Schema
Program: LGLFO18hFOFO, Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:41:20
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436 Arbete med gestaltning2019-02-22
 Ons29 Maj08:15-17:00 Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436 Arbete med gestaltning2019-02-22
 
Vecka 33, 2019
ALör17 Aug09:15-13:15 Barndom och lärande: Förskolans, skolans och barndomens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJOQVG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22018-10-30

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUJOQV Jonas Qvarsebo  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
OR:A435 Atelje 5a - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A435
OR:A436 Atelje 5b - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A436

Kurser  
Id Kursnamn
FO253A-20191-L9933- Barndom och lärande: Förskolans, skolans och barndomens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO254A-20191-L9935- Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder