Schema
Program: LGLFO18hFOFO, Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:23:48
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr08:15-10:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCHPA, LUHEMAOR:D131 Kursintro med föreläsning: Estetiska uttrycksformer Per Dalbeck

Kontakt med vfu-platsen tas redan nu för att lämna ut samtyckesblanketter. Redan nästa fredag 12/4 har ni aktiviteter i förskolan.
2019-03-07
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Tid för egen planering av litteraturstudier.

2019-02-24
AFre5 Apr08:15-12:15 Barndom och lärande: Förskolans, skolans och barndomens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJOQVG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 12018-10-30
 
Vecka 16, 2019
 Tor18 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget fortsatt analysarbete av aktiviteter relaterat till workshops och kurslitteratur2019-02-22
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr08:15-10:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Parvis sammanställning av första estetiska uttrycket inför Muntligt prov.2019-02-20
 
Vecka 18, 2019
 Fre3 Maj15:00-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Tid för att färdigställa dubbellogg och analys av det andra estetiska uttrycket2019-02-20
 
Vecka 21, 2019
 Tor23 Maj10:15-12:00 Barndom och lärande: Musik och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCHPA, LUHEMA, LUYLHOOR:D138 Konsert och Intro av Gestaltande Prov.2019-02-26
 Fre24 Maj08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Arbete med gestaltning2019-02-25
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436 Arbete med gestaltning2019-02-22
 Ons29 Maj08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436 Arbete med gestaltning2019-02-22
 
Vecka 33, 2019
ALör17 Aug09:15-13:15 Barndom och lärande: Förskolans, skolans och barndomens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJOQVG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-10-30

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUCHPA Charlotte Paggetti  
LUHEMA Helena Malm  
LUJOQV Jonas Qvarsebo  
LUYLHO Ylva Holmberg  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
OR:A435 Atelje 5a - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A435
OR:A436 Atelje 5b - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A436
OR:D131 Hörsal 1 Orkanen 200 OR OR:D131
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138

Kurser  
Id Kursnamn
FO253A-20191-L9933- Barndom och lärande: Förskolans, skolans och barndomens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO254A-20191-L9935- Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO264A-20191-L9949- Barndom och lärande: Musik och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder