Schema
Program: LALGR16h46XX-pgrp2, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande
Datum: 2019-05-25 - 2019-11-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:08:40
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2019
ATor22 Aug08:15-13:15 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1601 Del 22018-12-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUAGRE Agneta Rehn  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Kurser  
Id Kursnamn
NO233B-20191-L9016- Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder