Schema
Program: LALGR17h46XX-pgrp6, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärande
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:12:31
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Fre22 Mar08:15-17:00 Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUKAJOOR:D377 Examination2019-03-04
 
Vecka 13, 2019
 Tis26 Mar08:15-10:00 Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ0672OR:C233 workshop inför tentamen.2019-02-18
AOns27 Mar14:15-18:15 Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528G8:Tentamen Saltentamen ordinarie tillfälle
Prov 3 1703
2019-01-08
 
Vecka 18, 2019
ALör4 Maj09:15-13:15 Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528G8:Tentamen Saltentamen omtentamen 1
Prov 3 1703
2019-01-08
 
Vecka 22, 2019
ALör1 Jun09:15-13:15 Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528G8:Tentamen Saltentamen omtentamen 2
Prov 3 1703
2019-01-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AI6528 Eva Wennås Brante  
AJ0672 Charlotte Rosenkvist  
LUKAJO Karin Jönsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
OR:C233 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:C233
OR:D377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:D377

Kurser  
Id Kursnamn
SL223B-20191-L9090- Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SL224B-20191-L9161- Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SL234B-20191-L9785- Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder