Schema
Program: LALGR17h46XX-pgrp4, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:48:01
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
ALör23 Mar09:15-14:15 Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 1 1601 + 1211
Del 1 för NO233B
2019-03-18
 
Vecka 19, 2019
ALör11 Maj09:15-14:15 Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1601 + 1211
Del 1 för NO233B
2018-12-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUAGRE Agneta Rehn  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
G8:Tentamen 2 Lokalanvisning i Atriet 0   0 G8 G8:Tentamen 2

Kurser  
Id Kursnamn
NO232B-20191-L9185- Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
NO233B-20191-L9016- Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder