Schema
Program: LALGR16h46XX-pgrp2, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande
Datum: 2019-03-20 - 2019-09-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:12:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2019
 Ons20 Mar08:15-16:00 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Lesson study2018-12-05
   08:15-17:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631  Tentamen idrottslära: Friluftsliv2019-01-16
   08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete del. 3 av Prov. 3,2018-10-29
 Tor21 Mar08:15-12:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631OR:A131A Teamtid Dans2018-12-21
   08:15-13:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436, OR:E323 Eget arbete del. 3 av Prov. 3/
Arbete med slutversionen av filmanalysen
2018-10-29
   08:15-16:00 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Lesson study2018-12-05
   13:00-20:00 Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG0114OR:A347 Konsert musikprojekt2019-03-11
   13:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436 Sammanställning medieprojekt2018-10-29
 Fre22 Mar08:15-12:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631OR:A131A Tentamen Dansform2019-01-09
   09:15-12:00 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREOR:F307 Prov 2: Muntlig examination Lesson study2018-12-05
   13:00-16:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUHEMAOR:A435, OR:A436 
Reception del 3/Start del. 42019-02-25
   13:15-17:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631OR:A131A Tentamen idrottslära: Dansform2019-01-16
ALör23 Mar09:15-14:15 Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREG8:Tentamen, G8:Tentamen 2 Salstentamen omtentamen 1 1601 + 1211
Del 1 för NO233B
2019-03-18
 
Vecka 13, 2019
 Mån25 Mar08:15-16:00 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inläsning2018-12-05
   08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Eget arbete del. 4 av Prov. 3/
Arbete med filmanalys.

Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-25
 Tis26 Mar08:15-13:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUEWBE, LUHEMAOR:A435 Prov 2, Presentation av Film/Medieprojekt


Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-26
   08:15-16:00 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inläsning2018-12-05
   08:15-17:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Tentamen, Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-6, 22.5 hp Fristående kurs, 33% dagtidAB3631, LULILIL  Tentamen Idrottslära Orientering och Tentamen Säkerhetstest orientering.2019-03-13
   08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A436 Eget arbete del. 4

Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-25
 Ons27 Mar08:15-16:00 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inläsning2018-12-05
   08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:A435, OR:A436, OR:E323 kl 12-14 handledning vid behov med Ewa i photoshop/prezi/pptHela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-25
 Tor28 Mar08:15-15:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Idrott för lärare, åk 1-6, 22.5 hp Fristående kurs, 33% dagtidLULILILOR:B423 Tentamen Hälsoprojektet2018-12-20
   08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUEWBE, LUHEMAOR:C440 
GRUPP A, Examination av Prov 3
Därefter kursutvärdering och avslutning, utskrivet ex av gruppens processdagbok lämnas in där alla såväl gemensamma som individuella delaringår.

Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)
2019-02-25
A  14:15-19:15 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 1601 Del 22018-12-17
 Fre29 Mar08:15-17:00 Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUEWBE, LUHEMAOR:C440 GRUPP B, Examination av Prov 3

Därefter kursutvärdering och avslutning, utskrivet ex av gruppens processdagbok lämnas in där alla såväl gemensamma som individuella delaringår.

Hela veckan: BUFF program kommer.(När ni inte har andra lektioner finns flera möjligheter att delta)


ALLA
23.59 inlämning av parets filmanalys
2019-02-25
   10:15-12:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULILILOR:B423 Kursavslutning2018-12-18
 
Vecka 14, 2019
 Tis2 Apr10:00-12:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Tentamen, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och lärande, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAB3631Tolvåkersbadet Omtentamen säkerhetstest simning2019-01-10
AFre5 Apr14:15-18:15 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, TentamenLULILILG8:Tentamen Skriftlig salstentamen omtentamen 1
Hälsa, grupprocesser, kroppsligt lärande och rörelseanalys.

2019-03-12
 
Vecka 17, 2019
 Tor25 Apr10:00-13:00 Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Tentamen   Omtentamen säkerhetstest – orientering. Anmälan till Linda Liljedahl senast den 18 april via mail: linda.liljedahl@mau.se Samlingspunkt: Kejsarvägens parkering, Bokskogen.2019-03-04
 
Vecka 19, 2019
ALör11 Maj09:15-14:15 Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1601 + 1211
Del 1 för NO233B
2018-12-17
 
Vecka 20, 2019
ALör18 Maj09:15-14:15 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 1601 Del 22018-12-17
 
Vecka 34, 2019
ATor22 Aug08:15-13:15 Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUAGREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1601 Del 22018-12-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AB3631 Annika Henrikson  
AG0114 Annette Mars  
LUAGRE Agneta Rehn  
LUEWBE Ewa Berg  
LUHEMA Helena Malm  
LULILIL Linda Liljedahl  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen
G8:Tentamen 2 Lokalanvisning i Atriet 0   0 G8 G8:Tentamen 2
OR:A131A Idrottshall - IDV 1 Orkanen 200 OR OR:A131A
OR:A347 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A347
OR:A435 Atelje 5a - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A435
OR:A436 Atelje 5b - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A436
OR:B423 Hörsal 4 Orkanen 80 OR OR:B423
OR:C440 Atelje - LS 4 Orkanen 40 OR OR:C440
OR:E323 Datorsal 3 Orkanen 20 OR OR:E323
OR:F307 Laboratorium - LS 3 Orkanen 20 OR OR:F307
Tolvåkersbadet Idrottslokal 0   0 To Tolvåkersbadet

Kurser  
Id Kursnamn
BL212B-20191-L9795- Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BL232B-20191-L9017- Bild och lärande: Bild i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
IDV-TENTAMEN-KALENDER- Tentamen
IF160F-20191-96022- Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid
IF160F-20191-ULV28- Idrott för lärare, åk 1-9, II, 16-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid
IF167F-20182-86009- Idrott för lärare, åk 1-9, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 50% dagtid
IF169F-20182-86185- Idrott för lärare, åk 1-6, 22.5 hp Fristående kurs, 33% dagtid
IL210C-20191-L1331- Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och lärande, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
IL212B-20191-L9794- Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
IL232B-20191-L9019- Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MU212B-20191-L9796- Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
MU232B-20191-L9015- Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
NO232B-20191-L9185- Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
NO233B-20191-L9016- Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder