Schema
Program: KGVIK18h, Visuell kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2019-07-18 - 2020-01-17
 
Utskrivet: 2019-07-18 02:38:53
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2019
 Mån2 Sep13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993NI:A0311 Introduktion2019-05-16
 Tis3 Sep10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993G8:425 Föreläsning: Vetenskaplig praktik: teori och metod2019-05-16
 Ons4 Sep10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSJADIG8:424 Föreläsning: Vad är kunskapsproduktion?2019-05-16
   14:15-17:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0411 VK fika med VK12019-06-20
 Tor5 Sep10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSJADIG8:507 Föreläsning/seminarium: Idéhistoria här och nu2019-06-12
 Fre6 Sep10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993NI:A0311 Föreläsning: Representation (Lacey)2019-06-12
 
Vecka 37, 2019
 Mån9 Sep10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAE7114G8:423 Semiotics as a method2019-06-24
   13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSJADINI:A0507 Föreläsning: Teorilandskap - skolor och världsbilder2019-05-17
 Ons11 Sep10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKF04517OR:B231c Intro Labb 1: Intervjuteknik2019-05-16
   13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKF04517OR:B231c VK fika2019-05-16
 
Vecka 38, 2019
 Mån16 Sep09:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKF04517NI:A0401 Examinerande redovisning Teorilabb 1: Intervjuteknik2019-05-16
   13:15-16:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993NI:A0401 Examinerande redovisning Teorilabb 1: Intervjuteknik2019-05-16
 Tis17 Sep13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993NI:A0401 Föreläsning: Kvantitativa och kvalitativa metoder Att Läsa: Denscombe och Ejvegård2019-05-16
 Ons18 Sep13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid G8:507 VK fika2019-05-16
 Tor19 Sep10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993OR:F314 Intro Labb 2: Genus2019-06-24
   13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAE7114OR:F314 Visual Rhetoric2019-06-24
 
Vecka 39, 2019
 Mån23 Sep10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993G8:508 Föreläsning och diskussion: Representationsteori (Bourdieu)2019-06-12
 Ons25 Sep13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:C231 Gästföreläsning: PK-byrån2019-06-12
 Fre27 Sep09:15-16:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993  Handledning teorilabb 22019-06-12
 
Vecka 40, 2019
 Mån30 Sep09:15-16:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993NI:B0314 Examinerande redovisning Teorilabb 2 - Genus2019-05-16
   09:15-16:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:C0301 Examinerande redovisning Teorilabb 2 - Genus2019-05-16
 Ons2 Okt13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:B0308 VK fika2019-05-17
 Tor3 Okt09:15-16:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993G8:424 Intro Teorilabb 3: Diskurs2019-05-16
 Fre4 Okt16:59-17:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   INLÄMNING EXAMINATION LITTERATURTENTA2019-05-16
 
Vecka 41, 2019
 Tis8 Okt09:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993, KF04517G8:424 Intro till vetenskaplig undersökning och individuell uppsats2019-05-16
 Tor10 Okt09:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993, KF04517OR:E121C Examinerande redovisning Teorilabb 3: Diskurs (HALVKLASS)2019-06-20
   13:15-16:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993, KF04517OR:E121C Examinerande redovisning Teorilabb 3: Diskurs (HALVKLASS)2019-06-20
 Fre11 Okt16:59-17:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning labbrapport 3 (individuell)2019-05-16
 
Vecka 42, 2019
 Tis15 Okt10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK3TIWHOR:F413 Gästföreläsning: TM om Visuella metoder2019-06-12
 Ons16 Okt13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0510 VK fika2019-05-16
 Tor17 Okt09:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993, KF04517G8:507 Skrivhandledning i grupp (PM)2019-06-20
   13:15-16:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993, KF04517NI:A0510 Skrivhandledning i grupp (PM)2019-06-20
 Fre18 Okt09:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993, KF04517NI:A0311 Examination. Presentation av vetenskaplig undersökning.2019-05-16
 
Vecka 43, 2019
 Mån21 Okt10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993NI:C0319 Vad är ett material? Hur fungerar ett forskningsfält?2019-05-16
 Tis22 Okt10:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidK3MAHELNI:A0510 Föreläsning, Maria Hellström, konstnärlig forskning2019-06-12
   13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993, KF04517NI:A0510 Skrivhandledning2019-05-16
 Ons23 Okt13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0411 VK fika2019-05-16
 
Vecka 44, 2019
 Ons30 Okt13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid NI:A0411 VK fika2019-05-16
 Tor31 Okt09:15-12:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993, KF04517NI:A0510 Skrivhandledning2019-05-16
 
Vecka 45, 2019
 Mån4 Nov09:15-13:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993NI:A0510 Skrivhandledning (individuell)2019-06-20
 Tis5 Nov09:15-13:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidKF04517OR:F413 Skrivhandledning (individuell)2019-06-12
 Ons6 Nov13:15-15:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid OR:F415 VK fika2019-06-12
 Fre8 Nov09:15-13:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAG4993NI:A0510 Slutseminarium. Kursutvärdering2019-05-16
 
Vecka 46, 2019
 Fre15 Nov16:59-17:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning Litteraturtenta – Omtenta 1 Inlämning Vetenskaplig undersökning – Omtenta 22019-05-16
 
Vecka 51, 2019
 Ons18 Dec23:58-23:59 Perspektiv på visuell kommunikation, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Omexamination: Tuesday 18 December, kl 23:59.2018-12-17
 Fre20 Dec16:59-17:00 Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning Individuell uppsats – Omtenta 1 Inlämning Litteraturtenta – Omtenta 2 Inlämning Labbrapport 3 – Omtenta 1 Inlämning Vetenskaplig undersökning – Omtenta 22019-05-16

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AE7114 Temi Odumosu  
AG4993 Anna Arnman  
K3MAHEL Maria Hellström Reimer  
K3TIWH Tina-Marie Whitman  
KF04517 Emil Stjernholm  
KSJADI Jakob Friedrich Dittmar  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:423 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:423
G8:424 Lärosal 4   40 G8 G8:424
G8:425 Lärosal 4   60 G8 G8:425
G8:507 Lärosal 5   40 G8 G8:507
G8:508 Lärosal 5   40 G8 G8:508
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0401 Grupprum 4 Niagara 20 NI NI:A0401
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46 NI NI:A0411
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46 NI NI:A0507
NI:A0510 Lärosal 5 Niagara 40 NI NI:A0510
NI:B0308 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:B0308
NI:B0314 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:B0314
NI:C0301 Grupprum 3 Niagara 20 NI NI:C0301
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:C0319
OR:B231c Lärosal 2 Orkanen 40 OR OR:B231c
OR:C231 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:C231
OR:E121C Lärosal 1 Orkanen 25 OR OR:E121C
OR:F314 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F314
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413
OR:F415 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F415

Kurser  
Id Kursnamn
KK411A-20182-K3288- Perspektiv på visuell kommunikation, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
KK415A-20192-K3292- Vetenskaplig praktik: teori och metod, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder