Schema
Program: LALGR16hF3XX-pgrp5, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärande
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:07:52
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2019
ALör1 Jun09:15-13:15 Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528G8:Tentamen Saltentamen omtentamen 2
Prov 3 1703
2019-01-08
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug13:15-15:00 Självständigt arbete i fördjupningsämnet, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUNIANOR:E336 Seminarium 42018-09-24

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AI6528 Eva Wennås Brante  
LUNIAN Nils Andersson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
OR:E336 Grupprum 3 Orkanen 12 OR OR:E336

Kurser  
Id Kursnamn
LL204G-20182-L9046- Självständigt arbete i fördjupningsämnet, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
LL204G-20182-L9116- Självständigt arbete i fördjupningsämnet, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SL223B-20191-L9090- Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SL224B-20191-L9161- Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SL234B-20191-L9785- Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder