Schema
Program: LALGR18h46XX-pgrp3, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:07:48
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2019
AFre16 Aug08:15-12:15 Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUDAROG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 18012019-01-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUDARO David Rosenlund  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Kurser  
Id Kursnamn
UV241B-20191-L1622- Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV241B-20191-L1623- Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV241B-20191-L1624- Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder