Schema
Program: LALGR17hF3XX-pgrp4, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:15:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2019
AOns5 Jun08:15-12:15 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUANZEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 14022018-12-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUANZE Annette Zeidler  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Kurser  
Id Kursnamn
NO222B-20191-L9155- Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder