Schema
Program: LGLFO16hFOFO, Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2017-11-20 - 2018-05-19
 
Utskrivet: 2017-11-20 21:49:22
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 47, 2017
 Mån20 Nov10:15-13:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC1287OR:D138 Föreläsning: Kunskapsbegreppet. Anette Jahnke2017-09-13
 Tis21 Nov08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FLF08809OR:A328 Workshop: Lokalisera2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BAC1287OR:A347 Workshop: Variationsteori2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HLF08809OR:A328 Workshop: Lokalisera2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DAC1287OR:A347 Workshop: Variationsteori2017-09-13
 Tor23 Nov08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FAC1287NI:A0306 Workshop: Variationsteori2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JLF08809OR:A328 Workshop: Lokalisera2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LLF08809OR:B324 Workshop: Lokalisera2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HAC1287OR:A328 Workshop: Variationsteori2017-09-13
 Fre24 Nov08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BLUMABY, LUMAOLOR:A347 Basgruppsseminarium2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FLUCESE, LUPISKOR:A328 Basgruppsseminarium2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JAF3521, LUBINOOR:B324 Basgruppsseminarium2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LLULEAN, LUYLHOOR:A328 Basgruppsseminarium2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HAC1287, KF08569OR:B231c Basgruppsseminarium2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DLF08809OR:A347 Basgruppsseminarium2017-09-13
 
Vecka 48, 2017
 Tis28 Nov08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DLF08809OR:A328 Workshop: Designa2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LAC1287OR:B324 Workshop: Variationsteori2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BLF08809OR:A328 Workshop: Designa2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JAC1287OR:B324 Workshop: Variationsteori2017-09-13
 Tor30 Nov08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LAB1469OR:B324 Workshop: Musik & matematik2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DKF08569, LF08809OR:F103 Workshop: Räkna2017-09-14
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HLF08809OR:F211 Workshop: Designa2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JAB1469OR:B324 Workshop: Musik & matematik2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BKF08569, LF08809OR:F103 Workshop: Räkna2017-09-14
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FLF08809OR:F211 Workshop: Designa2017-09-13
 
Vecka 49, 2017
 Mån4 Dec10:15-13:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC1287, LULADEOR:D138 Föreläsning: Språk och matematik2017-11-05
 Tis5 Dec08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BAB1469OR:A328 Workshop: Musik & matematik2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FKF08569, LUMABYOR:B231c Workshop: Räkna2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JLF08809OR:B324 Workshop: Designa2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DAB1469OR:A328 Workshop: Musik & matematik2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HKF08569, LUMABYOR:B231c Workshop: Räkna2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LLF08809OR:B324 Workshop: Designa2017-09-13
 Tor7 Dec08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JKF08569, LUMABYOR:A328 Workshop: Räkna2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HAB1469OR:B324 Workshop: Musik och matematik2017-09-21
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FAB1469OR:B324 Workshop: Musik och matematik2017-09-21
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LKF08569, LUMABYOR:A328 Workshop: Räkna2017-09-13
 Fre8 Dec08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LLULEAN, LUYLHOOR:B342 Basgruppsseminarium2017-09-14
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HAC1287, KF08569OR:A328 Basgruppsseminarium2017-09-14
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DLF08809OR:A347 Basgruppsseminarium2017-09-14
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FLUCESE, LUPISKOR:A347 Basgruppsseminarium2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JAF3521, LUBINOOR:C233 Basgruppsseminarium2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BLUMABY, LUMAOLOR:A328 Basgruppsseminarium2017-09-13
 
Vecka 50, 2017
 Mån11 Dec08:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUTIPAOR:A347 omtentamen2017-10-31
   12:15-15:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LL070325OR:B231b omprov2017-11-08
 Tis12 Dec13:15-17:00 Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUTIPAOR:B342 omtentamen2017-10-31
 Tor14 Dec08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LLULEAN, LUYLHOOR:A328 Basgruppsseminarium2017-11-09
 Fre15 Dec08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BLUMABY, LUMAOLOR:A347 Basgruppsseminarium2017-09-13
   08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FLUCESE, LUPISKOR:C233 Basgruppsseminarium2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JAF3521, LUBINOOR:F103 Basgruppsseminarium2017-10-06
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DLF08809OR:A347 Basgruppsseminarium2017-09-13
   13:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HAC1287, KF08569OR:C233 Basgruppsseminarium2017-09-13
 
Vecka 51, 2017
 Ons20 Dec08:15-12:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK, LLULEAN, LUYLHOOR:C402 Muntlig examination prov 1 i basgruppen med basgruppshandledare2017-11-09
 Fre22 Dec08:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidI, JAF3521, LUBINOOR:A347 Muntlig examination prov 1 i basgruppen med basgruppshandledare2017-11-08
   08:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidE, FLUCESE, LUPISKOR:B342 Muntlig examination prov 1 i basgruppen med basgruppshandledare2017-11-08
   08:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DLF08809OR:F413 Muntlig examination prov 1 i basgruppen med basgruppshandledare2017-11-08
   08:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BLUMABY, LUMAOLOR:F415 Muntlig examination prov 1 i basgruppen med basgruppshandledaren2017-11-08
   08:15-17:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidG, HAC1287, KF08569OR:B324 Muntlig examination prov 1 i basgruppen med basgruppshandledare2017-11-08
 
Vecka 2, 2018
 Fre12 Jan19:59-20:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC1287  Inlämning av skriftlig hemtentamen2017-11-08
 
Vecka 7, 2018
 Lör17 Feb15:59-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC1287  Omtentamen 1 prov 2 (inlämning)2017-05-23
   15:59-16:00 Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC1287  Omtentamen 1 prov 1 (inlämnig)2017-09-14

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AB1469 Tobias Fejne Allvin  
AC1287 Catrin Stensson  
AF3521 Max Persson  
KF08569 Zenada Mehmedovic  
LF08809 Christina Svensson  
LL070325 Jessica Droppe  
LUBINO Birgitta Norden  
LUCESE Cecilia Segerby  
LULADE Laurence Delacour  
LULEAN Lena Andersson  
LUMABY Margareta Bynke  
LUMAOL Mats Olsson  
LUPISK Pia Skrake  
LUTIPA Tina Palm  
LUYLHO Ylva Holmberg  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
OR:A328 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A328
OR:A347 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A347
OR:B231b Grupprum 2 Orkanen 12 OR OR:B231b
OR:B231c Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:B231c
OR:B324 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B324
OR:B342 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B342
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:C402 Lärosal 4 Orkanen 52 OR OR:C402
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103
OR:F211 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:F211
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415

Kurser  
Id Kursnamn
FO204A-20172-L9800- Barndom och lärande: Literacy, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801- Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-A Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-B Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-C Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-D Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-E Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-F Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-G Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-H Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-I Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-J Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-K Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO205A-20172-L9801-L Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO225A-20172-L9803- Barndom och lärande: Matematik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder