Schema
Program: KGGRD17h, Grafisk design, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2017-11-20 - 2018-05-19
 
Utskrivet: 2017-11-20 21:50:32
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 47, 2017
 Mån20 Nov10:15-12:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MAHELOR:A404 Ö: Förberedelser inför intervjustudie, lärarlett samarbete i grupperna forts. utveckling av matris för intervjuerna med fokus på hur kedjan sändare-budskap-mottagare fungerar, genom ett urval bilder från tre organisationer eller samhällsinstitutioner och formulering av tillhörande frågor. 2017-11-19
   13:15-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid BIKRER  OBS. Lokal OR:C528
13.15-14 Litteratursök Gr 1
14.15-15 Litteratursök Gr 2
15.15-16 Litteratursök Gr 3

2017-11-03
 Tis21 Nov08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   10:15-12:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MAHELOR:A404 F: Text/tanke/handling Akademiskt läsande och skrivande.
Läs Denscombe sid 319-463, samt How to Read a Paper (Keshav) och Hur man läser en vetenskaplig text (se Stöddokument)
2017-11-15
   13:15-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid BIKRER  OBS. Lokal OR:C528
13.15-14 Litteratursök Gr 4
14.15-15 Litteratursök Gr 5
15.15-16 Litteratursök Gr 6
2017-11-03
 Ons22 Nov08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSMADEOR:A404 Föreläsning Kamera, exponering, Ps, ACR2017-09-21
 Tor23 Nov10:15-15:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ANLJOR:A404 Strategisk kommunikation. Utlämning hemtentamen2017-09-05
 Fre24 Nov08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSMADEOR:A404, OR:E304 Foto/Studio, grupp 1 2017-09-21
   23:58-23:59 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Inlämning 1 av uppgift Informationssökning2017-11-06
 
Vecka 48, 2017
 Tis28 Nov08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
 Ons29 Nov08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSMADEOR:A404, OR:E304 Foto/Studio, grupp 22017-09-21
   10:15-15:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ANLJOR:A404 Strategisk kommunikation2017-10-24
 Fre1 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSMADEOR:A404, OR:E304 Foto/Studio, grupp 3 2017-09-21
 
Vecka 49, 2017
 Mån4 Dec09:00-16:00 Teckning och visuell gestaltning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ASHA  Teckningsworkshop 3 hp. Omexamination 12017-08-30
   10:15-12:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MAHELOR:A404 F: Synvinklar och sammanhang - att tolka ett kvalitativt material.2017-11-03
   10:15-15:00 Teckning och visuell gestaltning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ASHA  Hemtenta perception och kognition 1,5 hp. Omexamination 12017-08-30
   13:15-15:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MAHELOR:A404 Sammanställning av intervjuer, tillämpning av begrepp. Lärarlett seminarium2017-11-03
   23:58-23:59 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Inlämning 2: Hemtentamen Strategisk kommunikation2017-11-03
 Tis5 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGAOR:B129  2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGA  Rumslig gestaltning/Verkstad2017-05-16
 Ons6 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ANLJOR:A404 Strategisk kommunikation2017-09-05
 Tor7 Dec10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGA  Rumslig gestaltning/Verkstad2017-05-16
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGAOR:B129  2017-08-14
   23:54-23:55 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Inlämning 3: Utkast forskningsöversikt och intervjustudie.2017-11-06
 Fre8 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGAOR:B129  2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGA  Rumslig gestaltning/Verkstad2017-05-16
 
Vecka 50, 2017
 Mån11 Dec10:15-15:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MAHELOR:A404 Presentation av utkast. Seminarium inför rapportskrivande. Opposition.2017-09-05
 Tis12 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGAOR:B129  2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGA  Rumslig gestaltning/Verkstad2017-05-16
 Ons13 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Eget arbete (ev. handledningsresurs)2017-09-05
   23:58-23:59 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Inlämning 4 av uppgift Kamratgranskning2017-11-06
 Tor14 Dec10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGA  Rumslig gestaltning/Verkstad2017-05-16
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGAOR:B129  2017-08-14
 Fre15 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGAOR:B129  2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGA  Rumslig gestaltning/Verkstad2017-05-16
 
Vecka 51, 2017
 Mån18 Dec10:15-15:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MAHEOR:A404 Grupphandledning2017-09-05
 Tis19 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGAOR:B129  2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGA  Rumslig gestaltning/Verkstad2017-05-16
 Ons20 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   08:00-17:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid  OR:A404 Ateljé/eget arbete2017-05-16
   10:15-15:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MAHEOR:A404 Grupphandledning2017-09-05
 Tor21 Dec10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGAOR:B129  2017-08-14
   10:15-15:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3MANO, KSDAGA  Rumslig gestaltning/Verkstad2017-05-16
 Fre22 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
 
Vecka 52, 2017
 Ons27 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Eget arbete – uppsats/rapportskrivande2017-09-05
 Tor28 Dec09:00-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Eget arbete – uppsats/rapportskrivande2017-09-05
 Fre29 Dec08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Eget arbete – uppsats/rapportskrivande2017-09-05
 
Vecka 1, 2018
 Tis2 Jan08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Eget arbete – uppsats/rapportskrivande2017-09-05
 Ons3 Jan08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   09:00-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Eget arbete – uppsats/rapportskrivande2017-09-05
 Tor4 Jan09:00-16:00 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Eget arbete – uppsats/rapportskrivande2017-09-05
 Fre5 Jan08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
 
Vecka 2, 2018
 Mån8 Jan08:00-17:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSDAGAOR:A404 Examination/Portfolio2017-05-16
   09:00-16:00 Teckning och visuell gestaltning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ASHA  Slutredovisning och utställning eget projekt 3 hp. OMEXAMINATION 12017-06-13
 Tis9 Jan08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   08:00-17:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSDAGA, KSMAFLOR:A404 Examination/Portfolio2017-11-15
 Ons10 Jan08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   08:00-17:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ANLJ, KSDAGAOR:A404 Examination/Portfolio2017-11-15
 Fre12 Jan08:00-15:00 K3 - Overhead OHK3MANOOR:B121 Fri ateljé Grafisk design OR:B121a2017-08-14
   23:54-23:55 Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Inlämning 5 - uppsats/rapport forskningsöversikt och intervjustudie.2017-11-03
 
Vecka 6, 2018
 Mån5 Feb08:00-17:00 Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSDAGAOR:A404 Omexamination 12017-05-16
 
Vecka 11, 2018
 Tor15 Mar09:00-16:00 Teckning och visuell gestaltning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ASHAOR:A404 Teckningsworkshop 3 hp. Omexamination 22017-06-13
   10:15-15:00 Teckning och visuell gestaltning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid K3ASHAOR:A404 Hemtenta perception och kognition 1,5 hp. Omexamination 22017-06-13

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
BIKRER Kristina Ericson  
K3ANLJ Anders Ljungmark  
K3ASHA Åsa Harvard  
K3MAHE Martin Hennel  
K3MAHEL Maria Hellström  
K3MANO Mattias Nordberg  
KSDAGA Daniel Gaffner  
KSMADE Magnus Denker  
KSMAFL Martin Farran-Lee  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
OR:A404 Atelje11 - KS 4 Orkanen 46 OR OR:A404
OR:B121 Modellverkstad 2 - TS (Designstudio Lilla verkstaden) 1 Orkanen 0 OR OR:B121
OR:B129 Atelje 2 - TS Konstuktion och design Modellarbete 1 Orkanen 0 OR OR:B129
OR:E304 Fotostudio 3 Orkanen 0 OR OR:E304

Kurser  
Id Kursnamn
KD310A-20172-K3773- Grafisk design I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
KD311A-20172-K3774- Teckning och visuell gestaltning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
KD312D-20172-K3987- Grafisk design: Forskningsfältet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
KS - K3 - OH K3 - Overhead

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder