärdering
2018-09-19

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AB4638 Karina Lernstål  
AG0114 Annette Mars  
AG3265 Kristine Hultberg Ingridz  
AH6952 Christian Qvarfordt  
LUANHA Anne Harju  
LUBJWA Björn Wangen  
LUCALO Camilla Löf  
LUCHPA Charlotte Paggetti  
LUEWBE Ewa Berg  
LUHEMA Helena Malm  
LUJUBA Jutta Balldin  
LUMIBJ Mikael Björk  
LUPEDA Per Dahlbeck  
LUSABE Sara Berglund  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
KL:3690 Hörsal ( F3) 3   68 KL KL:3690
NI:B0308 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:B0308
NI:B0314 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0314
NI:B0317 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0317
NI:C0205 Grupprum 2 Niagara 20 NI NI:C0205
NI:C0306 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0306
NI:C0309 Grupprum 3 Niagara 16 NI NI:C0309
OR:A131A Idrottshall - IDV 1 Orkanen 200 OR OR:A131A
OR:A328 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A328
OR:A347 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A347
OR:A435 Atelje 5a - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A435
OR:A436 Atelje 5b - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A436
OR:B324 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B324
OR:B342 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B342
OR:B404 Lärosal / Montessori 4 Orkanen 30 OR OR:B404
OR:B422 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:B422
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:C344 Musiksal - LS 3 Orkanen 40 OR OR:C344
OR:C440 Atelje - LS 4 Orkanen 40 OR OR:C440
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:D222
OR:D331 Lärosal 3 Orkanen 100 OR OR:D331
OR:D337 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D337
OR:E439 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:E439
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314
OR:F410 Lärosal 4 Orkanen 30 OR OR:F410
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415

Kurser  
Id Kursnamn
FO213A-20182-L9916- Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO213A-20182-ULV67- Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV211A-20182-L9914- Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder