Schema
Kurs: SV203S-20191-92579-, Interkulturell kommunikation, 1-15 hp Fristående kurs, 50% kvällstid
Datum: 2019-06-27 - 2020-06-26
 
Utskrivet: 2019-06-27 02:35:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2019
AMån2 Sep17:15-20:15   IMBONOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 18512019-01-21

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
IMBONO Bo Norlund  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder