Schema
Program: LGLFO17vFLEX, Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-02-15 - 2019-08-14
 
Utskrivet: 2019-02-15 20:08:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 8, 2019
 Mån18 Feb08:15-09:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZOR:D337 Introduktion2018-11-05
   09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUPELIOR:D337 Föreläsning 12018-11-05
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZOR:F415 Seminarium 1: Grupp B2018-11-05
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBAOR:F413 Seminarium 1: Grupp A2018-11-05
 Tis19 Feb09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJODAOR:D337 Föreläsning 22018-11-05
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZOR:F415 Seminarium 2: Grupp B2018-11-05
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBAOR:F413 Seminarium 2: Grupp A2018-11-05
 
Vecka 10, 2019
 Mån4 Mar09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZOR:D328 Föreläsning 32018-11-05
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZOR:F410 Seminarium 3: Grupp B2018-11-05
   13:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBAOR:F409 Seminarium 3: Grupp A2018-11-05
 Tis5 Mar09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZNI:C0319 Litteraturseminarium 1, grupp B2018-11-05
   09:15-12:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBANI:A0602 Litteraturseminarium 1, grupp A2018-12-20
   13:15-15:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBAOR:F410 Litteraturseminarium 2, grupp A2018-11-05
   13:15-15:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZOR:F409 Litteraturseminarium 2, grupp B2018-11-05
 
Vecka 11, 2019
 Fre15 Mar08:15-13:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBAOR:F413 Avslutande workshop, grupp A2019-01-25
   09:15-16:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZOR:F415 Avslutande workshop, grupp B2018-11-05
 
Vecka 12, 2019
 Fre22 Mar07:59-08:00 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Hemtentamen lämnas ut på it’s learning2018-11-05
 
Vecka 13, 2019
 Sön31 Mar23:58-23:59 Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSDETZ  Hemtentamen lämnas ut på it’s learning2018-11-05
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr09:15-10:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBAOR:F103 Introduktion.2019-01-28
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLL020973, TUP02008OR:F103 Barndomsforskning, kvantitativt och kvalitativt.2019-01-28
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJUBAOR:F103 Barndomssociologi.2019-01-28
 Tis2 Apr10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJOQVOR:D337 Barndomshistoria.2019-01-28
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTUP02008OR:C127 Barndom och förskola.2019-01-28
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:B230a, OR:C232 Seminarium uppstart.2019-01-28
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUSABEOR:D222 Metod och analys.2019-01-28
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:B230a, OR:C232 Seminarium prov 1, litteraturdiskussion.2019-01-28
 Tis30 Apr10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH5388NI:A0606 Källsökning.2019-01-28
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:C377, OR:D377 Barnkultur workshop.2019-01-28
 
Vecka 21, 2019
 Mån20 Maj09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:F409, OR:F415 Seminarium Round table.2019-01-28
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:F409, OR:F410 Seminarium litteraturdiskussion och handledning.2019-01-28
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   självstudier2019-01-28
 Tis4 Jun08:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   självstudier2019-01-28
 Fre7 Jun08:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   självstudier2019-01-28
   23:58-23:59 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning paper.2019-01-28

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AH5388 Markus Svensson  
KSDETZ Despina Tzimoula  
LL020973 Therese Lindgren  
LUJODA Johan Dahlbeck  
LUJOQV Jonas Qvarsebo  
LUJUBA Jutta Balldin  
LUPELI Peter Lilja  
LUSABE Sara Berglund  
TUP02008 Magdalena Sjöstrand Öhrfelt  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319
OR:B230a Grupprum 2 Orkanen 20 OR OR:B230a
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C232 Grupprum 2 Orkanen 22 OR OR:C232
OR:C377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:C377
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:D222
OR:D328 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D328
OR:D337 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D337
OR:D377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:D377
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103
OR:F409 Lärosal 4 Orkanen 32 OR OR:F409
OR:F410 Lärosal 4 Orkanen 30 OR OR:F410
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415

Kurser  
Id Kursnamn
FO217A-20191-L9872- Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV203A-20191-L9871- Förskola, värdegrund och samhälle, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder