Schema
Program: LALGR17hFHFH, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Fritidshem, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:23:58
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Ons20 Mar08:15-17:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631  Tentamen idrottslära: Friluftsliv2019-01-16
   08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete del. 3 av Prov. 3,2018-10-29
 Tor21 Mar08:15-12:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631OR:A131A Teamtid Dans2018-12-21
   08:15-13:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436, OR:E323 Eget arbete del. 3 av Prov. 3/
Arbete med slutversionen av filmanalysen
2018-10-29
   11:00-13:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-6, 22.5 hp Fristående kurs, 33% dagtidAB3631Tolvåkersbadet Säkerhetstest simning (grupp A+1/2 B)2019-01-22
   13:00-20:00 Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG0114OR:A347 Konsert musikprojekt2019-03-11
   13:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436 Sammanställning medieprojekt2018-10-29
 Fre22 Mar08:15-12:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631OR:A131A Tentamen Dansform2019-01-09
   13:00-16:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUHEMAOR:A435, OR:A436 
Reception del 3/Start del. 42019-02-25
   13:15-17:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631OR:A131A Tentamen idrottslära: Dansform2019-01-16
 
Vecka 13, 2019
 Mån25 Mar08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete del. 4 av Prov. 3/
Arbete med filmanalys.

Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-25
   11:00-15:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631Simkockum Tentamen idrottslära: Simning (grupp B)2019-01-22
 Tis26 Mar08:15-13:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUEWBE, LUHEMAOR:A435 Prov 2, Presentation av Film/Medieprojekt


Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-26
   08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A436 Eget arbete del. 4

Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-25
   08:15-17:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Tentamen, Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-6, 22.5 hp Fristående kurs, 33% dagtidAB3631, LULILIL  Tentamen Idrottslära Orientering och Tentamen Säkerhetstest orientering.2019-03-13
 Ons27 Mar08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436, OR:E323 kl 12-14 handledning vid behov med Ewa i photoshop/prezi/pptHela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-25
   11:00-15:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtidAB3631Simkockum Tentamen idrottslära: Simning (grupp A)2019-01-16
 Tor28 Mar08:15-15:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-6, 22.5 hp Fristående kurs, 33% dagtidLULILILOR:B423 Tentamen Hälsoprojektet2018-12-20
   08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUEWBE, LUHEMAOR:C440 
GRUPP A, Examination av Prov 3
Därefter kursutvärdering och avslutning, utskrivet ex av gruppens processdagbok lämnas in där alla såväl gemensamma som individuella delaringår.

Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-25
 Fre29 Mar08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUEWBE, LUHEMAOR:C440 GRUPP B, Examination av Prov 3

Därefter kursutvärdering och avslutning, utskrivet ex av gruppens processdagbok lämnas in där alla såväl gemensamma som individuella delaringår.

Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)


ALLA
23.59 inlämning av parets filmanalys
2019-02-25
   10:15-12:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULILILOR:B423 Kursavslutning2018-12-18
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr08:15-10:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUASPINI:B0E15 Kursintroduktion2019-03-12
 Tis2 Apr10:00-12:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Tentamen, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och lärande, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631Tolvåkersbadet Omtentamen säkerhetstest simning2019-01-10
 Fre5 Apr09:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUASPINI:A0306 Seminarium 1 (grupp 1)2019-03-12
   09:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH2868NI:A0513 Seminarium 1 (grupp 3)2019-03-12
   13:15-16:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUASPIOR:F409 Seminarium 1 (grupp 2)2019-03-01
A  14:15-18:15 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, TentamenLULILILG8:Tentamen Skriftlig salstentamen omtentamen 1
Hälsa, grupprocesser, kroppsligt lärande och rörelseanalys.

2019-03-12
 
Vecka 15, 2019
 Tis9 Apr13:15-16:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH2868OR:E121C Seminarium 2 Grupp 3 (Josefine)2019-02-26
 Ons10 Apr13:15-16:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6179NI:B0314 Seminarium 2 (grupp 2)2019-03-12
   13:15-16:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUASPINI:A0506 Seminarium 2 (grupp 1)2019-03-12
 
Vecka 16, 2019
 Ons17 Apr13:15-15:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMAIDOR:D138 Föreläsning: Hur föreställningar om klass, nationalitet och hudfärg genomsyrar skolan2019-02-18
 Tor18 Apr09:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUASPINI:A0411 Seminarium 3 (Grupp 1)2019-03-12
   09:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH2868OR:C233 Seminarium 3 (Grupp 3)2019-03-12
   09:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6179OR:C127 Seminarium 3 (Grupp 2)2019-03-12
 
Vecka 17, 2019
 Tor25 Apr10:00-13:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Tentamen   Omtentamen säkerhetstest – orientering. Anmälan till Linda Liljedahl senast den 18 april via mail: linda.liljedahl@mau.se Samlingspunkt: Kejsarvägens parkering, Bokskogen.2019-03-04
   10:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG0114, AI2314, LUANNEI, M11K6466OR:D131 Föreläsning2019-02-04
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj10:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH2868NI:A0307 Seminarium 5 (grupp 3)2019-03-12
   10:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6179NI:A0306 Seminarium 5 (grupp 2)2019-03-12
   13:15-15:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6179NI:A0602 Seminarium 4 (Åses grupp)2019-02-18
 Ons29 Maj09:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6179OR:D328 Handledning (Åses grupp)2019-02-18
   13:15-15:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUASPIOR:F103, OR:F211, OR:F415  2019-03-12
 
Vecka 23, 2019
 Tis4 Jun08:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUASPIG8:505 Redovisning prov 3 (Grupp 1)2019-03-12
   08:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6179G8:507 Redovisning prov 3 (Grupp 2)2019-03-12
   08:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH2868NI:A0513 Redovisning prov 3 (grupp 3)2019-03-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AB3631 Annika Henrikson  
AG0114 Annette Mars  
AH2868 Josefine Andersson  
AI2314 Eva Bringéus  
AI6179 Erika Lundell  
LUANNEI Anneli Einarsson  
LUASPI Åse Piltz  
LUEWBE Ewa Berg  
LUHEMA Helena Malm  
LULILIL Linda Liljedahl  
LUMAID Malin Ideland  
M11K6466 Charlotte Rosenkvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:505 Lärosal 5   60 G8 G8:505
G8:507 Lärosal 5   40 G8 G8:507
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60 NI NI:A0506
NI:A0513 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0513
NI:A0602 Lärosal 6 Niagara 30 NI NI:A0602
NI:B0314 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0314
NI:B0E15 Hörsal B1 1 Niagara 90 NI NI:B0E15
OR:A131A Idrottshall - IDV 1 Orkanen 200 OR OR:A131A
OR:A347 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A347
OR:A435 Atelje 5a - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A435
OR:A436 Atelje 5b - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A436
OR:B423 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:B423
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:C440 Atelje - LS 4 Orkanen 40 OR OR:C440
OR:D131 Hörsal 1 Orkanen 200 OR OR:D131
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:D328 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D328
OR:E121C Lärosal 1 Orkanen 25 OR OR:E121C
OR:E323 Datorsal 3 Orkanen 20 OR OR:E323
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103
OR:F211 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:F211
OR:F409 Lärosal 4 Orkanen 32 OR OR:F409
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415
Simkockum Simbana Kockums 0   0 Si Simkockum
Tolvåkersbadet Idrottslokal 0   0 To Tolvåkersbadet

Kurser  
Id Kursnamn
BL212B-20191-L9795- Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BL232B-20191-L9017- Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
IDV-TENTAMEN-KALENDER- Tentamen
IF160F-20191-96022- Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid
IF160F-20191-ULV28- Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid
IF167F-20182-86009- Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid
IF167F-20182-ULV82- Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid
IF167F-20182-VAL54- Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid
IF169F-20182-86185- Idrott för lärare, åk 1-6, 22.5 hp Fristående kurs, 33% dagtid
IL210C-20191-L1331- Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och lärande, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
IL212B-20191-L9794- Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
IL232B-20191-L9019- Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MU212B-20191-L9796- Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MU232B-20191-L9015- Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9125- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9126- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9127- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9793- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242C-20191-L9380- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder