Schema
Program: LGLFO16hFOFO, Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2018-10-21 - 2019-04-20
 
Utskrivet: 2018-10-21 15:15:53
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 46, 2018
 Mån12 Nov13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJUBAOR:D138 Introduktion av kurs2018-09-20
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidATUP02008OR:F211  2018-09-20
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUASLJOR:C233  2018-09-20
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUJOQVOR:E340  2018-09-20
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDM09K1944OR:F103  2018-09-20
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLUASLJOR:F413  2018-09-20
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:F415  2018-09-20
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUJUBAOR:B231c  2018-09-20
   15:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidETUP02008OR:B404  2018-09-20
 Ons14 Nov10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LL020973, TUP02008OR:D138 Läsning och analys av statistik2018-09-25
 
Vecka 47, 2018
 Mån19 Nov08:15-10:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJUBAOR:D138 Barndomssociologi/geografi.2018-09-25
 Fre23 Nov09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidATUP02008OR:E340 Examination 12018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUASLJOR:F314 Examination 12018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUJOQVNI:A0507 Examination 12018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDM09K1944NI:A0407 Examination 12018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLUASLJNI:B0308 Examination 12018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVNI:A0411 Examination 12018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUJUBANI:A0507 Examination 12018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidETUP02008NI:C0315 Examination 12018-09-20
 
Vecka 48, 2018
 Mån26 Nov09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:A347 Litteraturseminarium Corsaro. Diskussion forskningsfrågor2018-09-26
   12:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUJUBAOR:F215 Litteraturseminarium Corsaro. Diskussion forskningsfrågor2018-09-26
   12:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidETUP02008OR:F312 Litteraturseminarium Corsaro. Diskussion forskningsfrågor2018-09-25
   12:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLUASLJOR:C127 Litteraturseminarium Corsaro. Diskussion forskningsfrågor2018-09-25
   15:15-17:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJOQVOR:D138 Barndomshistoria2018-09-20
 Tis27 Nov09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidATUP02008OR:F103 Litteraturseminarium Corsaro. Diskussion forskningsfrågor2018-09-25
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUASLJOR:B342 Litteraturseminarium Corsaro. Diskussion forskningsfrågor2018-09-25
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUJOQVOR:A347 Litteraturseminarium Corsaro. Diskussion forskningsfrågor2018-09-25
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDM09K1944G8:425 Litteraturseminarium Corsaro. Diskussion forskningsfrågor2018-09-25
 Ons28 Nov10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE2347, AH5388OR:D138 Vetenskapliga artiklar, artikelsök, referenshantering2018-09-26
 Fre30 Nov10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Etnografi och etik2018-09-20
 
Vecka 49, 2018
 Mån3 Dec10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TUP02008OR:D138 Forskning om barn och barndom2018-09-20
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidATUP02008OR:B404 Handledning frågor, metod, etik.2018-09-20
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUASLJOR:F314 Handledning frågor, metod, etik.2018-09-20
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUJOQVOR:F312 Handledning frågor, metod, etik.2018-09-20
   13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDM09K1944OR:F211 Handledning frågor, metod, etik.2018-09-20
 Tis4 Dec10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLUASLJNI:B0308 Handledning frågor, metod, etik.2018-09-20
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVNI:A0406 Handledning frågor, metod, etik.2018-09-20
   10:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUJUBANI:A0307 Handledning frågor, metod, etik.2018-09-20
   10:15-13:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidETUP02008OR:E340 Handledning frågor, metod, etik.2018-09-20
 Tor6 Dec13:15-15:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Vetenskapligt skrivande, analys2018-09-20
 Fre7 Dec08:15-11:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDM09K1944G8:525 Littersturseminarium Halldén2018-10-05
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidATUP02008OR:E340 Littersturseminarium Halldén2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUASLJOR:F215 Littersturseminarium Halldén2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUJOQVOR:B342 Littersturseminarium Halldén2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidETUP02008OR:E340 Littersturseminarium Halldén2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLUASLJOR:B404 Littersturseminarium Halldén2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:F314 Littersturseminarium Halldén2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUJUBAOR:F312 Littersturseminarium Halldén2018-09-20
 
Vecka 51, 2018
 Tor20 Dec09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidATUP02008OR:F314 Round table, analys2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUASLJOR:F413 Round table, analys2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUJOQVOR:F410 Round table, analys2018-09-20
   09:15-12:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidDM09K1944OR:F409 Round table, analys2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLUASLJOR:F413 Round table, analys2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG OR:F410 Round table, analys2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUJUBAOR:F409 Round table, analys2018-09-20
   13:15-16:00 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidETUP02008OR:F314 Round table, analys2018-09-20
 
Vecka 3, 2019
 Fre18 Jan23:58-23:59 Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Inlämning paper2018-09-20

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AE2347 Pernilla Fröjdh  
AH5388 Markus Svensson  
LL020973 Therese Lindgren  
LUASLJ Åsa Ljunggren  
LUJOQV Jonas Qvarsebo  
LUJUBA Jutta Balldin  
LUSABE Sara Berglund  
M09K1944 Annika Ziegler Kruse  
TUP02008 Magdalena Sjöstrand Öhrfelt  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:425 Lärosal 4   60 G8 G8:425
G8:525 Lärosal 5 Gäddan 8 60 G8 G8:525
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0406 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0406
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:B0308 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:B0308
NI:C0315 Lärosal 3 Niagara 32 NI NI:C0315
OR:A347 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A347
OR:B231c Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:B231c
OR:B342 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B342
OR:B404 Lärosal / Montessori 4 Orkanen 30 OR OR:B404
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:E340 Lärosal/Lab - MAH 3 Orkanen 36 OR OR:E340
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103
OR:F211 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:F211
OR:F215 Lärosal - TS 2 Orkanen 40 OR OR:F215
OR:F312 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F312
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314
OR:F409 Lärosal 4 Orkanen 32 OR OR:F409
OR:F410 Lärosal 4 Orkanen 30 OR OR:F410
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415

Kurser  
Id Kursnamn
FO207A-20182-L9810- Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-A Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-B Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-C Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-D Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-E Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-F Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-G Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO207A-20182-L9810-H Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder