Schema
Program: LGLFO16hFOFO, Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-02-15 - 2019-08-14
 
Utskrivet: 2019-02-15 21:19:54
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 10, 2019
 Tis5 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:C127 Ett problem tar form2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUYLHOOR:F409 Ett problem tar form2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidDTUP02008OR:F410 Ett problem tar form2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidE OR:F413 Ett problem tar form2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUCALOOR:B404 Ett problem tar form2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLULIPAOR:F211 Ett problem tar form2019-01-02
 Ons6 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUJUBAOR:F410 Ett problem tar form2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUROEKOR:F415 Ett problem tar form2019-01-02
 Fre8 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:C402 Att kartlägga ett forskningsfält2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUJUBAOR:F211 Att kartlägga ett forskningsfält2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLULIPAOR:F413 Att kartlägga ett forskningsfält2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUROEKOR:F409 Att kartlägga ett forskningsfält2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUYLHOOR:F410 Att kartlägga ett forskningsfält2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidDTUP02008OR:F312 Att kartlägga ett forskningsfält2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidE OR:F314 Att kartlägga ett forskningsfält2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUCALOOR:B404 Att kartlägga ett forskningsfält2019-01-02
 
Vecka 11, 2019
 Mån11 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidDTUP02008OR:F312 Att välja ett teoretiskt perspektiv.2019-02-12
 Tis12 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidE OR:F415 Att välja ett teoretiskt perspektiv.2019-02-12
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:C402 Att välja ett teoretiskt perspektiv.2019-02-12
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUJUBAOR:E239 Att välja ett teoretiskt perspektiv.2019-02-12
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLULIPAOR:F211 Att välja ett teoretiskt perspektiv.2019-02-12
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUYLHOOR:F410 Att välja ett teoretiskt perspektiv.2019-02-12
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUCALOOR:B404 Att välja ett teoretiskt perspektiv.2019-02-12
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUROEKNI:A0507 Att välja ett teoretiskt perspektiv.2019-02-12
 Tor14 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Ett kritiskt förhållningssätt till metod2018-10-29
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUCALOOR:B404 Att motivera en metod2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:C233 Att motivera en metod2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUJUBAOR:C402 Att motivera en metod2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLULIPAOR:F211 Att motivera en metod2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUROEKOR:F409 Att motivera en metod2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidE OR:F415 Att motivera en metod2019-01-02
 Fre15 Mar13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidDTUP02008OR:F211 Att motivera en metod2019-01-02
 
Vecka 12, 2019
 Mån18 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUYLHOOR:F409 Att motivera en metod2019-01-02
 Ons20 Mar13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:B404 Att analysera ett material2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUJUBAOR:E340 Att analysera ett material2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLULIPAOR:F211 Att analysera ett material2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUROEKOR:F312 Att analysera ett material2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUYLHOOR:F409 Att analysera ett material2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidDTUP02008OR:F410 Att analysera ett material2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidE OR:F415 Att analysera ett material2019-01-02
   13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUCALONI:A0602 Att analysera ett material2019-01-02
 Tor21 Mar13:15-15:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidHLUYLHOOR:F409 Att diskutera ett resultat2019-01-02
 Fre22 Mar10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidGLUJOQVOR:E239 Att diskutera ett resultat2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidBLUJUBAOR:E340 Att diskutera ett resultat2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidFLULIPAOR:F211 Att diskutera ett resultat2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUROEKOR:F409 Att diskutera ett resultat2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidDTUP02008OR:F413 Att diskutera ett resultat2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidE OR:F415 Att diskutera ett resultat2019-01-02
   10:15-12:00 Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidCLUCALOOR:C233 Att diskutera ett resultat2019-01-02
 
Vecka 14, 2019
 Ons3 Apr10:15-12:00 Examensarbete i fördjupningsämnet, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Kursintroduktion2019-01-25
 
Vecka 17, 2019
 Tor25 Apr10:15-12:00 Examensarbete i fördjupningsämnet, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUSABEOR:D138 Den analytiska praktiken2019-01-25

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUCALO Camilla Löf  
LUJOQV Jonas Qvarsebo  
LUJUBA Jutta Balldin  
LULIPA Linda Palla  
LUROEK Robin Ekelund  
LUSABE Sara Berglund  
LUYLHO Ylva Holmberg  
TUP02008 Magdalena Sjöstrand Öhrfelt  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
OR:B404 Lärosal / Montessori 4 Orkanen 30 OR OR:B404
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:C402 Lärosal 4 Orkanen 52 OR OR:C402
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:E239 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:E239
OR:E340 Lärosal/Lab - MAH 3 Orkanen 36 OR OR:E340
OR:F211 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:F211
OR:F312 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F312
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314
OR:F409 Lärosal 4 Orkanen 32 OR OR:F409
OR:F410 Lärosal 4 Orkanen 30 OR OR:F410
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415

Kurser  
Id Kursnamn
LL205G-20191-L9814- Examensarbete i fördjupningsämnet, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855- Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855-A Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855-B Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855-C Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855-D Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855-E Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855-F Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855-G Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV214A-20191-L9855-H Forskning och kritiskt förhållningssätt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder