Schema
Program: LALGR16hF3XX-pgrp3, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:39:10
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Ons20 Mar08:15-17:00 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Basgruppsarbete/eget arbete2018-12-12
 Tor21 Mar13:15-17:00 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUSVAAG8:408 Datorer: digital kompetens2018-12-14
 Fre22 Mar08:15-17:00 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Basgruppsarbete/eget arbete2018-12-12
ALör23 Mar09:15-13:15 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUANZEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 14012019-03-18
 
Vecka 13, 2019
 Mån25 Mar08:15-17:00 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Basgruppsarbete/eget arbete2018-12-12
   13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidM11K6466OR:E121C  2019-03-13
 Tis26 Mar08:15-17:00 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Basgruppsarbete/Eget arbete2019-01-03
 Ons27 Mar10:15-17:00 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUANZE, LUSVAAOR:F413 Redovisningar examination2018-12-19
 Tor28 Mar08:15-17:00 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Egete arbete2018-12-12
 Fre29 Mar23:58-23:59 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning av text2018-12-12
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:B423 Kursintroduktion
Presentation av kursplan och kurslitteratur.
2018-12-27
 Tis2 Apr10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:E239 Innehåll: Hur lär sig en människa?2019-03-08
 Tor4 Apr08:15-10:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:E239 Läs och skrivprocessen2019-03-08
   13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265OR:E239 Föreläsning: Genus, identitet och normer2019-03-08
 
Vecka 15, 2019
 Mån8 Apr13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidM11K6466OR:E477 Innehåll: Olika ingångar vid läs- och skrivundervisning.2019-03-08
 Tis9 Apr13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWAOR:D328 Föreläsning: Intro infofilm2018-12-27
 Fre12 Apr10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:D328 Litteraturseminarium2019-03-07
   13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:C127 Digitalisering i skolan och i undervisning2019-03-08
 
Vecka 16, 2019
 Mån15 Apr13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI2314OR:F312 Vad möter barn när de läser skönlitteratur? Pojkflickor och flickpojkar – barnlitteratur och genus2019-03-11
 Tis16 Apr10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528, LUKAJOG8:249, G8:252 Obl. Seminarium ”konferens”2019-01-28
 Tor18 Apr10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI2314OR:F312 Flerspråkighet och lärande2019-03-08
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:F314 Literacy2019-03-08
 Ons24 Apr08:15-10:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidM11K6466OR:D377 Innehåll: Texttyper, språklig medvetenhet, texttriangeln2019-03-08
 Tor25 Apr10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI2314OR:F312 Läromedelsanalys2019-03-08
   13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG3265OR:E439 Litteraturseminarium2018-12-27
 Fre26 Apr08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inläsning2018-12-27
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:C127 Literacy II2019-03-08
   13:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:B342 Idéhandledning inför prov 22019-03-07
 Tis30 Apr08:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:E239 Arbete i arbetslag med läromedel enligt instruktioner från seminariet med Eva2019-03-08
   13:15-17:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBJWAOR:B423 Gruppvis handledning inför filmarbetet enligt schema2018-12-27
 
Vecka 19, 2019
 Tis7 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Filmarbete/lektionssekvens i arbetslag2018-12-27
 Ons8 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Filmarbete/lektionssekvens i arbetslag2018-12-27
 Tor9 Maj10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidM11K6466OR:F314 Innehåll: Från tal till skrift. Explicit undervisning. Metaspråk – grammatiska begrepp fortsättning2019-03-08
 Fre10 Maj08:15-17:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:B423 Filmarbete/lektionssekvens i arbetslag2018-12-27
 
Vecka 20, 2019
 Mån13 Maj10:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidM11K6466OR:B231c Innehåll: Metaspråk – grammatiska begrepp2019-03-08
   13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:B231c, OR:D328 Innehåll: Didaktiska konsekvenser. Explicit undervisning2019-03-08
 Tis14 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Filmarbete/lektionssekvens i arbetslag2018-12-27
 Ons15 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Filmarbete/lektionssekvens i arbetslag2018-12-27
 Tor16 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Filmarbete i arbetslag/skrivarbete2018-12-27
 Fre17 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Filmarbete i arbetslag/skrivarbete2018-12-27
 
Vecka 21, 2019
 Mån20 Maj08:15-13:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:B342 Examination Prov 2:1, Lektionssekvens enligt särskilt schema2019-03-07
 Tis21 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Filmarbete i arbetslag/skrivarbete2018-12-27
 Ons22 Maj08:15-12:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:F413 Basgruppsträff 90%-text till prov 2.2019-03-08
   13:15-15:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528OR:F413 Litteraturseminarium Didaktik – flerstämmighet2019-03-08
 Tor23 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Filmarbete i arbetslag/skrivarbete2018-12-27
 Fre24 Maj08:15-14:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528, LUBJWAG8:104 Examination prov 1, del 1 och 2.2019-03-07
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Förberedelse tentamen/ skrivande/filmarbete2018-12-27
 Ons29 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Förberedelse tentamen/ skrivande/filmarbete2018-12-27
 Tor30 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Förberedelse tentamen/ skrivande/filmarbete2018-12-27
 Fre31 Maj08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Förberedelse tentamen/ skrivande/filmarbete2018-12-27
 
Vecka 23, 2019
 Tis4 Jun08:15-16:00 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Förberedelse tentamen/ skrivande2018-12-27
AOns5 Jun08:15-12:15 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 1703
2018-12-28
A  08:15-12:15 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUANZEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 14012018-12-18
 
Vecka 35, 2019
ALör31 Aug09:15-13:15 Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAI6528G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 1703
2018-12-28

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AG3265 Kristine Hultberg Ingridz  
AI2314 Eva Bringéus  
AI6528 Eva Wennås Brante  
LUANZE Annette Zeidler  
LUBJWA Björn Wangen  
LUKAJO Karin Jönsson  
LUSVAA Sverker Aasa  
M11K6466 Charlotte Rosenkvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:104 Hörsal 1   70 G8 G8:104
G8:249 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:249
G8:252 Grupprum 2 Gäddan 8 12 G8 G8:252
G8:408 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:408
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
OR:B231c Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:B231c
OR:B342 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B342
OR:B423 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:B423
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:D328 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D328
OR:D377 Grupprum 3 Orkanen 22 OR OR:D377
OR:E121C Lärosal 1 Orkanen 25 OR OR:E121C
OR:E239 Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:E239
OR:E439 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:E439
OR:E477 Grupprum 4 Orkanen 22 OR OR:E477
OR:F312 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F312
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413

Kurser  
Id Kursnamn
NO223B-20191-L9103- Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SL223B-20191-L9105- Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder