Schema
Program: LGLFO16vFLEX, Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:48:50
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 13, 2019
 Tis26 Mar09:15-15:00 Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI5140OR:E439 Examination 2 Grupp A2019-02-01
   09:15-15:00 Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLL020973OR:C231 Examination 2 Grupp B2019-01-30
 
Vecka 14, 2019
 Tor4 Apr09:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072, LUJODA, LUPELINI:B0E07  2019-01-21
 Fre5 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072, LUJODA, LUPELIOR:C231  2019-01-21
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072OR:C233  2019-01-21
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUJODAOR:F413  2019-01-21
 
Vecka 16, 2019
 Tis16 Apr09:15-12:00 Verksamhetsförlagd utbildning V, 6 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6952NI:A0607  2019-02-11
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072, LUJODAOR:B423  2019-01-28
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072, LUJODAG8:425, G8:505  2019-01-28
 Ons24 Apr09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072, LUJODAOR:B423  2019-01-28
   12:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072, LUJODAG8:424, G8:505  2019-01-28
 
Vecka 21, 2019
 Fre24 Maj09:15-16:00 Verksamhetsförlagd utbildning V, 6 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6952NI:B0305  2019-02-11
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun09:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072, LUJODAG8:104, G8:107  2019-01-28
 Tis4 Jun09:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6072, LUJODAG8:104, G8:107  2019-01-28

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AH6072 Morten Korsgaard  
AH6952 Christian Qvarfordt  
AI5140 Emelie Nilsson  
LL020973 Therese Lindgren  
LUJODA Johan Dahlbeck  
LUPELI Peter Lilja  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:104 Hörsal 1   70 G8 G8:104
G8:107 Hörsal 1   70 G8 G8:107
G8:424 Lärosal 4   40 G8 G8:424
G8:425 Lärosal 4   60 G8 G8:425
G8:505 Lärosal 5   60 G8 G8:505
NI:A0607 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0607
NI:B0305 Grupprum 3 Niagara 15 NI NI:B0305
NI:B0E07 Hörsal B2 1 Niagara 90 NI NI:B0E07
OR:B423 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:B423
OR:C231 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:C231
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:E439 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:E439
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413

Kurser  
Id Kursnamn
FO711A-20191-L9850- Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO713A-20191-L9880- Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
VU715A-20191-L9852- Verksamhetsförlagd utbildning V, 6 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder