Schema
Program: LALGR18h46XX-pgrp1, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Termin 1-2
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:39:00
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 14, 2019
 Ons3 Apr13:15-15:00 Engelska och lärande: Texter, kommunikation och språkkunskaper, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUPAGROR:D138 Valinformation2019-01-22
 
Vecka 21, 2019
 Ons22 Maj12:15-13:00 Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, B, C, DLUCCWIOR:F410 Omprov 2 Muntlig presentation2019-03-06
 
Vecka 33, 2019
AFre16 Aug08:15-12:15 Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUDAROG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 18012019-01-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUCCWI Cecilia Winström  
LUDARO David Rosenlund  
LUPAGR Paula Grevskog-Peters  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:F410 Lärosal 4 Orkanen 30 OR OR:F410

Kurser  
Id Kursnamn
EN431B-20191-L1669- Engelska och lärande: Texter, kommunikation och språkkunskaper, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML231B-20182-L1615-A Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML231B-20182-L1615-B Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML231B-20182-L1615-C Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML231B-20182-L1615-D Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV241B-20191-L1622- Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV241B-20191-L1623- Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV241B-20191-L1624- Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder