Schema
Program: LGLFO16hFOFO, Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2018-12-13 - 2019-06-12
 
Utskrivet: 2018-12-13 20:03:43
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 51, 2018
 Tor20 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidATUP02008OR:F314 Round table, analys2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidB OR:F413 Round table, analys. Matilda Renkvist-Quisbert.2018-11-07
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUJOQVOR:F410 Round table, analys2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDM09K1944OR:F409 Round table, analys2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidF OR:F413 Round table, analys.Matilda Renkvist-Quisbert.2018-11-07
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG OR:F410 Round table, analys2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUJUBAOR:F409 Round table, analys2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidETUP02008OR:F314 Round table, analys2018-09-20
 
Vecka 3, 2019
 Fre18 Jan11:59-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Inlämning paper2018-12-06
 
Vecka 4, 2019
 Mån21 Jan10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Kursintroduktion2018-10-29
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008NI:C0315, OR:B404, OR:C233, OR:C402, OR:F211, OR:F409, OR:F413, OR:F415 Uppstart2018-12-13
 Tor24 Jan10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Vetenskapsteori och kritiskt tänkande2018-10-29
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008OR:B404, OR:C233, OR:C402, OR:F211, OR:F409, OR:F410, OR:F413, OR:F415 Undersökningens design2018-12-13
 
Vecka 5, 2019
 Mån28 Jan13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Vetenskapsteori och kritiskt tänkande2018-10-29
   15:15-17:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Idétorg2018-10-29
 Ons30 Jan13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008OR:B404, OR:B422, OR:C232, OR:C477, OR:D377, OR:E121C, OR:E477, OR:F416 Idéworkshop2018-12-13
 Tor31 Jan13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008G8:525, OR:B230a, OR:B342, OR:C232, OR:C377, OR:D377, OR:E477, OR:F416 Idéworkshop2018-12-13
 
Vecka 10, 2019
 Tis5 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008OR:B404, OR:C127, OR:C402, OR:F211, OR:F312, OR:F409, OR:F410, OR:F413 Ett problem tar form2018-12-13
 Fre8 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008OR:B404, OR:C402, OR:F211, OR:F312, OR:F314, OR:F409, OR:F410, OR:F413 Att kartlägga ett forskningsfält2018-12-13
 
Vecka 11, 2019
 Tis12 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008OR:B404, OR:C402, OR:E239, OR:F211, OR:F312, OR:F410, OR:F413, OR:F415 Att utforska med analytiska verktyg2018-12-13
 Tor14 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Ett kritiskt förhållningssätt till metod2018-10-29
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008OR:B404, OR:C233, OR:C402, OR:F211, OR:F409, OR:F410, OR:F413, OR:F415 Att motivera en metod2018-12-13
 
Vecka 12, 2019
 Ons20 Mar13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008NI:A0602, OR:B404, OR:E340, OR:F211, OR:F312, OR:F409, OR:F410, OR:F415 Att analysera ett material2018-12-13
 Fre22 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCALO, LUJOQV, LUJUBA, LULIPA, LUROEK, LUYLHO, TUP02008OR:C233, OR:E239, OR:E340, OR:F211, OR:F409, OR:F410, OR:F413, OR:F415 Att diskutera ett resultat2018-12-13

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUCALO Camilla Löf  
LUJOQV Jonas Qvarsebo  
LUJUBA Jutta Balldin  
LULIPA Linda Palla  
LUROEK Robin Ekelund  
LUSABE Sara Berglund  
LUYLHO Ylva Holmberg  
M09K1944 Annika Ziegler Kruse  
TUP02008 Magdalena Sjöstrand Öhrfelt  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:525 Lärosal 5 Gäddan 8 60 G8 G8:525
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:C0315 Lärosal 3 Niagara 32 NI NI:C0315
OR:B230a Grupprum 2 Orkanen 20 OR OR:B230a
OR:B342 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B342
OR:B404 Lärosal / Montessori 4 Orkanen 30 OR OR:B404
OR:B422 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:B422
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C232 Grupprum 2 Orkanen 22 OR OR:C232
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:C377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:C377
OR:C402 Lärosal 4 Orkanen 52 OR OR:C402
OR:C477 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:C477
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:D377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:D377
OR:E121C Lärosal 1 Orkanen 25 OR OR:E121C
OR:E239 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:E239
OR:E340 Lärosal/Lab - MAH 3 Orkanen 36 OR OR:E340
OR:E477 Grupprum 4 Orkanen 22 OR OR:E477
OR:F211 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:F211
OR:F312 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F312
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314
OR:F409 Lärosal 4 Orkanen 32 OR OR:F409
OR:F410 Lärosal 4 Orkanen 30 OR OR:F410
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415
OR:F416 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:F416

Kurser  
Id Kursnamn
FO207A-20182-L9810- Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-A Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-B Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-C Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-D Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-E Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-F Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-G Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-H Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855- Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder