Schema
Program: LALGR17hF3XX-pgrp3, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:12:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Ons20 Mar08:15-15:00 Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMABYOR:C232, OR:E439 Prov 3:Muntlig presentation2018-12-13
 
Vecka 13, 2019
 Tor28 Mar08:15-17:00 Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Prov 2:Akademisk text2019-01-14
 Fre29 Mar08:15-10:00 Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:F103 Utlämning och genomgång av prov 1, kursutvärdering2018-11-19
 
Vecka 15, 2019
ALör13 Apr09:15-14:15 Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCCWIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012019-02-22
 
Vecka 16, 2019
 Ons17 Apr13:15-15:00 Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMAIDOR:D138 Föreläsning: Hur föreställningar om klass, nationalitet och hudfärg genomsyrar skolan2019-02-18
 
Vecka 33, 2019
ATis13 Aug08:15-13:15 Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCCWIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012018-11-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUCCWI Cecilia Winström  
LUMABY Margareta Bynke  
LUMAID Malin Ideland  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
OR:C232 Grupprum 2 Orkanen 22 OR OR:C232
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:E439 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:E439
OR:F103 Lärosal 1 Orkanen 60 OR OR:F103

Kurser  
Id Kursnamn
ML222B-20191-L9145- Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9125- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9126- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9127- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242B-20191-L9793- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
UV242C-20191-L9380- Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder