Schema
Program: HGMKV16h, Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2017-11-20 - 2018-05-19
 
Utskrivet: 2017-11-20 21:49:05
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 47, 2017
 Mån20 Nov09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C322, OR:C323 TV studio- och flerkamerateknik (halvklass);
9.15-12.00: Intro och genomgång av studioproduktion (Mauri). Indelning av roller och börja skapa programmet.
13.15-16-00: Utveckla programinnehållet.
Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)
2017-11-13
   10:15-12:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AG6271G8:423 Moment: Intro to software prototyping program(s)2017-06-22
   13:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid  G8:423 Moment: Assignments related to software prototyping2017-05-12
 Tis21 Nov09:15-12:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C322, OR:C323  TV studio- och flerkamerateknik;
Teknikgenomgång med Daniel Abrahamsson. Halvklass enligt tidigare indelning. Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)

2017-11-13
   10:15-12:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AG6271NI:A0606 Moment: Journalism II and social media: Readings TBA2017-05-12
   13:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSMIKROR:C322, OR:C323 Medieteori föreläsning 3 med Michael Krona

2017-06-19
   13:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AG6271G8:408 sketching in software & supervision2017-05-12
 Ons22 Nov09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C322, OR:C323  TV studio- och flerkamerateknik;
Skapa programinnehåll, Mauri tillgänglig för handledning. Halvklass enligt tidigare indelning. Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)

2017-11-13
 Tor23 Nov09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C322, OR:C323  TV studio- och flerkamerateknik;
9.15-12.00: Färdigställa programmet i studiomiljön.
13.15-16.00: Träna på de olika produktionsrollerna, lär känna tekniken.
Halvklass enligt tidigare indelning. Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)
2017-11-13
 Fre24 Nov08:15-15:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768G8:408 sketching in software & supervision2017-05-12
   09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C322, OR:C323 Examination halvklass: TV studio- och flerkamerateknik.
OBS obligatorisk närvaro;
Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)

2017-11-13
   17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Kämpa på!


2017-11-13
 
Vecka 48, 2017
 Mån27 Nov09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C322, OR:C323 TV studio- och flerkamerateknik (halvklass);
9.15-12.00: Intro och genomgång av studioproduktion (Mauri). Indelning av roller och börja skapa programmet.
13.15-16-00: Utveckla programinnehållet.
Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)
2017-11-13
   10:15-12:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUG8:407 Lecture in HTML - upload your website2017-11-06
   13:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUNI:A0318 Moment: sketching in software2017-11-06
 Tis28 Nov08:15-12:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUG8:423 HTML workshop2017-11-06
   09:15-12:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C322, OR:C323 TV studio- och flerkamerateknik;
Teknikgenomgång med Daniel Abrahamsson. Halvklass enligt tidigare indelning. Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)

2017-11-13
   13:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSMIKROR:C322, OR:C323 Medieteori föreläsning 4 med Michael Krona

2017-05-17
   13:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUG8:407 HTML workshop2017-11-06
 Ons29 Nov09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C322, OR:C323 TV studio- och flerkamerateknik;
Skapa programinnehåll, Mauri tillgänglig för handledning. Halvklass enligt tidigare indelning. Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)

2017-11-13
 Tor30 Nov09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C322, OR:C323 TV studio- och flerkamerateknik;
9.15-12.00: Färdigställa programmet i studiomiljön.
13.15-16.00: Träna på de olika produktionsrollerna, lär känna tekniken.
Halvklass enligt tidigare indelning. Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)
2017-11-13
 Fre1 Dec08:15-15:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768, AG6271NI:A0407 Moment: Milestone II: oral presentation of your final design concept + hand in.2017-11-06
   09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C322, OR:C323 Examination halvklass: TV studio- och flerkamerateknik.
OBS obligatorisk närvaro;
Resten av klassen jobbar med slutprojekt (eget arbete)

2017-11-13
 
Vecka 49, 2017
 Mån4 Dec10:15-12:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768NI:A0318 Moment: HTML and CSS I - basics and how they relate2017-05-15
   13:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C323 Praktisk uppgift 2 Vad är live - intro

2017-10-17
   13:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUG8:408 Moment: work on assignments related to HTML and CSS I & supervision2017-05-15
 Tis5 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)

2017-05-17
   10:15-12:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768NI:A0314 Moment: HTML and CSS II - styling elements of a website2017-05-15
   13:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUG8:407 Moment: work on assignments related to HTML and CSS II2017-05-15
 Ons6 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)

2017-05-17
 Tor7 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)

2017-05-17
 Fre8 Dec10:15-12:20 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUG8:407 Moment: HTML and CSS III - reactive design2017-05-15
   13:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C323 Praktisk uppgift 2 Vad är live - redovisning 2017-10-17
   13:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUG8:407 Moment: work on assignments related to HTML and CSS III2017-05-15
 
Vecka 50, 2017
 Mån11 Dec10:15-12:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768NI:A0306 Moment: Lecture about user experience evaluation2017-05-15
   13:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C323  Praktisk uppgift 3 StreetTV - intro
2017-10-17
   13:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768NI:A0306 Moment: Start to prepare plan for user evaluation & supervision2017-06-22
 Tis12 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)
2017-05-17
 Ons13 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)
2017-05-17
 Tor14 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)
2017-05-17
 Fre15 Dec08:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768, K3DACUG8:407 Moment: Supervision & implementation of prototypes2017-06-22
   13:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C323  2017-10-17
   17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Omexamination 1 Filmteori 3hp (1403). Hemtenta.
2017-05-17
 
Vecka 51, 2017
 Mån18 Dec10:15-15:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768, AG6271NI:A0311 Moment: Supervision related to user evaluation2017-05-15
   13:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C323 Praktisk uppgift 3 StreetTV: redovisningsseminarium. Examination Webcasting: Medieteori 2hp (1405). Obs! För att bli godkänd krävs närvaro och aktiv deltagande vid samtliga 3 redovisningar (7/11, 8/12, 18/12).2017-10-17
 Tis19 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
   10:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768NI:A0306 Milestone III: oral presentation of your prototype and user evaluation plan + hand in2017-11-06
 Ons20 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
 Tor21 Dec13:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C323  2017-10-17
 
Vecka 52, 2017
 Ons27 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
 Tor28 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
 Fre29 Dec08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
 
Vecka 1, 2018
 Tis2 Jan08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
   10:15-17:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid  NI:A0515, NI:A0614, NI:B0203, NI:B0321, NI:C0305, NI:C0325, NI:C0401, NI:C0402 Moment: Do user evaluation2017-05-15
 Ons3 Jan08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
 Tor4 Jan09:15-18:15 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C323 Examensprojektet handledning2017-05-17
 Fre5 Jan17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examination Webcasting: medieteori - skriftlig uppgift 6hp (1404). Inlämning på Its learning. Resultat 27/12017-05-17
   17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Omexamination 2. Grundkurs i videoproduktion 14012017-05-17
 
Vecka 2, 2018
 Mån8 Jan08:15-15:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AG6271NI:A0307 Moment: Supervision & user evaluation / analysis of results2017-05-15
   09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C323 Gruppvis handledning examensprojektet.2017-05-17
 Tis9 Jan08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
   10:15-15:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768NI:A0307 Moment: Supervision & user evaluation / analysis of results2017-05-15
 Ons10 Jan09:15-16:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C323 Projektredovisning (delexamination av Produktionsövning, 10 hp)2017-05-17
 Tor11 Jan08:00-17:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examensprojektet (grupperna jobbar under eget ansvar vid lämplig tidpunkt)2017-05-17
 Fre12 Jan08:15-15:00 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768, AG6271NI:A0306 Moment: Presentation of your user evaluation results2017-11-06
   13:15-15:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  OR:C323 Avslutning, föreläsning, utvärdering.2017-05-17
   17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Examination Webcasting: Live media produktionsövning 10 hp (1406). Inlämning projektrapport på It’s learning. Resultat 4/22017-05-17
 Sön14 Jan23:54-23:55 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Exam: written hand in2017-05-15
 
Vecka 3, 2018
 Tor18 Jan15:59-16:00 Grafisk design och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3ANLJ  2:a omexamination2017-09-13
 Fre19 Jan13:59-14:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Omexamination 1 Webcasting: Medieteori 2hp (1405).2017-05-17
   17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Omexamination 2 Filmteori 3hp (1403). Hemtenta.2017-05-17
 
Vecka 4, 2018
 Ons24 Jan12:15-13:00 K3 - Overhead OHAG6256, CTSAGONI:C0E11 Information om den valbara kursen KK144B Verksamhetsförlagda studier (VFS) 30hp Praktik2017-11-10
 Sön28 Jan23:54-23:55 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Re-exam I: written hand in2017-05-15
 
Vecka 6, 2018
 Fre9 Feb17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    omexamination 1 Webcasting: medieteori - skriftlig uppgift 6hp (1404).2017-05-17
 
Vecka 8, 2018
 Fre23 Feb17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    omexamination 1 Webcasting: Live media produktionsövning 10 hp (1406)2017-05-17
 Sön25 Feb23:54-23:55 Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Re-exam II: written hand in2017-05-15
 
Vecka 11, 2018
 Tis13 Mar17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    omexamination 2 Webcasting: medieteori - skriftlig uppgift 6hp (1404).2017-05-17
 
Vecka 14, 2018
 Fre6 Apr17:59-18:00 Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    omexamination 2 Webcasting: Live media produktionsövning 10 hp (1406)2017-05-17

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AF4768 Anne-Marie Hansen  
AG6256 Nicklas Karlsson  
AG6271 Sofie Marie Ottsen Hansen  
CTSAGO Sara Gottschalk  
K3ANLJ Anders Ljungmark  
K3DACU David Cuartielles  
K3MIRU Mikael Rundberg  
KSMIKR Michael Krona  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:407 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:407
G8:408 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:408
G8:423 Datorsal (20 datorer) 4   40 G8 G8:423
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0306
NI:A0307 Lärosal 3 Niagara 60 NI NI:A0307
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46 NI NI:A0311
NI:A0314 Datorsal 3 Niagara 20 NI NI:A0314
NI:A0318 Datorsal 3 Niagara 20 NI NI:A0318
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60 NI NI:A0407
NI:A0515 Grupprum 5 Niagara 10 NI NI:A0515
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60 NI NI:A0606
NI:A0614 Grupprum 6 Niagara 10 NI NI:A0614
NI:B0203 Grupprum 2 Niagara 8 NI NI:B0203
NI:B0321 Grupprum 3 Niagara 8 NI NI:B0321
NI:C0305 Grupprum 3 Niagara 10 NI NI:C0305
NI:C0325 Grupprum 3 Niagara 8 NI NI:C0325
NI:C0401 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0401
NI:C0402 Grupprum 4 Niagara 10 NI NI:C0402
NI:C0E11 Hörsal C 1 Niagara 150 NI NI:C0E11
OR:C322 Kontrollrum - KS 3 Orkanen 16 OR OR:C322
OR:C323 TV-studio - KS 3 Orkanen 40 OR OR:C323

Kurser  
Id Kursnamn
KK407A-20172-72888- Grafisk design och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid
KK408A-20172-72889- Interaktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid
KK431B-20172-72879- Rörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid
KS - K3 - OH K3 - Overhead

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder