Schema
Program: LALGR17hF3XX-pgrp4, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:13:58
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Fre22 Mar12:00-12:01 Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning av planeringsuppgift2018-12-17
ALör23 Mar09:15-13:15 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUANZEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 14022018-12-18
 
Vecka 13, 2019
 Mån25 Mar08:15-17:00 Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Förberedelse inför opponering2018-12-12
 Ons27 Mar09:15-16:00 Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREOR:F307 Prov 2: Muntlig examination2018-12-14
 Sön31 Mar23:58-23:59 Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Slutinlämning - planeringsuppgiften2018-12-12
 
Vecka 16, 2019
 Ons17 Apr13:15-15:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMAIDOR:D138 Föreläsning: Hur föreställningar om klass, nationalitet och hudfärg genomsyrar skolan2019-02-18
 
Vecka 17, 2019
 Tor25 Apr10:15-12:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG0114, AI2314, LUANNEI, M11K6466OR:D131 Föreläsning2019-02-04
 
Vecka 23, 2019
AOns5 Jun08:15-12:15 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUANZEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 14022018-12-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AG0114 Annette Mars  
AI2314 Eva Bringéus  
LUAGRE Agneta Rehn  
LUANNEI Anneli Einarsson  
LUANZE Annette Zeidler  
LUMAID Malin Ideland  
M11K6466 Charlotte Rosenkvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
OR:D131 Hörsal 1 Orkanen 200 OR OR:D131
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:F307 Laboratorium - LS 3 Orkanen 20 OR OR:F307

Kurser  
Id Kursnamn
NO222B-20191-L9155- Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
NO232B-20191-L9185- Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9125- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9126- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9127- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9793- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242C-20191-L9380- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder